Browse Source

substantive rework of af_ZA hunspell

Change-Id: I873d6135e65089e5905b5c650428b4d9ad7fa4c6
Kris van der Merwe 8 months ago
parent
commit
9ca0a9fcb2
2 changed files with 88836 additions and 109153 deletions
 1. 158 126
    af_ZA/af_ZA.aff
 2. 88678 109027
    af_ZA/af_ZA.dic

+ 158 - 126
af_ZA/af_ZA.aff

@@ -1,7 +1,8 @@
-# af_ZA.aff - Afrikaans (af) affix file for use in myspell
+# af_ZA.aff - Afrikaans (af) affix file for use in hunspell
 #
-# Copyright (C) 2003 Dwayne Bailey
-# Created from the Afrikaans ispell affix file by Reinier de Vos
+# Copyright (C) 2019 Kris van der Merwe
+# ... created from the Afrikaans ispell affix file by Dwayne Bailey
+# ... created from the Afrikaans ispell affix file by Reinier de Vos
 #
 # This library is free software; you can redistribute it and/or
 # modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -17,37 +18,101 @@
 # License along with this library; if not, write to the Free Software
 # Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 #
-SET ISO8859-1
 
-TRY ersiaontlgkdumpbvhfwyjëc-êï'BDAHzGKMEéSCöxIqFôLPèJVOTRüäûóNWáUíúòàX
-
-# We don't want suggestions of seperate words. Because the checker
-# can't handle Afrikaans' compositions, we rather don't want to have
-# the seperate words suggested.
+# This Afrikaans dictionary is maintained on Puzzlefoundry.com
+# It is possible to edit dictionaries through the Puzzlefoundry.com interface
+# Your improvements will then be included in future releases.
+#
+# Die Afrikaanse speltoets data word op PuzzleFoundry.com instandgehou en geproduseer
+# Dit is moontlik om PuzzleFoundry.com woordeboeke direk op die web te wysig.
+# In so geval word woordeboek-redigeervermoë aan u toegestaan.
+# Ek (Kris) kan ook gekontak word deur die PuzzleFoundry.com kontak bladsy
 #
-# Ons wil nie aparte woorde as voorstelle hê nie. Dis belangrik dat 
-# die tekortkoming van die speltoetser i.v.m. samestellings die
-# gebruiker eerder met soortgelyke woorde moet help as met die aparte
-# woorde. 
+
+SET UTF-8
+
+TRY eraisontlgkdumpbvwhfyjëêc-ï'zxöéôqSBVOKGATDPMHRWLIENUFJCXZèûâüä
+
+#NOSPLITSUGS
+
+
+# ordinale nommers 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de ... 20ste ...
+COMPOUNDMIN 1
+ONLYINCOMPOUND c
+# nommer verbuiging reëls:
+#  ([23456789]|1?[0-9])de
+#  ([018]?|[2-9][0-9]+|[1-9]{3,})ste
 #
-# Gebreek sedert OpenOffice 2.0, maar werk wel in hunspell (en dus OO.o 2.0.2)
-NOSPLITSUGS
+# COMPOUNDRULE het foute, eenvoudige reëls word dus gebruik
+
+COMPOUNDRULE 4
+COMPOUNDRULE 1np
+COMPOUNDRULE qp
+COMPOUNDRULE mn*t
+COMPOUNDRULE nnn*t
 
-# We want to explain to the checker that certain characters should be
-# considered "close" to others even though they are far removed in the
-# character set.
+WORDCHARS 0123456789
+
+# Certain characters are considered "close" to others
+#
+# Sommige karakters word geag om "naby" ander karakters te wees
 #
-# Ons wil aan die toetser verduidelik dat sekere karakters as "naby"
-# geag moet word aan ander, ten spyte van die feit dat hulle ver 
-# verwyderd is in die karakterstel.
 
