summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-05-23 21:30:38 +0200
committerAndras Timar <andras.timar@collabora.com>2020-05-24 12:13:08 +0200
commitb6fee5e2945dda9ab9830bc8cbaefab1fa8ebd39 (patch)
tree615d7c106cb096d3c83d499f3967506325d4bde3
parentļ»æUpdated the English dictionaries: GB (diff)
downloaddictionaries-b6fee5e2945dda9ab9830bc8cbaefab1fa8ebd39.zip
dictionaries-b6fee5e2945dda9ab9830bc8cbaefab1fa8ebd39.tar.gz
Updated Latvian dictionary to version 1.4.0 libreoffice-7-0-branch-point
Change-Id: I11ad053bca1e8e95148a064249162311ce8f16ce Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/c/dictionaries/+/94735 Tested-by: Andras Timar <andras.timar@collabora.com> Reviewed-by: Andras Timar <andras.timar@collabora.com>
-rw-r--r--lv_LV/Changelog.txt367
-rw-r--r--lv_LV/README_lv_LV.txt316
-rw-r--r--lv_LV/README_th_lv_LV_v2.txt42
-rw-r--r--lv_LV/description.xml4
-rw-r--r--lv_LV/lv_LV.aff6630
-rw-r--r--lv_LV/lv_LV.dic222800
6 files changed, 70858 insertions, 159301 deletions
diff --git a/lv_LV/Changelog.txt b/lv_LV/Changelog.txt
index cf2478c..9b29ed4 100644
--- a/lv_LV/Changelog.txt
+++ b/lv_LV/Changelog.txt
@@ -1,244 +1,297 @@
-# Latviešu valodas affix fails lietošanai ar OpenOffice v.v. 1.1.5, 2.x.x, 3.x.x
-# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 1.1.5, 2.x.x, 3.x.x
+# LatvieŔu valodas affix fails lietoŔanai ar OpenOffice v.v. 2.4.1 un 3.x.x,
+# LibreOffice u.c. aplikācijām, kas pareizrakstības pārbaudei izmanto HunSpell
+# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 2.4.1 and 3.x.x, LibreOffice
+# and other applications using HunSpell as the backend
#
-# Copyright (C) 2002-2011 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
+# Copyright (C) 2002-2020 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
#
+# Versija//Version: 1.1.0
+#
+# This library is free software; you can redistribute it and/or
+# modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+# License as published by the Free Software Foundation; either
+# version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+#
+# This library is distributed in the hope that it will be useful,
+# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+# Lesser General Public License for more details.
+#
+# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+# License along with this library; if not, write to the Free Software
+# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+#
+Versijas informācija 1.4.0
+
+Izmaiņas Å”ajā vesijā:
+- labots afikss F (paldies Panderam no Nuspell projekta (https://nuspell.github.io))
+- saīsināts automātiskās korekcijas sarakstsa par vainu->vai nu, jo vārds "vainu" ir pareizs
+- papildināts vārdu krājums
+
+Versijas informācija 1.3.0
+
+Izmaiņas Å”ajā vesijā:
+- papildināti REP likumi ar nepareizi uzrakstītu vārdu laboŔanas padomiem (paldies R.Adovičam!)
+
+==================
+Versijas informācija 1.1.0
+
+Izmaiņas Å”ajā vesijā:
+- laboti vairāki afiksi;
+- papildināts vārdu krājums;
+==================
+Versijas informācija 1.0.0
+
+Izmaiņas Å”ajā vesijā:
+- visa bibliotēka konvertēta uz UTF-8;
+- I konjugācijas darbības vārdiem izveidoti atgriezenisko formu afiksi;
+- praktiski visiem vārdiem pievienoti vārdŔķiru klasifikatori;
+- ieviesta "dubulto" afiksu lietoŔana;
+- ieviestas vairākas ļoti noderīgas, virspusēji neredzamas HunSpell funkcijas;
=================
-Version info 0.9.4
-Svarīgs paziņojums:
-arī šī ir pēdējā vārdnīcas versija, kas ir 100% MySpell savietojama.
-Ar nākošo laidienu (v.1.0.0) tiks uzsākta HunSpell funkcionalitātes ieviešana.
+Version info 0.9.6
+Svarīgs paziņojums:
+Ŕī ir vispēdējākā vārdnÄ«cas versija, kas ir 100% MySpell savietojama.
+Ar nākoŔo laidienu (v.1.0.0) tiks uzsākta HunSpell funkcionalitātes ievieŔana.
+
+Izmaiņas Å”ajā versijā:
+- koriģēts .dic fails
-Izmaiņas šajā versijā:
-- koriģēts SFX x - nezināmu iemeslu dēļ bija zuduši daudzi afiksi;
-- koriģēts .dic fails (par abu problēmu identificēšanu - liels paldies Aleksandram Smišļajevam);
+=================
+Version info 0.9.4
+Svarīgs paziņojums:
+arÄ« Ŕī ir pēdējā vārdnÄ«cas versija, kas ir 100% MySpell savietojama.
+Ar nākoŔo laidienu (v.1.0.0) tiks uzsākta HunSpell funkcionalitātes ievieŔana.
+Izmaiņas Å”ajā versijā:
+- koriģēts SFX x - nezināmu iemeslu dēļ bija zuduÅ”i daudzi afiksi;
+- koriģēts .dic fails (par abu problēmu identificÄ“Å”anu - liels paldies Aleksandram SmiŔļajevam);
==================
Version info 0.9.3
-Svarīgs paziņojums:
-šī ir pēdējā vārdnīcas versija, kas ir 100% MySpell savietojama.
-Ar nākošo laidienu tiks uzsākta HunSpell funkcionalitātes ieviešana.
-
-Izmaiņas šajā vesijā:
-- koriģēts SFX 6 - aizvākts viens lieks (atkārtots) likums;
-- papildināts SFX 3 ar likumu pavēles formas veidošanai;
-- papildināts SFX 4 ar likumiem piem., vārdu lemt, riet, siet, cirst, pagātnes formu veidošanai;
-- papildināts SFX 5 ar afiksiem vārdu rīt, vīt apgātnes formu iegūšanai;
-- papildināts SFX 7 ar afiksiem I konj. daļas 2. un 3. grupas vārdu tagadnes formu iegūšanai;
-- papildināts SFX 8 ar afiksiem vārdu cept, nest, ņemt tagadnes formu iegūšanai;
-- mainīti afiksi 2 un E;
-- papildināts vārdu krājums;
-- veikta padziļināta vārdnīcas pārbaude, lai aizvāktu atkārtojumus, kļūdas;
+Svarīgs paziņojums:
+Ŕī ir pēdējā vārdnÄ«cas versija, kas ir 100% MySpell savietojama.
+Ar nākoŔo laidienu tiks uzsākta HunSpell funkcionalitātes ievieŔana.
+
+Izmaiņas Å”ajā vesijā:
+- koriģēts SFX 6 - aizvākts viens lieks (atkārtots) likums;
+- papildināts SFX 3 ar likumu pavēles formas veidoÅ”anai;
+- papildināts SFX 4 ar likumiem piem., vārdu lemt, riet, siet, cirst, pagātnes formu veidoŔanai;
+- papildināts SFX 5 ar afiksiem vārdu rīt, vīt apgātnes formu iegūŔanai;
+- papildināts SFX 7 ar afiksiem I konj. daļas 2. un 3. grupas vārdu tagadnes formu iegūŔanai;
+- papildināts SFX 8 ar afiksiem vārdu cept, nest, ņemt tagadnes formu iegÅ«Å”anai;
+- mainīti afiksi 2 un E;
+- papildināts vārdu krājums;
+- veikta padziļināta vārdnīcas pārbaude, lai aizvāktu atkārtojumus, kļūdas;
==================
Version info 0.9.2
-- kļūdaina relīze
+- kļūdaina relīze
==================
Version info 0.9.1
-- papildināts SFX x ar iztrūkstošiem nosacījumiem;
-- atbilstoši tam mainīta un tīrīta vārdu bāze;
-- papildināts vārdu krājums;
-- aizvākti vairāki kļūdainie ieraksti;
+- papildināts SFX x ar iztrūkstoŔiem nosacījumiem;
+- atbilstoŔi tam mainīta un tīrīta vārdu bāze;
+- papildināts vārdu krājums;
+- aizvākti vairāki kļūdainie ieraksti;
==================
Version info 0.9.0
-- izveidots jauns afikss, kas SFX x, kas atbild par sieviešu dzimtes vārdu veidošanu no
- vīriešu dzimtes vārdiem (skolnieks->skolniece utml);
-- attiecīgi mainīta vārdu bāze, pie viena izmetot vairākus gramatiski pareizus, taču idiotiska satura ierakstus;
-- papildināts vārdu krājums;
+- izveidots jauns afikss, kas SFX x, kas atbild par sievieŔu dzimtes vārdu veidoŔanu no
+ vīrieŔu dzimtes vārdiem (skolnieks->skolniece utml);
+- attiecīgi mainīta vārdu bāze, pie viena izmetot vairākus gramatiski pareizus, taču idiotiska satura ierakstus;
+- papildināts vārdu krājums;
==================
Version info 0.8.2
--kosmētiskas izmaiņas vārdu bāzē;
--labots afiksu fails (kļūda, kuras dēļ III konj. darbības vārdiem ar galotni īt nebija
- -ošs divdabja formu);
+-kosmētiskas izmaiņas vārdu bāzē;
+-labots afiksu fails (kļūda, kuras dēļ III konj. darbības vārdiem ar galotni īt nebija
+ -oŔs divdabja formu);
==================
Version info 0.8.1
--lielākas nekā sākotnēji domāts izmaiņas vārdu bāzē;
--aizvāktas dažas atvasinātās vārdu formas, kuras "nenes" pielietojamu jēgu;
+-lielākas nekā sākotnēji domāts izmaiņas vārdu bāzē;
+-aizvāktas dažas atvasinātās vārdu formas, kuras "nenes" pielietojamu jēgu;
=================
Version info 0.8b1
-!!! versija uzskatāma par pre-release
--būtiskas izmaiņas aff failā, tālab arī leciens versiju numerācija;
--papildinājumi vārdu bāzē;
--aizvāktas dažas atvasinātās vārdu formas, kuras "nenes" pielietojamu jēgu;
+!!! versija uzskatāma par pre-release
+-būtiskas izmaiņas aff failā, tālab arī leciens versiju numerācija;
+-papildinājumi vārdu bāzē;
+-aizvāktas dažas atvasinātās vārdu formas, kuras "nenes" pielietojamu jēgu;
=================
Version info 0.7.4
--labots afiksu fails - kļūdas pēc diviem afiksiem bija vienādas atslēgas (tas
- (laimīgā kārtā, šķiet, neietekmēja vārdnīcas darbaspējas);
--ar roku filtrēti īpašības vārdu krājumi;
--papildināts vārdu krājums
+-labots afiksu fails - kļūdas pēc diviem afiksiem bija vienādas atslēgas (tas
+ (laimÄ«gā kārtā, Ŕķiet, neietekmēja vārdnÄ«cas darbaspējas);
+-ar roku filtrēti Ä«paŔības vārdu krājumi;
+-papildināts vārdu krājums
=================
Version info 0.7.3
--labots II deklinācijas afikss (papildināts ar nnis-ņņi)
--labotas kļūdas vārdnīcā
--papildināts vārdu krājums
-Zināmās problēmas:
-- iztrūkstoši vārdi vai to atsevišķas formas, kuras lietotāji ir laipni aicināti
- sūtīti man darba turpināšanai.
+-labots II deklinācijas afikss (papildināts ar nnis-ņņi)
+-labotas kļūdas vārdnīcā
+-papildināts vārdu krājums
+Zināmās problēmas:
+- iztrūkstoŔi vārdi vai to atseviŔķas formas, kuras lietotāji ir laipni aicināti
+ sūtīti man darba turpināŔanai.
=================
Version info 0.7.2
-- papildināts vārdu krājums;
-- novērstas nepilnības vārdu locījumos
-Zināmās problēmas:
-- iztrūkstoši vārdi vai to atsevišķas formas.
+- papildināts vārdu krājums;
+- novērstas nepilnības vārdu locījumos
+Zināmās problēmas:
+- iztrūkstoŔi vārdi vai to atseviŔķas formas.
=================
Version info 0.7.1
-- korekcijas īpašības vārdu pārāko pakāpju afiksos;
-- papildināts vārdu krājums;
-- novērstas nepilnības atsevišķu vārdu locījumos
-Zināmās problēmas:
-- iztrūkstoši vārdi vai to atsevišķas formas.
+- korekcijas īpaŔības vārdu pārāko pakāpju afiksos;
+- papildināts vārdu krājums;
+- novērstas nepilnÄ«bas atseviŔķu vārdu locÄ«jumos
+Zināmās problēmas:
+- iztrūkstoŔi vārdi vai to atseviŔķas formas.
==================
Version info 0.7
-- pilnībā pārstrādāta darbības vārdu afiksu daļa
-- būtiski papildinās .dic fails
-- labotas kļūdainās formas
-Zināmās problēmas
-Joprojām ir vārdi, kuri netiek atpazīti, taču darbs turpinās.
+- pilnībā pārstrādāta darbības vārdu afiksu daļa
+- būtiski papildinās .dic fails
+- labotas kļūdainās formas
+Zināmās problēmas
+Joprojām ir vārdi, kuri netiek atpazīti, taču darbs turpinās.
===================
Version info 0.6.5
-- labojumi īpašības vārdu pārākās un vispārākās pakāpes afiksos;
-- būtiski papildinās .dic fails
-Zināmās problēmas
-Atsevišķu I konjugācijas darbības vārdu atsevišķas formas
+- labojumi īpaŔības vārdu pārākās un vispārākās pakāpes afiksos;
+- būtiski papildinās .dic fails
+Zināmās problēmas
+AtseviŔķu I konjugācijas darbības vārdu atseviŔķas formas
===================
Version info 0.6.4
-- būtiskas izmaiņas dažos afiksos, kuru dēļ notika tā, kā notika
-- izfiltrēts un pārbaudīts dic fails
+- būtiskas izmaiņas dažos afiksos, kuru dēļ notika tā, kā notika
+- izfiltrēts un pārbaudīts dic fails
=================
Version info 0.6.3c
-- daži labojumi aff failā
-- papildināts dic fails
+- daži labojumi aff failā
+- papildināts dic fails
=================
Version info 0.6.3a
-- izlabots aff fails (neuzmanības kļūda, kas, iespējams, neatstāja ietekmi uz
- darbību
-- papildināts dic fails
+- izlabots aff fails (neuzmanības kļūda, kas, iespējams, neatstāja ietekmi uz
+ darbību
+- papildināts dic fails
=================
Version info 0.6.3
-- izlaboti un optimizēti daži afiksi;
-- manuāli izfiltrēts vārdu pamatformu krājums, tuvinot reālai dzīvei;
-- koplektā iekļauts arī Jāņa Vilima izstrādātais vārdu pārnesējs v. 0.2 (skat. hyph-lasimani.txt);
+- izlaboti un optimizēti daži afiksi;
+- manuāli izfiltrēts vārdu pamatformu krājums, tuvinot reālai dzīvei;
+- koplektā iekļauts arī Jāņa Vilima izstrādātais vārdu pārnesējs v. 0.2 (skat. hyph-lasimani.txt);
-Vārdnīcā joprojām iztrūkst šis un tas, tāpēc visi ir mīļi aicināti sūtīt neatpazītos vārdus man (adrese - skat augšā) vai ierosinājumus par pārnesēju - Jānim Vilimam.
+VārdnÄ«cā joprojām iztrÅ«kst Å”is un tas, tāpēc visi ir mīļi aicināti sÅ«tÄ«t neatpazÄ«tos vārdus man (adrese - skat augŔā) vai ierosinājumus par pārnesēju - Jānim Vilimam.
-Turpmākajos plānos ietilpst vārdnīcas papildināšana un, iespējams, darbības vārdu afiksu pārstrāde, ja eksperimenti apstiprinās aizdomas par kļūdām.
+Turpmākajos plānos ietilpst vārdnÄ«cas papildināŔana un, iespējams, darbÄ«bas vārdu afiksu pārstrāde, ja eksperimenti apstiprinās aizdomas par kļūdām.
=================
Version info 0.6
-- pilnīgi pārveidota afiksu faila struktūra, sadalot locījumus
- pa skaitļiem un pamazināmām formām ar nolūku uzlabot pareizo
- (dzīvē pielietojamo) formu kodēšanu. Ir izdarīti arī vairāki
+- pilnīgi pārveidota afiksu faila struktūra, sadalot locījumus
+ pa skaitļiem un pamazināmām formām ar nolūku uzlabot pareizo
+ (dzÄ«vē pielietojamo) formu kodÄ“Å”anu. Ir izdarÄ«ti arÄ« vairāki
afiksu labojumi.
-Vārdnīcā 0.6 joprojām nav atrodami:
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- I konjugācijas darbības vārdu refleksīvās formas
-- I konjugācijas darbības vārdu divdabju sufiksi - ošs ošais ams amais
-- I konjugācijas darbības vārdu divdabju sufiksi - is dams damais
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
+Vārdnīcā 0.6 joprojām nav atrodami:
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- I konjugācijas darbības vārdu refleksīvās formas
+- I konjugācijas darbības vārdu divdabju sufiksi - oŔs oŔais ams amais
+- I konjugācijas darbības vārdu divdabju sufiksi - is dams damais
+- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-Visi, kas lieto šo "brīnumu", ir laipni aicināti sūtīt man neatpazīto
-vārdu sarakstus (txt vai swx formātos).
-Visideālākā forma - neatpazītais vārds visos tam raksturīgajos locījumos.
+Visi, kas lieto Ŕo "brīnumu", ir laipni aicināti sūtīt man neatpazīto
+vārdu sarakstus (txt vai swx formātos).
+Visideālākā forma - neatpazītais vārds visos tam raksturīgajos locījumos.
-Entuziasti var nodarboties arīdzan ar specializēto vārdnīcu veidošanu,
-kuras var pieslēgt lietošanai OpenOffice paralēli pamatvārdnīcai.
+Entuziasti var nodarboties arÄ«dzan ar specializēto vārdnÄ«cu veidoÅ”anu,
+kuras var pieslēgt lietoÅ”anai OpenOffice paralēli pamatvārdnÄ«cai.
=================
Verson info 0.5.5
-- pievienota visa 1. konjugācija....
-- lietvārdu pamazināmo formu afiksi
+- pievienota visa 1. konjugācija....
+- lietvārdu pamazināmo formu afiksi
-Vārdnīcā 0.5.5 nav atrodami:
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- vēl šis un tas
+Vārdnīcā 0.5.5 nav atrodami:
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- lietvārdi-daudzskaitlinieki
+- vēl Å”is un tas
Verson info 0.5sr2
-- pievienoti 1. konjugācijas darbības vārdū nākotnes formas
+- pievienoti 1. konjugācijas darbības vārdū nākotnes formas
-Vārdnīcā 0.5sr2 nav atrodami:
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- vēl šis un tas (piem. pamazināmās formas)
+Vārdnīcā 0.5sr2 nav atrodami:
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- lietvārdi-daudzskaitlinieki
+- vēl Å”is un tas (piem. pamazināmās formas)
Verson info 0.5
-- pievienota divdabju veidošana un locīšana
-- izlabota kļūda I deklinācijas locīšanā (piem. kuģis)
-- izlabota kļūda V deklinācijas locīšanā (piem. roze)
-- papildināta vārdnīca (nedaudz)
+- pievienota divdabju veidoŔana un locīŔana
+- izlabota kļūda I deklinācijas locīŔanā (piem. kuģis)
+- izlabota kļūda V deklinācijas locīŔanā (piem. roze)
+- papildināta vārdnīca (nedaudz)
-Vārdnīcā 0.5 nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- vēl šis un tas (piem. pamazināmās formas)
+Vārdnīcā 0.5 nav atrodami:
+- 1. konjugācijas darbības vārdi
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- lietvārdi-daudzskaitlinieki
+- vēl Å”is un tas (piem. pamazināmās formas)
Version info 0.4.1
-- izlabots glucks I deklinācijas lietvārdu locīšanā
-- pievienoti skaitļa vārdi
+- izlabots glucks I deklinācijas lietvārdu locīŔanā
+- pievienoti skaitļa vārdi
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
+Vārdnīcā nav atrodami:
+- 1. konjugācijas darbības vārdi
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- lietvārdi-daudzskaitlinieki
- divdabji,
-- vēl šis un tas
+- vēl Å”is un tas
Version info: 0.4
--koriģētas 1. un 4. deklinācija lietvārdu vārdnīcas
--ieviesti afiksi īpašības vārdiem
--pievienoti apstākļa vārdi un īpašības vārdi
-
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
+-koriģētas 1. un 4. deklinācija lietvārdu vārdnīcas
+-ieviesti afiksi īpaŔības vārdiem
+-pievienoti apstākļa vārdi un īpaŔības vārdi
+
+Vārdnīcā nav atrodami:
+- 1. konjugācijas darbības vārdi
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- lietvārdi-daudzskaitlinieki
- divdabji,
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
+- skaitļa vārdi
+- vēl Å”is un tas
Version info: 0.3.1
--izlabots fails .dic, II deklinācijas atslēga (suns, akmens)
--pievienoti 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
+-izlabots fails .dic, II deklinācijas atslēga (suns, akmens)
+-pievienoti 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- īpašības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
+Vārdnīcā nav atrodami:
+- 1. konjugācijas darbības vārdi
+- īpaŔības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- skaitļa vārdi
+- vēl Å”is un tas
Version info: 0.3
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- īpašības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
+Vārdnīcā nav atrodami:
+- 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
+- 1. konjugācijas darbības vārdi
+- īpaŔības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- skaitļa vārdi
+- vēl Å”is un tas
Version info: 0.3a
-izlabots fails .dic, kurā bija zudušas atslēgas IV deklinācijai
+izlabots fails .dic, kurā bija zuduÅ”as atslēgas IV deklinācijai
Version info: 0.3
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- īpašības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
+Vārdnīcā nav atrodami:
+- 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
+- 1. konjugācijas darbības vārdi
+- īpaŔības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
+- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
+- skaitļa vārdi
+- vēl Å”is un tas
-Vārdīcas uzstādīšanai - skat. :
+Vārdīcas uzstādīŔanai - skat. :
http://www.ooodocs.org/dictinstall/nexthelp.html (En)
diff --git a/lv_LV/README_lv_LV.txt b/lv_LV/README_lv_LV.txt
index f481924..c6d4381 100644
--- a/lv_LV/README_lv_LV.txt
+++ b/lv_LV/README_lv_LV.txt
@@ -1,11 +1,11 @@
-# Latviešu valodas pareizrakstības pārbaudes bibliotēka (afiksu un vārdnīcas fails)
-# lietošanai ar OpenOffice 2.4.x un augstāk
-# Latvian spelling dictionary (affix and dictionary files) for OpenOffice 2.4.x and higher
+# LatvieÅ”u valodas pareizrakstÄ«bas pārbaudes bibliotēka (afiksu un vārdnÄ«cas fails)
+# lietoŔanai ar OpenOffice 2.4.1 un augstāk
+# Latvian spelling dictionary (affix and dictionary files) for OpenOffice 2.4.1 and higher
#
-# Copyright (C) 2002-2010 Janis Eisaks, jancs@dv.lv, http://dict.dv.lv
+# Copyright (C) 2002-2020 Janis Eisaks, jancs@dv.lv, http://dict.dv.lv
#
-# Šī bibliotēka tiek licencēta ar Lesser General Public Licence (LGPL) 2.1 nosacījumiem.
-# Licences nosacījumi pievienoti failā license.txt vai iegūstami tīmekļa vietnē
+# Šī bibliotēka tiek licencēta ar Lesser General Public Licence (LGPL) 2.1 nosacījumiem.
+# Licences nosacījumi pievienoti failā license.txt vai iegūstami tīmekļa vietnē
# http://www.fsf.org/licensing/licenses/lgpl.html
#
# This library is free software; you can redistribute it and/or
@@ -21,299 +21,87 @@
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
# license along with this library; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
-#
-1. Version info
-2. Uzstādīšana
-3. Interesentiem
-4. Izmaiņu saraksts
-==================
-1. Version info 0.9.3
-Svarīgs paziņojums:
-šī ir pēdējā vārdnīcas versija, kas ir 100% MySpell savietojama.
-Ar nākošo laidienu tiks uzsākta HunSpell funkcionalitātes ieviešana.
+1. UzstādīŔana
+2. Interesentiem
+3. Izmaiņu saraksts
-Izmaiņas šajā vesijā:
-- koriģēts SFX 6 - aizvākts viens lieks (atkārtots) likums;
-- papildināts SFX 3 ar likumu pavēles formas veidošanai;
-- papildināts SFX 4 ar likumiem piem., vārdu lemt, riet, siet, cirst, pagātnes formu veidošanai;
-- papildināts SFX 5 ar afiksiem vārdu rīt, vīt apgātnes formu iegūšanai;
-- papildināts SFX 7 ar afiksiem I konj. daļas 2. un 3. grupas vārdu tagadnes formu iegūšanai;
-- papildināts SFX 8 ar afiksiem vārdu cept, nest, ņemt tagadnes formu iegūšanai;
-- mainīti afiksi 2 un E;
-- papildināts vārdu krājums;
-- veikta padziļināta vārdnīcas pārbaude, lai aizvāktu atkārtojumus, kļūdas;
+Svarīgs paziņojums:
-Zināmās problēmas (kā jau parasti):
-- iztrūkstoši vārdi vai to atsevišķas formas, kuras lietotāji ir laipni aicināti iesūtīt
- uz adresi dict@nospam@dv.lv (no adreses jādzēš @nospam) vai, kam būtu dodama priekšroka,
- ar vietnes http://dict.dv.lv starpniecību darba turpināšanai.
+Ŕī vārdnÄ«cas versija vairs neuztur MySpell pareizrakstÄ«bas dziņa izmantoÅ”anu.
+Afiksu bāze ir veidota, izmantojot Hunspell palaŔināto funkcionalitāti.
=================
-2. Vārdīcas uzstādīšana
+1. Vārdīcas uzstādīŔana
-Ieteikums: uzstādīt vismaz OO 3.2 versiju.
-Vārdnīcas uzstādīšana ir ļoti vienkārša - izmantojot OO Extension Manager.
-Extension Manager piedāvā iespēju kā tiešsaistes, tā lokālu paplašinājumu uzstādīšanu.
-Ja uzstādīšana tiešsaistes režīmā nav iespējama, vajadzīgo valodas paplašinājumu (vārdnīcu)
-var lejupielādēt šeit:
+Ieteikums: uzstādīt vismaz OO 3.2 versiju.
+Vārdnīcas uzstādīŔana ir ļoti vienkārŔa - izmantojot OO Extension Manager.
+Extension Manager piedāvā iespēju kā tieÅ”saistes, tā lokālu paplaÅ”inājumu uzstādÄ«Å”anu.
+Ja uzstādÄ«Å”ana tieÅ”saistes režīmā nav iespējama, vajadzÄ«go valodas paplaÅ”inājumu (vārdnÄ«cu)
+var lejupielādēt Å”eit:
http://extensions.services.openoffice.org/dictionary
-un izmantot lokālai uzstādīšanai.
+un izmantot lokālai uzstādīŔanai.
Ja izmantojat OO versiju, kas neuztur Extensions (pirms 2.4.1), tad:
-1. iespēja. Uzstādīšana tiešsaistes režīmā
- No izvēlnes File/Wizards/Install new dictionaries palaidiet att. vedni, izvēlieties
- Jums tīkamo vedņa valodu un sekojiet norādījumiem. Bez latviešu valodas pareizrakstības
- rīkiem Jūs vienlaicīgi varat uzstādīt papildus valodas vai atsvaidzināt esošās bibliotēkas.
- (Uzmanību! - nav zināms, cik ilgi šī bibliotēka vēl tiks aktualizēta; pilns laidienu arhīvs ir
+1. iespēja. UzstādÄ«Å”ana tieÅ”saistes režīmā
+ No izvēlnes File/Wizards/Install new dictionaries palaidiet att. vedni, izvēlieties
+ Jums tÄ«kamo vedņa valodu un sekojiet norādÄ«jumiem. Bez latvieÅ”u valodas pareizrakstÄ«bas
+ rÄ«kiem JÅ«s vienlaicÄ«gi varat uzstādÄ«t papildus valodas vai atsvaidzināt esoŔās bibliotēkas.
+ (UzmanÄ«bu! - nav zināms, cik ilgi Ŕī bibliotēka vēl tiks aktualizēta; pilns laidienu arhÄ«vs ir
atrodams http://sourceforge.net/projects/openoffice-lv/)
- Ja kaut kādu iemeslu dēļ nevarat izmantot 1. iespēju, ir
+ Ja kaut kādu iemeslu dēļ nevarat izmantot 1. iespēju, ir
- 2. iespēja. "Offline" uzstādīšana
- Lejupielādējiet pēdējo moduļa versiju no openoffice-lv.sourceforge.net .
- Pēc faila iegūšanas tas ir jāatpako direktorijā %Openoffice%\share\dict\ooo,
- kur %Openoffice% - direktorija, kurā veikta OpenOffice uzstādīšana. Tur esošajam failam
- dictionary.lst ir jāpievieno sekojošas rindas:
+ 2. iespēja. "Offline" uzstādÄ«Å”ana
+ Lejupielādējiet pēdējo moduļa versiju no openoffice-lv.sourceforge.net .
+ Pēc faila iegÅ«Å”anas tas ir jāatpako direktorijā %Openoffice%\share\dict\ooo,
+ kur %Openoffice% - direktorija, kurā veikta OpenOffice uzstādīŔana. Tur esoŔajam failam
+ dictionary.lst ir jāpievieno sekojoŔas rindas:
DICT lv LV lv_LV
HYPH lv LV hyph_lv_LV
- vai arī jāizpilda win-lv_LV_add.bat (Windows gadījumā) vai, Linux gdījumā, jāizpilda
+ vai arī jāizpilda win-lv_LV_add.bat (Windows gadījumā) vai, Linux gdījumā, jāizpilda
komandu:
sh <lin-lv_LV_add.sh
- Lai izpildītu 2. iespēju, Jums ir jābūt tiesībām rakstīt minētajā katalogā. Ja tādu nav,
- varat uzstādīt vērdnīcu lokāli, savā lietotāja opciju katalogā (%OOopt%/user/wordbook).
+ Lai izpildītu 2. iespēju, Jums ir jābūt tiesībām rakstīt minētajā katalogā. Ja tādu nav,
+ varat uzstādīt vērdnīcu lokāli, savā lietotāja opciju katalogā (%OOopt%/user/wordbook).
- Offline uzstadīšanai var izmantot arī 1. iespējā minēto vedni, viss notiks līdzīgi,
- tikai nepieciešamajām moduļu pakotnēm būs jābūt uz lokālā diska. Jāpiezīmē ka, piemēram,
- SUSE gadījumā minētais vednis ir izgriezts ārā no OO un 2. iespeja ir vienīgā. Atsevišķi
- šis līdzeklis un vārdnīcas ir iegūstams tīmekļa vietnē
+ Offline uzstadÄ«Å”anai var izmantot arÄ« 1. iespējā minēto vedni, viss notiks lÄ«dzÄ«gi,
+ tikai nepiecieÅ”amajām moduļu pakotnēm bÅ«s jābÅ«t uz lokālā diska. JāpiezÄ«mē ka, piemēram,
+ SUSE gadÄ«jumā minētais vednis ir izgriezts ārā no OO un 2. iespeja ir vienÄ«gā. AtseviŔķi
+ Å”is lÄ«dzeklis un vārdnÄ«cas ir iegÅ«stams tÄ«mekļa vietnē
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries
+Ar to moduļu uzstādīŔana praktiski ir pabeigta; atliek vienīgi caur
+Options>Language settings>Writing aids ieslēgt vai izslēgt nepiecieÅ”amos moduļus un
+iestatīt dokumentu noklusēto valodu.