 MAP 6
-MAP aâäáà
-MAP eêëéè
-MAP iîïíì
-MAP oôöóò
-MAP uûüúù
-MAP yÿý
+MAP aâäáà
+MAP eêëéè
+MAP iîïíì
+MAP oôöóò
+MAP uûüúù
+MAP yÿý
+
+# We want to suggest certain replacements to the checker with our
+# knowledge of what can easily be mixed up.
+#
+# Ons wil sekere plaasvervangings voorstel aan die toetser met ons
+# kennis van wat maklik verwar word.
+#
+# Byvoorbeeld:
+#  g<->ch, vir foute soos gemikus of nongalant
+#  y<->ui<->ei, uu<->ie, vir oorronding en ontronding, en y/ei-verwarring
+#  ij -> y, lijk -> lik, vir foutiewe Nederlandse spellings
+#  kuste -> ci, kuste -> kusse, vir politikuste -> politici/politikusse
+#  ui oeï, vir foute soos Hinduisme -> Hindoeïsme
+#  ch->tj, sh -> sj, vir foute soos chips (tjips) en shoe (sjoe)
+#
+REP 27
+REP g ch
+REP ei y
+REP y ei
+REP y ui
+REP ui y
+REP ei ui
+REP ui ei
+REP ij y
+REP lijk lik
+REP uu ie
+REP ie uu
+REP f v
+REP v f
+REP d t
+REP t d
+REP kuste ci
+REP kuste kusse
+REP x ks
+REP u oe
+REP oe u
+REP ui oeï
+REP ch tj
+REP sh sj
+REP kie djie
+REP kie tjie
+REP ntjie nkie
+REP aaitjie aadjie
+
+# Conjugation rules
+# Woord verbuiging reëls
+#
+
 
 PFX A Y 1
 PFX A 0 aan .
@@ -58,79 +123,51 @@ PFX B 0 be .
 PFX C Y 1
 PFX C 0 in .
 
+SFX E N 2
+SFX E 0 e [^aeiou]
+SFX E 0 'e [ghc]e
+
 PFX F Y 1
 PFX F 0 af .
 
 PFX G Y 1
 PFX G 0 ge .
 
-PFX K Y 1
-PFX K 0 op .
+SFX H N 1
+SFX H  0 heid .
 
-PFX O Y 1
-PFX O 0 on .
+SFX J N 16
+SFX J  0 tjie  .[aeiouy]
+SFX J  0 tjies .[aeiouy]
+SFX J  0 tjie  .[aeiouyëê][lnr]
+SFX J  0 tjies .[aeiouyëê][lnr]
+SFX J  0 etjie  ^.{1,3}[aeiouyëê]ng
+SFX J  0 etjies ^.{1,3}[aeiouyëê]ng
+SFX J  0 pie  .[aeiou]m
+SFX J  0 pies  .[aeiou]m
+SFX J  0 jie  .[aeioun](d|t)
+SFX J  0 jies  .[aeioun](d|t)
+SFX J  0 'tjies .+[^aeiouyëêlngrmdtp]
+SFX J  0 'tjie .+[^aeiouyëêlngrmdtp]
+SFX J  0 'etjies ^[flmnrsx]
+SFX J  0 'etjie ^[flmnrsx]
+SFX J  0 'tjies ^[^flmnrsx]
+SFX J  0 'tjie ^[^flmnrsx]
 
-PFX U Y 1
-PFX U 0 uit .
+PFX K Y 1
+PFX K 0 op .
 
-PFX V Y 1
-PFX V 0 ver .
+SFX L N 1
+SFX L  0 te .
 
 PFX M Y 1
 PFX M 0 oor .
 