- Ar to moduļu uzstādīšana praktiski ir pabeigta; atliek vienīgi caur
- Options>Language settings>Writing aids ieslēgt vai izslēgt nepieciešamos moduļus un
- iestatīt dokumentu noklusēto valodu.
-
- Ja ir nepieciešama automātiskā pareizrakstības pārbaude, zem Tools>Spellcheck jāieķeksē
+ Ja ir nepiecieÅ”ama automātiskā pareizrakstÄ«bas pārbaude, zem Tools>Spellcheck jāieÄ·eksē
AutoSpellcheck.
-
-
-3. Interesentiem
-
-Ja jums ir iekrājušies vārdi, kurus šis līdzeklis neatpazīst vai arī atpazīst kļūdaini, esat
-laipni aicināti tos atsūtīt tālākai vārdnīcas pilnveidošanai vai arī reģistrēties vārdnīcas
-izstrādei veltītajā vietnē //dict.dv.lv.
-
-Lielāka apjoma dokumentu filtrēšanai var izmantot sekojošā vietā atrodamu StarBasic makrosu:
-http://lingucomponent.openoffice.org/servlets/ReadMsg?listName=dev&msgNo=1843
-Piezīme - makross nedarbojas ar OO >3.0.
+================
-Sarakstu gadījumā ir lūgums sākumā pašiem kritiski izvērtēt neatpazīto vārdu pareizību
-vai to pielietojamību (piem slengs, barbarismi utml. drazas, manuprāt, nav tā vērtas,
-lai tās iekļautu pareizrakstības pārbaudes vārdnīcā, lai gan viena otra tomēr iespraucas).
-
-4. Izmaiņu saraksts
-=================
-Version info 0.9.1
-- papildināts SFX x ar iztrūkstošiem nosacījumiem;
-- atbilstoši tam mainīta un tīrīta vārdu bāze;
-- papildināts vārdu krājums;
-- aizvākti vairāki kļūdainie ieraksti;
-=================
-Version info 0.9.0
-- izveidots jauns afikss, kas SFX x, kas atbild par sieviešu dzimtes vārdu veidošanu no
- vīriešu dzimtes vārdiem (skolnieks->skolniece utml);
-- attiecīgi mainīta vārdu bāze, pie viena izmetot vairākus gramatiski pareizus, taču idiotiska satura ierakstus;
-- papildināts vārdu krājums;
-==================
-Version info 0.8.2
--kosmētiskas izmaiņas vārdu bāzē;
--labots afiksu fails (kļūda, kuras dēļ III konj. darbības vārdiem ar galotni īt nebija
- -ošs divdabja formu);
-=================
-Version info 0.8.1
--lielākas nekā sākotnēji domāts izmaiņas vārdu bāzē;
--aizvāktas dažas atvasinātās vārdu formas, kuras "nenes" pielietojamu jēgu;
-=================
-Version info 0.8b1
-!!! versija uzskatāma par pre-release
--būtiskas izmaiņas aff failā, tālab arī leciens versiju numerācija;
--papildinājumi vārdu bāzē;
--aizvāktas dažas atvasinātās vārdu formas, kuras "nenes" pielietojamu jēgu;
-=================
-Version info 0.7.4
--labots afiksu fails - kļūdas pēc diviem afiksiem bija vienādas atslēgas (tas
- (laimīgā kārtā, šķiet, neietekmēja vārdnīcas darbaspējas);
--ar roku filtrēti īpašības vārdu krājumi;
--papildināts vārdu krājums
-=================
-Version info 0.7.3
-- labots II deklinācijas afikss (papildināts ar nnis-ņņi)
-- būtiski papildināts vārdu krājums;
-- novērstas nepilnības vārdu locījumos;
-- izķertas dažas kļūdas vārdu krājumā.
-
-Version info 0.7.2
-- papildināts vārdu krājums;
-- novērstas nepilnības vārdu locījumos
-===================
-
-Version info 0.7.1
-- korekcijas īpašības vārdu pārāko pakāpju afiksos;
-- papildināts vārdu krājums;
-- novērstas nepilnības atsevišķu vārdu locījumos
-=================
-... te dažus ir aizmirsies ierakstīt...
-=================
-Version info 0.6.4
-- būtiskas izmaiņas dažos afiksos, kuru dēļ notika tā, kā notika
-- izfiltrēts un pārbaudīts dic fails
-
-=================
-
-Version info 0.6.3c
-- daži labojumi aff failā
-- papildināts dic fails
-
-=================
-
-Version info 0.6.3a
-- izlabots aff fails (neuzmanības kļūda, kas, iespējams, neatstāja ietekmi uz
- darbību
-- papildināts dic fails
-
-=================
-
-Version info 0.6.3
-- izlaboti un optimizēti daži afiksi;
-- manuāli izfiltrēts vārdu pamatformu krājums, tuvinot reālai dzīvei;
-- koplektā iekļauts arī Jāņa Vilima izstrādātais vārdu pārnesējs v. 0.2 (skat. hyph-lasimani.txt);
+2. Interesentiem
-Vārdnīcā joprojām iztrūkst šis un tas, tāpēc visi ir mīļi aicināti sūtīt neatpazītos vārdus man (adrese - skat augšā) vai ierosinājumus par pārnesēju - Jānim Vilimam.
+Ja jums ir iekrājuŔies vārdi, kurus Ŕis līdzeklis neatpazīst vai arī atpazīst kļūdaini, esat
+laipni aicināti tos atsÅ«tÄ«t tālākai vārdnÄ«cas pilnveidoÅ”anai vai arÄ« reÄ£istrēties vārdnÄ«cas
+izstrādei veltītajā vietnē //dict.dv.lv.
-Turpmākajos plānos ietilpst vārdnīcas papildināšana un, iespējams, darbības vārdu afiksu pārstrāde, ja eksperimenti apstiprinās aizdomas par kļūdām.
-
-=================
-Version info 0.6
-- pilnīgi pārveidota afiksu faila struktūra, sadalot locījumus
- pa skaitļiem un pamazināmām formām ar nolūku uzlabot pareizo
- (dzīvē pielietojamo) formu kodēšanu. Ir izdarīti arī vairāki
- afiksu labojumi.
-
-
-Vārdnīcā 0.6 joprojām nav atrodami:
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- I konjugācijas darbības vārdu refleksīvās formas
-- I konjugācijas darbības vārdu divdabju sufiksi - ošs ošais ams amais
-- I konjugācijas darbības vārdu divdabju sufiksi - is dams damais
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-
-Visi, kas lieto šo "brīnumu", ir laipni aicināti sūtīt man neatpazīto
-vārdu sarakstus (txt vai swx formātos).
-Visideālākā forma - neatpazītais vārds visos tam raksturīgajos locījumos.
-
-Entuziasti var nodarboties arīdzan ar specializēto vārdnīcu veidošanu,
-kuras var pieslēgt lietošanai OpenOffice paralēli pamatvārdnīcai.
-
-=================
-Verson info 0.5.5
-- pievienota visa 1. konjugācija....
-- lietvārdu pamazināmo formu afiksi
-
-Vārdnīcā 0.5.5 nav atrodami:
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- vēl šis un tas
-
-Verson info 0.5sr2
-- pievienoti 1. konjugācijas darbības vārdū nākotnes formas
-
-Vārdnīcā 0.5sr2 nav atrodami:
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- vēl šis un tas (piem. pamazināmās formas)
-
-Verson info 0.5
-- pievienota divdabju veidošana un locīšana
-- izlabota kļūda I deklinācijas locīšanā (piem. kuģis)
-- izlabota kļūda V deklinācijas locīšanā (piem. roze)
-- papildināta vārdnīca (nedaudz)
-
-Vārdnīcā 0.5 nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- vēl šis un tas (piem. pamazināmās formas)
-
-Version info 0.4.1
-- izlabots glucks I deklinācijas lietvārdu locīšanā
-- pievienoti skaitļa vārdi
-
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- divdabji,
-- vēl šis un tas
-
-
-Version info: 0.4
--koriģētas 1. un 4. deklinācija lietvārdu vārdnīcas
--ieviesti afiksi īpašības vārdiem
--pievienoti apstākļa vārdi un īpašības vārdi
-
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- lietvārdi-daudzskaitlinieki
-- divdabji,
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
-
-
-Version info: 0.3.1
--izlabots fails .dic, II deklinācijas atslēga (suns, akmens)
--pievienoti 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
-
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- īpašības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
-
-
-Version info: 0.3
-
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- īpašības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
-
-Version info: 0.3a
-izlabots fails .dic, kurā bija zudušas atslēgas IV deklinācijai
+Lielāka apjoma dokumentu filtrÄ“Å”anai var izmantot sekojoŔā vietā atrodamu StarBasic makrosu:
+http://lingucomponent.openoffice.org/servlets/ReadMsg?listName=dev&msgNo=1843
-Version info: 0.3
+Piezīme - makross nedarbojas ar OO >3.0.
-Vārdnīcā nav atrodami:
-- 1. un 6. deklinācijas lietvārdi
-- 1. konjugācijas darbības vārdi
-- īpašības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi,
-- darbības vārdi, kuri eksistē tikai refleksīvajās formās
-- skaitļa vārdi
-- vēl šis un tas
+Sarakstu gadÄ«jumā ir lÅ«gums sākumā paÅ”iem kritiski izvērtēt neatpazÄ«to vārdu pareizÄ«bu
+vai to pielietojamību (piem slengs, barbarismi utml. drazas, manuprāt, nav tā vērtas,
+lai tās iekļautu pareizrakstības pārbaudes vārdnīcā, lai gan viena otra tomēr iespraucas).
diff --git a/lv_LV/README_th_lv_LV_v2.txt b/lv_LV/README_th_lv_LV_v2.txt
index af32f3f..f8a56e7 100644
--- a/lv_LV/README_th_lv_LV_v2.txt
+++ b/lv_LV/README_th_lv_LV_v2.txt
@@ -1,11 +1,11 @@
-# Latviešu valodas sinonīmu vārdīca (tezaurs)
-# lietošanai ar OpenOffice 3.1.x un augstāk
+# LatvieŔu valodas sinonīmu vārdīca (tezaurs)
+# lietoŔanai ar OpenOffice 3.1.x un augstāk
# Latvian thesaurus for OpenOffice 3.1.x and higher
#
-# Copyright (C) 2010 Janis Eisaks, jancs@dv.lv, http://dict.dv.lv
+# Copyright (C) 2010-2020 Janis Eisaks, jancs@dv.lv, http://dict.dv.lv
#
-# Šī bibliotēka tiek licencēta ar Lesser General Public Licence (LGPL) 2.1 nosacījumiem.
-# Licences nosacījumi pievienoti failā license.txt vai iegūstami tīmekļa vietnē
+# Šī bibliotēka tiek licencēta ar Lesser General Public Licence (LGPL) 2.1 nosacījumiem.
+# Licences nosacījumi pievienoti failā license.txt vai iegūstami tīmekļa vietnē
# http://www.fsf.org/licensing/licenses/lgpl.html
#
# This library is free software; you can redistribute it and/or
@@ -22,40 +22,40 @@
# license along with this library; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
#
-# Vārdnīcas izstrādē izmantotā literatūra:
-# (pagaidām tiek apzināta)
+# Vārdnīcas izstrādē izmantotā literatūra:
+# (pagaidām tiek apzināta)
#
-# Pateicības
-# - linux.lv vēstkopas aktīvistiem par padomiem vārdnīcas apstrādes skriptu rakstīšanā
-# - Oskaram Vīksnam par izpalīdzību ar C++
+# Pateicības
+# - linux.lv vēstkopas aktÄ«vistiem par padomiem vārdnÄ«cas apstrādes skriptu rakstÄ«Å”anā
+# - Oskaram Vīksnam par izpalīdzību ar C++
#
1. Version info
-2. Uzstādīšana
+2. UzstādīŔana
3. Interesentiem
-4. Izmaiņu saraksts
+4. Izmaiņu saraksts
==================
1. Version info 0.0.1
-- nav uzskatāma par izmatojamu vārdnīcu,
+- nav uzskatāma par izmatojamu vārdnīcu,
=================
-2. Vārdīcas uzstādīšana
+2. Vārdīcas uzstādīŔana
-Tā kā vārdnīca ir ietverta OpenOffice latviešu valodas paplašinājuma komplektā, atsevišķa
-uzstādīšana nav nepieciešama.
-Ja nevēlaties izmantot sinonīmu bibliotēku, to var atslēgt izvēlnē
+Tā kā vārdnīca ir ietverta OpenOffice latvieŔu valodas paplaŔinājuma komplektā, atseviŔķa
+uzstādīŔana nav nepiecieŔama.
+Ja nevēlaties izmantot sinonīmu bibliotēku, to var atslēgt izvēlnē
Tools/Language Settings/Writing Aids
-izķeksējot rindiņu pie Thesaurus (atslēgs visus) vai arī nospiežot pogu Edit un atslēdzot
-to konkrētai valodai.
+izķeksējot rindiņu pie Thesaurus (atslēgs visus) vai arī nospiežot pogu Edit un atslēdzot
+to konkrētai valodai.
=================
3. Interesentiem
-Skat. http://dict.dv.lv sadaļā Sinonīmi/Dokumentācija
+Skat. http://dict.dv.lv sadaļā Sinonīmi/Dokumentācija
=================
-4. Izmaiņu saraksts
+4. Izmaiņu saraksts
=================
diff --git a/lv_LV/description.xml b/lv_LV/description.xml
index e2bc331..d8cf25a 100644
--- a/lv_LV/description.xml
+++ b/lv_LV/description.xml
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <version value="0.9.4" />
- <identifier value="LatvieŔu valodas pareizrakstības līdzekļi no dict.dv.lv" />
+ <version value="1.4.0" />
+ <identifier value="org.openoffice.lv.hunspell.dictionaries" />
<display-name>
<name lang="en-US">Latvian spelling dictionary, and hyphenation rules</name>
</display-name>
diff --git a/lv_LV/lv_LV.aff b/lv_LV/lv_LV.aff
index d48d863..ad29c4c 100644
--- a/lv_LV/lv_LV.aff
+++ b/lv_LV/lv_LV.aff
@@ -1,11 +1,11 @@
-# Latviešu valodas affix fails lietošanai ar OpenOffice v.v. 1.1.x, 2.x.x un 3.x.x
-# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 1.1.x, 2.x.x and 3.x.x
+# LatvieŔu valodas affix fails lietoŔanai ar OpenOffice v.v. 2.4.1 un 3.x.x,
+# LibreOffice u.c. aplikācijām, kas pareizrakstības pārbaudei izmanto HunSpell
+# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 2.4.1 and 3.x.x, LibreOffice
+# and other applications using HunSpell as the backend
#
-# Copyright (C) 2002-2011 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
+# Copyright (C) 2002-2020 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
#
-# Version info: 0.9.4
-# Izmainīta pieeja darbības vārdu locīšanai - no dalītas pa konjugācijām
-# uz dalītām pa laikiem un tipiem (tag, pak, nak, izt formas, ciesh k, divd.)
+# Versija//Version: 1.4.0
#
# This library is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -20,2670 +20,3988 @@
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
# License along with this library; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
-#
-# Faila radīšanai izmantotā literatūra
-# 1. B.Ceplīte, L.Ceplītis
-# Latviešu valodas praktiskā gramatika, ISBN 9984 04 641-9
-# 2.D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte
-# Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata, Avots, 2002, ISBN 9984-700-64-X
#
-# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram un LU Mākslīgā Intelekta laboratorijai
-# par iespēju izmantot apkopoto vārdu krājumu; Edvīnam Malnačam,
-# Egonam Spalānam, Valdemāram Rozenbergam, kā arī citiem brīvprātīgajiem
-# par nesavtīgu atbalstu projekta realizācijā
+# Izmantotā literatūra
+# 1. B.Ceplīte, L.Ceplītis
+# LatvieŔu valodas praktiskā gramatika, ISBN 9984 04 641-9
+# 2.D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte
+# Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata, Avots, 2002, ISBN 9984-700-64-X
#
-# Īpaša pateicība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
-# (http://www.vsaa.gov.lv) par vēlēšanos un varēšanu materiāli
-# atbalstīt darbu pie vārdnīcas pilnveidošanas.
+# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram un LU Mākslīgā Intelekta laboratorijai
+# par iespēju izmantot apkopoto vārdu krājumu; Edvīnam Malnačam,
+# Egonam Spalānam, Valdemāram Rozenbergam, Reinim Adovičam, kā arī citiem
+# brīvprātīgajiem par nesavtīgu atbalstu projekta realizācijā
#
-# Faila formāts: myspell
+# ÄŖpaÅ”a pateicÄ«ba Valsts sociālās apdroÅ”ināŔanas aÄ£entÅ«rai (http://www.vsaa.gov.lv)
+# par savulaik rasto vēlÄ“Å”anos un varÄ“Å”anu materiāli atbalstÄ«t darbu pie vārdnÄ«cas
+# pilnveidoŔanas.
#
-# Here's a part of flags used, in case you want to add new ones.
-#
-# -=1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-# Used: --+++++++++---+++-++++++-+++++++++++++
-# _+!@ $%^&*()abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-# Used: --------------++++++------+++++++---++
-
-SET ISO8859-13
-TRY ianseātumpojšrkdīzlēvbgcķūņļčžfģhASMVLDIKERBGJZTNPHUOFCĀĶŽĒĢŠĪŪČŅĻ
+# Faila formāts: Hunspell
+
+SET UTF-8
+TRY ianseātumpojÅ”rkdÄ«zlēvbgcķūņļčžfÄ£hASMVLDIKERBGJZTNPHUOFCĀĶŽĒĢŠÄŖÅŖČŅĻ
+KEY qwertyuiop|asdfghjkl|zxcvbnm|kķ|nņ|cč
+FULLSTRIP
+
+#karogs vārdiem, kurus nav jāsaka priekŔā
+NOSUGGEST }
+NEEDAFFIX {
+CIRCUMFIX |
+
+MAXNGRAMSUGS 6
+NOSPLITSUGS
+
+REP 92
+REP ike iek
+REP via vai
+REP lig līg
+REP ļi lī
+REP memi miem
+REP neisk nieks
+REP kal kla
+REP ķļu kļū
+REP ska sak
+REP Ŕan san
+REP ŔēŔan sÄ“Å”an
+REP klap kalp
+REP musm mums
+REP mato manto
+REP stirpi stipri
+REP visamz vismaz
+REP ziņ izņ
+REP ija ījā
+REP eja ējā
+REP i Ä«
+REP e ē
+REP a ā
+REP u Å«
+REP Å« u
+REP s Å”
+REP betarī bet_arī
+REP bettomēr bet_tomēr
+REP ciknecik cik_necik
+REP cikvien cik_vien
+REP diezinka diezin_ka
+REP diezinkā diezin_kā
+REP diezinkam diezin_kam
+REP diezinko diezin_ko
+REP diezinkur diezin_kur
+REP diezkas diez_kas
+REP diezkam diez_kam
+REP diezkā diez_kā
+REP diezko diez_ko
+REP diezkur diez_kur
+REP ganjau gan_jau
+REP ganjaunu gan_jau_nu
+REP gribotnegribot gribot_negribot
+REP itīpaŔi it_īpaŔi
+REP itkā it_kā
+REP itseviŔķi it_seviŔķi
+REP jaarī ja_arī
+REP jaunugan jau_nu_gan
+REP jebvai jeb_vai
+REP kautarī kaut_arī
+REP kautgan kaut_gan
+REP kautkam kaut_kam
+REP kautkas kaut_kas
+REP kautkā kaut_kā
+REP kautko kaut_ko
+REP kautkur kaut_kur
+REP kāarī kā_arī
+REP kākad kā_kad
+REP kārezultātā kā_rezultātā
+REP laiarī lai_arī
+REP laigan lai_gan
+REP līdzarto līdz_ar_to
+REP nenokā ne_no_kā
+REP nereizivien ne_reizi_vien
+REP netikai ne_tikai
+REP netikvien ne_tikvien
+REP nevien ne_vien
+REP nezinkas nezin_kas
+REP nezinkam nezin_kam
+REP nezinkā nezin_kā
+REP nezinko nezin_ko
+REP nezinkur nezin_kur
+REP nezkas nez_kas
+REP nezkam nez_kam
+REP nezkā nez_kā
+REP nezko nez_ko
+REP nezkur nez_kur
+REP pēctamkad pēc_tam_kad
+REP pirmāmkārtām pirmām_kārtām
+REP sazinkas sazin_kas
+REP sazinkam sazin_kam
+REP sazinkā sazin_kā
+REP sazinko sazin_ko
+REP sazinkur sazin_kur
+REP tāka tā_ka
+REP tākā tā_kā
+REP tālabka tālab_ka
+REP tamdēļka tamdēļ_ka
+REP tāpatkā tāpat_kā
+REP tāpēcka tāpēc_ka
+REP tiklīdzkā tiklīdz_kā
+REP tiktikko tik_tikko
+REP vaiarī vai_arī
+#REP vainu vai_nu
-PFX + Y 1
-PFX + 0 ne .
SFX = Y 1
SFX = 0 . .
-SFX B Y 21
-SFX B t šu [^sz]t
-SFX B t si [^sz]t
-SFX B t s [^sz]t
-SFX B t sim [^sz]t
-SFX B t siet [^sz]t
-SFX B t sit [^sz]t
-SFX B t šot [^sz]t
-SFX B st tīšu [s]t
-SFX B st tīsi [s]t
-SFX B st tīs [s]t
-SFX B st tīsim [s]t
-SFX B st tīsiet [s]t
-SFX B st tīsit [s]t
-SFX B st tīšot [s]t
-SFX B t īšu [z]t
-SFX B t īsi [z]t
-SFX B t īs [z]t
-SFX B t īsim [z]t
-SFX B t īsiet [z]t
-SFX B t īsit [z]t
-SFX B t īšot [z]t
-
-SFX F Y 7
-SFX F t īšu [s]t
-SFX F t īsi [s]t
-SFX F t īs [s]t
-SFX F t īsim [s]t
-SFX F t īsiet [s]t
-SFX F t īsit [s]t
-SFX F t īšot [s]t
-
-SFX E Y 29
-SFX E st dīšu [^u]st
-SFX E st dīsi [^u]st
-SFX E st dīs [^u]st
-SFX E st dīsim [^u]st
-SFX E st dīsiet [^u]st
-SFX E st dīsit [^u]st
-SFX E st dīšot [^u]st
-SFX E st dīšu [^k]ust
-SFX E st dīsi [^k]ust
-SFX E st dīs [^k]ust
-SFX E st dīsim [^k]ust
-SFX E st dīsiet [^k]ust
-SFX E st dīsit [^k]ust
-SFX E st dīšot [^k]ust
-SFX E st du [^u]st
-SFX E st di [^u]st
-SFX E st da [^u]st
-SFX E st dām [^u]st
-SFX E st dāt [^u]st
-SFX E st du [^k]ust
-SFX E st di [^k]ust
-SFX E st da [^k]ust
-SFX E st dām [^k]ust
-SFX E st dāt [^k]ust
-SFX E t u [k]ust
-SFX E t i [k]ust
-SFX E t a [k]ust
-SFX E t ām [k]ust
-SFX E t āt [k]ust
-
-SFX 4 Y 40
-SFX 4 t u [^īūesm]t
-SFX 4 t i [^īūesm]t
-SFX 4 t a [^īūesm]t
-SFX 4 t ām [^īūesm]t
-SFX 4 t āt [^īūesm]t
-SFX 4 īt inu [ī]t
-SFX 4 īt ini [ī]t
-SFX 4 īt ina [ī]t
-SFX 4 īt inām [ī]t
-SFX 4 īt ināt [ī]t
-SFX 4 ūt uvu [ū]t
-SFX 4 ūt uvi [ū]t
-SFX 4 ūt uva [ū]t
-SFX 4 ūt uvām [ū]t
-SFX 4 ūt uvāt [ū]t
-SFX 4 st tu [^i]st
-SFX 4 st ti [^i]st
-SFX 4 st ta [^i]st
-SFX 4 st tām [^i]st
-SFX 4 st tāt [^i]st
-SFX 4 t u [i]st
-SFX 4 t i [i]st
-SFX 4 t a [i]st
-SFX 4 t ām [i]st
-SFX 4 t āt [i]st
-SFX 4 iet ēju [i]et
-SFX 4 iet ēji [i]et
-SFX 4 iet ēja [i]et
-SFX 4 iet ējām [i]et
-SFX 4 iet ējāt [i]et
-SFX 4 emt ēmu [e]mt
-SFX 4 emt ēmi [e]mt
-SFX 4 emt ēma [e]mt
-SFX 4 emt ēmām [e]mt
-SFX 4 emt ēmāt [e]mt
-SFX 4 t u [iu]mt
-SFX 4 t i [iu]mt
-SFX 4 t a [iu]mt
-SFX 4 t ām [iu]mt
-SFX 4 t āt [iu]mt
-
-SFX 5 Y 75
-SFX 5 gt dzu [g]t
-SFX 5 gt dzi [g]t
-SFX 5 gt dza [g]t
-SFX 5 gt dzām [g]t
-SFX 5 gt dzāt [g]t
-SFX 5 kt cu [k]t
-SFX 5 kt ci [k]t
-SFX 5 kt ca [k]t
-SFX 5 kt cām [k]t
-SFX 5 kt cāt [k]t
-SFX 5 st ju [s]t
-SFX 5 st ji [s]t
-SFX 5 st ja [s]t
-SFX 5 st jām [s]t
-SFX 5 st jāt [s]t
-SFX 5 aut āvu [a]ut
-SFX 5 aut āvi [a]ut
-SFX 5 aut āva [a]ut
-SFX 5 aut āvām [a]ut
-SFX 5 aut āvāt [a]ut
-SFX 5 t u [^eiu]lt
-SFX 5 t i [^eiu]lt
-SFX 5 t a [^eiu]lt
-SFX 5 t ām [^eiu]lt
-SFX 5 t āt [^eiu]lt
-SFX 5 elt ēlu [e]lt
-SFX 5 elt ēli [e]lt
-SFX 5 elt ēla [e]lt
-SFX 5 elt ēlām [e]lt
-SFX 5 elt ēlāt [e]lt
-SFX 5 ilt īlu [i]lt
-SFX 5 ilt īli [i]lt
-SFX 5 ilt īla [i]lt
-SFX 5 ilt īlām [i]lt
-SFX 5 ilt īlāt [i]lt
-SFX 5 ult ūlu [u]lt
-SFX 5 ult ūli [u]lt
-SFX 5 ult ūla [u]lt
-SFX 5 ult ūlām [u]lt
-SFX 5 ult ūlāt [u]lt
-SFX 5 t u [^aeiu]rt
-SFX 5 t i [^aeiu]rt
-SFX 5 t a [^aeiu]rt
-SFX 5 t ām [^aeiu]rt
-SFX 5 t āt [^aeiu]rt
-SFX 5 art āru [a]rt
-SFX 5 art āri [a]rt
-SFX 5 art āra [a]rt
-SFX 5 art ārām [a]rt
-SFX 5 art ārāt [a]rt
-SFX 5 ert ēru [e]rt
-SFX 5 ert ēri [e]rt
-SFX 5 ert ēra [e]rt
-SFX 5 ert ērām [e]rt
-SFX 5 ert ērāt [e]rt
-SFX 5 irt īru [i]rt
-SFX 5 irt īri [i]rt
-SFX 5 irt īra [i]rt
-SFX 5 irt īrām [i]rt
-SFX 5 irt īrāt [i]rt
-SFX 5 urt ūru [u]rt
-SFX 5 urt ūri [u]rt
-SFX 5 urt ūra [u]rt
-SFX 5 urt ūrām [u]rt
-SFX 5 urt ūrāt [u]rt
-SFX 5 īt iju [ī]t
-SFX 5 īt iji [ī]t
-SFX 5 īt ija [ī]t
-SFX 5 īt ijām [ī]t
-SFX 5 īt ijāt [ī]t
-SFX 5 ūt iju [ū]t
-SFX 5 ūt iji [ū]t
-SFX 5 ūt ija [ū]t
-SFX 5 ūt ijām [ū]t
-SFX 5 ūt ijāt [ū]t
-
-SFX 1 Y 5
-SFX 1 t ju [āēīoū]t
-SFX 1 t ji [āēīoū]t
-SFX 1 t ja [āēīoū]t
-SFX 1 t jām [āēīoū]t
-SFX 1 t jāt [āēīoū]t
-
-SFX 8 Y 116
-SFX 8 t u [^eīps]t
-SFX 8 t i [^eīgkps]t
-SFX 8 t 0 [^eīps]t
-SFX 8 t am [^eīps]t
-SFX 8 t at [^eīps]t
-SFX 8 t iet [^gkeīps]t
-SFX 8 t ot [^eīps]t
-SFX 8 t u [e]pt
-SFX 8 t i [e]pt
-SFX 8 t 0 [e]pt
-SFX 8 t am [e]pt
-SFX 8 t at [e]pt
-SFX 8 t iet [e]pt
-SFX 8 t ot [e]pt
-SFX 8 upt ūpu [u]pt
-SFX 8 upt ūpi [u]pt
-SFX 8 upt ūp [u]pt
-SFX 8 upt ūpam [u]pt
-SFX 8 upt ūpat [u]pt
-SFX 8 upt ūpiet [u]pt
-SFX 8 upt ūpot [u]pt
-SFX 8 t u [^aēiu]st
-SFX 8 t 0 [^aēiu]st
-SFX 8 t am [^aēiu]st
-SFX 8 t at [^aēiu]st
-SFX 8 t iet [^aēiu]st
-SFX 8 t ot [^aēiu]st
-SFX 8 ast otu [a]st
-SFX 8 ast oti [a]st
-SFX 8 ast ot [a]st
-SFX 8 ast otam [a]st
-SFX 8 ast otat [a]st
-SFX 8 ast otiet [a]st
-SFX 8 ast otot [a]st
-SFX 8 st du [ē]st
-SFX 8 st d [ē]st
-SFX 8 st dam [ē]st
-SFX 8 st dat [ē]st
-SFX 8 st diet [ē]st
-SFX 8 st dot [ē]st
-SFX 8 st edu [ģ]ist
-SFX 8 st edi [ģ]ist
-SFX 8 st ed [ģ]ist
-SFX 8 st edam [ģ]ist
-SFX 8 st edat [ģ]ist
-SFX 8 st ediet [ģ]ist
-SFX 8 st edot [ģ]ist
-SFX 8 st etu [ķ]ist
-SFX 8 st eti [ķ]ist
-SFX 8 st et [ķ]ist
-SFX 8 st etam [ķ]ist
-SFX 8 st etat [ķ]ist
-SFX 8 st etiet [ķ]ist
-SFX 8 st etot [ķ]ist
-SFX 8 ist ītu [n]ist
-SFX 8 ist īti [n]ist
-SFX 8 ist īt [n]ist
-SFX 8 ist ītam [n]ist
-SFX 8 ist ītat [n]ist
-SFX 8 ist ītiet [n]ist
-SFX 8 ist ītot [n]ist
-SFX 8 st enu [r]ist
-SFX 8 st en [r]ist
-SFX 8 st enam [r]ist
-SFX 8 st enat [r]ist
-SFX 8 st eniet [r]ist
-SFX 8 st enot [r]ist
-SFX 8 ust ūtu [j]ust
-SFX 8 ust ūti [j]ust
-SFX 8 ust ūt [j]ust
-SFX 8 ust ūtam [j]ust
-SFX 8 ust ūtat [j]ust
-SFX 8 ust ūtiet [j]ust
-SFX 8 ust ūtot [j]ust
-SFX 8 ust ūstu [k]ust
-SFX 8 ust ūsti [k]ust
-SFX 8 ust ūst [k]ust
-SFX 8 ust ūstam [k]ust
-SFX 8 ust ūstat [k]ust
-SFX 8 ust ūstiet [k]ust
-SFX 8 ust ūstot [k]ust
-SFX 8 ust ūdu [z]ust
-SFX 8 ust ūdi [z]ust
-SFX 8 ust ūd [z]ust
-SFX 8 ust ūdam [z]ust
-SFX 8 ust ūdat [z]ust
-SFX 8 ust ūdiet [z]ust
-SFX 8 ust ūdot [z]ust
-SFX 8 gt dz [g]t
-SFX 8 gt dziet [g]t
-SFX 8 kt c [k]t
-SFX 8 kt ciet [k]t
-SFX 8 iet eju [i]et
-SFX 8 iet ej [i]et
-SFX 8 iet ejam [i]et
-SFX 8 iet ejat [i]et
-SFX 8 iet ejiet [i]et
-SFX 8 iet ejot [i]et
-SFX 8 īt inu [^rvz]īt
-SFX 8 īt in [^rvz]īt
-SFX 8 īt inam [^rvz]īt
-SFX 8 īt inat [^rvz]īt
-SFX 8 īt iniet [^rvz]īt
-SFX 8 īt inot [^rvz]īt
-SFX 8 īt iju [rv]īt
-SFX 8 īt ij [rv]īt
-SFX 8 īt ijam [rv]īt
-SFX 8 īt ijat [rv]īt
-SFX 8 īt ijiet [rv]īt
-SFX 8 īt ijot [rv]īt
-SFX 8 īt enu [d]zīt
-SFX 8 īt en [d]zīt
-SFX 8 īt enam [d]zīt
-SFX 8 īt enat [d]zīt
-SFX 8 īt eniet [d]zīt
-SFX 8 īt enot [d]zīt
-
-SFX 6 Y 64
-SFX 6 t ju [āēubmp]t
-SFX 6 t 0 [bmp]t
-SFX 6 t j [āēubmp]t
-SFX 6 t jam [āēubmp]t
-SFX 6 t jat [āēubmp]t
-SFX 6 t jot [āēubmp]t
-SFX 6 t jiet [āēu]t
-SFX 6 t iet [bmp]t
-SFX 6 gt dzu [g]t
-SFX 6 gt dz [g]t
-SFX 6 gt dzam [g]t
-SFX 6 gt dzat [g]t
-SFX 6 gt dzot [g]t
-SFX 6 gt dziet [g]t
-SFX 6 kt cu [k]t
-SFX 6 kt c [k]t
-SFX 6 kt cam [k]t
-SFX 6 kt cat [k]t
-SFX 6 kt cot [k]t
-SFX 6 kt ciet [k]t
-SFX 6 ūt uju [ū]t
-SFX 6 ūt uj [ū]t
-SFX 6 ūt ujam [ū]t
-SFX 6 ūt ujat [ū]t
-SFX 6 ūt ujot [ū]t
-SFX 6 ūt ujiet [ū]t
-SFX 6 zt žu [z]t
-SFX 6 t 0 [z]t
-SFX 6 zt ž [z]t
-SFX 6 zt žam [z]t
-SFX 6 zt žat [z]t
-SFX 6 zt žot [z]t
-SFX 6 st žu [s]t
-SFX 6 st d [s]t
-SFX 6 st ž [s]t
-SFX 6 st žam [s]t
-SFX 6 st žat [s]t
-SFX 6 st žot [s]t
-SFX 6 st diet [s]t
-SFX 6 t iet [lz]t
-SFX 6 lt ļu [l]t
-SFX 6 t 0 [l]t
-SFX 6 lt ļ [l]t
-SFX 6 lt ļam [l]t
-SFX 6 lt ļat [l]t
-SFX 6 lt ļot [l]t
-SFX 6 t u [^āē][r]t
-SFX 6 t 0 [^āē][r]t
-SFX 6 t am [^āē][r]t
-SFX 6 t at [^āē][r]t
-SFX 6 t iet [^āē][r]t
-SFX 6 t ot [^āē][r]t
-SFX 6 ārt aru [ā]rt
-SFX 6 ārt ar [ā]rt
-SFX 6 ārt aram [ā]rt
-SFX 6 ārt arat [ā]rt
-SFX 6 ārt arot [ā]rt
-SFX 6 ārt ariet [ā]rt
-SFX 6 ērt eru [ē]rt
-SFX 6 ērt er [ē]rt
-SFX 6 ērt eram [ē]rt
-SFX 6 ērt erat [ē]rt
-SFX 6 ērt erot [ē]rt
-SFX 6 ērt eriet [ē]rt
-
-SFX 2 Y 92
-SFX 2 st žošs [s]t
-SFX 2 st žoša [s]t
-SFX 2 st žošam [s]t
-SFX 2 st žošu [s]t
-SFX 2 st žošā [s]t
-SFX 2 st žošas [s]t
-SFX 2 st žošai [s]t
-SFX 2 st žoši [s]t
-SFX 2 st žošiem [s]t
-SFX 2 st žošus [s]t
-SFX 2 st žošos [s]t
-SFX 2 st žošām [s]t
-SFX 2 st žošās [s]t
-SFX 2 st žošais [s]t
-SFX 2 st žošajam [s]t
-SFX 2 st žošo [s]t
-SFX 2 st žošajā [s]t
-SFX 2 st žošajai [s]t
-SFX 2 st žošie [s]t
-SFX 2 st žošajiem [s]t
-SFX 2 st žošajos [s]t
-SFX 2 st žošajām [s]t
-SFX 2 st žošajās [s]t
-SFX 2 st žams [s]t
-SFX 2 st žama [s]t
-SFX 2 st žamam [s]t
-SFX 2 st žamu [s]t
-SFX 2 st žamā [s]t
-SFX 2 st žamas [s]t
-SFX 2 st žamai [s]t
-SFX 2 st žami [s]t
-SFX 2 st žamiem [s]t
-SFX 2 st žamus [s]t
-SFX 2 st žamos [s]t
-SFX 2 st žamām [s]t
-SFX 2 st žamās [s]t
-SFX 2 st žamais [s]t
-SFX 2 st žamajam [s]t
-SFX 2 st žamo [s]t
-SFX 2 st žamajā [s]t
-SFX 2 st žamajai [s]t
-SFX 2 st žamie [s]t
-SFX 2 st žamajiem [s]t
-SFX 2 st žamajos [s]t
-SFX 2 st žamajām [s]t
-SFX 2 st žamajās [s]t
-SFX 2 zt žošs [z]t
-SFX 2 zt žoša [z]t
-SFX 2 zt žošam [z]t
-SFX 2 zt žošu [z]t
-SFX 2 zt žošā [z]t
-SFX 2 zt žošas [z]t
-SFX 2 zt žošai [z]t
-SFX 2 zt žoši [z]t
-SFX 2 zt žošiem [z]t
-SFX 2 zt žošus [z]t
-SFX 2 zt žošos [z]t
-SFX 2 zt žošām [z]t
-SFX 2 zt žošās [z]t
-SFX 2 zt žošais [z]t
-SFX 2 zt žošajam [z]t
-SFX 2 zt žošo [z]t
-SFX 2 zt žošajā [z]t
-SFX 2 zt žošajai [z]t
-SFX 2 zt žošie [z]t
-SFX 2 zt žošajiem [z]t
-SFX 2 zt žošajos [z]t
-SFX 2 zt žošajām [z]t
-SFX 2 zt žošajās [z]t
-SFX 2 zt žams [z]t
-SFX 2 zt žama [z]t
-SFX 2 zt žamam [z]t
-SFX 2 zt žamu [z]t
-SFX 2 zt žamā [z]t
-SFX 2 zt žamas [z]t
-SFX 2 zt žamai [z]t
-SFX 2 zt žami [z]t
-SFX 2 zt žamiem [z]t
-SFX 2 zt žamus [z]t
-SFX 2 zt žamos [z]t
-SFX 2 zt žamām [z]t
-SFX 2 zt žamās [z]t
-SFX 2 zt žamais [z]t
-SFX 2 zt žamajam [z]t
-SFX 2 zt žamo [z]t
-SFX 2 zt žamajā [z]t
-SFX 2 zt žamajai [z]t
-SFX 2 zt žamie [z]t
-SFX 2 zt žamajiem [z]t
-SFX 2 zt žamajos [z]t
-SFX 2 zt žamajām [z]t
-SFX 2 zt žamajās [z]t
-
-SFX 3 Y 40
-SFX 3 st šu [^ie]st
-SFX 3 t 0 [^ie]st
-SFX 3 st š [^ie]st
-SFX 3 st šam [^ie]st
-SFX 3 st šat [^ie]st
-SFX 3 st šot [^ie]st
-SFX 3 t iet [^ie]st
-SFX 3 st šu [^m]est
-SFX 3 t 0 [^m]est
-SFX 3 st š [^m]est
-SFX 3 st šam [^m]est
-SFX 3 st šat [^m]est
-SFX 3 st šot [^m]est
-SFX 3 t iet [^m]est
-SFX 3 st tu [m]est
-SFX 3 st t [m]est
-SFX 3 st tam [m]est
-SFX 3 st tat [m]est
-SFX 3 st tot [m]est
-SFX 3 st tiet [m]est
-SFX 3 st tu [^r]ist
-SFX 3 st t [^r]ist
-SFX 3 st tam [^r]ist
-SFX 3 st tat [^r]ist
-SFX 3 st tot [^r]ist
-SFX 3 st tiet [^r]ist
-SFX 3 ist ītu [r]ist
-SFX 3 ist īti [r]ist
-SFX 3 ist īt [r]ist
-SFX 3 ist ītam [r]ist
-SFX 3 ist ītat [r]ist
-SFX 3 ist ītot [r]ist
-SFX 3 ist ītiet [r]ist
-SFX 3 ikt īku [i]kt
-SFX 3 ikt īc [i]kt
-SFX 3 ikt īk [i]kt
-SFX 3 ikt īkam [i]kt
-SFX 3 ikt īkat [i]kt
-SFX 3 t šot [i]kt
-SFX 3 ikt īciet [i]kt
-
-SFX 7 Y 132
-SFX 7 t stu [^szgkpe]t
-SFX 7 t sti [^szgkpe]t
-SFX 7 t st [^szgkpe]t
-SFX 7 t stam [^szgkpe]t
-SFX 7 t stat [^szgkpe]t
-SFX 7 t stot [^szgkpe]t
-SFX 7 t stiet [^szgkpe]t
-SFX 7 0 u [z]t
-SFX 7 0 i [z]t
-SFX 7 0 am [z]t
-SFX 7 0 at [z]t
-SFX 7 0 ot [z]t
-SFX 7 0 iet [z]t
-SFX 7 0 u [^ir]st
-SFX 7 0 i [^ir]st
-SFX 7 0 am [^ir]st
-SFX 7 0 at [^ir]st
-SFX 7 0 ot [^ir]st
-SFX 7 0 iet [^ir]st
-SFX 7 irst ērtu irst
-SFX 7 irst ērt irst
-SFX 7 irst ērtam irst
-SFX 7 irst ērtat irst
-SFX 7 irst ērtot irst
-SFX 7 irst ērtiet irst
-SFX 7 0 u [^z]ist
-SFX 7 0 i [^z]ist
-SFX 7 0 am [^z]ist
-SFX 7 0 at [^z]ist
-SFX 7 0 ot [^z]ist
-SFX 7 0 iet [^z]ist
-SFX 7 st estu [z]ist
-SFX 7 st esti [z]ist
-SFX 7 st estam [z]ist
-SFX 7 st estat [z]ist
-SFX 7 st estot [z]ist
-SFX 7 st estiet [z]ist
-SFX 7 gt egu igt
-SFX 7 gt edz igt
-SFX 7 gt eg igt
-SFX 7 gt egam igt
-SFX 7 gt egat igt
-SFX 7 gt edziet igt
-SFX 7 gt egot igt
-SFX 7 agt ogu agt
-SFX 7 agt odz agt
-SFX 7 agt og agt
-SFX 7 agt ogam agt
-SFX 7 agt ogat agt
-SFX 7 agt odziet agt
-SFX 7 agt ogot agt
-SFX 7 t stu [^aiulr]kt
-SFX 7 t sti [^aiulr]kt
-SFX 7 t st [^aiulr]kt
-SFX 7 t stam [^aiulr]kt
-SFX 7 t stat [^aiulr]kt
-SFX 7 t stot [^aiulr]kt
-SFX 7 t stiet [^aiulr]kt
-SFX 7 akt oku akt
-SFX 7 akt oc akt
-SFX 7 akt ok akt
-SFX 7 akt okam akt
-SFX 7 akt okat akt
-SFX 7 akt ociet akt
-SFX 7 akt okot akt
-SFX 7 kt eku ikt
-SFX 7 kt ec ikt
-SFX 7 kt ek ikt
-SFX 7 kt ekam ikt
-SFX 7 kt ekat ikt
-SFX 7 kt eciet ikt
-SFX 7 kt ekot ikt
-SFX 7 ukt ūku ukt
-SFX 7 ukt ūc ukt
-SFX 7 ukt ūk ukt
-SFX 7 ukt ūkam ukt
-SFX 7 ukt ūkat ukt
-SFX 7 ukt ūciet ukt
-SFX 7 ukt ūkot ukt
-SFX 7 ilkt elku [i]lkt
-SFX 7 ilkt elc [i]lkt
-SFX 7 ilkt elk [i]lkt
-SFX 7 ilkt elkam [i]lkt
-SFX 7 ilkt elkat [i]lkt
-SFX 7 ilkt elciet [i]lkt
-SFX 7 ilkt elkot [i]lkt
-SFX 7 t stu [a]lkt
-SFX 7 t sti [a]lkt
-SFX 7 t st [a]lkt
-SFX 7 t stam [a]lkt
-SFX 7 t stat [a]lkt
-SFX 7 t stot [a]lkt
-SFX 7 t stiet [a]lkt
-SFX 7 irkt ērku irkt
-SFX 7 irkt ērk irkt
-SFX 7 irkt ērkam irkt
-SFX 7 irkt ērkat irkt
-SFX 7 irkt ērciet irkt
-SFX 7 irkt ērkot irkt
-SFX 7 t stu [^air]pt
-SFX 7 t sti [^air]pt
-SFX 7 t st [^air]pt
-SFX 7 t stam [^air]pt
-SFX 7 t stat [^air]pt
-SFX 7 t stot [^air]pt
-SFX 7 t stiet [^air]pt
-SFX 7 ipt īpu ipt
-SFX 7 ipt īpi ipt
-SFX 7 ipt īp ipt
-SFX 7 ipt īpam ipt
-SFX 7 ipt īpat ipt
-SFX 7 ipt īpiet ipt
-SFX 7 ipt īpot ipt
-SFX 7 apt opu apt
-SFX 7 apt opi apt
-SFX 7 apt op apt
-SFX 7 apt opam apt
-SFX 7 apt opat apt
-SFX 7 apt opiet apt
-SFX 7 apt opot apt
-SFX 7 irpt ērpu irpt
-SFX 7 irpt ērp irpt
-SFX 7 irpt ērpam irpt
-SFX 7 irpt ērpat irpt
-SFX 7 irpt ērpiet irpt
-SFX 7 irpt ērpot irpt
-SFX 7 t nu et
-SFX 7 t n et
-SFX 7 t nam et
-SFX 7 t nat et
-SFX 7 t niet et
-SFX 7 t not et
-
-SFX H Y 6
-SFX H t ju [āēīoū]t
-SFX H t 0 [āēīoū]t
-SFX H t jam [āēīoū]t
-SFX H t jat [āēīoū]t
-SFX H t jiet [āēīoū]t
-SFX H t jot [āēīoū]t
-
-
-SFX G Y 5
-SFX G t jas [āēīoū]t
-SFX G t jamies [āēīoū]t
-SFX G t jaties [āēīoū]t
-SFX G t jieties [āēīoū]t
-SFX G t joties [āēīoū]t
-
-SFX C Y 20
-SFX C āt u [^j][ā]t
-SFX C āt i [^j][ā]t
-SFX C āt a [^j][ā]t
-SFX C āt ām [^j][ā]t
-SFX C āt ot [^j][ā]t
-SFX C āt iet [^j][ā]t
-SFX C ēt u [ē]t
-SFX C ēt i [ē]t
-SFX C ēt 0 [ē]t
-SFX C ēt am [ē]t
-SFX C ēt at [ē]t
-SFX C ēt iet [ē]t
-SFX C ēt ot [ē]t
-SFX C īt u [ī]t
-SFX C īt i [ī]t
-SFX C īt a [ī]t
-SFX C īt ām [ī]t
-SFX C īt āt [ī]t
-SFX C īt iet [ī]t
-SFX C īt ot [ī]t
-
-SFX c Y 25
-SFX c 0 ies [ā]t
-SFX c āt os [ā]t
-SFX c āt ies [ā]t
-SFX c t mies [ā]t
-SFX c āt ieties [ā]t
-SFX c āt oties [ā]t
-SFX c t šoties [ā]t
-SFX c 0 ies [ē]t
-SFX c ēt os [ē]t
-SFX c ēt ies [ē]t
-SFX c ēt as [ē]t
-SFX c ēt amies [ē]t
-SFX c ēt aties [ē]t
-SFX c ēt ieties [ē]t
-SFX c ēt oties [ē]t
-SFX c t šoties [ē]t
-SFX c 0 ies [ī]t
-SFX c īt os [ī]t
-SFX c īt ies [ī]t
-SFX c īt ās [ī]t
-SFX c īt āmies [ī]t
-SFX c īt āties [ī]t
-SFX c īt ieties [ī]t
-SFX c īt oties [ī]t
-SFX c t šoties [ī]t
-
-SFX M Y 4
-SFX M t dams t
-SFX M t dama t
-SFX M t dami t
-SFX M t damas t
-
-SFX N Y 4
-SFX N st zdams [s]t
-SFX N st zdama [s]t
-SFX N st zdami [s]t
-SFX N st zdamas [s]t
-
-SFX [ Y 4
-SFX [ t damies [^s]t
-SFX [ t damās [^s]t
-SFX [ st zdamies [s]t
-SFX [ st zdamās [s]t
-
-SFX ] Y 3
-SFX ] t šanos [^sz]t
-SFX ] st šanos [s]t
-SFX ] zt šanos [z]t
-
-SFX { Y 2
-SFX { t jušies t
-SFX { t jusies t
-
-SFX p Y 1
-SFX p t jošies t
-
-SFX } Y 6
-SFX } t ušies [^āēī]t
-SFX } t usies [^āēī]t
-SFX } t ošies [^āēī]t
-SFX } āt ošies [ā]t
-SFX } ēt ošies [ē]t
-SFX } īt ošies [ī]t
-
-SFX Z Y 23
-SFX Z t stams t
-SFX Z t stama t
-SFX Z t stamam t
-SFX Z t stamu t
-SFX Z t stamā t
-SFX Z t stamas t
-SFX Z t stamai t
-SFX Z t stami t
-SFX Z t stamiem t
-SFX Z t stamus t
-SFX Z t stamos t
-SFX Z t stamām t
-SFX Z t stamās t
-SFX Z t stamais t
-SFX Z t stamajam t
-SFX Z t stamo t
-SFX Z t stamajā t
-SFX Z t stamajai t
-SFX Z t stamie t
-SFX Z t stamajiem t
-SFX Z t stamajos t
-SFX Z t stamajām t
-SFX Z t stamajās t
-
-SFX ) Y 23
-SFX ) t jams t
-SFX ) t jama t
-SFX ) t jamam t
-SFX ) t jamu t
-SFX ) t jamā t
-SFX ) t jamas t
-SFX ) t jamai t
-SFX ) t jami t
-SFX ) t jamiem t
-SFX ) t jamus t
-SFX ) t jamos t
-SFX ) t jamām t
-SFX ) t jamās t
-SFX ) t jamais t
-SFX ) t jamajam t
-SFX ) t jamo t
-SFX ) t jamajā t
-SFX ) t jamajai t
-SFX ) t jamie t
-SFX ) t jamajiem t
-SFX ) t jamajos t
-SFX ) t jamajām t
-SFX ) t jamajās t
-
-SFX ( Y 184
-SFX ( t ams [^āēī]t
-SFX ( t ama [^āēī]t
-SFX ( t amā [^āēī]t
-SFX ( t amai [^āēī]t
-SFX ( t amais [^āēī]t
-SFX ( t amajā [^āēī]t
-SFX ( t amajai [^āēī]t
-SFX ( t amajam [^āēī]t
-SFX ( t amajām [^āēī]t
-SFX ( t amajās [^āēī]t
-SFX ( t amajiem [^āēī]t
-SFX ( t amajos [^āēī]t
-SFX ( t amam [^āēī]t
-SFX ( t amām [^āēī]t
-SFX ( t amas [^āēī]t
-SFX ( t amās [^āēī]t
-SFX ( t ami [^āēī]t
-SFX ( t amie [^āēī]t
-SFX ( t amiem [^āēī]t
-SFX ( t amo [^āēī]t
-SFX ( t amos [^āēī]t
-SFX ( t amu [^āēī]t
-SFX ( t amus [^āēī]t
-SFX ( īt āms [^cz][ī]t
-SFX ( īt āma [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmam [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmu [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmā [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmas [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmai [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmi [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmiem [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmus [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmos [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmām [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmās [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmais [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajam [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmo [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajā [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajai [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmie [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajiem [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajos [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajām [^cz][ī]t
-SFX ( īt āmajās [^cz][ī]t
-SFX ( cīt kāms [c][ī]t
-SFX ( cīt kāma [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmam [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmu [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmā [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmas [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmai [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmi [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmiem [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmus [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmos [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmām [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmās [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmais [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajam [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmo [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajā [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajai [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmie [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajiem [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajos [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajām [c][ī]t
-SFX ( cīt kāmajās [c][ī]t
-SFX ( īt āms [^d]zīt
-SFX ( īt āma [^d]zīt
-SFX ( īt āmam [^d]zīt
-SFX ( īt āmu [^d]zīt
-SFX ( īt āmā [^d]zīt
-SFX ( īt āmas [^d]zīt
-SFX ( īt āmai [^d]zīt
-SFX ( īt āmi [^d]zīt
-SFX ( īt āmiem [^d]zīt
-SFX ( īt āmus [^d]zīt
-SFX ( īt āmos [^d]zīt
-SFX ( īt āmām [^d]zīt
-SFX ( īt āmās [^d]zīt
-SFX ( īt āmais [^d]zīt
-SFX ( īt āmajam [^d]zīt
-SFX ( īt āmo [^d]zīt
-SFX ( īt āmajā [^d]zīt
-SFX ( īt āmajai [^d]zīt
-SFX ( īt āmie [^d]zīt
-SFX ( īt āmajiem [^d]zīt
-SFX ( īt āmajos [^d]zīt
-SFX ( īt āmajām [^d]zīt
-SFX ( īt āmajās [^d]zīt
-SFX ( dzīt gāms [d]zīt
-SFX ( dzīt gāma [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmam [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmu [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmā [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmas [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmai [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmi [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmiem [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmus [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmos [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmām [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmās [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmais [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajam [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmo [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajā [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajai [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmie [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajiem [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajos [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajām [d]zīt
-SFX ( dzīt gāmajās [d]zīt
-SFX ( ēt ams [^t][ē]t
-SFX ( ēt ama [^t][ē]t
-SFX ( ēt amā [^t][ē]t
-SFX ( ēt amai [^t][ē]t
-SFX ( ēt amais [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajā [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajai [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajam [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajām [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajās [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajiem [^t][ē]t
-SFX ( ēt amajos [^t][ē]t
-SFX ( ēt amam [^t][ē]t
-SFX ( ēt amām [^t][ē]t
-SFX ( ēt amas [^t][ē]t
-SFX ( ēt amās [^t][ē]t
-SFX ( ēt ami [^t][ē]t
-SFX ( ēt amie [^t][ē]t
-SFX ( ēt amiem [^t][ē]t
-SFX ( ēt amo [^t][ē]t
-SFX ( ēt amos [^t][ē]t
-SFX ( ēt amu [^t][ē]t
-SFX ( ēt amus [^t][ē]t
-SFX ( tēt tams [t][ē]t
-SFX ( tēt tama [t][ē]t
-SFX ( tēt tamā [t][ē]t
-SFX ( tēt tamai [t][ē]t
-SFX ( tēt tamais [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajā [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajai [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajam [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajām [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajās [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajiem [t][ē]t
-SFX ( tēt tamajos [t][ē]t
-SFX ( tēt tamam [t][ē]t
-SFX ( tēt tamām [t][ē]t
-SFX ( tēt tamas [t][ē]t
-SFX ( tēt tamās [t][ē]t
-SFX ( tēt tami [t][ē]t
-SFX ( tēt tamie [t][ē]t
-SFX ( tēt tamiem [t][ē]t
-SFX ( tēt tamo [t][ē]t
-SFX ( tēt tamos [t][ē]t
-SFX ( tēt tamu [t][ē]t
-SFX ( tēt tamus [t][ē]t
-SFX ( t ms [ā]t
-SFX ( t ma [ā]t
-SFX ( t mam [ā]t
-SFX ( t mu [ā]t
-SFX ( t mā [ā]t
-SFX ( t mas [ā]t
-SFX ( t mai [ā]t
-SFX ( t mi [ā]t
-SFX ( t miem [ā]t
-SFX ( t mus [ā]t
-SFX ( t mos [ā]t
-SFX ( t mām [ā]t
-SFX ( t mās [ā]t
-SFX ( t mais [ā]t
-SFX ( t majam [ā]t
-SFX ( t mo [ā]t
-SFX ( t majā [ā]t
-SFX ( t majai [ā]t
-SFX ( t mie [ā]t
-SFX ( t majiem [ā]t
-SFX ( t majos [ā]t
-SFX ( t majām [ā]t
-SFX ( t majās [ā]t
-
-SFX n Y 23
-SFX n īt āms [c]īt
-SFX n īt āma [c]īt
-SFX n īt āmam [c]īt
-SFX n īt āmu [c]īt
-SFX n īt āmā [c]īt
-SFX n īt āmas [c]īt
-SFX n īt āmai [c]īt
-SFX n īt āmi [c]īt
-SFX n īt āmiem [c]īt
-SFX n īt āmus [c]īt
-SFX n īt āmos [c]īt
-SFX n īt āmām [c]īt
-SFX n īt āmās [c]īt
-SFX n īt āmais [c]īt
-SFX n īt āmajam [c]īt
-SFX n īt āmo [c]īt
-SFX n īt āmajā [c]īt
-SFX n īt āmajai [c]īt
-SFX n īt āmie [c]īt
-SFX n īt āmajiem [c]īt
-SFX n īt āmajos [c]īt
-SFX n īt āmajām [c]īt
-SFX n īt āmajās [c]īt
-
-SFX r Y 23
-SFX r īt oša [c]īt
-SFX r īt ošā [c]īt
-SFX r īt ošai [c]īt
-SFX r īt ošais [c]īt
-SFX r īt ošajā [c]īt
-SFX r īt ošajai [c]īt
-SFX r īt ošajam [c]īt
-SFX r īt ošajām [c]īt
-SFX r īt ošajās [c]īt
-SFX r īt ošajiem [c]īt
-SFX r īt ošajos [c]īt
-SFX r īt ošam [c]īt
-SFX r īt ošām [c]īt
-SFX r īt ošas [c]īt
-SFX r īt ošās [c]īt
-SFX r īt oši [c]īt
-SFX r īt ošie [c]īt
-SFX r īt ošiem [c]īt
-SFX r īt ošo [c]īt
-SFX r īt ošos [c]īt
-SFX r īt ošs [c]īt
-SFX r īt ošu [c]īt
-SFX r īt ošus [c]īt
-
-SFX ^ Y 23
-SFX ^ t stošs t
-SFX ^ t stoša t
-SFX ^ t stošam t
-SFX ^ t stošu t
-SFX ^ t stošā t
-SFX ^ t stošas t
-SFX ^ t stošai t
-SFX ^ t stoši t
-SFX ^ t stošiem t
-SFX ^ t stošus t
-SFX ^ t stošos t
-SFX ^ t stošām t
-SFX ^ t stošās t
-SFX ^ t stošais t
-SFX ^ t stošajam t
-SFX ^ t stošo t
-SFX ^ t stošajā t
-SFX ^ t stošajai t
-SFX ^ t stošie t
-SFX ^ t stošajiem t
-SFX ^ t stošajos t
-SFX ^ t stošajām t
-SFX ^ t stošajās t
-
-SFX $ Y 23
-SFX $ t jošs t
-SFX $ t joša t
-SFX $ t jošam t
-SFX $ t jošu t
-SFX $ t jošā t
-SFX $ t jošas t
-SFX $ t jošai t
-SFX $ t joši t
-SFX $ t jošiem t
-SFX $ t jošus t
-SFX $ t jošos t
-SFX $ t jošām t
-SFX $ t jošās t
-SFX $ t jošais t
-SFX $ t jošajam t
-SFX $ t jošo t
-SFX $ t jošajā t
-SFX $ t jošajai t
-SFX $ t jošie t
-SFX $ t jošajiem t
-SFX $ t jošajos t
-SFX $ t jošajām t
-SFX $ t jošajās t
-
-SFX h Y 161