-SFX J N 15
-SFX J  0 tjie  [aeiou][aeiou]
-SFX J  0 tjies [aeiou][aeiou]
-SFX J  0 'tjies [^aeiou]a
-SFX J  0 'tjie [^aeiou]i
-SFX J  0 'tjies [^aeiou]i
-SFX J  0 'tjie [^aeiou]o
-SFX J  0 'tjies [^aeiou]o
-SFX J  0 'tjie [^aeiou]u
-SFX J  0 'tjies [^aeiou]u
-SFX J  0 tjie  [aeiou][lnr]
-SFX J  0 tjies [aeiou][lnr]
-SFX J  0 pie  [aeiou]m
-SFX J  0 pies  [aeiou]m
-SFX J  0 jie  [aeiou]nd
-SFX J  0 jies  [aeiou]nd
-
-SFX S N 2
-SFX S  0 s [^saiou]
-SFX S  0 's [^aeiou][aiou]
-
-SFX E N 2
-SFX E  0 e [^aeiou]
-SFX E  0 'e [ghc]e
-
-SFX R N 1
-SFX R  0 r [e]
-
-SFX T N 1
-SFX T  0 ste .
-
-SFX H N 1
-SFX H  0 heid .
-
-SFX I N 1
-SFX I  0 ing .
-
 SFX N N 1
 SFX N  0 de .
 
-SFX L N 1
-SFX L  0 te .
-
-SFX Z N 8
-SFX Z  af we aaf
-SFX Z  f we eef
-SFX Z  f we ief
-SFX Z  f we oef
-SFX Z  of we oof
-SFX Z  f we uif
-SFX Z  f we yf
-SFX Z  id de heid
+PFX O Y 1
+PFX O 0 on .
 
 SFX P N 31
 SFX P  ad de aad
@@ -154,7 +191,7 @@ SFX P  er re eer
 SFX P  es se ees
 SFX P  et te eet
 SFX P  od de ood
-SFX P  og ë oog
+SFX P  og ë oog
 SFX P  ok ke ook
 SFX P  ol le ool
 SFX P  om me oom
@@ -165,45 +202,40 @@ SFX P  ot te oot
 SFX P  un ne uun
 SFX P  ur re uur
 
-# We want to suggest certain replacements to the checker with our 
-# knowledge of what can easily be mixed up.
-#
-# Ons wil sekere plaasvervangings voorstel aan die toetser met ons
-# kennis van wat maklik verwar word.
-#
-# Byvoorbeeld: 
-#  g<->ch, vir foute soos gemikus of nongalant
-#  y<->ui<->ei, uu<->ie, vir oorronding en ontronding, en y/ei-verwarring
-#  ij -> y, lijk -> lik, vir foutiewe Nederlandse spellings
-#  kuste -> ci, kuste -> kusse, vir politikuste -> politici/politikusse
-#  ui oeï, vir foute soos Hinduisme -> Hindoeïsme
-#  ch->tj, sh -> sj, vir foute soos chips (tjips) en shoe (sjoe)
-REP 27
-REP g ch
-REP ei y
-REP y ei
-REP y ui
-REP ui y
-REP ei ui
-REP ui ei
-REP ij y
-REP lijk lik
-REP uu ie
-REP ie uu
-REP f v
-REP v f
-REP d t
-REP t d
-REP kuste ci
-REP kuste kusse
-REP x ks
-REP u oe
-REP oe u
-REP ui oeï
-REP ch tj
-REP sh sj
-REP kie djie
-REP kie tjie
-REP ntjie nkie
-REP aaitjie aadjie
+SFX S N 2
+SFX S  0 s [^saiou]
+SFX S  0 's [^aeiou][aiou]
+
+SFX T N 1
+SFX T  0 ste .
+
+PFX U Y 1
+PFX U 0 uit .
+
+PFX V Y 1
+PFX V 0 ver .
+
+SFX Z N 8
+SFX Z  af we aaf
+SFX Z  f we eef
+SFX Z  f we ief
+SFX Z  f we oef
+SFX Z  of we oof
+SFX Z  f we uif
+SFX Z  f we yf
+SFX Z  id de heid
+
+SFX d N 2
+SFX d 0 nd ..[ëe]
+SFX d 0 nde ..[ëe]
+
+SFX g N 2
+SFX g 0 ing .[dgiklmnprstu]
+SFX g 0 inge .[dgiklmnprstu]
+
+SFX h N 2
+SFX h 0 ing .[dgiklmnprstu]
+SFX h 0 ings .[dgiklmnprstu]
 
+SFX r N 1
+SFX r  0 er ...

File diff suppressed because it is too large
+ 88678 - 109027
af_ZA/af_ZA.dic