-SFX h t oša [^āēī]t
-SFX h t ošā [^āēī]t
-SFX h t ošai [^āēī]t
-SFX h t ošais [^āēī]t
-SFX h t ošajā [^āēī]t
-SFX h t ošajai [^āēī]t
-SFX h t ošajam [^āēī]t
-SFX h t ošajām [^āēī]t
-SFX h t ošajās [^āēī]t
-SFX h t ošajiem [^āēī]t
-SFX h t ošajos [^āēī]t
-SFX h t ošam [^āēī]t
-SFX h t ošām [^āēī]t
-SFX h t ošas [^āēī]t
-SFX h t ošās [^āēī]t
-SFX h t oši [^āēī]t
-SFX h t ošie [^āēī]t
-SFX h t ošiem [^āēī]t
-SFX h t ošo [^āēī]t
-SFX h t ošos [^āēī]t
-SFX h t ošs [^āēī]t
-SFX h t ošu [^āēī]t
-SFX h t ošus [^āēī]t
-SFX h ēt oša [ē]t
-SFX h ēt ošā [ē]t
-SFX h ēt ošai [ē]t
-SFX h ēt ošais [ē]t
-SFX h ēt ošajā [ē]t
-SFX h ēt ošajai [ē]t
-SFX h ēt ošajam [ē]t
-SFX h ēt ošajām [ē]t
-SFX h ēt ošajās [ē]t
-SFX h ēt ošajiem [ē]t
-SFX h ēt ošajos [ē]t
-SFX h ēt ošam [ē]t
-SFX h ēt ošām [ē]t
-SFX h ēt ošas [ē]t
-SFX h ēt ošās [ē]t
-SFX h ēt oši [ē]t
-SFX h ēt ošie [ē]t
-SFX h ēt ošiem [ē]t
-SFX h ēt ošo [ē]t
-SFX h ēt ošos [ē]t
-SFX h ēt ošs [ē]t
-SFX h ēt ošu [ē]t
-SFX h ēt ošus [ē]t
-SFX h īt oša [^cz][ī]t
-SFX h īt ošā [^cz][ī]t
-SFX h īt ošai [^cz][ī]t
-SFX h īt ošais [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajā [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajai [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajam [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajām [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajās [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajiem [^cz][ī]t
-SFX h īt ošajos [^cz][ī]t
-SFX h īt ošam [^cz][ī]t
-SFX h īt ošām [^cz][ī]t
-SFX h īt ošas [^cz][ī]t
-SFX h īt ošās [^cz][ī]t
-SFX h īt oši [^cz][ī]t
-SFX h īt ošie [^cz][ī]t
-SFX h īt ošiem [^cz][ī]t
-SFX h īt ošo [^cz][ī]t
-SFX h īt ošos [^cz][ī]t
-SFX h īt ošs [^cz][ī]t
-SFX h īt ošu [^cz][ī]t
-SFX h īt ošus [^cz][ī]t
-SFX h cīt koša [c]īt
-SFX h cīt košā [c]īt
-SFX h cīt košai [c]īt
-SFX h cīt košais [c]īt
-SFX h cīt košajā [c]īt
-SFX h cīt košajai [c]īt
-SFX h cīt košajam [c]īt
-SFX h cīt košajām [c]īt
-SFX h cīt košajās [c]īt
-SFX h cīt košajiem [c]īt
-SFX h cīt košajos [c]īt
-SFX h cīt košam [c]īt
-SFX h cīt košām [c]īt
-SFX h cīt košas [c]īt
-SFX h cīt košās [c]īt
-SFX h cīt koši [c]īt
-SFX h cīt košie [c]īt
-SFX h cīt košiem [c]īt
-SFX h cīt košo [c]īt
-SFX h cīt košos [c]īt
-SFX h cīt košs [c]īt
-SFX h cīt košu [c]īt
-SFX h cīt košus [c]īt
-SFX h īt oša [^d]zīt
-SFX h īt ošā [^d]zīt
-SFX h īt ošai [^d]zīt
-SFX h īt ošais [^d]zīt
-SFX h īt ošajā [^d]zīt
-SFX h īt ošajai [^d]zīt
-SFX h īt ošajam [^d]zīt
-SFX h īt ošajām [^d]zīt
-SFX h īt ošajās [^d]zīt
-SFX h īt ošajiem [^d]zīt
-SFX h īt ošajos [^d]zīt
-SFX h īt ošam [^d]zīt
-SFX h īt ošām [^d]zīt
-SFX h īt ošas [^d]zīt
-SFX h īt ošās [^d]zīt
-SFX h īt oši [^d]zīt
-SFX h īt ošie [^d]zīt
-SFX h īt ošiem [^d]zīt
-SFX h īt ošo [^d]zīt
-SFX h īt ošos [^d]zīt
-SFX h īt ošs [^d]zīt
-SFX h īt ošu [^d]zīt
-SFX h īt ošus [^d]zīt
-SFX h dzīt goša [d]zīt
-SFX h dzīt gošā [d]zīt
-SFX h dzīt gošai [d]zīt
-SFX h dzīt gošais [d]zīt
-SFX h dzīt gošajā [d]zīt
-SFX h dzīt gošajai [d]zīt
-SFX h dzīt gošajam [d]zīt
-SFX h dzīt gošajām [d]zīt
-SFX h dzīt gošajās [d]zīt
-SFX h dzīt gošajiem [d]zīt
-SFX h dzīt gošajos [d]zīt
-SFX h dzīt gošam [d]zīt
-SFX h dzīt gošām [d]zīt
-SFX h dzīt gošas [d]zīt
-SFX h dzīt gošās [d]zīt
-SFX h dzīt goši [d]zīt
-SFX h dzīt gošie [d]zīt
-SFX h dzīt gošiem [d]zīt
-SFX h dzīt gošo [d]zīt
-SFX h dzīt gošos [d]zīt
-SFX h dzīt gošs [d]zīt
-SFX h dzīt gošu [d]zīt
-SFX h dzīt gošus [d]zīt
-SFX h āt oša [ā]t
-SFX h āt ošā [ā]t
-SFX h āt ošai [ā]t
-SFX h āt ošais [ā]t
-SFX h āt ošajā [ā]t
-SFX h āt ošajai [ā]t
-SFX h āt ošajam [ā]t
-SFX h āt ošajām [ā]t
-SFX h āt ošajās [ā]t
-SFX h āt ošajiem [ā]t
-SFX h āt ošajos [ā]t
-SFX h āt ošam [ā]t
-SFX h āt ošām [ā]t
-SFX h āt ošas [ā]t
-SFX h āt ošās [ā]t
-SFX h āt oši [ā]t
-SFX h āt ošie [ā]t
-SFX h āt ošiem [ā]t
-SFX h āt ošo [ā]t
-SFX h āt ošos [ā]t
-SFX h āt ošs [ā]t
-SFX h āt ošu [ā]t
-SFX h āt ošus [ā]t
-
-SFX % Y 276
-SFX % 0 oša [^gkr]t
-SFX % 0 ošā [^gkr]t
-SFX % 0 ošai [^gkr]t
-SFX % 0 ošais [^gkr]t
-SFX % 0 ošajā [^gkr]t
-SFX % 0 ošajai [^gkr]t
-SFX % 0 ošajam [^gkr]t
-SFX % 0 ošajām [^gkr]t
-SFX % 0 ošajās [^gkr]t
-SFX % 0 ošajiem [^gkr]t
-SFX % 0 ošajos [^gkr]t
-SFX % 0 ošam [^gkr]t
-SFX % 0 ošām [^gkr]t
-SFX % 0 ošas [^gkr]t
-SFX % 0 ošās [^gkr]t
-SFX % 0 oši [^gkr]t
-SFX % 0 ošie [^gkr]t
-SFX % 0 ošiem [^gkr]t
-SFX % 0 ošo [^gkr]t
-SFX % 0 ošos [^gkr]t
-SFX % 0 ošs [^gkr]t
-SFX % 0 ošu [^gkr]t
-SFX % 0 ošus [^gkr]t
-SFX % 0 ams [^gkr]t
-SFX % 0 ama [^gkr]t
-SFX % 0 amā [^gkr]t
-SFX % 0 amai [^gkr]t
-SFX % 0 amais [^gkr]t
-SFX % 0 amajā [^gkr]t
-SFX % 0 amajai [^gkr]t
-SFX % 0 amajam [^gkr]t
-SFX % 0 amajām [^gkr]t
-SFX % 0 amajās [^gkr]t
-SFX % 0 amajiem [^gkr]t
-SFX % 0 amajos [^gkr]t
-SFX % 0 amam [^gkr]t
-SFX % 0 amām [^gkr]t
-SFX % 0 amas [^gkr]t
-SFX % 0 amās [^gkr]t
-SFX % 0 ami [^gkr]t
-SFX % 0 amie [^gkr]t
-SFX % 0 amiem [^gkr]t
-SFX % 0 amo [^gkr]t
-SFX % 0 amos [^gkr]t
-SFX % 0 amu [^gkr]t
-SFX % 0 amus [^gkr]t
-SFX % 0 oša [^āē][r]t
-SFX % 0 ošā [^āē][r]t
-SFX % 0 ošai [^āē][r]t
-SFX % 0 ošais [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajā [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajai [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajam [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajām [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajās [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajiem [^āē][r]t
-SFX % 0 ošajos [^āē][r]t
-SFX % 0 ošam [^āē][r]t
-SFX % 0 ošām [^āē][r]t
-SFX % 0 ošas [^āē][r]t
-SFX % 0 ošās [^āē][r]t
-SFX % 0 oši [^āē][r]t
-SFX % 0 ošie [^āē][r]t
-SFX % 0 ošiem [^āē][r]t
-SFX % 0 ošo [^āē][r]t
-SFX % 0 ošos [^āē][r]t
-SFX % 0 ošs [^āē][r]t
-SFX % 0 ošu [^āē][r]t
-SFX % 0 ošus [^āē][r]t
-SFX % 0 ams [^āē][r]t
-SFX % 0 ama [^āē][r]t
-SFX % 0 amā [^āē][r]t
-SFX % 0 amai [^āē][r]t
-SFX % 0 amais [^āē][r]t
-SFX % 0 amajā [^āē][r]t
-SFX % 0 amajai [^āē][r]t
-SFX % 0 amajam [^āē][r]t
-SFX % 0 amajām [^āē][r]t
-SFX % 0 amajās [^āē][r]t
-SFX % 0 amajiem [^āē][r]t
-SFX % 0 amajos [^āē][r]t
-SFX % 0 amam [^āē][r]t
-SFX % 0 amām [^āē][r]t
-SFX % 0 amas [^āē][r]t
-SFX % 0 amās [^āē][r]t
-SFX % 0 ami [^āē][r]t
-SFX % 0 amie [^āē][r]t
-SFX % 0 amiem [^āē][r]t
-SFX % 0 amo [^āē][r]t
-SFX % 0 amos [^āē][r]t
-SFX % 0 amu [^āē][r]t
-SFX % 0 amus [^āē][r]t
-SFX % gt dzoša [g]t
-SFX % gt dzošā [g]t
-SFX % gt dzošai [g]t
-SFX % gt dzošais [g]t
-SFX % gt dzošajā [g]t
-SFX % gt dzošajai [g]t
-SFX % gt dzošajam [g]t
-SFX % gt dzošajām [g]t
-SFX % gt dzošajās [g]t
-SFX % gt dzošajiem [g]t
-SFX % gt dzošajos [g]t
-SFX % gt dzošam [g]t
-SFX % gt dzošām [g]t
-SFX % gt dzošas [g]t
-SFX % gt dzošās [g]t
-SFX % gt dzoši [g]t
-SFX % gt dzošie [g]t
-SFX % gt dzošiem [g]t
-SFX % gt dzošo [g]t
-SFX % gt dzošos [g]t
-SFX % gt dzošs [g]t
-SFX % gt dzošu [g]t
-SFX % gt dzošus [g]t
-SFX % gt dzams [g]t
-SFX % gt dzama [g]t
-SFX % gt dzamā [g]t
-SFX % gt dzamai [g]t
-SFX % gt dzamais [g]t
-SFX % gt dzamajā [g]t
-SFX % gt dzamajai [g]t
-SFX % gt dzamajam [g]t
-SFX % gt dzamajām [g]t
-SFX % gt dzamajās [g]t
-SFX % gt dzamajiem [g]t
-SFX % gt dzamajos [g]t
-SFX % gt dzamam [g]t
-SFX % gt dzamām [g]t
-SFX % gt dzamas [g]t
-SFX % gt dzamās [g]t
-SFX % gt dzami [g]t
-SFX % gt dzamie [g]t
-SFX % gt dzamiem [g]t
-SFX % gt dzamo [g]t
-SFX % gt dzamos [g]t
-SFX % gt dzamu [g]t
-SFX % gt dzamus [g]t
-SFX % kt coša [k]t
-SFX % kt cošā [k]t
-SFX % kt cošai [k]t
-SFX % kt cošais [k]t
-SFX % kt cošajā [k]t
-SFX % kt cošajai [k]t
-SFX % kt cošajam [k]t
-SFX % kt cošajām [k]t
-SFX % kt cošajās [k]t
-SFX % kt cošajiem [k]t
-SFX % kt cošajos [k]t
-SFX % kt cošam [k]t
-SFX % kt cošām [k]t
-SFX % kt cošas [k]t
-SFX % kt cošās [k]t
-SFX % kt coši [k]t
-SFX % kt cošie [k]t
-SFX % kt cošiem [k]t
-SFX % kt cošo [k]t
-SFX % kt cošos [k]t
-SFX % kt cošs [k]t
-SFX % kt cošu [k]t
-SFX % kt cošus [k]t
-SFX % kt cams [k]t
-SFX % kt cama [k]t
-SFX % kt camā [k]t
-SFX % kt camai [k]t
-SFX % kt camais [k]t
-SFX % kt camajā [k]t
-SFX % kt camajai [k]t
-SFX % kt camajam [k]t
-SFX % kt camajām [k]t
-SFX % kt camajās [k]t
-SFX % kt camajiem [k]t
-SFX % kt camajos [k]t
-SFX % kt camam [k]t
-SFX % kt camām [k]t
-SFX % kt camas [k]t
-SFX % kt camās [k]t
-SFX % kt cami [k]t
-SFX % kt camie [k]t
-SFX % kt camiem [k]t
-SFX % kt camo [k]t
-SFX % kt camos [k]t
-SFX % kt camu [k]t
-SFX % kt camus [k]t
-SFX % ārt aroša [ā]rt
-SFX % ārt arošā [ā]rt
-SFX % ārt arošai [ā]rt
-SFX % ārt arošais [ā]rt
-SFX % ārt arošajā [ā]rt
-SFX % ārt arošajai [ā]rt
-SFX % ārt arošajam [ā]rt
-SFX % ārt arošajām [ā]rt
-SFX % ārt arošajās [ā]rt
-SFX % ārt arošajiem [ā]rt
-SFX % ārt arošajos [ā]rt
-SFX % ārt arošam [ā]rt
-SFX % ārt arošām [ā]rt
-SFX % ārt arošas [ā]rt
-SFX % ārt arošās [ā]rt
-SFX % ārt aroši [ā]rt
-SFX % ārt arošie [ā]rt
-SFX % ārt arošiem [ā]rt
-SFX % ārt arošo [ā]rt
-SFX % ārt arošos [ā]rt
-SFX % ārt arošs [ā]rt
-SFX % ārt arošu [ā]rt
-SFX % ārt arošus [ā]rt
-SFX % ārt arams [ā]rt
-SFX % ārt arama [ā]rt
-SFX % ārt aramā [ā]rt
-SFX % ārt aramai [ā]rt
-SFX % ārt aramais [ā]rt
-SFX % ārt aramajā [ā]rt
-SFX % ārt aramajai [ā]rt
-SFX % ārt aramajam [ā]rt
-SFX % ārt aramajām [ā]rt
-SFX % ārt aramajās [ā]rt
-SFX % ārt aramajiem [ā]rt
-SFX % ārt aramajos [ā]rt
-SFX % ārt aramam [ā]rt
-SFX % ārt aramām [ā]rt
-SFX % ārt aramas [ā]rt
-SFX % ārt aramās [ā]rt
-SFX % ārt arami [ā]rt
-SFX % ārt aramie [ā]rt
-SFX % ārt aramiem [ā]rt
-SFX % ārt aramo [ā]rt
-SFX % ārt aramos [ā]rt
-SFX % ārt aramu [ā]rt
-SFX % ārt aramus [ā]rt
-SFX % ērt eroša [ē]rt
-SFX % ērt erošā [ē]rt
-SFX % ērt erošai [ē]rt
-SFX % ērt erošais [ē]rt
-SFX % ērt erošajā [ē]rt
-SFX % ērt erošajai [ē]rt
-SFX % ērt erošajam [ē]rt
-SFX % ērt erošajām [ē]rt
-SFX % ērt erošajās [ē]rt
-SFX % ērt erošajiem [ē]rt
-SFX % ērt erošajos [ē]rt
-SFX % ērt erošam [ē]rt
-SFX % ērt erošām [ē]rt
-SFX % ērt erošas [ē]rt
-SFX % ērt erošās [ē]rt
-SFX % ērt eroši [ē]rt
-SFX % ērt erošie [ē]rt
-SFX % ērt erošiem [ē]rt
-SFX % ērt erošo [ē]rt
-SFX % ērt erošos [ē]rt
-SFX % ērt erošs [ē]rt
-SFX % ērt erošu [ē]rt
-SFX % ērt erošus [ē]rt
-SFX % ērt erams [ē]rt
-SFX % ērt erama [ē]rt
-SFX % ērt eramā [ē]rt
-SFX % ērt eramai [ē]rt
-SFX % ērt eramais [ē]rt
-SFX % ērt eramajā [ē]rt
-SFX % ērt eramajai [ē]rt
-SFX % ērt eramajam [ē]rt
-SFX % ērt eramajām [ē]rt
-SFX % ērt eramajās [ē]rt
-SFX % ērt eramajiem [ē]rt
-SFX % ērt eramajos [ē]rt
-SFX % ērt eramam [ē]rt
-SFX % ērt eramām [ē]rt
-SFX % ērt eramas [ē]rt
-SFX % ērt eramās [ē]rt
-SFX % ērt erami [ē]rt
-SFX % ērt eramie [ē]rt
-SFX % ērt eramiem [ē]rt
-SFX % ērt eramo [ē]rt
-SFX % ērt eramos [ē]rt
-SFX % ērt eramu [ē]rt
-SFX % ērt eramus [ē]rt
-
-SFX e Y 25
-SFX e t is t
-SFX e t uša t
-SFX e t ušam t
-SFX e t ušu t
-SFX e t ušā t
-SFX e t usi t
-SFX e t ušas t
-SFX e t ušai t
-SFX e t uši t
-SFX e t ušiem t
-SFX e t ušus t
-SFX e t ušos t
-SFX e t ušām t
-SFX e t ušās t
-SFX e t ušais t
-SFX e t ušajam t
-SFX e t ušo t
-SFX e t ušajā t
-SFX e t usī t
-SFX e t ušajai t
-SFX e t ušie t
-SFX e t ušajiem t
-SFX e t ušajos t
-SFX e t ušajām t
-SFX e t ušajās t
-
-SFX 9 Y 177
-SFX 9 t is [^gīklū]t
-SFX 9 t uša [^lūī]t
-SFX 9 t ušam [^lūī]t
-SFX 9 t ušu [^lūī]t
-SFX 9 t ušā [^lūī]t
-SFX 9 t usi [^lūī]t
-SFX 9 t ušas [^lūī]t
-SFX 9 t ušai [^lūī]t
-SFX 9 t uši [^lūī]t
-SFX 9 t ušiem [^lūī]t
-SFX 9 t ušus [^lūī]t
-SFX 9 t ušos [^lūī]t
-SFX 9 t ušām [^lūī]t
-SFX 9 t ušās [^lūī]t
-SFX 9 t ušais [^lūī]t
-SFX 9 t ušajam [^lūī]t
-SFX 9 t ušo [^lūī]t
-SFX 9 t ušajā [^lūī]t
-SFX 9 t usī [^lūī]t
-SFX 9 t ušajai [^lūī]t
-SFX 9 t ušie [^lūī]t
-SFX 9 t ušajiem [^lūī]t
-SFX 9 t ušajos [^lūī]t
-SFX 9 t ušajām [^lūī]t
-SFX 9 t ušajās [^lūī]t
-SFX 9 kt cis [k]t
-SFX 9 gt dzis [g]t
-SFX 9 ūt uvis [ū]t
-SFX 9 ūt uvuša [ū]t
-SFX 9 ūt uvušam [ū]t
-SFX 9 ūt uvušu [ū]t
-SFX 9 ūt uvušā [ū]t
-SFX 9 ūt uvusi [ū]t
-SFX 9 ūt uvušas [ū]t
-SFX 9 ūt uvušai [ū]t
-SFX 9 ūt uvuši [ū]t
-SFX 9 ūt uvušiem [ū]t
-SFX 9 ūt uvušus [ū]t
-SFX 9 ūt uvušos [ū]t
-SFX 9 ūt uvušām [ū]t
-SFX 9 ūt uvušās [ū]t
-SFX 9 ūt uvušais [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajam [ū]t
-SFX 9 ūt uvušo [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajā [ū]t
-SFX 9 ūt uvusī [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajai [ū]t
-SFX 9 ūt uvušie [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajiem [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajos [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajām [ū]t
-SFX 9 ūt uvušajās [ū]t
-SFX 9 īt inis [ī]t
-SFX 9 īt inuša [ī]t
-SFX 9 īt inušam [ī]t
-SFX 9 īt inušu [ī]t
-SFX 9 īt inušā [ī]t
-SFX 9 īt inusi [ī]t
-SFX 9 īt inušas [ī]t
-SFX 9 īt inušai [ī]t
-SFX 9 īt inuši [ī]t
-SFX 9 īt inušiem [ī]t
-SFX 9 īt inušus [ī]t
-SFX 9 īt inušos [ī]t
-SFX 9 īt inušām [ī]t
-SFX 9 īt inušās [ī]t
-SFX 9 īt inušais [ī]t
-SFX 9 īt inušajam [ī]t
-SFX 9 īt inušo [ī]t
-SFX 9 īt inušajā [ī]t
-SFX 9 īt inusī [ī]t
-SFX 9 īt inušajai [ī]t
-SFX 9 īt inušie [ī]t
-SFX 9 īt inušajiem [ī]t
-SFX 9 īt inušajos [ī]t
-SFX 9 īt inušajām [ī]t
-SFX 9 īt inušajās [ī]t
-SFX 9 t is [^eiu]lt
-SFX 9 t uša [^eiu]lt
-SFX 9 t ušam [^eiu]lt
-SFX 9 t ušu [^eiu]lt
-SFX 9 t ušā [^eiu]lt
-SFX 9 t usi [^eiu]lt
-SFX 9 t ušas [^eiu]lt
-SFX 9 t ušai [^eiu]lt
-SFX 9 t uši [^eiu]lt
-SFX 9 t ušiem [^eiu]lt
-SFX 9 t ušus [^eiu]lt
-SFX 9 t ušos [^eiu]lt
-SFX 9 t ušām [^eiu]lt
-SFX 9 t ušās [^eiu]lt
-SFX 9 t ušais [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajam [^eiu]lt
-SFX 9 t ušo [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajā [^eiu]lt
-SFX 9 t usī [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajai [^eiu]lt
-SFX 9 t ušie [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajiem [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajos [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajām [^eiu]lt
-SFX 9 t ušajās [^eiu]lt
-SFX 9 elt ēlis [e]lt
-SFX 9 elt ēluša [e]lt
-SFX 9 elt ēlušam [e]lt
-SFX 9 elt ēlušu [e]lt
-SFX 9 elt ēlušā [e]lt
-SFX 9 elt ēlusi [e]lt
-SFX 9 elt ēlušas [e]lt
-SFX 9 elt ēlušai [e]lt
-SFX 9 elt ēluši [e]lt
-SFX 9 elt ēlušiem [e]lt
-SFX 9 elt ēlušus [e]lt
-SFX 9 elt ēlušos [e]lt
-SFX 9 elt ēlušām [e]lt
-SFX 9 elt ēlušās [e]lt
-SFX 9 elt ēlušais [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajam [e]lt
-SFX 9 elt ēlušo [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajā [e]lt
-SFX 9 elt ēlusī [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajai [e]lt
-SFX 9 elt ēlušie [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajiem [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajos [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajām [e]lt
-SFX 9 elt ēlušajās [e]lt
-SFX 9 ilt īlis [i]lt
-SFX 9 ilt īluša [i]lt
-SFX 9 ilt īlušam [i]lt
-SFX 9 ilt īlušu [i]lt
-SFX 9 ilt īlušā [i]lt
-SFX 9 ilt īlusi [i]lt
-SFX 9 ilt īlušas [i]lt
-SFX 9 ilt īlušai [i]lt
-SFX 9 ilt īluši [i]lt
-SFX 9 ilt īlušiem [i]lt
-SFX 9 ilt īlušus [i]lt
-SFX 9 ilt īlušos [i]lt
-SFX 9 ilt īlušām [i]lt
-SFX 9 ilt īlušās [i]lt
-SFX 9 ilt īlušais [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajam [i]lt
-SFX 9 ilt īlušo [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajā [i]lt
-SFX 9 ilt īlusī [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajai [i]lt
-SFX 9 ilt īlušie [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajiem [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajos [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajām [i]lt
-SFX 9 ilt īlušajās [i]lt
-SFX 9 ult ūlis [u]lt
-SFX 9 ult ūluša [u]lt
-SFX 9 ult ūlušam [u]lt
-SFX 9 ult ūlušu [u]lt
-SFX 9 ult ūlušā [u]lt
-SFX 9 ult ūlusi [u]lt
-SFX 9 ult ūlušas [u]lt
-SFX 9 ult ūlušai [u]lt
-SFX 9 ult ūluši [u]lt
-SFX 9 ult ūlušiem [u]lt
-SFX 9 ult ūlušus [u]lt
-SFX 9 ult ūlušos [u]lt
-SFX 9 ult ūlušām [u]lt
-SFX 9 ult ūlušās [u]lt
-SFX 9 ult ūlušais [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajam [u]lt
-SFX 9 ult ūlušo [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajā [u]lt
-SFX 9 ult ūlusī [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajai [u]lt
-SFX 9 ult ūlušie [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajiem [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajos [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajām [u]lt
-SFX 9 ult ūlušajās [u]lt
-
-SFX b Y 50
-SFX b t jis [^s]t
-SFX b t juša [^s]t
-SFX b t jušam [^s]t
-SFX b t jušu [^s]t
-SFX b t jušā [^s]t
-SFX b t jusi [^s]t
-SFX b t jušas [^s]t
-SFX b t jušai [^s]t
-SFX b t juši [^s]t
-SFX b t jušiem [^s]t
-SFX b t jušus [^s]t
-SFX b t jušos [^s]t
-SFX b t jušām [^s]t
-SFX b t jušās [^s]t
-SFX b t jušais [^s]t
-SFX b t jušajam [^s]t
-SFX b t jušo [^s]t
-SFX b t jušajā [^s]t
-SFX b t jusī [^s]t
-SFX b t jušajai [^s]t
-SFX b t jušie [^s]t
-SFX b t jušajiem [^s]t
-SFX b t jušajos [^s]t
-SFX b t jušajām [^s]t
-SFX b t jušajās [^s]t
-SFX b st dis [s]t
-SFX b st duša [s]t
-SFX b st dušam [s]t
-SFX b st dušu [s]t
-SFX b st dušā [s]t
-SFX b st dusi [s]t
-SFX b st dušas [s]t
-SFX b st dušai [s]t
-SFX b st duši [s]t
-SFX b st dušiem [s]t
-SFX b st dušus [s]t
-SFX b st dušos [s]t
-SFX b st dušām [s]t
-SFX b st dušās [s]t
-SFX b st dušais [s]t
-SFX b st dušajam [s]t
-SFX b st dušo [s]t
-SFX b st dušajā [s]t
-SFX b st dusī [s]t
-SFX b st dušajai [s]t
-SFX b st dušie [s]t
-SFX b st dušajiem [s]t
-SFX b st dušajos [s]t
-SFX b st dušajām [s]t
-SFX b st dušajās [s]t
-
-
-SFX I Y 23
-SFX I t ts t
-SFX I t ta t
-SFX I t tai t
-SFX I t tais t
-SFX I t tajai t
-SFX I t tajam t
-SFX I t tajiem t
-SFX I t tajos t
-SFX I t tajā t
-SFX I t tajām t
-SFX I t tajās t
-SFX I t tam t
-SFX I t tas t
-SFX I t ti t
-SFX I t tie t
-SFX I t tiem t
-SFX I t to t
-SFX I t tos t
-SFX I t tus t
-SFX I t tā t
-SFX I t tām t
-SFX I t tās t
-SFX I t tu t
-
-SFX & Y 13
-SFX & 0 āks [āēīo]t
-SFX & 0 āka [āēīo]t
-SFX & 0 ākas [āēīo]t
-SFX & 0 ākam [āēīo]t
-SFX & 0 ākai [āēīo]t
-SFX & 0 āku [āēīo]t
-SFX & 0 ākā [āēīo]t
-SFX & 0 āki [āēīo]t
-SFX & 0 ākiem [āēīo]t
-SFX & 0 ākām [āēīo]t
-SFX & 0 ākus [āēīo]t
-SFX & 0 ākos [āēīo]t
-SFX & 0 ākās [āēīo]t
-
-SFX * Y 10
-SFX * 0 ākais [āēīo]t
-SFX * 0 ākajam [āēīo]t
-SFX * 0 ākajai [āēīo]t
-SFX * 0 āko [āēīo]t
-SFX * 0 ākajā [āēīo]t
-SFX * 0 ākie [āēīo]t
-SFX * 0 ākajiem [āēīo]t
-SFX * 0 ākajām [āēīo]t
-SFX * 0 ākajos [āēīo]t
-SFX * 0 ākajās [āēīo]t
-
-
-SFX < Y 13
-SFX < t jošāks [āēīo]t
-SFX < t jošāka [āēīo]t
-SFX < t jošākas [āēīo]t
-SFX < t jošākam [āēīo]t
-SFX < t jošākai [āēīo]t
-SFX < t jošāku [āēīo]t
-SFX < t jošākā [āēīo]t
-SFX < t jošāki [āēīo]t
-SFX < t jošākiem [āēīo]t
-SFX < t jošākām [āēīo]t
-SFX < t jošākus [āēīo]t
-SFX < t jošākos [āēīo]t
-SFX < t jošākās [āēīo]t
-
-SFX > Y 10
-SFX > t jošākais [āēīo]t
-SFX > t jošākajam [āēīo]t
-SFX > t jošākajai [āēīo]t
-SFX > t jošāko [āēīo]t
-SFX > t jošākajā [āēīo]t
-SFX > t jošākie [āēīo]t
-SFX > t jošākajiem [āēīo]t
-SFX > t jošākajām [āēīo]t
-SFX > t jošākajos [āēīo]t
-SFX > t jošākajās [āēīo]t
-
-SFX , Y 13
-SFX , t jamāks [āēīo]t
-SFX , t jamāka [āēīo]t
-SFX , t jamākas [āēīo]t
-SFX , t jamākam [āēīo]t
-SFX , t jamākai [āēīo]t
-SFX , t jamāku [āēīo]t
-SFX , t jamākā [āēīo]t
-SFX , t jamāki [āēīo]t
-SFX , t jamākiem [āēīo]t
-SFX , t jamākām [āēīo]t
-SFX , t jamākus [āēīo]t
-SFX , t jamākos [āēīo]t
-SFX , t jamākās [āēīo]t
-
-SFX . Y 10
-SFX . t jamākais [āēīo]t
-SFX . t jamākajam [āēīo]t
-SFX . t jamākajai [āēīo]t
-SFX . t jamāko [āēīo]t
-SFX . t jamākajā [āēīo]t
-SFX . t jamākie [āēīo]t
-SFX . t jamākajiem [āēīo]t
-SFX . t jamākajām [āēīo]t
-SFX . t jamākajos [āēīo]t
-SFX . t jamākajās [āēīo]t
-
-
-SFX 0 Y 1
-SFX 0 0 u t
-
-SFX J Y 21
-SFX J t šana [^sz]t
-SFX J t šanas [^sz]t
-SFX J t šanai [^sz]t
-SFX J t šanu [^sz]t
-SFX J t šanā [^sz]t
-SFX J t šanās [^sz]t
-SFX J t šanām [^sz]t
-SFX J st šana [s]t
-SFX J st šanas [s]t
-SFX J st šanai [s]t
-SFX J st šanu [s]t
-SFX J st šanā [s]t
-SFX J st šanās [s]t
-SFX J st šanām [s]t
-SFX J zt šana [z]t
-SFX J zt šanas [z]t
-SFX J zt šanai [z]t
-SFX J zt šanu [z]t
-SFX J zt šanā [z]t
-SFX J zt šanās [z]t
-SFX J zt šanām [z]t
-
-
-
-SFX d Y 16
-SFX d 0 ies t
-SFX d t šos [^sz]t
-SFX d t sies [^sz]t
-SFX d t simies [^sz]t
-SFX d t sieties [^sz]t
-SFX d t sities [^sz]t
-SFX d t īšos [z]t
-SFX d t īsies [z]t
-SFX d t īsimies [z]t
-SFX d t īsieties [z]t
-SFX d t īsities [z]t
-SFX d st tīšos [s]t
-SFX d st tīsies [s]t
-SFX d st tīsimies [s]t
-SFX d st tīsieties [s]t
-SFX d st tīsities [s]t
-
-
-SFX g Y 7
-SFX g t jos [āēīoū]t
-SFX g t jies [āēīoū]t
-SFX g t jās [āēīoū]t
-SFX g t jāmies [āēīoū]t
-SFX g t jāties [āēīoū]t
-SFX g 0 os [āēīoū]t
-SFX g t šoties [āēīoū]t
-
-
-SFX A Y 28
-SFX A ties jos .
-SFX A ties jies .
-SFX A ties jas .
-SFX A ties jamies .
-SFX A ties jaties .
-SFX A ties jās .
-SFX A ties jāmies .
-SFX A ties jāties .
-SFX A ties šos .
-SFX A ties sies .
-SFX A ties simies .
-SFX A ties sieties .
-SFX A ties sities .
-SFX A ties jieties .
-SFX A ties tos .
-SFX A ties joties .
-SFX A ties šoties .
-SFX A ties damies .
-SFX A ties damās .
-SFX A ties jošies .
-SFX A ties jošos .
-SFX A ties jošās .
-SFX A ties jusies .
-SFX A ties jušies .
-SFX A ties jušos .
-SFX A ties jušās .
-SFX A ties šanos .
-SFX A ties šanās .
-
-SFX D Y 50
-SFX D āties os [ā]ties
-SFX D āties ies [ā]ties
-SFX D āties ās [ā]ties
-SFX D āties āmies [ā]ties
-SFX D āties āties [ā]ties
-SFX D āties ieties [ā]ties
-SFX D āties oties [ā]ties
-SFX D āties ošies [ā]ties
-SFX D āties ošos [ā]ties
-SFX D āties ošās [ā]ties
-SFX D ēties os [ē]ties
-SFX D ēties ies [ē]ties
-SFX D ēties as [ē]ties
-SFX D ēties amies [ē]ties
-SFX D ēties aties [ē]ties
-SFX D ēties ieties [ē]ties
-SFX D ēties oties [ē]ties
-SFX D ēties ošies [ē]ties
-SFX D ēties ošos [ē]ties
-SFX D ēties ošās [ē]ties
-SFX D īties os [ī]ties
-SFX D īties ies [ī]ties
-SFX D īties ās [ī]ties
-SFX D īties āmies [ī]ties
-SFX D īties āties [ī]ties
-SFX D īties ieties [ī]ties
-SFX D īties oties [ī]ties
-SFX D īties ošies [ī]ties
-SFX D īties ošos [ī]ties
-SFX D īties ošās [ī]ties
-SFX D ies os [āēī]ties
-SFX D ties jos [āēī]ties
-SFX D ties jies [āēī]ties
-SFX D ties jās [āēī]ties
-SFX D ties jāmies [āēī]ties
-SFX D ties jāties [āēī]ties
-SFX D ties šos [āēī]ties
-SFX D ties sies [āēī]ties
-SFX D ties sieties [āēī]ties
-SFX D ties simies [āēī]ties
-SFX D ties sities [āēī]ties
-SFX D ties damies [āēī]ties
-SFX D ties damās [āēī]ties
-SFX D ties jusies [āēī]ties
-SFX D ties jušies [āēī]ties
-SFX D ties jušos [āēī]ties
-SFX D ties jušās [āēī]ties
-SFX D ties šanos [āēī]ties
-SFX D ties šanās [āēī]ties
-SFX D ties šoties [āēī]ties
-
-
-
-SFX T Y 15
-SFX T t os [^s]t
-SFX T t ies [^s]t
-SFX T t ās [^s]t
-SFX T t āmies [^s]t
-SFX T t āties [^s]t
-SFX T t os [^īū][s]t
-SFX T t ies [^īū][^s]t
-SFX T t ās [^īū][^s]t
-SFX T t āmies [^īū][^s]t
-SFX T t āties [^īū][^s]t
-SFX T st dos [īū][s]t
-SFX T st dies [īū][s]t
-SFX T st dās [īū][s]t
-SFX T st dāmies [īū][s]t
-SFX T st dāties [īū][s]t
-
-
-SFX R Y 8
-SFX R t stos t
-SFX R t sties t
-SFX R t stas t
-SFX R t stamies t
-SFX R t staties t
-SFX R t stieties t
-SFX R t stoties t
-SFX R t šoties t
-
-
-
-
-
-
-
-
+PFX - Y 1
+PFX - 0 ne .
+
+PFX ] Y 1
+PFX ] 0 jā/| .
+
+PFX [ Y 1
+PFX [ 0 vis/| .
+
+SFX D Y 15
+SFX D t u [^āēīoeū]t is:1vpt0
+SFX D t i [^āēīoeū]t is:2vpt0
+SFX D t a [^āēīoeū]t is:3xpt0
+SFX D t ām [^āēīoeū]t is:1dpt0
+SFX D t āt [^āēīoeū]t is:2dpt0
+SFX D t ju [āēīoū]t is:1vpt0
+SFX D t ji [āēīoū]t is:2vpt0
+SFX D t ja [āēīoū]t is:3xpt0
+SFX D t jām [āēīoū]t is:1dpt0
+SFX D t jāt [āēīoū]t is:2dpt0
+SFX D iet gāju iet is:1vpt0
+SFX D iet gāji iet is:2vpt0
+SFX D iet gāja iet is:3xpt0
+SFX D iet gājām iet is:1dpt0
+SFX D iet gājāt iet is:2dpt0
+
+SFX I Y 20
+SFX I Ä«t iju Ä«t is:1vpt0
+SFX I Ä«t iji Ä«t is:2vpt0
+SFX I Ä«t ija Ä«t is:3xpt0
+SFX I īt ijām īt is:1dpt0
+SFX I īt ijāt īt is:2dpt0
+SFX I irt Ä«ru irt is:1vpt0
+SFX I irt Ä«ri irt is:2vpt0
+SFX I irt Ä«ra irt is:3xpt0
+SFX I irt īrām irt is:1dpt0
+SFX I irt īrāt irt is:2dpt0
+SFX I st du st is:1vpt0
+SFX I st di st is:2vpt0
+SFX I st da st is:3xpt0
+SFX I st dām st is:1dpt0
+SFX I st dāt st is:2dpt0
+SFX I iet eju iet is:1vpt0
+SFX I iet eji iet is:2vpt0
+SFX I iet eja iet is:3xpt0
+SFX I iet ejām iet is:1dpt0
+SFX I iet ejāt iet is:2dpt0
+
+SFX E Y 225
+SFX E kt cu kt is:1vpt0
+SFX E kt ci kt is:2vpt0
+SFX E kt ca kt is:3xpt0
+SFX E kt cām kt is:1dpt0
+SFX E kt cāt kt is:2dpt0
+SFX E gt dzu gt is:1vpt0
+SFX E gt dzi gt is:2vpt0
+SFX E gt dza gt is:3xpt0
+SFX E gt dzām gt is:1dpt0
+SFX E gt dzāt gt is:2dpt0
+SFX E elt ēlu elt is:1vpt0
+SFX E elt ēli elt is:2vpt0
+SFX E elt ēla elt is:3xpt0
+SFX E elt ēlām elt is:1dpt0
+SFX E elt ēlāt elt is:2dpt0
+SFX E emt ēmu emt is:1vpt0
+SFX E emt ēmi emt is:2vpt0
+SFX E emt ēma emt is:3xpt0
+SFX E emt ēmām emt is:1dpt0
+SFX E emt ēmāt emt is:2dpt0
+SFX E ilt Ä«lu ilt is:1vpt0
+SFX E ilt Ä«li ilt is:2vpt0
+SFX E ilt Ä«la ilt is:3xpt0
+SFX E ilt īlām ilt is:1dpt0
+SFX E ilt īlāt ilt is:2dpt0
+SFX E ult Å«lu ult is:1vpt0
+SFX E ult Å«li ult is:2vpt0
+SFX E ult Å«la ult is:3xpt0
+SFX E ult ūlām ult is:1dpt0
+SFX E ult ūlāt ult is:2dpt0
+SFX E umt Å«mu umt is:1vpt0
+SFX E umt Å«mi umt is:2vpt0
+SFX E umt Å«ma umt is:3xpt0
+SFX E umt ūmām umt is:1dpt0
+SFX E umt ūmāt umt is:2dpt0
+SFX E Å«t uvu [^b]Å«t is:1vpt0
+SFX E Å«t uvi [^b]Å«t is:2vpt0
+SFX E Å«t uva [^b]Å«t is:3xpt0
+SFX E ūt uvām [^b]ūt is:1dpt0
+SFX E ūt uvāt [^b]ūt is:2dpt0
+SFX E Å«t iju [b]Å«t is:1vpt0
+SFX E Å«t iji [b]Å«t is:2vpt0
+SFX E Å«t ija [b]Å«t is:3xpt0
+SFX E ūt ijām [b]ūt is:1dpt0
+SFX E ūt ijāt [b]ūt is:2dpt0
+SFX E art āru art is:1vpt0
+SFX E art āri art is:2vpt0
+SFX E art āra art is:3xpt0
+SFX E art ārām art is:1dpt0
+SFX E art ārāt art is:2dpt0
+SFX E urt Å«ru urt is:1vpt0
+SFX E urt Å«ri urt is:2vpt0
+SFX E urt Å«ra urt is:3xpt0
+SFX E urt ūrām urt is:1dpt0
+SFX E urt ūrāt urt is:2dpt0
+SFX E irt iru irt is:1vpt0
+SFX E irt iri irt is:2vpt0
+SFX E irt ira irt is:3xpt0
+SFX E irt irām irt is:1dpt0
+SFX E irt irāt irt is:2dpt0
+SFX E ert ēru ert is:1vpt0
+SFX E ert ēri ert is:2vpt0
+SFX E ert ēra ert is:3xpt0
+SFX E ert ērām ert is:1dpt0
+SFX E ert ērāt ert is:2dpt0
+SFX E ot evu ot is:1vpt0
+SFX E ot evi ot is:2vpt0
+SFX E ot eva ot is:3xpt0
+SFX E ot evām ot is:1dpt0
+SFX E ot evāt ot is:2dpt0
+SFX E aut āvu aut is:1vpt0
+SFX E aut āvi aut is:2vpt0
+SFX E aut āva aut is:3xpt0
+SFX E aut āvām aut is:1dpt0
+SFX E aut āvāt aut is:2dpt0
+SFX E iet ēju iet is:1vpt0
+SFX E iet ēji iet is:2vpt0
+SFX E iet ēja iet is:3xpt0
+SFX E iet ējām iet is:1dpt0
+SFX E iet ējāt iet is:2dpt0
+SFX E Ä«t inu Ä«t is:1vpt0
+SFX E Ä«t ini Ä«t is:2vpt0
+SFX E Ä«t ina Ä«t is:3xpt0
+SFX E īt inām īt is:1dpt0
+SFX E īt ināt īt is:2dpt0
+SFX E st du [^aeiīuūlrm]st is:1vpt0
+SFX E st di [^aeiīuūlrm]st is:2vpt0
+SFX E st da [^aeiīuūlrm]st is:3xpt0
+SFX E st dām [^aeiīuūlrm]st is:1dpt0
+SFX E st dāt [^aeiīuūlrm]st is:2dpt0
+SFX E st du [^p][r]ast is:1vpt0
+SFX E st di [^p][r]ast is:2vpt0
+SFX E st da [^p][r]ast is:3xpt0
+SFX E st dām [^p][r]ast is:1dpt0
+SFX E st dāt [^p][r]ast is:2dpt0
+SFX E st tu [p]rast is:1vpt0
+SFX E st ti [p]rast is:2vpt0
+SFX E st ta [p]rast is:3xpt0
+SFX E st tām [p]rast is:1dpt0
+SFX E st tāt [p]rast is:2dpt0
+SFX E st tu [c]iest is:1vpt0
+SFX E st ti [c]iest is:2vpt0
+SFX E st ta [c]iest is:3xpt0
+SFX E st tām [c]iest is:1dpt0
+SFX E st tāt [c]iest is:2dpt0
+SFX E st du [^a]lst is:1vpt0
+SFX E st di [^a]lst is:2vpt0
+SFX E st da [^a]lst is:3xpt0
+SFX E st dām [^a]lst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^a]lst is:2dpt0
+SFX E st tu [a]lst is:1vpt0
+SFX E st ti [a]lst is:2vpt0
+SFX E st ta [a]lst is:3xpt0
+SFX E st tām [a]lst is:1dpt0
+SFX E st tāt [a]lst is:2dpt0
+SFX E st tu [lm]est is:1vpt0
+SFX E st ti [lm]est is:2vpt0
+SFX E st ta [lm]est is:3xpt0
+SFX E st tām [lm]est is:1dpt0
+SFX E st tāt [lm]est is:2dpt0
+SFX E st du [^c][^lm]est is:1vpt0
+SFX E st di [^c][^lm]est is:2vpt0
+SFX E st da [^c][^lm]est is:3xpt0
+SFX E st dām [^c][^lm]est is:1dpt0
+SFX E st dāt [^c][^lm]est is:2dpt0
+SFX E st tu [^aģr]ist is:1vpt0
+SFX E st ti [^aģr]ist is:2vpt0
+SFX E st ta [^aģr]ist is:3xpt0
+SFX E st tām [^aģr]ist is:1dpt0
+SFX E st tāt [^aģr]ist is:2dpt0
+SFX E st du [Ä£]ist is:1vpt0
+SFX E st di [Ä£]ist is:2vpt0
+SFX E st da [Ä£]ist is:3xpt0
+SFX E st dām [ģ]ist is:1dpt0
+SFX E st dāt [ģ]ist is:2dpt0
+SFX E st du [^k]rist is:1vpt0
+SFX E st di [^k]rist is:2vpt0
+SFX E st da [^k]rist is:3xpt0
+SFX E st dām [^k]rist is:1dpt0
+SFX E st dāt [^k]rist is:2dpt0
+SFX E st tu [k]rist is:1vpt0
+SFX E st ti [k]rist is:2vpt0
+SFX E st ta [k]rist is:3xpt0
+SFX E st tām [k]rist is:1dpt0
+SFX E st tāt [k]rist is:2dpt0
+SFX E st tu [^l]aist is:1vpt0
+SFX E st ti [^l]aist is:2vpt0
+SFX E st ta [^l]aist is:3xpt0
+SFX E st tām [^l]aist is:1dpt0
+SFX E st tāt [^l]aist is:2dpt0
+SFX E st du [l]aist is:1vpt0
+SFX E st di [l]aist is:2vpt0
+SFX E st da [l]aist is:3xpt0
+SFX E st dām [l]aist is:1dpt0
+SFX E st dāt [l]aist is:2dpt0
+SFX E st du [^v]Ä«st is:1vpt0
+SFX E st di [^v]Ä«st is:2vpt0
+SFX E st da [^v]Ä«st is:3xpt0
+SFX E st dām [^v]īst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^v]īst is:2dpt0
+SFX E st tu [^s]vīst is:1vpt0
+SFX E st ti [^s]vīst is:2vpt0
+SFX E st ta [^s]vīst is:3xpt0
+SFX E st tām [^s]vīst is:1dpt0
+SFX E st tāt [^s]vīst is:2dpt0
+SFX E st du [s]vīst is:1vpt0
+SFX E st di [s]vīst is:2vpt0
+SFX E st da [s]vīst is:3xpt0
+SFX E st dām [s]vīst is:1dpt0
+SFX E st dāt [s]vīst is:2dpt0
+SFX E st du [^ajsÅ”]ust is:1vpt0
+SFX E st di [^ajsÅ”]ust is:2vpt0
+SFX E st da [^ajsÅ”]ust is:3xpt0
+SFX E st dām [^ajsŔ]ust is:1dpt0
+SFX E st dāt [^ajsŔ]ust is:2dpt0
+SFX E st tu [jsÅ”]ust is:1vpt0
+SFX E st ti [jsÅ”]ust is:2vpt0
+SFX E st ta [jsÅ”]ust is:3xpt0
+SFX E st tām [jsŔ]ust is:1dpt0
+SFX E st tāt [jsŔ]ust is:2dpt0
+SFX E st du [^j]aust is:1vpt0
+SFX E st di [^j]aust is:2vpt0
+SFX E st da [^j]aust is:3xpt0
+SFX E st dām [^j]aust is:1dpt0
+SFX E st dāt [^j]aust is:2dpt0
+SFX E st tu [j]aust is:1vpt0
+SFX E st ti [j]aust is:2vpt0
+SFX E st ta [j]aust is:3xpt0
+SFX E st tām [j]aust is:1dpt0
+SFX E st tāt [j]aust is:2dpt0
+SFX E st du [^p]Å«st is:1vpt0
+SFX E st di [^p]Å«st is:2vpt0
+SFX E st da [^p]Å«st is:3xpt0
+SFX E st dām [^p]ūst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^p]ūst is:2dpt0
+SFX E st tu [p]Å«st is:1vpt0
+SFX E st ti [p]Å«st is:2vpt0
+SFX E st ta [p]Å«st is:3xpt0
+SFX E st tām [p]ūst is:1dpt0
+SFX E st tāt [p]ūst is:2dpt0
+SFX E t u [^iāē]rst is:1vpt0
+SFX E t i [^iāē]rst is:2vpt0
+SFX E t a [^iāē]rst is:3xpt0
+SFX E t ām [^iāē]rst is:1dpt0
+SFX E t āt [^iāē]rst is:2dpt0
+SFX E st tu [āē]rst is:1vpt0
+SFX E st ti [āē]rst is:2vpt0
+SFX E st ta [āē]rst is:3xpt0
+SFX E st tām [āē]rst is:1dpt0
+SFX E st tāt [āē]rst is:2dpt0
+SFX E st tu [cv]irst is:1vpt0
+SFX E st ti [cv]irst is:2vpt0
+SFX E st ta [cv]irst is:3xpt0
+SFX E st tām [cv]irst is:1dpt0
+SFX E st tāt [cv]irst is:2dpt0
+SFX E st du [^ie]mst is:1vpt0
+SFX E st di [^ie]mst is:2vpt0
+SFX E st da [^ie]mst is:3xpt0
+SFX E st dām [^ie]mst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^ie]mst is:2dpt0
+SFX E st tu [ei]mst is:1vpt0
+SFX E st ti [ei]mst is:2vpt0
+SFX E st ta [ei]mst is:3xpt0
+SFX E st tām [ei]mst is:1dpt0
+SFX E st tāt [ei]mst is:2dpt0
+
+SFX d Y 15
+SFX d t os [^āēīoe]t is:1vpa0
+SFX d t ies [^āēīoe]t is:2vpa0
+SFX d t ās [^āēīoe]t is:3xpa0
+SFX d t āmies [^āēīoe]t is:1dpa0
+SFX d t āties [^āēīoe]t is:2dpa0
+SFX d t jos [āēīo]t is:1vpa0
+SFX d t jies [āēīo]t is:2vpa0
+SFX d t jās [āēīo]t is:3xpa0
+SFX d t jāmies [āēīo]t is:1dpa0
+SFX d t jāties [āēīo]t is:2dpa0
+SFX d iet gājos iet is:1vpa0
+SFX d iet gājies iet is:2vpa0
+SFX d iet gājās iet is:3xpa0
+SFX d iet gājāmies iet is:1dpa0
+SFX d iet gājāties iet is:2dpa0
+
+SFX i Y 20
+SFX i Ä«t ijos Ä«t is:1vpa0
+SFX i Ä«t ijies Ä«t is:2vpa0
+SFX i īt ijās īt is:3xpa0
+SFX i īt ijāmies īt is:1dpa0
+SFX i īt ijāties īt is:2dpa0
+SFX i irt Ä«ros irt is:1vpa0
+SFX i irt Ä«ries irt is:2vpa0
+SFX i irt īrās irt is:3xpa0
+SFX i irt īrāmies irt is:1dpa0
+SFX i irt īrāties irt is:2dpa0
+SFX i st dos st is:1vpa0
+SFX i st dies st is:2vpa0
+SFX i st dās st is:3xpa0
+SFX i st dāmies st is:1dpa0
+SFX i st dāties st is:2dpa0
+SFX i iet ejos iet is:1vpa0
+SFX i iet ejies iet is:2vpa0
+SFX i iet ejās iet is:3xpa0
+SFX i iet ejāmies iet is:1dpa0
+SFX i iet ejāties iet is:2dpa0
+
+
+SFX e Y 225
+SFX e kt cos kt is:1vpa0
+SFX e kt cies kt is:2vpa0
+SFX e kt cās kt is:3xpa0
+SFX e kt cāmies kt is:1dpa0
+SFX e kt cāties kt is:2dpa0
+SFX e gt dzos gt is:1vpa0
+SFX e gt dzies gt is:2vpa0
+SFX e gt dzās gt is:3xpa0
+SFX e gt dzāmies gt is:1dpa0
+SFX e gt dzāties gt is:2dpa0
+SFX e elt ēlos elt is:1vpa0
+SFX e elt ēlies elt is:2vpa0
+SFX e elt ēlās elt is:3xpa0
+SFX e elt ēlāmies elt is:1dpa0
+SFX e elt ēlāties elt is:2dpa0
+SFX e emt ēmos emt is:1vpa0
+SFX e emt ēmies emt is:2vpa0
+SFX e emt ēmās emt is:3xpa0
+SFX e emt ēmāmies emt is:1dpa0
+SFX e emt ēmāties emt is:2dpa0
+SFX e ilt Ä«los ilt is:1vpa0
+SFX e ilt Ä«lies ilt is:2vpa0
+SFX e ilt īlās ilt is:3xpa0
+SFX e ilt īlāmies ilt is:1dpa0
+SFX e ilt īlāties ilt is:2dpa0
+SFX e ult Å«los ult is:1vpa0
+SFX e ult Å«lies ult is:2vpa0
+SFX e ult ūlās ult is:3xpa0
+SFX e ult ūlāmies ult is:1dpa0
+SFX e ult ūlāties ult is:2dpa0
+SFX e umt Å«mos umt is:1vpa0
+SFX e umt Å«mies umt is:2vpa0
+SFX e umt ūmās umt is:3xpa0
+SFX e umt ūmāmies umt is:1dpa0
+SFX e umt ūmāties umt is:2dpa0
+SFX e Å«t uvos [^b]Å«t is:1vpa0
+SFX e Å«t uvies [^b]Å«t is:2vpa0
+SFX e ūt uvās [^b]ūt is:3xpa0
+SFX e ūt uvāmies [^b]ūt is:1dpa0
+SFX e ūt uvāties [^b]ūt is:2dpa0
+SFX e art āros art is:1vpa0
+SFX e art āries art is:2vpa0
+SFX e art ārās art is:3xpa0
+SFX e art ārāmies art is:1dpa0
+SFX e art ārāties art is:2dpa0
+SFX e urt Å«ros urt is:1vpa0
+SFX e urt Å«ries urt is:2vpa0
+SFX e urt ūrās urt is:3xpa0
+SFX e urt ūrāmies urt is:1dpa0
+SFX e urt ūrāties urt is:2dpa0
+SFX e irt iros irt is:1vpa0
+SFX e irt iries irt is:2vpa0
+SFX e irt irās irt is:3xpa0
+SFX e irt irāmies irt is:1dpa0
+SFX e irt irāties irt is:2dpa0
+SFX e ert ēros ert is:1vpa0
+SFX e ert ēries ert is:2vpa0
+SFX e ert ērās ert is:3xpa0
+SFX e ert ērāmies ert is:1dpa0
+SFX e ert ērāties ert is:2dpa0
+SFX e ot evos ot is:1vpa0
+SFX e ot evies ot is:2vpa0
+SFX e ot evās ot is:3xpa0
+SFX e ot evāmies ot is:1dpa0
+SFX e ot evāties ot is:2dpa0
+SFX e aut āvos aut is:1vpa0
+SFX e aut āvies aut is:2vpa0
+SFX e aut āvās aut is:3xpa0
+SFX e aut āvāmies aut is:1dpa0
+SFX e aut āvāties aut is:2dpa0
+SFX e iet ējos iet is:1vpa0
+SFX e iet ējies iet is:2vpa0
+SFX e iet ējās iet is:3xpa0
+SFX e iet ējāmies iet is:1dpa0
+SFX e iet ējāties iet is:2dpa0
+SFX e Ä«t inos Ä«t is:1vpa0
+SFX e Ä«t inies Ä«t is:2vpa0
+SFX e īt inās īt is:3xpa0
+SFX e īt ināmies īt is:1dpa0
+SFX e īt ināties īt is:2dpa0
+SFX e st dos [^aeiīuūlrmn]st is:1vpa0
+SFX e st dies [^aeiīuūlrmn]st is:2vpa0
+SFX e st dās [^aeiīuūlrmn]st is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^aeiīuūlrmn]st is:1dpa0
+SFX e st dāties [^aeiīuūlrmn]st is:2dpa0
+SFX e st dos [^p][r]ast is:1vpa0
+SFX e st dies [^p][r]ast is:2vpa0
+SFX e st dās [^p][r]ast is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^p][r]ast is:1dpa0
+SFX e st dāties [^p][r]ast is:2dpa0
+SFX e st tos [p]rast is:1vpa0
+SFX e st ties [p]rast is:2vpa0
+SFX e st tās [p]rast is:3xpa0
+SFX e st tāmies [p]rast is:1dpa0
+SFX e st tāties [p]rast is:2dpa0
+SFX e st tos [c]iest is:1vpa0
+SFX e st ties [c]iest is:2vpa0
+SFX e st tās [c]iest is:3xpa0
+SFX e st tāmies [c]iest is:1dpa0
+SFX e st tāties [c]iest is:2dpa0
+SFX e st dos [^a]lst is:1vpa0
+SFX e st dies [^a]lst is:2vpa0
+SFX e st dās [^a]lst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^a]lst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^a]lst is:2dpa0
+SFX e st tos [a]lst is:1vpa0
+SFX e st ties [a]lst is:2vpa0
+SFX e st tās [a]lst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [a]lst is:1dpa0
+SFX e st tāties [a]lst is:2dpa0
+SFX e st tos [lm]est is:1vpa0
+SFX e st ties [lm]est is:2vpa0
+SFX e st tās [lm]est is:3xpa0
+SFX e st tāmies [lm]est is:1dpa0
+SFX e st tāties [lm]est is:2dpa0
+SFX e st dos [^c][^lm]est is:1vpa0
+SFX e st dies [^c][^lm]est is:2vpa0
+SFX e st dās [^c][^lm]est is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^c][^lm]est is:1dpa0
+SFX e st dāties [^c][^lm]est is:2dpa0
+SFX e st tos [^aģr]ist is:1vpa0
+SFX e st ties [^aģr]ist is:2vpa0
+SFX e st tās [^aģr]ist is:3xpa0
+SFX e st tāmies [^aģr]ist is:1dpa0
+SFX e st tāties [^aģr]ist is:2dpa0
+SFX e st dos [Ä£]ist is:1vpa0
+SFX e st dies [Ä£]ist is:2vpa0
+SFX e st dās [ģ]ist is:3xpa0
+SFX e st dāmies [ģ]ist is:1dpa0
+SFX e st dāties [ģ]ist is:2dpa0
+SFX e st dos [^k]rist is:1vpa0
+SFX e st dies [^k]rist is:2vpa0
+SFX e st dās [^k]rist is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^k]rist is:1dpa0
+SFX e st dāties [^k]rist is:2dpa0
+SFX e st tos [k]rist is:1vpa0
+SFX e st ties [k]rist is:2vpa0
+SFX e st tās [k]rist is:3xpa0
+SFX e st tāmies [k]rist is:1dpa0
+SFX e st tāties [k]rist is:2dpa0
+SFX e st tos [^l]aist is:1vpa0
+SFX e st ties [^l]aist is:2vpa0
+SFX e st tās [^l]aist is:3xpa0
+SFX e st tāmies [^l]aist is:1dpa0
+SFX e st tāties [^l]aist is:2dpa0
+SFX e st dos [l]aist is:1vpa0
+SFX e st dies [l]aist is:2vpa0
+SFX e st dās [l]aist is:3xpa0
+SFX e st dāmies [l]aist is:1dpa0
+SFX e st dāties [l]aist is:2dpa0
+SFX e st dos [^v]Ä«st is:1vpa0
+SFX e st dies [^v]Ä«st is:2vpa0
+SFX e st dās [^v]īst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^v]īst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^v]īst is:2dpa0
+SFX e st tos [^s]vīst is:1vpa0
+SFX e st ties [^s]vīst is:2vpa0
+SFX e st tās [^s]vīst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [^s]vīst is:1dpa0
+SFX e st tāties [^s]vīst is:2dpa0
+SFX e st dos [s]vīst is:1vpa0
+SFX e st dies [s]vīst is:2vpa0
+SFX e st dās [s]vīst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [s]vīst is:1dpa0
+SFX e st dāties [s]vīst is:2dpa0
+SFX e st dos [^ajsÅ”]ust is:1vpa0
+SFX e st dies [^ajsÅ”]ust is:2vpa0
+SFX e st dās [^ajsŔ]ust is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^ajsŔ]ust is:1dpa0
+SFX e st dāties [^ajsŔ]ust is:2dpa0
+SFX e st tos [jsÅ”]ust is:1vpa0
+SFX e st ties [jsÅ”]ust is:2vpa0
+SFX e st tās [jsŔ]ust is:3xpa0
+SFX e st tāmies [jsŔ]ust is:1dpa0
+SFX e st tāties [jsŔ]ust is:2dpa0
+SFX e st dos [^j]aust is:1vpa0
+SFX e st dies [^j]aust is:2vpa0
+SFX e st dās [^j]aust is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^j]aust is:1dpa0
+SFX e st dāties [^j]aust is:2dpa0
+SFX e st tos [j]aust is:1vpa0
+SFX e st ties [j]aust is:2vpa0
+SFX e st tās [j]aust is:3xpa0
+SFX e st tāmies [j]aust is:1dpa0
+SFX e st tāties [j]aust is:2dpa0
+SFX e st dos [^p]Å«st is:1vpa0
+SFX e st dies [^p]Å«st is:2vpa0
+SFX e st dās [^p]ūst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^p]ūst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^p]ūst is:2dpa0
+SFX e st tos [p]Å«st is:1vpa0
+SFX e st ties [p]Å«st is:2vpa0
+SFX e st tās [p]ūst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [p]ūst is:1dpa0
+SFX e st tāties [p]ūst is:2dpa0
+SFX e st tos nst is:1vpa0
+SFX e st ties nst is:2vpa0
+SFX e st tās nst is:3xpa0
+SFX e st tāmies nst is:1dpa0
+SFX e st tāties nst is:2dpa0
+SFX e t os [^iāē]rst is:1vpa0
+SFX e t ies [^iāē]rst is:2vpa0
+SFX e t ās [^iāē]rst is:3xpa0
+SFX e t āmies [^iāē]rst is:1dpa0
+SFX e t āties [^iāē]rst is:2dpa0
+SFX e st tos [āē]rst is:1vpa0
+SFX e st ties [āē]rst is:2vpa0
+SFX e st tās [āē]rst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [āē]rst is:1dpa0
+SFX e st tāties [āē]rst is:2dpa0
+SFX e st tos [cv]irst is:1vpa0
+SFX e st ties [cv]irst is:2vpa0
+SFX e st tās [cv]irst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [cv]irst is:1dpa0
+SFX e st tāties [cv]irst is:2dpa0
+SFX e st dos [^i]mst is:1vpa0
+SFX e st dies [^i]mst is:2vpa0
+SFX e st dās [^i]mst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^i]mst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^i]mst is:2dpa0
+SFX e st tos [i]mst is:1vpa0
+SFX e st ties [i]mst is:2vpa0
+SFX e st tās [i]mst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [i]mst is:1dpa0
+SFX e st tāties [i]mst is:2dpa0
+
+SFX 5 Y 1
+SFX 5 t ts/WYX t
+
+SFX 6 Y 96
+SFX 6 is uŔa [^cz]is
+SFX 6 is uŔam [^cz]is
+SFX 6 is uŔu [^cz]is
+SFX 6 is uŔā [^cz]is
+SFX 6 is usi [^cz]is
+SFX 6 is uŔas [^cz]is
+SFX 6 is uŔai [^cz]is
+SFX 6 is uŔi [^cz]is
+SFX 6 is uŔiem [^cz]is
+SFX 6 is uŔus [^cz]is
+SFX 6 is uŔos [^cz]is
+SFX 6 is uŔām [^cz]is
+SFX 6 is uŔās [^cz]is
+SFX 6 is uŔais [^cz]is
+SFX 6 is uŔajam [^cz]is
+SFX 6 is uŔo [^cz]is
+SFX 6 is uŔajā [^cz]is
+SFX 6 is usī [^cz]is
+SFX 6 is uŔajai [^cz]is
+SFX 6 is uŔie [^cz]is
+SFX 6 is uŔajiem [^cz]is
+SFX 6 is uŔajos [^cz]is
+SFX 6 is uŔajām [^cz]is
+SFX 6 is uŔajās [^cz]is
+SFX 6 cis kuŔa [c]is
+SFX 6 cis kuŔam [c]is
+SFX 6 cis kuŔu [c]is
+SFX 6 cis kuŔā [c]is
+SFX 6 cis kusi [c]is
+SFX 6 cis kuŔas [c]is
+SFX 6 cis kuŔai [c]is
+SFX 6 cis kuŔi [c]is
+SFX 6 cis kuŔiem [c]is
+SFX 6 cis kuŔus [c]is
+SFX 6 cis kuŔos [c]is
+SFX 6 cis kuŔām [c]is
+SFX 6 cis kuŔās [c]is
+SFX 6 cis kuŔais [c]is
+SFX 6 cis kuŔajam [c]is
+SFX 6 cis kuŔo [c]is
+SFX 6 cis kuŔajā [c]is
+SFX 6 cis kusī [c]is
+SFX 6 cis kuŔajai [c]is
+SFX 6 cis kuŔie [c]is
+SFX 6 cis kuŔajiem [c]is
+SFX 6 cis kuŔajos [c]is
+SFX 6 cis kuŔajām [c]is
+SFX 6 cis kuŔajās [c]is
+SFX 6 dzis guŔa [d]zis
+SFX 6 dzis guŔam [d]zis
+SFX 6 dzis guŔu [d]zis
+SFX 6 dzis guŔā [d]zis
+SFX 6 dzis gusi [d]zis
+SFX 6 dzis guŔas [d]zis
+SFX 6 dzis guŔai [d]zis
+SFX 6 dzis guŔi [d]zis
+SFX 6 dzis guŔiem [d]zis
+SFX 6 dzis guŔus [d]zis
+SFX 6 dzis guŔos [d]zis
+SFX 6 dzis guŔām [d]zis
+SFX 6 dzis guŔās [d]zis
+SFX 6 dzis guŔais [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajam [d]zis
+SFX 6 dzis guŔo [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajā [d]zis
+SFX 6 dzis gusī [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajai [d]zis
+SFX 6 dzis guŔie [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajiem [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajos [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajām [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajās [d]zis
+SFX 6 is uŔa [^d]zis
+SFX 6 is uŔam [^d]zis
+SFX 6 is uŔu [^d]zis
+SFX 6 is uŔā [^d]zis
+SFX 6 is usi [^d]zis
+SFX 6 is uŔas [^d]zis
+SFX 6 is uŔai [^d]zis
+SFX 6 is uŔi [^d]zis
+SFX 6 is uŔiem [^d]zis
+SFX 6 is uŔus [^d]zis
+SFX 6 is uŔos [^d]zis
+SFX 6 is uŔām [^d]zis
+SFX 6 is uŔās [^d]zis
+SFX 6 is uŔais [^d]zis
+SFX 6 is uŔajam [^d]zis
+SFX 6 is uŔo [^d]zis
+SFX 6 is uŔajā [^d]zis
+SFX 6 is usī [^d]zis
+SFX 6 is uŔajai [^d]zis
+SFX 6 is uŔie [^d]zis
+SFX 6 is uŔajiem [^d]zis
+SFX 6 is uŔajos [^d]zis
+SFX 6 is uŔajām [^d]zis
+SFX 6 is uŔajās [^d]zis
+
+SFX 7 Y 6
+SFX 7 t is/6 [^āeēīūkos]t
+SFX 7 t is/6 [^a]st
+SFX 7 kt cis/6 [k]t
+SFX 7 st dis/6 [a]st
+SFX 7 t jis/6 [āēīoū]t
+SFX 7 iet gājis/6 iet
+
+
+SFX 8 Y 48
+SFX 8 aut āvis/6 aut
+SFX 8 kt cis/6 kt
+SFX 8 gt dzis/6 gt
+SFX 8 emt ēmis/6 emt
+SFX 8 umt Å«mis/6 umt
+SFX 8 elt ēlis/6 elt
+SFX 8 ilt Ä«lis/6 ilt
+SFX 8 ult Å«lis/6 ult
+SFX 8 Å«t uvis/6 [^b]Å«t
+SFX 8 Å«t ijis/6 [b]Å«t
+SFX 8 art āris/6 art
+SFX 8 urt Å«ris/6 urt
+SFX 8 irt iris/6 irt
+SFX 8 ert ēris/6 ert
+SFX 8 ot evis/6 ot
+SFX 8 iet ējis/6 iet
+SFX 8 Ä«t inis/6 [^rvlÄ·ptm]Ä«t
+SFX 8 Ä«t ijis/6 [vlrm]Ä«t
+SFX 8 st dis/6 [^aeiīuūlrm]st
+SFX 8 st dis/6 [^p][r]ast
+SFX 8 st tis/6 [p]rast
+SFX 8 st tis/6 [c]iest
+SFX 8 st dis/6 [^a]lst
+SFX 8 st tis/6 [a]lst
+SFX 8 st tis/6 [lm]est
+SFX 8 st dis/6 [^c][^lm]est
+SFX 8 st dis/6 [v]est
+SFX 8 st tis/6 [^aģr]ist
+SFX 8 st dis/6 [Ä£]ist
+SFX 8 st dis/6 [^k]rist
+SFX 8 st tis/6 [k]rist
+SFX 8 st tis/6 [^l]aist
+SFX 8 st dis/6 [l]aist
+SFX 8 st dis/6 [^v]Ä«st
+SFX 8 st tis/6 [^s]vīst
+SFX 8 st dis/6 [s]vīst
+SFX 8 st dis/6 [^ajsÅ”]ust
+SFX 8 st tis/6 [jsÅ”]ust
+SFX 8 st dis/6 [^j]aust
+SFX 8 st tis/6 [j]aust
+SFX 8 st dis/6 [^p]Å«st
+SFX 8 st tis/6 [p]Å«st
+SFX 8 st dis/6 [^āēi]rst
+SFX 8 st tis/6 [āi]rst
+SFX 8 st dis/6 [^v]ērst
+SFX 8 st tis/6 [v]ērst
+SFX 8 st dis/6 [^i]mst
+SFX 8 st tis/6 [i]mst
+
+SFX ^ Y 6
+SFX ^ Ä«t inis/6 [^z]Ä«t
+SFX ^ Ä«t ijis/6 [z]Ä«t
+SFX ^ Ä«t ijis/6 [m]Ä«t
+SFX ^ irt Ä«ris/6 irt
+SFX ^ iet ejis/6 iet
+SFX ^ st tis/6 est
+
+SFX & Y 20
+SFX & t ies [^āēīor]t is:vvna
+SFX & t uŔās [^āēīoÅ«r]t is:vvga
+SFX & t uÅ”os [^āēīoÅ«r]t is:vvaa
+SFX & t uÅ”ies [^āēīoÅ«r]t is:dvna
+SFX & t usies [^āēīoūr]t is:vsna
+SFX & t jies [āēīoū]t is:vvna
+SFX & t juŔās [āēīoÅ«]t is:vvga
+SFX & t juÅ”os [āēīoÅ«]t is:vvaa
+SFX & t juÅ”ies [āēīoÅ«]t is:dvna
+SFX & t jusies [āēīoū]t is:vsna
+SFX & t ies [^i]rt is:vvna
+SFX & t uŔās [^i]rt is:vvga
+SFX & t uŔos [^i]rt is:vvaa
+SFX & t uŔies [^i]rt is:dvna
+SFX & t usies [^i]rt is:vsna
+SFX & irt Ä«ries [i]rt is:vvna
+SFX & irt īruŔās [i]rt is:vvga
+SFX & irt īruŔos [i]rt is:vvaa
+SFX & irt īruŔies [i]rt is:dvna
+SFX & irt Ä«rusies [i]rt is:vsna
+
+
+SFX * Y 215
+SFX * aut āvies aut is:vvna
+SFX * aut āvuŔās aut is:vvga
+SFX * aut āvuŔos aut is:vvaa
+SFX * aut āvuŔies aut is:dvna
+SFX * aut āvusies aut is:vsna
+SFX * kt cies kt is:vvna
+SFX * kt kuŔās kt is:vvga
+SFX * kt kuŔos kt is:vvaa
+SFX * kt kuŔies kt is:dvna
+SFX * kt kusies kt is:vsna
+SFX * gt dzies gt is:vvna
+SFX * gt guŔās gt is:vvga
+SFX * gt guŔos gt is:vvaa
+SFX * gt guŔies gt is:dvna
+SFX * gt gusies gt is:vsna
+SFX * emt ēmies emt is:vvna
+SFX * emt ēmuŔās emt is:vvga
+SFX * emt ēmuÅ”os emt is:vvaa
+SFX * emt ēmuÅ”ies emt is:dvna
+SFX * emt ēmusies emt is:vsna
+SFX * elt ēlies elt is:vvna
+SFX * elt ēluŔās elt is:vvga
+SFX * elt ēluÅ”os elt is:vvaa
+SFX * elt ēluÅ”ies elt is:dvna
+SFX * elt ēlusies elt is:vsna
+SFX * ilt Ä«lies ilt is:vvna
+SFX * ilt īluŔās ilt is:vvga
+SFX * ilt īluŔos ilt is:vvaa
+SFX * ilt īluŔies ilt is:dvna
+SFX * ilt Ä«lusies ilt is:vsna
+SFX * ult Å«lies ult is:vvna
+SFX * ult ūluŔās ult is:vvga
+SFX * ult ūluŔos ult is:vvaa
+SFX * ult ūluŔies ult is:dvna
+SFX * ult Å«lusies ult is:vsna
+SFX * Å«t uvies [^b]Å«t is:vvna
+SFX * ūt uvuŔās [^b]ūt is:vvga
+SFX * ūt uvuŔos [^b]ūt is:vvaa
+SFX * ūt uvuŔies [^b]ūt is:dvna
+SFX * Å«t uvusies [^b]Å«t is:vsna
+SFX * urt Å«ries urt is:vvna
+SFX * urt ūruŔās urt is:vvga
+SFX * urt ūruŔos urt is:vvaa
+SFX * urt ūruŔies urt is:dvna
+SFX * urt Å«rusies urt is:vsna
+SFX * irt iries irt is:vvna
+SFX * irt iruŔās irt is:vvga
+SFX * irt iruŔos irt is:vvaa
+SFX * irt iruŔies irt is:dvna
+SFX * irt irusies irt is:vsna
+SFX * art āries art is:vvna
+SFX * art āruŔās art is:vvga
+SFX * art āruŔos art is:vvaa
+SFX * art āruŔies art is:dvna
+SFX * art ārusies art is:vsna
+SFX * ert ēries ert is:vvna
+SFX * ert ēruŔās ert is:vvga
+SFX * ert ēruÅ”os ert is:vvaa
+SFX * ert ēruÅ”ies ert is:dvna
+SFX * ert ērusies ert is:vsna
+SFX * ot evies ot is:vvna
+SFX * ot evuŔās ot is:vvga
+SFX * ot evuŔos ot is:vvaa
+SFX * ot evuŔies ot is:dvna
+SFX * ot evusies ot is:vsna
+SFX * iet ējies iet is:vvna
+SFX * iet ējuŔās iet is:vvga
+SFX * iet ējuÅ”os iet is:vvaa
+SFX * iet ējuÅ”ies iet is:dvna
+SFX * iet ējusies iet is:vsna
+SFX * Ä«t inies [^brv]Ä«t is:vvna
+SFX * īt inuŔās [^brv]īt is:vvga
+SFX * īt inuŔos [^brv]īt is:vvaa
+SFX * īt inuŔies [^brv]īt is:dvna
+SFX * Ä«t inusies [^brv]Ä«t is:vsna
+SFX * Ä«t ijies [brv]Ä«t is:vvna
+SFX * īt ijuŔās [brv]īt is:vvga
+SFX * īt ijuŔos [brv]īt is:vvaa
+SFX * īt ijuŔies [brv]īt is:dvna
+SFX * Ä«t ijusies [brv]Ä«t is:vsna
+SFX * st dies [^aeiīnuūlr]st is:vvna
+SFX * st duŔās [^aeiīnuūlr]st is:vvga
+SFX * st duŔos [^aeiīnuūlr]st is:vvaa
+SFX * st duŔies [^aeiīnuūlr]st is:dvna
+SFX * st dusies [^aeiīnuūlr]st is:vsna
+SFX * st dies [^p][r]ast is:vvna
+SFX * st duŔās [^p][r]ast is:vvga
+SFX * st duŔos [^p][r]ast is:vvaa
+SFX * st duŔies [^p][r]ast is:dvna
+SFX * st dusies [^p][r]ast is:vsna
+SFX * st ties [p]rast is:vvna
+SFX * st tuŔās [p]rast is:vvga
+SFX * st tuŔos [p]rast is:vvaa
+SFX * st tuŔies [p]rast is:dvna
+SFX * st tusies [p]rast is:vsna
+SFX * st ties [c]iest is:vvna
+SFX * st tuŔās [c]iest is:vvda
+SFX * st tuŔos [c]iest is:vvaa
+SFX * st tuŔies [c]iest is:dvna
+SFX * st tusies [c]iest is:vsna
+SFX * st dies [^a]lst is:vvna
+SFX * st duŔās [^a]lst is:vvga
+SFX * st duŔos [^a]lst is:vvaa
+SFX * st duŔies [^a]lst is:dvna
+SFX * st dusies [^a]lst is:vsna
+SFX * st ties [a]lst is:vvna
+SFX * st tuŔās [a]lst is:vvga
+SFX * st tuŔos [a]lst is:vvaa
+SFX * st tuŔies [a]lst is:dvna
+SFX * st tusies [a]lst is:vsna
+SFX * st ties [lm]est is:vvna
+SFX * st tuŔās [lm]est is:vvga
+SFX * st tuŔos [lm]est is:vvaa
+SFX * st tuŔies [lm]est is:dvna
+SFX * st tusies [lm]est is:vsna
+SFX * st dies [^c][^lm]est is:vvna
+SFX * st duŔās [^c][^lm]est is:vvga
+SFX * st duŔos [^c][^lm]est is:vvaa
+SFX * st duŔies [^c][^lm]est is:dvna
+SFX * st dusies [^c][^lm]est is:vsna
+SFX * st dies [v]est is:vvna
+SFX * st duŔās [v]est is:vvga
+SFX * st duŔos [v]est is:vvaa
+SFX * st duŔies [v]est is:dvna
+SFX * st dusies [v]est is:vsna
+SFX * st ties [^aģr]ist is:vvna
+SFX * st tuŔās [^aģr]ist is:vvga
+SFX * st tuŔos [^aģr]ist is:vvaa
+SFX * st tuŔies [^aģr]ist is:dvna
+SFX * st tusies [^aģr]ist is:vsna
+SFX * st dies [Ä£]ist is:vvna
+SFX * st duŔās [ģ]ist is:vvga
+SFX * st duŔos [ģ]ist is:vvaa
+SFX * st duŔies [ģ]ist is:dvna
+SFX * st dusies [Ä£]ist is:vsna
+SFX * st dies [^k]rist is:vvna
+SFX * st duŔās [^k]rist is:vvga
+SFX * st duŔos [^k]rist is:vvaa
+SFX * st duŔies [^k]rist is:dvna
+SFX * st dusies [^k]rist is:vsna
+SFX * st ties [k]rist is:vvna
+SFX * st tuŔās [k]rist is:vvga
+SFX * st tuŔos [k]rist is:vvaa
+SFX * st tuŔies [k]rist is:dvna
+SFX * st tusies [k]rist is:vsna
+SFX * st ties [^l]aist is:vvna
+SFX * st tuŔās [^l]aist is:vvga
+SFX * st tuŔos [^l]aist is:vvaa
+SFX * st tuŔies [^l]aist is:dvna
+SFX * st tusies [^l]aist is:vsna
+SFX * st dies [l]aist is:vvna
+SFX * st duŔās [l]aist is:vvga
+SFX * st duŔos [l]aist is:vvaa
+SFX * st duŔies [l]aist is:dvna
+SFX * st dusies [l]aist is:vsna
+SFX * st dies [^v]Ä«st is:vvna
+SFX * st duŔās [^v]īst is:vvga
+SFX * st duŔos [^v]īst is:vvaa
+SFX * st duŔies [^v]īst is:dvna
+SFX * st dusies [^v]Ä«st is:vsna
+SFX * st ties [^s]vīst is:vvna
+SFX * st tuŔās [^s]vīst is:vvga
+SFX * st tuŔos [^s]vīst is:vvaa
+SFX * st tuŔies [^s]vīst is:dvna
+SFX * st tusies [^s]vīst is:vsna
+SFX * st dies [s]vīst is:vvna
+SFX * st duŔās [s]vīst is:vvga
+SFX * st duŔos [s]vīst is:vvaa
+SFX * st duŔies [s]vīst is:dvna
+SFX * st dusies [s]vīst is:vsna
+SFX * st dies [^v]ērst is:vvna
+SFX * st duŔās [^v]ērst is:vvga
+SFX * st duÅ”os [^v]ērst is:vvaa
+SFX * st duÅ”ies [^v]ērst is:dvna
+SFX * st dusies [^v]ērst is:vsna
+SFX * st ties [v]ērst is:vvna
+SFX * st tuŔās [v]ērst is:vvga
+SFX * st tuÅ”os [v]ērst is:vvaa
+SFX * st tuÅ”ies [v]ērst is:dvna
+SFX * st tusies [v]ērst is:vsna
+SFX * st dies [^ajsÅ”]ust is:vvna
+SFX * st duŔās [^ajsŔ]ust is:vvga
+SFX * st duŔos [^ajsŔ]ust is:vvaa
+SFX * st duŔies [^ajsŔ]ust is:dvna
+SFX * st dusies [^ajsÅ”]ust is:vsna
+SFX * st ties [jsÅ”]ust is:vvna
+SFX * st tuŔās [jsŔ]ust is:vvga
+SFX * st tuŔos [jsŔ]ust is:vvaa
+SFX * st tuŔies [jsŔ]ust is:dvna
+SFX * st tusies [jsÅ”]ust is:vsna
+SFX * st dies [^j]aust is:vvna
+SFX * st duŔās [^j]aust is:vvga
+SFX * st duŔos [^j]aust is:vvaa
+SFX * st duŔies [^j]aust is:dvna
+SFX * st dusies [^j]aust is:vsna
+SFX * st ties [j]aust is:vvna
+SFX * st tuŔās [j]aust is:vvga
+SFX * st tuŔos [j]aust is:vvaa
+SFX * st tuŔies [j]aust is:dvna
+SFX * st tusies [j]aust is:vsna
+SFX * st dies [^p]Å«st is:vvna
+SFX * st duŔās [^p]ūst is:vvga
+SFX * st duŔos [^p]ūst is:vvaa
+SFX * st duŔies [^p]ūst is:dvna
+SFX * st dusies [^p]Å«st is:vsna
+SFX * st ties [p]Å«st is:vvna
+SFX * st tuŔās [p]ūst is:vvga
+SFX * st tuŔos [p]ūst is:vvaa
+SFX * st tuŔies [p]ūst is:dvna
+SFX * st tusies [p]Å«st is:vsna
+SFX * st ties nst is:vvna
+SFX * st tuŔās nst is:vvga
+SFX * st tuŔos nst is:vvaa
+SFX * st tuŔies nst is:dvna
+SFX * st tusies nst is:vsna
+
+SFX 0 Y 104
+SFX 0 t oŔs/W [^begīklmprsūo]t
+SFX 0 ēbt ebjoÅ”s/W [ē]bt
+SFX 0 iet ejoŔs/WYX [^s]iet
+SFX 0 t noŔs/W [s]iet
+SFX 0 gt dzoŔs/W [^ai]gt
+SFX 0 agt ogoŔs/W [a]gt
+SFX 0 gt egoŔs/W [mnrt]igt
+SFX 0 gt dzoŔs/W [^mnrt]igt
+SFX 0 īt enoŔs/W [^rvm]īt
+SFX 0 īt ijoŔs/W [rvm]īt
+SFX 0 kt coŔs/WYX [^ailru]kt
+SFX 0 akt okoŔs/W akt
+SFX 0 ukt ūkoŔs/W [^a]ukt
+SFX 0 kt coŔs/W [a]ukt
+SFX 0 ilkt elkoŔs/W [i]lkt
+SFX 0 kt coŔs/W [^i]lkt
+SFX 0 irkt ērkoÅ”s/W [i]rkt
+SFX 0 kt coŔs/W [^i]rkt
+SFX 0 kt coŔs/W [^lnt]ikt
+SFX 0 kt ekoŔs/WYX [l]ikt
+SFX 0 ikt īkoŔs/WYX [nt]ikt
+SFX 0 lt ļoŔs/W lt
+SFX 0 t joŔs/W mt
+SFX 0 pt oŔs/W [^aiur]pt
+SFX 0 apt opoŔs/W [a]pt
+SFX 0 ipt īpoŔs/W [i]pt
+SFX 0 upt ūpoŔs/W [u]pt
+SFX 0 irpt ērpoÅ”s/W [i]rpt
+SFX 0 ārt aroŔs/W [ā]rt
+SFX 0 ērt eroÅ”s/W [ē]rt
+SFX 0 irt erdoŔs/W [i]rt
+SFX 0 ast otoŔs/WYX [a]st
+SFX 0 st doŔs/W [^mi]est
+SFX 0 st žoŔs/W [i]est
+SFX 0 st toŔs/W [m]est
+SFX 0 st doÅ”s/W [ē]st
+SFX 0 st žoŔs/W [īoū]st
+SFX 0 ist ītoŔs/W [^aģķsr]ist
+SFX 0 st žoŔs/W [a]ist
+SFX 0 st edoŔs/WYX [ģ]ist
+SFX 0 st etoŔs/W [ķ]ist
+SFX 0 st toŔs/W [s]ist
+SFX 0 ist ītoŔs/WYX [k]rist
+SFX 0 st enoŔs/W [b]rist
+SFX 0 irst ērtoÅ”s/W [i]rst
+SFX 0 st žoÅ”s/W [ē]rst
+SFX 0 st žoŔs/W [^jkzsŔ]ust
+SFX 0 ust ūtoŔs/WYX [jsŔ]ust
+SFX 0 ust ūstoŔs/W [k]ust
+SFX 0 ust ūdoŔs/W [z]ust
+SFX 0 ūt ujoŔs/W ūt
+SFX 0 ot odoŔs/W ot
+SFX 0 t ams/W [^begīklmprsūo]t
+SFX 0 ēbt ebjams/W [ē]bt
+SFX 0 iet ejams/WYX [^s]iet
+SFX 0 t nams/W [s]iet
+SFX 0 gt dzams/W [^ai]gt
+SFX 0 agt ogams/W [a]gt
+SFX 0 gt egams/W [mnrt]igt
+SFX 0 gt dzams/W [^mnrt]igt
+SFX 0 Ä«t enams/WYX [^rvm]Ä«t
+SFX 0 Ä«t ijams/W [rvm]Ä«t
+SFX 0 kt cams/W [^ailru]kt
+SFX 0 akt okams/W akt
+SFX 0 ukt Å«kams/W [^a]ukt
+SFX 0 kt cams/W [a]ukt
+SFX 0 ilkt elkams/WYX [i]lkt
+SFX 0 kt cams/W [^i]lkt
+SFX 0 irkt ērkams/WYX [i]rkt
+SFX 0 kt cams/W [^i]rkt
+SFX 0 kt cams/W [^lnt]ikt
+SFX 0 kt ekams/W [l]ikt
+SFX 0 ikt Ä«kams/WYX [nt]ikt
+SFX 0 lt ļams/W lt
+SFX 0 t jams/W mt
+SFX 0 pt ams/W [^aiur]pt
+SFX 0 apt opams/W [a]pt
+SFX 0 ipt Ä«pams/W [i]pt
+SFX 0 upt Å«pams/W [u]pt
+SFX 0 irpt ērpams/WYX [i]rpt
+SFX 0 ārt arams/W [ā]rt
+SFX 0 ērt erams/W [ē]rt
+SFX 0 irt erdams/W [i]rt
+SFX 0 ast otams/WYX [a]st
+SFX 0 st dams/W [^mi]est
+SFX 0 st žams/W [i]est
+SFX 0 st tams/W [m]est
+SFX 0 st dams/W [ē]st
+SFX 0 st žams/W [īoū]st
+SFX 0 ist ītams/W [^aģķsr]ist
+SFX 0 st žams/W [a]ist
+SFX 0 st edams/WYX [Ä£]ist
+SFX 0 st etams/W [Ä·]ist
+SFX 0 ist Ä«tams/WYX [k]rist
+SFX 0 st enams/W [b]rist
+SFX 0 st tams/W [s]ist
+SFX 0 irst ērtams/WYX [i]rst
+SFX 0 st žams/W [ē]rst
+SFX 0 st žams/W [^jzksŔ]ust
+SFX 0 ust Å«stams/W [k]ust
+SFX 0 ust Å«dams/W [z]ust
+SFX 0 ust Å«tams/WYX [jsÅ”]ust
+SFX 0 Å«t ujams/W Å«t
+SFX 0 ot odams/WYX ot
+
+
+
+SFX 1 Y 36
+SFX 1 t oÅ”s/W [^āēīeouÅ«bkmpsz]t
+SFX 1 t joÅ”s/WYX [āēīouÅ«]t
+SFX 1 t noŔs/W [i]et
+SFX 1 t oÅ”s/W [^ēi]kt
+SFX 1 ēkt ecoÅ”s/W [ē]kt
+SFX 1 kt ekoŔs/WYX [i]kt
+SFX 1 zt žoŔs/W zt
+SFX 1 t oŔs/W [^āeor]bt
+SFX 1 t joŔs/W [āeor]bt
+SFX 1 t oÅ”s/WYX [ņ]emt
+SFX 1 t joŔs/W [^e]pt
+SFX 1 t joŔs/W [^c]ept
+SFX 1 t oŔs/W [c]ept
+SFX 1 st ŔoŔs/W [^eiī]st
+SFX 1 st ŔoŔs/W [^n]est
+SFX 1 t oŔs/W [n]est
+SFX 1 st estoŔs/W [i]st
+SFX 1 īst ienoŔs/W [ī]st
+SFX 1 t ams/W [^āēīeouūbkmpsz]t
+SFX 1 t jams/WYX [āēīouū]t
+SFX 1 t nams/W [i]et
+SFX 1 t ams/W [^ēi]kt
+SFX 1 ēkt ecams/W [ē]kt
+SFX 1 kt ekams/WYX [i]kt
+SFX 1 zt žams/W zt
+SFX 1 t ams/W [^āeor]bt
+SFX 1 t jams/W [āeor]bt
+SFX 1 t ams/WYX [ņ]emt
+SFX 1 t jams/W [^e]pt
+SFX 1 t jams/W [^c]ept
+SFX 1 t ams/W [c]ept
+SFX 1 st Ŕams/W [^eiī]st
+SFX 1 st Ŕams/WYX [^n]est
+SFX 1 t ams/WYX [n]est
+SFX 1 st estams/W [i]st
+SFX 1 Ä«st ienams/W [Ä«]st
+
+
+
+SFX 2 Y 30
+SFX 2 t stoÅ”s/W [^āēīsz]t
+SFX 2 āt oŔs/WYX āt
+SFX 2 ēt oÅ”s/WYX [^c]ēt
+SFX 2 ēt oÅ”s/WYX [^āe]cēt
+SFX 2 cēt koÅ”s/WYX [ā]cēt
+SFX 2 ēt oÅ”s/WYX [^t]ecēt
+SFX 2 cēt koÅ”s/WYX [t]ecēt
+SFX 2 īt oŔs/WYX [^cz]īt
+SFX 2 cīt koŔs/WYX [^āīr]cīt
+SFX 2 īt oŔs/WYX [āīr]cīt
+SFX 2 īt oŔs/WYX [^atd]zīt
+SFX 2 dzīt goŔs/WYX [d]zīt
+SFX 2 t stoŔs/W [at]zīt
+SFX 2 0 oŔs/W [sz]t
+SFX 2 t stams/W [^āēīsz]t
+SFX 2 t ms/WYX [^d]āt
+SFX 2 āt ams/WYX [d]āt
+SFX 2 ēt ams/WYX [^c]ēt
+SFX 2 ēt ams/WYX [^āe]cēt
+SFX 2 cēt kams/WYX [ā]cēt
+SFX 2 ēt ams/WYX [^t]ecēt
+SFX 2 cēt kams/WYX [t]ecēt
+SFX 2 īt āms/WYX [^zc]īt
+SFX 2 cīt kāms/WYX [^āīr]cīt
+SFX 2 īt āms/WYX [āīr]cīt
+SFX 2 īt āms/WYX [^atd]zīt
+SFX 2 īt āms/WYX [^d]zīt
+SFX 2 dzīt gāms/WYX [d]zīt
+SFX 2 t stams/W [at]zīt
+SFX 2 0 ams/W [sz]t
+
+SFX % Y 11
+SFX % t stoŔs/W [lz]īt
+SFX % t stams/WXY [lz]Ä«t
+SFX % t stoŔies [lz]īt
+SFX % ast odoŔs/WXY ast
+SFX % ast odams/WXY ast
+SFX % ast odoŔies ast
+SFX % īt inoŔs/W [mķprt]īt
+SFX % Ä«t inams/WXY [mÄ·prt]Ä«t
+SFX % īt inoŔies [mķprt]īt
+SFX % iet ejoŔs/WXY iet
+SFX % iet ejams/WXY iet
+
+SFX 3 Y 4
+SFX 3 t dams t
+SFX 3 t dama t
+SFX 3 t dami t
+SFX 3 t damas t
+
+SFX 4 Y 4
+SFX 4 st zdams [s]t
+SFX 4 st zdama [s]t
+SFX 4 st zdami [s]t
+SFX 4 st zdamas [s]t
+
+
+SFX 9 Y 88
+SFX 9 t ju [āēubmp]t is:1vtt0
+SFX 9 t 0 [bmp]t is:2vtt0
+SFX 9 t j [āēubmp]t is:3xtt0
+SFX 9 t jam [āēubmp]t is:1dtt0
+SFX 9 t jat [āēubmp]t is:2dtt0
+SFX 9 t jot [āēubmp]t is:0xtta
+SFX 9 t j/]| [āēubmp]t is:0xttv
+SFX 9 t jiet [āēu]t is:2dttp
+SFX 9 t iet [bmp]t is:2dttp
+SFX 9 gt dzu [g]t is:1vtt0
+SFX 9 gt dz [g]t is:3xtt0
+SFX 9 gt dzam [g]t is:1dtt0
+SFX 9 gt dzat [g]t is:2dtt0
+SFX 9 gt dzot [g]t is:0xtta
+SFX 9 gt dziet [g]t is:2dttp
+SFX 9 gt dz/]| [g]t is:0xttv
+SFX 9 kt cu [k]t is:1vtt0
+SFX 9 kt c [k]t is:2vtt0
+SFX 9 kt cam [k]t is:1dtt0
+SFX 9 kt cat [k]t is:2dtt0
+SFX 9 kt cot [k]t is:0xtta
+SFX 9 kt ciet [k]t is:2dttp
+SFX 9 kt c/]| [k]t is:0xttv
+SFX 9 Ä«t inu [Ä«]t is:1vtt0
+SFX 9 Ä«t in [Ä«]t is:0vtt0
+SFX 9 Ä«t inam [Ä«]t is:1dtt0
+SFX 9 Ä«t inat [Ä«]t is:2dtt0
+SFX 9 Ä«t iniet [Ä«]t is:2dttp
+SFX 9 Ä«t inot [Ä«]t is:0xtta
+SFX 9 Ä«t in/]| [Ä«]t is:0xttv
+SFX 9 Å«t uju [Å«]t is:1vtt0
+SFX 9 Å«t uj [Å«]t is:2vtt0
+SFX 9 Å«t ujam [Å«]t is:1dtt0
+SFX 9 Å«t ujat [Å«]t is:2dtt0
+SFX 9 Å«t ujot [Å«]t is:0xtta
+SFX 9 Å«t ujiet [Å«]t is:2dttp
+SFX 9 Å«t uj/]| [Å«]t is:0xttv
+SFX 9 zt žu [z]t is:1vtt0
+SFX 9 t 0 [z]t is:2vtt0
+SFX 9 zt ž [z]t is:3dtt0
+SFX 9 zt žam [z]t is:1dtt0
+SFX 9 zt žat [z]t is:2dtt0
+SFX 9 zt žot [z]t is:0xtta
+SFX 9 zt ž/]| [z]t is:0xttv
+SFX 9 st žu [s]t is:1vtt0
+SFX 9 st d [s]t is:2vtt0
+SFX 9 st ž [s]t is:3xtt0
+SFX 9 st žam [s]t is:1dtt0
+SFX 9 st žat [s]t is:2dtt0
+SFX 9 st žot [s]t is:0xtta
+SFX 9 st diet [s]t is:2dttp
+SFX 9 st ž/]| [s]t is:0xttv
+SFX 9 t iet [lz]t is:2dttp
+SFX 9 lt ļu [l]t is:1vtt0
+SFX 9 t 0 [l]t is:2vtt0
+SFX 9 lt ļ [l]t is:3xtt0
+SFX 9 lt ļam [l]t is:1dtt0
+SFX 9 lt ļat [l]t is:2dtt0
+SFX 9 lt ļot [l]t is:0xtta
+SFX 9 lt ļ/]| [l]t is:0xttv
+SFX 9 t u [^āēi][r]t is:1vtt0
+SFX 9 t 0 [^āēi][r]t is:2vtt0
+SFX 9 t am [^āēi][r]t is:1dtt0
+SFX 9 t at [^āēi][r]t is:2dtt0
+SFX 9 t iet [^āēi][r]t is:2dttp
+SFX 9 t ot [^āēi][r]t is:0xtta
+SFX 9 t 0/]| [^āēi][r]t is:0xttv
+SFX 9 ārt aru [ā]rt is:1vtt0
+SFX 9 ārt ar [ā]rt is:2vtt0
+SFX 9 ārt aram [ā]rt is:1dtt0
+SFX 9 ārt arat [ā]rt is:2dtt0
+SFX 9 ārt arot [ā]rt is:0xtta
+SFX 9 ārt ariet [ā]rt is:2dttp
+SFX 9 ārt ar/]| [ā]rt is:0xttv
+SFX 9 ērt eru [ē]rt is:1vtt0
+SFX 9 ērt er [ē]rt is:2vtt0
+SFX 9 ērt eram [ē]rt is:1dtt0
+SFX 9 ērt erat [ē]rt is:2dtt0
+SFX 9 ērt erot [ē]rt is:0xtta
+SFX 9 ērt eriet [ē]rt is:2dttp
+SFX 9 ērt er/]| [ē]rt is:0xttv
+SFX 9 irt erdu [i]rt is:1vtt0
+SFX 9 irt erd [i]rt is:2vtt0
+SFX 9 irt erdam [i]rt is:1dtt0
+SFX 9 irt erdat [i]rt is:2dtt0
+SFX 9 irt erdot [i]rt is:0xtta
+SFX 9 irt erdiet [i]rt is:2dttp
+SFX 9 irt erd/]| [i]rt is:0xttv
+
+
+SFX A Y 131
+SFX A t u [^beīkps]t is:1vtt0
+SFX A t i [^beīgkps]t is:2vtt0
+SFX A t 0 [^beīkps]t is:3xtt0
+SFX A t am [^beīkps]t is:1dtt0
+SFX A t at [^beīkps]t is:2dtt0
+SFX A t iet [^beīgkps]t is:2dttp
+SFX A t ot [^beīkps]t is:0xtta
+SFX A t 0/]| [^beīkps]t is:0xttv
+SFX A gt dz [g]t is:2vtt0
+SFX A gt dziet [g]t is:2dttp
+SFX A t u [^ē]kt is:1vtt0
+SFX A t 0 [^ē]kt is:3xtt0
+SFX A t am [^ē]kt is:1dtt0
+SFX A t at [^ē]kt is:2dtt0
+SFX A t ot [^ē]kt is:0xtta
+SFX A kt c [^ē]kt is:2vtt0
+SFX A kt ciet [^ē]kt is:2dttp
+SFX A t 0/]| [^ē]kt is:0xttv
+SFX A ēkt ecu [ē]kt is:1vtt0
+SFX A ēkt ec [ē]kt is:3xtt0
+SFX A ēkt ecam [ē]kt is:1dtt0
+SFX A ēkt ecat [ē]kt is:2dtt0
+SFX A ēkt ecot [ē]kt is:0xtta
+SFX A ēkt eciet [ē]kt is:2dttp
+SFX A ēkt ec/]| [ē]kt is:0xttv
+SFX A ēbt ebju [ē]bt is:1vtt0
+SFX A ēbt eb [ē]bt is:2vtt0
+SFX A ēbt ebj [ē]bt is:3xtt0
+SFX A ēbt ebjam [ē]bt is:1dtt0
+SFX A ēbt ebjat [ē]bt is:2dtt0
+SFX A ēbt ebiet [ē]bt is:2dttp
+SFX A ēbt ebjot [ē]bt is:0xtta
+SFX A ēbt ebj/]| [ē]bt is:0xttv
+SFX A t u [e]pt is:1vtt0
+SFX A t i [e]pt is:2vtt0
+SFX A t 0 [e]pt is:3xtt0
+SFX A t am [e]pt is:1dtt0
+SFX A t at [e]pt is:2dtt0
+SFX A t iet [e]pt is:2dttp
+SFX A t ot [e]pt is:0xtta
+SFX A t 0/]| [e]pt is:0xttv
+SFX A upt Å«pu [u]pt is:1vtt0
+SFX A upt Å«pi [u]pt is:2vtt0
+SFX A upt Å«p [u]pt is:3xtt0
+SFX A upt Å«pam [u]pt is:1dtt0
+SFX A upt Å«pat [u]pt is:2dtt0
+SFX A upt Å«piet [u]pt is:2dttp
+SFX A upt Å«pot [u]pt is:0xtta
+SFX A upt Å«p/]| [u]pt is:0xttv
+SFX A t u [^aēiīur]st is:1vtt0
+SFX A t 0 [^aēiīur]st is:0vtt0
+SFX A t am [^aēiīur]st is:1dtt0
+SFX A t at [^aēiīur]st is:2dtt0
+SFX A t iet [^aēiīur]st is:2dttp
+SFX A t ot [^aēiīur]st is:0xtta
+SFX A t 0/]| [^aēiīur]st is:0xttv
+SFX A st Ŕu [r]st is:1vtt0
+SFX A st t [r]st is:2vtt0
+SFX A st Å” [r]st is:3xtt0
+SFX A st Ŕam [r]st is:1dtt0
+SFX A st Ŕat [r]st is:2dtt0
+SFX A st tiet [r]st is:2dttp
+SFX A st Ŕot [r]st is:0xtta
+SFX A st Å”/]| [r]st is:0xttv
+SFX A ast otu [a]st is:1vtt0
+SFX A ast oti [a]st is:2vtt0
+SFX A ast ot [a]st is:3xtt0
+SFX A ast otam [a]st is:1dtt0
+SFX A ast otat [a]st is:2dtt0
+SFX A ast otiet [a]st is:2dttp
+SFX A ast otot [a]st is:0xtta
+SFX A ast ot/]| [a]st is:0xttv
+SFX A Ä«st ienu [Ä«]st is:1vtt0
+SFX A Ä«st ien [Ä«]st is:0vtt0
+SFX A Ä«st ienam [Ä«]st is:1dtt0
+SFX A Ä«st ienat [Ä«]st is:2dtt0
+SFX A Ä«st ieniet [Ä«]st is:2dttp
+SFX A Ä«st ienot [Ä«]st is:0xtta
+SFX A Ä«st ien/]| [Ä«]st is:0xttv
+SFX A st edu [Ä£]ist is:1vtt0
+SFX A st edi [Ä£]ist is:2vtt0
+SFX A st ed [Ä£]ist is:3xtt0
+SFX A st edam [Ä£]ist is:1dtt0
+SFX A st edat [Ä£]ist is:2dtt0
+SFX A st ediet [Ä£]ist is:2dttp
+SFX A st edot [Ä£]ist is:0xtta
+SFX A st ed/]| [Ä£]ist is:0xttv
+SFX A st etu [Ä·]ist is:1vtt0
+SFX A st eti [Ä·]ist is:2vtt0
+SFX A st et [Ä·]ist is:3xtt0
+SFX A st etam [Ä·]ist is:1dtt0
+SFX A st etat [Ä·]ist is:2dtt0
+SFX A st etiet [Ä·]ist is:2dttp
+SFX A st etot [Ä·]ist is:0xtta
+SFX A st et/]| [Ä·]ist is:0xttv
+SFX A st enu [r]ist is:1vtt0
+SFX A st en [r]ist is:0vtt0
+SFX A st enam [r]ist is:1dtt0
+SFX A st enat [r]ist is:2dtt0
+SFX A st eniet [r]ist is:2dttp
+SFX A st enot [r]ist is:0xtta
+SFX A st en/]| [r]ist is:0xttv
+SFX A iet eju [i]et is:1vtt0
+SFX A iet ej [i]et is:0vtt0
+SFX A iet ejam [i]et is:1dtt0
+SFX A iet ejat [i]et is:2dtt0
+SFX A iet ejiet [i]et is:2dttp
+SFX A iet ejot [i]et is:0xtta
+SFX A iet ej/]| [i]et is:0xttv
+SFX A Ä«t iju [mrv]Ä«t is:1vtt0
+SFX A Ä«t ij [mrv]Ä«t is:0vtt0
+SFX A Ä«t ijam [mrv]Ä«t is:1dtt0
+SFX A Ä«t ijat [mrv]Ä«t is:2dtt0
+SFX A Ä«t ijiet [mrv]Ä«t is:2dttp
+SFX A Ä«t ijot [mrv]Ä«t is:0xtta
+SFX A Ä«t ij/]| [mrv]Ä«t is:0xttv
+SFX A īt enu [d]zīt is:1vtt0
+SFX A īt en [d]zīt is:0vtt0
+SFX A īt enam [d]zīt is:1dtt0
+SFX A īt enat [d]zīt is:2dtt0
+SFX A īt eniet [d]zīt is:2dttp
+SFX A īt enot [d]zīt is:0xtta
+SFX A īt en/]| [d]zīt is:0xttv
+SFX A būt esmu būt is:1vtt0
+SFX A būt esi būt is:0vtt0
+SFX A būt ir būt is:0vtt0
+SFX A būt esam būt is:1dtt0
+SFX A būt esat būt is:2dtt0
+SFX A būt esiet būt is:2dttp
+SFX A būt esot būt is:0xtta
+SFX A būt ir/]| būt is:0xttv
+
+
+SFX F Y 296
+SFX F āt u [^j]āt is:1vtt0
+SFX F āt i [^j]āt is:2vtt0
+SFX F āt a [^jd]āt is:3xtt0
+SFX F āt ām [^jd]āt is:1dtt0
+SFX F āt ot [^j]āt is:0xtta
+SFX F āt iet [^j]āt is:2dttp
+SFX F āt a/]| [^jd]āt is:0xttv
+SFX F āt 0 [eu]dāt is:3xtt0
+SFX F āt am [eu]dāt is:1dtt0
+SFX F āt at [eu]dāt is:2dtt0
+SFX F āt 0/]| [eu]dāt is:0xttv
+SFX F ēt u [^cl]ēt is:1vtt0
+SFX F ēt i [^cl]ēt is:2vtt0
+SFX F ēt 0 [^cl]ēt is:3xtt0
+SFX F ēt am [^cl]ēt is:1dtt0
+SFX F ēt at [^cl]ēt is:2dtt0
+SFX F ēt iet [^cl]ēt is:2dttp
+SFX F ēt ot [^cl]ēt is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^cl]ēt is:0xttv
+SFX F lēt ļu [u]lēt is:1vtt0
+SFX F lēt li [u]lēt is:2vtt0
+SFX F lēt ļ [u]lēt is:3xtt0
+SFX F lēt ļam [u]lēt is:1dtt0
+SFX F lēt ļat [u]lēt is:2dtt0
+SFX F lēt liet [u]lēt is:2dttp
+SFX F lēt ļot [u]lēt is:0xtta
+SFX F lēt ļ/]| [u]lēt is:0xttv
+SFX F ēt u [^u]lēt is:1vtt0
+SFX F ēt i [^u]lēt is:2vtt0
+SFX F ēt 0 [^u]lēt is:3xtt0
+SFX F ēt am [^u]lēt is:1dtt0
+SFX F ēt at [^u]lēt is:2dtt0
+SFX F ēt iet [^u]lēt is:2dttp
+SFX F ēt ot [^u]lēt is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^u]lēt is:0xttv
+SFX F ēt u [^āe]cēt is:1vtt0
+SFX F ēt i [^āe]cēt is:2vtt0
+SFX F ēt 0 [^āe]cēt is:3xtt0
+SFX F ēt am [^āe]cēt is:1dtt0
+SFX F ēt at [^āe]cēt is:2dtt0
+SFX F ēt iet [^āe]cēt is:2dttp
+SFX F ēt ot [^āe]cēt is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^āe]cēt is:0xttv
+SFX F cēt ku [ā]cēt is:1vtt0
+SFX F cēt ki [ā]cēt is:2vtt0
+SFX F cēt k [ā]cēt is:3xtt0
+SFX F cēt kam [ā]cēt is:1dtt0
+SFX F cēt kat [ā]cēt is:2dtt0
+SFX F cēt kiet [ā]cēt is:2dttp
+SFX F cēt kot [ā]cēt is:0xtta
+SFX F cēt k/]| [ā]cēt is:0xttv
+SFX F ēt u [^t]ecēt is:1vtt0
+SFX F ēt i [^t]ecēt is:2vtt0
+SFX F ēt 0 [^t]ecēt is:3xtt0
+SFX F ēt am [^t]ecēt is:1dtt0
+SFX F ēt at [^t]ecēt is:2dtt0
+SFX F ēt iet [^t]ecēt is:2dttp
+SFX F ēt ot [^t]ecēt is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^t]ecēt is:0xttv
+SFX F cēt ku [t]ecēt is:1vtt0
+SFX F ēt i [t]ecēt is:2vtt0
+SFX F cēt k [t]ecēt is:3xtt0
+SFX F cēt kam [t]ecēt is:1dtt0
+SFX F cēt kat [t]ecēt is:2dtt0
+SFX F cēt kiet [t]ecēt is:2dttp
+SFX F cēt kot [t]ecēt is:0xtta
+SFX F cēt k/]| [t]ecēt is:0xttv
+SFX F Ä«t u [^cz]Ä«t is:1vtt0
+SFX F Ä«t i [^cz]Ä«t is:2vtt0
+SFX F Ä«t a [^cz]Ä«t is:3xtt0
+SFX F īt ām [^cz]īt is:1dtt0
+SFX F īt āt [^cz]īt is:2dtt0
+SFX F Ä«t iet [^cz]Ä«t is:2dttp
+SFX F Ä«t ot [^cz]Ä«t is:0xtta
+SFX F Ä«t a/]| [^cz]Ä«t is:0xttv
+SFX F cīt ku [^āīr]cīt is:1vtt0
+SFX F cīt ki [^āīr]cīt is:2vtt0
+SFX F cīt ka [^āīr]cīt is:3xtt0
+SFX F cīt kām [^āīr]cīt is:1dtt0
+SFX F cīt kāt [^āīr]cīt is:2dtt0
+SFX F cīt kiet [^āīr]cīt is:2dttp
+SFX F cīt kot [^āīr]cīt is:0xtta
+SFX F cīt ka/]| [^āīr]cīt is:0xttv
+SFX F īt u [āīr]cīt is:1vtt0
+SFX F īt i [āīr]cīt is:2vtt0
+SFX F īt a [āīr]cīt is:3xtt0
+SFX F īt ām [āīr]cīt is:1dtt0
+SFX F īt āt [āīr]cīt is:2dtt0
+SFX F īt iet [āīr]cīt is:2dttp
+SFX F īt ot [āīr]cīt is:0xtta
+SFX F īt a/]| [āīr]cīt is:0xttv
+SFX F īt u [^d]zīt is:1vtt0
+SFX F īt i [^d]zīt is:2vtt0
+SFX F īt a [^d]zīt is:3xtt0
+SFX F īt ām [^d]zīt is:1dtt0
+SFX F īt āt [^d]zīt is:2dtt0
+SFX F īt iet [^d]zīt is:2dttp
+SFX F īt ot [^d]zīt is:0xtta
+SFX F īt a/]| [^d]zīt is:0xttv
+SFX F dzīt gu [d]zīt is:1vtt0
+SFX F dzīt gi [d]zīt is:2vtt0
+SFX F dzīt ga [d]zīt is:3xtt0
+SFX F dzīt gām [d]zīt is:1dtt0
+SFX F dzīt gāt [d]zīt is:2dtt0
+SFX F dzīt giet [d]zīt is:2dttp
+SFX F dzīt got [d]zīt is:0xtta
+SFX F dzīt ga/]| [d]zīt is:0xttv
+SFX F t stu [^szgkpeāēīo]t is:1vtt0
+SFX F t sti [^szgkpeāēīo]t is:2vtt0
+SFX F t st [^szgkpeāēīo]t is:3xtt0
+SFX F t stam [^szgkpeāēīo]t is:1dtt0
+SFX F t stat [^szgkpeāēīo]t is:2dtt0
+SFX F t stot [^szgkpeāēīo]t is:0xtta
+SFX F t stiet [^szgkpeāēīo]t is:2dttp
+SFX F t st/]| [^szgkpeāēīo]t is:0xttv
+SFX F 0 u [z]t is:1vtt0
+SFX F 0 i [z]t is:2vtt0
+SFX F 0 am [z]t is:1dtt0
+SFX F 0 at [z]t is:2dtt0
+SFX F 0 ot [z]t is:0xtta
+SFX F 0 iet [z]t is:2dttp
+SFX F 0 0/]| [z]t is:0xttv
+SFX F 0 u [^i]rst is:1vtt0
+SFX F 0 i [^i]rst is:2vtt0
+SFX F 0 am [^i]rst is:1dtt0
+SFX F 0 at [^i]rst is:2dtt0
+SFX F 0 ot [^i]rst is:0xtta
+SFX F 0 iet [^i]rst is:2dttp
+SFX F 0 0/]| [^i]rst is:0xttv
+SFX F st du [eē]st is:1vtt0
+SFX F st d [eē]st is:0vtt0
+SFX F st dam [eē]st is:1dtt0
+SFX F st dat [eē]st is:2dtt0
+SFX F st dot [eē]st is:0xtta
+SFX F st diet [eē]st is:2dttp
+SFX F st d/]| [eē]st is:0xttv
+SFX F 0 u ust is:1vtt0
+SFX F 0 i ust is:2vtt0
+SFX F 0 am ust is:1dtt0
+SFX F 0 at ust is:2dtt0
+SFX F 0 ot ust is:0xtta
+SFX F 0 iet ust is:2dttp
+SFX F 0 0/]| ust is:0xttv
+SFX F 0 u [Ä«lm]st is:1vtt0
+SFX F 0 i [Ä«lm]st is:2vtt0
+SFX F 0 am [Ä«lm]st is:1dtt0
+SFX F 0 at [Ä«lm]st is:2dtt0
+SFX F 0 ot [Ä«lm]st is:0xtta
+SFX F 0 iet [Ä«lm]st is:2dttp
+SFX F 0 0/]| [Ä«lm]st is:0xttv
+SFX F irst ērtu [c]irst is:1vtt0
+SFX F irst ērt [c]irst is:2vtt0
+SFX F irst ērtam [c]irst is:1dtt0
+SFX F irst ērtat [c]irst is:2dtt0
+SFX F irst ērtot [c]irst is:0xtta
+SFX F irst ērtiet [c]irst is:2dttp
+SFX F irst ērt/]| [c]irst is:0xttv
+SFX F 0 u [mv]irst is:1vtt0
+SFX F 0 i [mv]irst is:2vtt0
+SFX F 0 am [mv]irst is:1dtt0
+SFX F 0 at [mv]irst is:2dtt0
+SFX F 0 ot [mv]irst is:0xtta
+SFX F 0 iet [mv]irst is:2dttp
+SFX F 0 0/]| [mv]irst is:0xttv
+SFX F 0 u [^z]ist is:1vtt0
+SFX F 0 i [^z]ist is:2vtt0
+SFX F 0 am [^z]ist is:1dtt0
+SFX F 0 at [^z]ist is:2dtt0
+SFX F 0 ot [^z]ist is:0xtta
+SFX F 0 iet [^z]ist is:2dttp
+SFX F 0 0/]| [^z]ist is:0xttv
+SFX F st estu [z]ist is:1vtt0
+SFX F st esti [z]ist is:2vtt0
+SFX F st est [z]ist is:3xtt0
+SFX F st estam [z]ist is:1dtt0
+SFX F st estat [z]ist is:2dtt0
+SFX F st estot [z]ist is:0xtta
+SFX F st estiet [z]ist is:2dttp
+SFX F st est/]| [z]ist is:0xttv
+SFX F gt egu igt is:1vtt0
+SFX F gt edz igt is:2vtt0
+SFX F gt eg igt is:3xtt0
+SFX F gt egam igt is:1dtt0
+SFX F gt egat igt is:2dtt0
+SFX F gt edziet igt is:2dttp
+SFX F gt egot igt is:0xtta
+SFX F gt eg/]| igt is:0xttv
+SFX F agt ogu agt is:1vtt0
+SFX F agt odz agt is:2vtt0
+SFX F agt og agt is:3xtt0
+SFX F agt ogam agt is:1dtt0
+SFX F agt ogat agt is:2dtt0
+SFX F agt odziet agt is:2dttp
+SFX F agt ogot agt is:0xtta
+SFX F agt og/]| agt is:0xttv
+SFX F t stu [^aiulr]kt is:1vtt0
+SFX F t sti [^aiulr]kt is:2vtt0
+SFX F t st [^aiulr]kt is:3xtt0
+SFX F t stam [^aiulr]kt is:1dtt0
+SFX F t stat [^aiulr]kt is:2dtt0
+SFX F t stot [^aiulr]kt is:0xtta
+SFX F t stiet [^aiulr]kt is:2dttp
+SFX F t st/]| [^aiulr]kt is:0xttv
+SFX F akt oku akt is:1vtt0
+SFX F akt oc akt is:2vtt0
+SFX F akt ok akt is:3xtt0
+SFX F akt okam akt is:1dtt0
+SFX F akt okat akt is:2dtt0
+SFX F akt ociet akt is:2dttp
+SFX F akt okot akt is:0xtta
+SFX F akt ok/]| akt is:0xttv
+SFX F kt eku ikt is:1vtt0
+SFX F kt ec ikt is:2vtt0
+SFX F kt ek ikt is:3xtt0
+SFX F kt ekam ikt is:1dtt0
+SFX F kt ekat ikt is:2dtt0
+SFX F kt eciet ikt is:2dttp
+SFX F kt ekot ikt is:0xtta
+SFX F kt ek/]| ikt is:0xttv
+SFX F ukt Å«ku ukt is:1vtt0
+SFX F ukt Å«c ukt is:2vtt0
+SFX F ukt Å«k ukt is:3xtt0
+SFX F ukt Å«kam ukt is:1dtt0
+SFX F ukt Å«kat ukt is:2dtt0
+SFX F ukt Å«ciet ukt is:2dttp
+SFX F ukt Å«kot ukt is:0xtta
+SFX F ukt Å«k/]| ukt is:3xtt0
+SFX F ilkt elku [i]lkt is:1vtt0
+SFX F ilkt elc [i]lkt is:2vtt0
+SFX F ilkt elk [i]lkt is:3xtt0
+SFX F ilkt elkam [i]lkt is:1dtt0
+SFX F ilkt elkat [i]lkt is:2dtt0
+SFX F ilkt elciet [i]lkt is:2dttp
+SFX F ilkt elkot [i]lkt is:0xtta
+SFX F ilkt elk/]| [i]lkt is:0xttv
+SFX F t stu [a]lkt is:1vtt0
+SFX F t sti [a]lkt is:2vtt0
+SFX F t st [a]lkt is:3xtt0
+SFX F t stam [a]lkt is:1dtt0
+SFX F t stat [a]lkt is:2dtt0
+SFX F t stot [a]lkt is:0xtta
+SFX F t stiet [a]lkt is:2dttp
+SFX F t st/]| [a]lkt is:0xttv
+SFX F irkt ērku irkt is:1vtt0
+SFX F irkt ērc irkt is:2vtt0
+SFX F irkt ērk irkt is:3xtt0
+SFX F irkt ērkam irkt is:1dtt0
+SFX F irkt ērkat irkt is:2dtt0
+SFX F irkt ērciet irkt is:2dttp
+SFX F irkt ērkot irkt is:0xtta
+SFX F irkt ērk/]| irkt is:0xttv
+SFX F t stu [^air]pt is:1vtt0
+SFX F t sti [^air]pt is:2vtt0
+SFX F t st [^air]pt is:3xtt0
+SFX F t stam [^air]pt is:1dtt0
+SFX F t stat [^air]pt is:2dtt0
+SFX F t stot [^air]pt is:0xtta
+SFX F t stiet [^air]pt is:2dttp
+SFX F t st/]| [^air]pt is:0xttv
+SFX F ipt Ä«pu ipt is:1vtt0
+SFX F ipt Ä«pi ipt is:2vtt0
+SFX F ipt Ä«p ipt is:3xtt0
+SFX F ipt Ä«pam ipt is:1dtt0
+SFX F ipt Ä«pat ipt is:2dtt0
+SFX F ipt Ä«piet ipt is:2dttp
+SFX F ipt Ä«pot ipt is:0xtta
+SFX F ipt Ä«p/]| ipt is:0xttv
+SFX F apt opu apt is:1vtt0
+SFX F apt opi apt is:2vtt0
+SFX F apt op apt is:3xtt0
+SFX F apt opam apt is:1dtt0
+SFX F apt opat apt is:2dtt0
+SFX F apt opiet apt is:2dttp
+SFX F apt opot apt is:0xtta
+SFX F apt op/]| apt is:0xttv
+SFX F irpt ērpu irpt is:1vtt0
+SFX F irpt ērp irpt is:2vtt0
+SFX F irpt ērpam irpt is:1dtt0
+SFX F irpt ērpat irpt is:2dtt0
+SFX F irpt ērpiet irpt is:2dttp
+SFX F irpt ērpot irpt is:0xtta
+SFX F irpt ērp/]| irpt is:0xttv
+SFX F t nu et is:1vtt0
+SFX F t n et is:2vtt0
+SFX F t nam et is:1dtt0
+SFX F t nat et is:2dtt0
+SFX F t niet et is:2dttp
+SFX F t not et is:0xtta
+SFX F t n/]| et is:0xttv
+SFX F t du ot is:1vtt0
+SFX F t d ot is:2vtt0
+SFX F t dam ot is:1dtt0
+SFX F t dat ot is:2dtt0
+SFX F t diet ot is:2dttp
+SFX F t dot ot is:0xtta
+SFX F t d/]| ot is:0xttv
+
+SFX G Y 30
+SFX G t stu Ä«t is:1vtt0
+SFX G t sti Ä«t is:2vtt0
+SFX G t st Ä«t is:3vtt0
+SFX G t stam Ä«t is:1dtt0
+SFX G t stat Ä«t is:2dtt0
+SFX G t stiet Ä«t is:2dttp
+SFX G t stot Ä«t is:0xtta
+SFX G t st/]| Ä«t is:0xttv
+SFX G t 0 st is:0vtt0
+SFX G t am st is:1dtt0
+SFX G t at st is:2dtt0
+SFX G t iet st is:2dttp
+SFX G t ot st is:0xtta
+SFX G t 0/]| st is:0xttv
+SFX G dēt žu dēt is:1vtt0
+SFX G dēt di dēt is:2xtt0
+SFX G dēt ž dēt is:3xtt0
+SFX G dēt žam dēt is:1dtt0
+SFX G dēt žat dēt is:2dtt0
+SFX G dēt žiet dēt is:2dttp
+SFX G dēt žot dēt is:0xtta
+SFX G dēt ž/]| dēt is:0xttv
+SFX G tēt Å”u tēt is:1vtt0
+SFX G tēt ti tēt is:2xtt0
+SFX G tēt Å” tēt is:3xtt0
+SFX G tēt Å”am tēt is:1dtt0
+SFX G tēt Å”at tēt is:2dtt0
+SFX G tēt tiet tēt is:2dttp
+SFX G tēt Å”ot tēt is:0xtta
+SFX G tēt Å”/]| tēt is:0xttv
+
+
+SFX H Y 118
+SFX H t 0 [āēīoū]t is:2vtt0
+SFX H t jam [āēīoū]t is:1dtt0
+SFX H t jat [āēīoū]t is:2dtt0
+SFX H t jiet [āēīoū]t is:2dttp
+SFX H t jot [āēīoū]t is:0xtta
+SFX H t 0/]| [āēīoū]t is:0xttv
+SFX H st Ŕu [^aieu]st is:1vtt0
+SFX H t 0 [^aieuū]st is:2vtt0
+SFX H st t [Å«]st is:2vtt0
+SFX H st Å” [^aieu]st is:3xtt0
+SFX H st Ŕam [^aieu]st is:1dtt0
+SFX H st Ŕat [^aieu]st is:2dtt0
+SFX H st Ŕot [^aieu]st is:0xtta
+SFX H t iet [^aieuū]st is:2dttp
+SFX H st tiet [Å«]st is:2dttp
+SFX H st Å”/]| [^aieu]st is:0xttv
+SFX H ast odu ast is:1vtt0
+SFX H ast odi ast is:2vtt0
+SFX H ast od ast is:3vtt0
+SFX H ast odam ast is:1dtt0
+SFX H ast odat ast is:2dtt0
+SFX H ast odot ast is:0xtta
+SFX H ast odiet ast is:2dttp
+SFX H ast od/]| ast is:0xttv
+SFX H st Ŕu [^m]est is:1vtt0
+SFX H st t [^m]est is:2vtt0
+SFX H st Å” [^m]est is:3xtt0
+SFX H st Ŕam [^m]est is:1dtt0
+SFX H st Ŕat [^m]est is:2dtt0
+SFX H st Ŕot [^m]est is:0xtta
+SFX H t iet [^m]est is:2dttp
+SFX H st Å”/]| [^m]est is:0xttv
+SFX H st tu [m]est is:1vtt0
+SFX H st t [m]est is:2vtt0
+SFX H st tam [m]est is:1dtt0
+SFX H st tat [m]est is:2dtt0
+SFX H st tot [m]est is:0xtta
+SFX H st tiet [m]est is:2dttp
+SFX H st t/]| [m]est is:0xttv
+SFX H st tu [^mnr]ist is:1vtt0
+SFX H st t [^mnr]ist is:3xtt0
+SFX H st tam [^mnr]ist is:1dtt0
+SFX H st tat [^mnr]ist is:2dtt0
+SFX H st tot [^mnr]ist is:0xtta
+SFX H st tiet [^mnr]ist is:2dttp
+SFX H st t/]| [^mnr]ist is:0xttv
+SFX H ist Ä«tu [mnr]ist is:1vtt0
+SFX H ist Ä«ti [mnr]ist is:2vtt0
+SFX H ist Ä«t [mnr]ist is:3xtt0
+SFX H ist Ä«tam [mnr]ist is:1dtt0
+SFX H ist Ä«tat [mnr]ist is:2dtt0
+SFX H ist Ä«tiet [mnr]ist is:2dttp
+SFX H ist Ä«tot [mnr]ist is:0xtta
+SFX H ist Ä«t/]| [mnr]ist is:0xttv
+SFX H ikt Ä«ku [i]kt is:1vtt0
+SFX H ikt Ä«c [i]kt is:2vtt0
+SFX H ikt Ä«k [i]kt is:3xtt0
+SFX H ikt Ä«kam [i]kt is:1dtt0
+SFX H ikt Ä«kat [i]kt is:2dtt0
+SFX H ikt Ä«kot [i]kt is:0xtta
+SFX H ikt Ä«ciet [i]kt is:2dttp
+SFX H ikt Ä«k/]| [i]kt is:0xttv
+SFX H t stu [ru]kt is:1vtt0
+SFX H t sti [ru]kt is:2vtt0
+SFX H t st [ru]kt is:3xtt0
+SFX H t stam [ru]kt is:1dtt0
+SFX H t stat [ru]kt is:2dtt0
+SFX H t stot [ru]kt is:0xtta
+SFX H t stiet [ru]kt is:2dttp
+SFX H t st/]| [ru]kt is:0xttv
+SFX H t stu gt is:1vtt0
+SFX H t sti gt is:2vtt0
+SFX H t st gt is:3xtt0
+SFX H t stam gt is:1dtt0
+SFX H t stat gt is:2dtt0
+SFX H t stot gt is:0xtta
+SFX H t stiet gt is:2dttp
+SFX H t st/]| gt is:0xttv
+SFX H ust Å«tu [jsÅ”]ust is:1vtt0
+SFX H ust Å«ti [jsÅ”]ust is:2vtt0
+SFX H ust Å«t [jsÅ”]ust is:3xtt0
+SFX H ust Å«tam [jsÅ”]ust is:1dtt0
+SFX H ust Å«tat [jsÅ”]ust is:2dtt0
+SFX H ust Å«tiet [jsÅ”]ust is:2dttp
+SFX H ust Å«tot [jsÅ”]ust is:0xtta
+SFX H ust Å«t/]| [jsÅ”]ust is:0xttv
+SFX H ust Å«du [z]ust is:1vtt0
+SFX H ust Å«di [z]ust is:2vtt0
+SFX H ust Å«d [z]ust is:3xtt0
+SFX H ust Å«dam [z]ust is:1dtt0
+SFX H ust Å«dat [z]ust is:2dtt0
+SFX H ust Å«diet [z]ust is:2dttp
+SFX H ust Å«dot [z]ust is:0xtta
+SFX H ust Å«d/]| [z]ust is:0xttv
+SFX H ust Å«stu [k]ust is:1vtt0
+SFX H ust Å«sti [k]ust is:2vtt0
+SFX H ust Å«st [k]ust is:3xtt0
+SFX H ust Å«stam [k]ust is:1dtt0
+SFX H ust Å«stat [k]ust is:2dtt0
+SFX H ust Å«stiet [k]ust is:2dttp
+SFX H ust Å«stot [k]ust is:0xtta
+SFX H ust Å«st/]| [k]ust is:0xttv
+SFX H st Ŕu [a]ust is:1vtt0
+SFX H t 0 [a]ust is:2vtt0
+SFX H st Å” [a]ust is:3xtt0
+SFX H st Ŕam [a]ust is:1dtt0
+SFX H st Ŕat [a]ust is:2dtt0
+SFX H st iet [a]ust is:2dttp
+SFX H st Ŕot [a]ust is:0xtta
+SFX H st Å”/]| [a]ust is:0xttv
+SFX H t stu [r]pt is:1vtt0
+SFX H t sti [r]pt is:2vtt0
+SFX H t st [r]pt is:3xtt0
+SFX H t stam [r]pt is:1dtt0
+SFX H t stat [r]pt is:2dtt0
+SFX H t stiet [r]pt is:2dttp
+SFX H t stot [r]pt is:0xtta
+SFX H t st/]| [r]pt is:0xttv
+
+
+SFX ( Y 110
+SFX ( 0 os t is:0xtal
+SFX ( 0 ies [āēubmp]t is:0xta0
+SFX ( t ies [bmp]t is:2vta0
+SFX ( t jos [āēubmp]t is:1vta0
+SFX ( t jies [āēu]t is:2vta0
+SFX ( t jas [āēubmp]t is:3xta0
+SFX ( t jamies [āēubmp]t is:1dta0
+SFX ( t jaties [āēubmp]t is:2dta0
+SFX ( t joties [āēubmp]t is:0xtaa
+SFX ( t jas/]| [āēubmp]t is:0xtav
+SFX ( t jieties [āēu]t is:2dtap
+SFX ( t ieties [bmp]t is:2dtap
+SFX ( 0 ies [g]t is:0xta0
+SFX ( gt dzos [g]t is:1vta0
+SFX ( gt dzies [g]t is:2vta0
+SFX ( gt dzas [g]t is:3xta0
+SFX ( gt dzamies [g]t is:1dta0
+SFX ( gt dzaties [g]t is:2dta0
+SFX ( gt dzoties [g]t is:0xtaa
+SFX ( gt dzieties [g]t is:2dtap
+SFX ( gt dzas/]| [g]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [k]t is:0xta0
+SFX ( kt cos [k]t is:1vta0
+SFX ( kt cies [k]t is:2vta0
+SFX ( kt cas [k]t is:3xta0
+SFX ( kt camies [k]t is:1dta0
+SFX ( kt caties [k]t is:2dta0
+SFX ( kt coties [k]t is:0xtaa
+SFX ( kt cieties [k]t is:2dtap
+SFX ( kt cas/]| [k]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [Ä«]t is:0xta0
+SFX ( Ä«t inos [Ä«]t is:1vta0
+SFX ( Ä«t inies [Ä«]t is:2vta0
+SFX ( Ä«t inas [Ä«]t is:3xta0
+SFX ( Ä«t inamies [Ä«]t is:1dta0
+SFX ( Ä«t inaties [Ä«]t is:2dta0
+SFX ( Ä«t inieties [Ä«]t is:2dtap
+SFX ( Ä«t inoties [Ä«]t is:0xtaa
+SFX ( Ä«t inas/]| [Ä«]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [Å«]t is:0xta0
+SFX ( Å«t ujos [Å«]t is:1vta0
+SFX ( Å«t ujies [Å«]t is:2vta0
+SFX ( Å«t ujas [Å«]t is:3xta0
+SFX ( Å«t ujamies [Å«]t is:1dta0
+SFX ( Å«t ujaties [Å«]t is:2dta0
+SFX ( Å«t ujoties [Å«]t is:0xtaa
+SFX ( Å«t ujieties [Å«]t is:2dtap
+SFX ( Å«t ujas/]| [Å«]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [z]t is:0xta0
+SFX ( zt žos [z]t is:1vta0
+SFX ( t ies [z]t is:2vta0
+SFX ( zt žas [z]t is:3dta0
+SFX ( zt žamies [z]t is:1dta0
+SFX ( zt žaties [z]t is:2dta0
+SFX ( zt žoties [z]t is:0xtaa
+SFX ( zt žas/]| [z]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [s]t is:0xta0
+SFX ( st žos [s]t is:1vta0
+SFX ( st dies [s]t is:2vta0
+SFX ( st žas [s]t is:3xta0
+SFX ( st žamies [s]t is:1dta0
+SFX ( st žaties [s]t is:2dta0
+SFX ( st žoties [s]t is:0xtaa
+SFX ( st dieties [s]t is:2dtap
+SFX ( st žas/]| [s]t is:0xtav
+SFX ( t ieties [lz]t is:2dtap
+SFX ( 0 ies [l]t is:0xta0
+SFX ( lt ļos [l]t is:1vta0
+SFX ( t ies [l]t is:2vta0
+SFX ( lt ļas [l]t is:3xta0
+SFX ( lt ļamies [l]t is:1dta0
+SFX ( lt ļaties [l]t is:2dta0
+SFX ( lt ļoties [l]t is:0xtaa
+SFX ( lt ļas/]| [l]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [^āēi][r]t is:0xta0
+SFX ( t os [^āēi][r]t is:1vta0
+SFX ( t ies [^āēi][r]t is:2vta0
+SFX ( t as [^āēi][r]t is:3xta0
+SFX ( t amies [^āēi][r]t is:1dta0
+SFX ( t aties [^āēi][r]t is:2dta0
+SFX ( t ieties [^āēi][r]t is:2dtap
+SFX ( t oties [^āēi][r]t is:0xtaa
+SFX ( t as/]| [^āēi][r]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies [ā]rt is:0xta0
+SFX ( ārt aros [ā]rt is:1vta0
+SFX ( ārt aries [ā]rt is:2vta0
+SFX ( ārt aras [ā]rt is:3xta0
+SFX ( ārt aramies [ā]rt is:1dta0
+SFX ( ārt araties [ā]rt is:2dta0
+SFX ( ārt aroties [ā]rt is:0xtaa
+SFX ( ārt arieties [ā]rt is:2dtap
+SFX ( ārt aras/]| [ā]rt is:0xtav
+SFX ( 0 ies [ē]rt is:0xta0
+SFX ( ērt eros [ē]rt is:1vta0
+SFX ( ērt eries [ē]rt is:2vta0
+SFX ( ērt eras [ē]rt is:3xta0
+SFX ( ērt eramies [ē]rt is:1dta0
+SFX ( ērt eraties [ē]rt is:2dta0
+SFX ( ērt eroties [ē]rt is:0xtaa
+SFX ( ērt erieties [ē]rt is:2dtap
+SFX ( ērt eras/]| [ē]rt is:0xtav
+SFX ( 0 ies [i]rt is:0xta0
+SFX ( irt erdos [i]rt is:1vta0
+SFX ( irt erdies [i]rt is:2vta0
+SFX ( irt erdas [i]rt is:3xta0
+SFX ( irt erdamies [i]rt is:1dta0
+SFX ( irt erdaties [i]rt is:2dta0
+SFX ( irt erdoties [i]rt is:0xtaa
+SFX ( irt erdieties [i]rt is:2dtap
+SFX ( irt erdas/]| [i]rt is:0xtav
+
+SFX a Y 146
+SFX a t os [^beīkps]t is:1vta0
+SFX a 0 ies [^beīkps]t is:0xta0
+SFX a t ies [^beīgkps]t is:2vta0
+SFX a t as [^beīkps]t is:3xta0
+SFX a t amies [^beīkps]t is:1dta0
+SFX a t aties [^beīkps]t is:2dta0
+SFX a t ieties [^beīgkps]t is:2dtap
+SFX a t oties [^beīkps]t is:0xtaa
+SFX a t as/]| [^beīkps]t is:0xtav
+SFX a gt dzies [g]t is:2vta0
+SFX a gt dzieties [g]t is:2dtap
+SFX a 0 ies [^ē]kt is:0xta0
+SFX a t os [^ē]kt is:1vta0
+SFX a t as [^ē]kt is:3xta0
+SFX a t amies [^ē]kt is:1dta0
+SFX a t aties [^ē]kt is:2dta0
+SFX a t oties [^ē]kt is:0xtaa
+SFX a kt cies [^ē]kt is:2vta0
+SFX a kt cieties [^ē]kt is:2dtap
+SFX a t as/]| [^ē]kt is:0xtav
+SFX a 0 ies [ē]kt is:0xta0
+SFX a ēkt ecos [ē]kt is:1vta0
+SFX a ēkt ecas [ē]kt is:3xta0
+SFX a ēkt ecos [ē]kt is:1vta0
+SFX a ēkt ecamies [ē]kt is:1dta0
+SFX a ēkt ecaties [ē]kt is:2dta0
+SFX a ēkt ecoties [ē]kt is:0xtaa
+SFX a ēkt ecieties [ē]kt is:2dtap
+SFX a ēkt ecas/]| [ē]kt is:0xtav
+SFX a 0 ies [ē]bt is:0xta0
+SFX a ēbt ebjos [ē]bt is:1vta0
+SFX a ēbt ebies [ē]bt is:2vta0
+SFX a ēbt ebjas [ē]bt is:3xta0
+SFX a ēbt ebjamies [ē]bt is:1dta0
+SFX a ēbt ebjaties [ē]bt is:2dta0
+SFX a ēbt ebieties [ē]bt is:2dtap
+SFX a ēbt ebjoties [ē]bt is:0xtaa
+SFX a ēbt ebjas/]| [ē]bt is:0xtav
+SFX a 0 ies [e]pt is:0xta0
+SFX a t os [e]pt is:1vta0
+SFX a t ies [e]pt is:2vta0
+SFX a t as [e]pt is:3xta0
+SFX a t amies [e]pt is:1dta0
+SFX a t aties [e]pt is:2dta0
+SFX a t ieties [e]pt is:2dtap
+SFX a t oties [e]pt is:0xtaa
+SFX a t as/]| [e]pt is:0xtav
+SFX a 0 ies [u]pt is:0xta0
+SFX a upt Å«pos [u]pt is:1vta0
+SFX a upt Å«pie [u]pt is:2vta0
+SFX a upt Å«pas [u]pt is:3xta0
+SFX a upt Å«pamies [u]pt is:1dta0
+SFX a upt Å«paties [u]pt is:2dta0
+SFX a upt Å«pieties [u]pt is:2dtap
+SFX a upt Å«poties [u]pt is:0xtaa
+SFX a upt Å«pas/]| [u]pt is:0xtav
+SFX a 0 ies [^aēiīur]st is:0xta0
+SFX a t os [^aēiīur]st is:1vta0
+SFX a t ies [^aēiīur]st is:0vta0
+SFX a t as [^aēiīur]st is:3xta0
+SFX a t amies [^aēiīur]st is:1dta0
+SFX a t aties [^aēiīur]st is:2dta0
+SFX a t ieties [^aēiīur]st is:2dtap
+SFX a t oties [^aēiīur]st is:0xtaa
+SFX a t as/]| [^aēiīur]st is:0xtav
+SFX a 0 ies [r]st is:0xta0
+SFX a st Ŕos [r]st is:1vta0
+SFX a st ties [r]st is:2vta0
+SFX a st Ŕas [r]st is:3xta0
+SFX a st Ŕamies [r]st is:1dta0
+SFX a st Ŕaties [r]st is:2dta0
+SFX a st tieties [r]st is:2dtap
+SFX a st Ŕoties [r]st is:0xtaa
+SFX a st Ŕas/]| [r]st is:0xtav
+SFX a 0 ies [a]st is:0xta0
+SFX a ast otos [a]st is:1vta0
+SFX a ast oties [a]st is:2vta0
+SFX a ast otas [a]st is:3xta0
+SFX a ast otamies [a]st is:1dta0
+SFX a ast otaties [a]st is:2dta0
+SFX a ast otieties [a]st is:2dtap
+SFX a ast ototies [a]st is:0xtaa
+SFX a ast otas/]| [a]st is:0xtav
+SFX a 0 ies [Ä«]st is:0xta0
+SFX a Ä«st ienos [Ä«]st is:1vta0
+SFX a Ä«st ienies [Ä«]st is:2vta0
+SFX a Ä«st ienas [Ä«]st is:3xta0
+SFX a Ä«st ienamies [Ä«]st is:1dta0
+SFX a Ä«st ienaties [Ä«]st is:2dta0
+SFX a Ä«st ienieties [Ä«]st is:2dtap
+SFX a Ä«st ienoties [Ä«]st is:0xtaa
+SFX a Ä«st ienas/]| [Ä«]st is:0xtav
+SFX a 0 ies [Ä£]ist is:0xta0
+SFX a st edos [Ä£]ist is:1vta0
+SFX a st edies [Ä£]ist is:2vta0
+SFX a st edas [Ä£]ist is:3xta0
+SFX a st edamies [Ä£]ist is:1dta0
+SFX a st edaties [Ä£]ist is:2dta0
+SFX a st edieties [Ä£]ist is:2dtap
+SFX a st edoties [Ä£]ist is:0xtaa
+SFX a st edas/]| [Ä£]ist is:0xtav
+SFX a 0 ies [Ä·]ist is:0xta0
+SFX a st etos [Ä·]ist is:1vta0
+SFX a st eties [Ä·]ist is:2vta0
+SFX a st etas [Ä·]ist is:3xta0
+SFX a st etamies [Ä·]ist is:1dta0
+SFX a st etaties [Ä·]ist is:2dta0
+SFX a st etieties [Ä·]ist is:2dtap
+SFX a st etoties [Ä·]ist is:0xtaa
+SFX a st etas/]| [Ä·]ist is:0xtav
+SFX a 0 ies [r]ist is:0xta0
+SFX a st enos [r]ist is:1vta0
+SFX a st enies [r]ist is:2vta0
+SFX a st enas [r]ist is:3xta0
+SFX a st enamies [r]ist is:1dta0
+SFX a st enaties [r]ist is:2dta0
+SFX a st enieties [r]ist is:2dtap
+SFX a st enoties [r]ist is:0xtaa
+SFX a st enas/]| [r]ist is:0xtav
+SFX a 0 ies [i]et is:0xta0
+SFX a iet ejos [i]et is:1vta0
+SFX a iet ejies [i]et is:2vta0
+SFX a iet ejas [i]et is:3xta0
+SFX a iet ejamies [i]et is:1dta0
+SFX a iet ejaties [i]et is:2dta0
+SFX a iet ejieties [i]et is:2dtap
+SFX a iet ejoties [i]et is:0xtaa
+SFX a iet ejas/]| [i]et is:0xtav
+SFX a 0 ies [mrv]Ä«t is:0xta0
+SFX a Ä«t ijos [mrv]Ä«t is:1vta0
+SFX a Ä«t ijies [mrv]Ä«t is:2vta0
+SFX a Ä«t ijas [mrv]Ä«t is:3xta0
+SFX a Ä«t ijamies [mrv]Ä«t is:1dta0
+SFX a Ä«t ijaties [mrv]Ä«t is:2dta0
+SFX a Ä«t ijieties [mrv]Ä«t is:2dtap
+SFX a Ä«t ijoties [mrv]Ä«t is:0xtaa
+SFX a Ä«t ijas/]| [mrv]Ä«t is:0xtav
+SFX a 0 ies [d]zīt is:0xta0
+SFX a īt enos [d]zīt is:1vta0
+SFX a īt enies [d]zīt is:2vta0
+SFX a īt enas [d]zīt is:3xta0
+SFX a īt enamies [d]zīt is:1dta0
+SFX a īt enaties [d]zīt is:2dta0
+SFX a īt enieties [d]zīt is:2dtap
+SFX a īt enoties [d]zīt is:0xtaa
+SFX a īt enas/]| [d]zīt is:0xtav
+
+
+
+SFX f Y 308
+SFX f 0 ies t is:0xta0
+SFX f āt os [^j]āt is:1vta0
+SFX f āt ies [^j]āt is:2vta0
+SFX f āt ās [^j]āt is:3xta0
+SFX f āt āmies [^jd]āt is:1dta0
+SFX f āt oties [^j]āt is:0xtaa
+SFX f āt ieties [^j]āt is:2dtap
+SFX f āt as [eu]dāt is:3xta0
+SFX f āt as/]| [eu]dāt is:0xtav
+SFX f āt ās/]| [^j]āt is:0xtav
+SFX f āt amies [eu]dāt is:1dta0
+SFX f āt aties [eu]dāt is:2dta0
+SFX f ēt os [^cl]ēt is:1vta0
+SFX f ēt ies [^cl]ēt is:2vta0
+SFX f ēt as [^cl]ēt is:3xta0
+SFX f ēt amies [^cl]ēt is:1dta0
+SFX f ēt aties [^cl]ēt is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^cl]ēt is:2dtap
+SFX f ēt oties [^cl]ēt is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^cl]ēt is:0xtav
+SFX f lēt ļos [u]lēt is:1vta0
+SFX f lēt lies [u]lēt is:2vta0
+SFX f lēt ļas [u]lēt is:3xta0
+SFX f lēt ļamies [u]lēt is:1dta0
+SFX f lēt ļaties [u]lēt is:2dta0
+SFX f lēt lieties [u]lēt is:2dtap
+SFX f lēt ļoties [u]lēt is:0xtaa
+SFX f lēt ļas/]| [u]lēt is:0xtav
+SFX f ēt os [^u]lēt is:1vta0
+SFX f ēt ies [^u]lēt is:2vta0
+SFX f ēt as [^u]lēt is:3xta0
+SFX f ēt amies [^u]lēt is:1dta0
+SFX f ēt aties [^u]lēt is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^u]lēt is:2dtap
+SFX f ēt oties [^u]lēt is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^u]lēt is:0xtav
+SFX f ēt os [^āe]cēt is:1vta0
+SFX f ēt ies [^āe]cēt is:2vta0
+SFX f ēt as [^āe]cēt is:3xta0
+SFX f ēt amies [^āe]cēt is:1dta0
+SFX f ēt aties [^āe]cēt is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^āe]cēt is:2dtap
+SFX f ēt oties [^āe]cēt is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^āe]cēt is:0xtav
+SFX f cēt kos [ā]cēt is:1vta0
+SFX f cēt kies [ā]cēt is:2vta0
+SFX f cēt kas [ā]cēt is:3xta0
+SFX f cēt kamies [ā]cēt is:1dta0
+SFX f cēt katies [ā]cēt is:2dta0
+SFX f cēt kieties [ā]cēt is:2dtap
+SFX f cēt koties [ā]cēt is:0xtaa
+SFX f cēt kas/]| [ā]cēt is:0xtav
+SFX f ēt os [^t]ecēt is:1vta0
+SFX f ēt ies [^t]ecēt is:2vta0
+SFX f ēt as [^t]ecēt is:3xta0
+SFX f ēt amies [^t]ecēt is:1dta0
+SFX f ēt aties [^t]ecēt is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^t]ecēt is:2dtap
+SFX f ēt oties [^t]ecēt is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^t]ecēt is:0xtav
+SFX f cēt kos [t]ecēt is:1vta0
+SFX f ēt ies [t]ecēt is:2vta0
+SFX f cēt kas [t]ecēt is:3xta0
+SFX f cēt kamies [t]ecēt is:1dta0
+SFX f cēt katies [t]ecēt is:2dta0
+SFX f cēt kieties [t]ecēt is:2dtap
+SFX f cēt koties [t]ecēt is:0xtaa
+SFX f cēt kas/]| [t]ecēt is:0xtav
+SFX f Ä«t os [^cz]Ä«t is:1vta0
+SFX f Ä«t ies [^cz]Ä«t is:2vta0
+SFX f īt ās [^cz]īt is:3xta0
+SFX f īt āmies [^cz]īt is:1dta0
+SFX f īt āties [^cz]īt is:2dta0
+SFX f Ä«t ieties [^cz]Ä«t is:2dtap
+SFX f Ä«t oties [^cz]Ä«t is:0xtaa
+SFX f īt ās/]| [^cz]īt is:0xtav
+SFX f cīt kos [^āīr]cīt is:1vta0
+SFX f cīt kies [^āīr]cīt is:2vta0
+SFX f cīt kās [^āīr]cīt is:3xta0
+SFX f cīt kāmies [^āīr]cīt is:1dta0
+SFX f cīt kāties [^āīr]cīt is:2dta0
+SFX f cīt kieties [^āīr]cīt is:2dtap
+SFX f cīt koties [^āīr]cīt is:0xtaa
+SFX f cīt kās/]| [^āīr]cīt is:0xtav
+SFX f īt os [āīr]cīt is:1vta0
+SFX f īt ies [āīr]cīt is:2vta0
+SFX f īt ās [āīr]cīt is:3xta0
+SFX f īt āmies [āīr]cīt is:1dta0
+SFX f īt āties [āīr]cīt is:2dta0
+SFX f īt ieties [āīr]cīt is:2dtap
+SFX f īt oties [āīr]cīt is:0xtaa
+SFX f īt ās/]| [āīr]cīt is:0xtav
+SFX f īt os [^d]zīt is:1vta0
+SFX f īt ies [^d]zīt is:2vta0
+SFX f īt ās [^d]zīt is:3xta0
+SFX f īt āmies [^d]zīt is:1dta0
+SFX f īt āties [^d]zīt is:2dta0
+SFX f īt ieties [^d]zīt is:2dtap
+SFX f īt oties [^d]zīt is:0xtaa
+SFX f īt ās/]| [^d]zīt is:0xtav
+SFX f dzīt gos [d]zīt is:1vta0
+SFX f dzīt gies [d]zīt is:2vta0
+SFX f dzīt gās [d]zīt is:3xta0
+SFX f dzīt gāmies [d]zīt is:1dta0
+SFX f dzīt gāties [d]zīt is:2dta0
+SFX f dzīt gieties [d]zīt is:2dtap
+SFX f dzīt goties [d]zīt is:0xtaa
+SFX f dzīt gās/]| [d]zīt is:0xtav
+SFX f t stos [^szgkpeāēīo]t is:1vta0
+SFX f t sties [^szgkpeāēīo]t is:2vta0
+SFX f t stas [^szgkpeāēīo]t is:3xta0
+SFX f t stamies [^szgkpeāēīo]t is:1dta0
+SFX f t staties [^szgkpeāēīo]t is:2dta0
+SFX f t stoties [^szgkpeāēīo]t is:0xtaa
+SFX f t stieties [^szgkpeāēīo]t is:2dtap
+SFX f t stas/]| [^szgkpeāēīo]t is:0xtav
+SFX f 0 os [z]t is:1vta0
+SFX f 0 ies [z]t is:2vta0
+SFX f 0 as [z]t is:3xta0
+SFX f 0 amies [z]t is:1dta0
+SFX f 0 aties [z]t is:2dta0
+SFX f 0 oties [z]t is:0xtaa
+SFX f 0 ieties [z]t is:2dtap
+SFX f 0 as/]| [z]t is:0xtav
+SFX f 0 os [^i]rst is:1vta0
+SFX f 0 ies [^i]rst is:2vta0
+SFX f 0 as [^i]rst is:3xta0
+SFX f 0 amies [^i]rst is:1dta0
+SFX f 0 aties [^i]rst is:2dta0
+SFX f 0 oties [^i]rst is:0xtaa
+SFX f 0 ieties [^i]rst is:2dtap
+SFX f 0 as/]| [^i]rst is:0xtav
+SFX f st dos [eē]st is:1vta0
+SFX f st dies [eē]st is:0vta0
+SFX f st das [eē]st is:3xta0
+SFX f st damies [eē]st is:1dta0
+SFX f st daties [eē]st is:2dta0
+SFX f st doties [eē]st is:0xtaa
+SFX f st dieties [eē]st is:2dtap
+SFX f st das/]| [eē]st is:0xtav
+SFX f 0 os mst is:1vta0
+SFX f 0 ies mst is:2vta0
+SFX f 0 as mst is:3xta0
+SFX f 0 amies mst is:1dta0
+SFX f 0 aties mst is:2dta0
+SFX f 0 oties mst is:0xtaa
+SFX f 0 ieties mst is:2dtap
+SFX f 0 as/]| mst is:0xtav
+SFX f irst ērtos [c]irst is:1vta0
+SFX f irst ērties [c]irst is:2vta0
+SFX f irst ērtas [c]irst is:3xta0
+SFX f irst ērtamies [c]irst is:1dta0
+SFX f irst ērtaties [c]irst is:2dta0
+SFX f irst ērtoties [c]irst is:0xtaa
+SFX f irst ērtieties [c]irst is:2dtap
+SFX f irst ērtas/]| [c]irst is:0xtav
+SFX f 0 os [mv]irst is:1vta0
+SFX f 0 ies [mv]irst is:2vta0
+SFX f 0 as [mv]irst is:3xta0
+SFX f 0 amies [mv]irst is:1dta0
+SFX f 0 aties [mv]irst is:2dta0
+SFX f 0 oties [mv]irst is:0xtaa
+SFX f 0 ieties [mv]irst is:2dtap
+SFX f 0 as/]| [mv]irst is:0xtav
+SFX f 0 os [^z]ist is:1vta0
+SFX f 0 ies [^z]ist is:2vta0
+SFX f 0 as [^z]ist is:3xta0
+SFX f 0 amies [^z]ist is:1dta0
+SFX f 0 aties [^z]ist is:2dta0
+SFX f 0 oties [^z]ist is:0xtaa
+SFX f 0 ieties [^z]ist is:2dtap
+SFX f 0 as/]| [^z]ist is:0xtav
+SFX f st estos [z]ist is:1vta0
+SFX f st esties [z]ist is:2vta0
+SFX f st estas [z]ist is:3xta0
+SFX f st estamies [z]ist is:1dta0
+SFX f st estaties [z]ist is:2dta0
+SFX f st estoties [z]ist is:0xtaa
+SFX f st estieties [z]ist is:2dtap
+SFX f st estas/]| [z]ist is:0xtav
+SFX f gt egos igt is:1vta0
+SFX f gt edzies igt is:2vta0
+SFX f gt egas igt is:3xta0
+SFX f gt egamies igt is:1dta0
+SFX f gt egaties igt is:2dta0
+SFX f gt edzieties igt is:2dtap
+SFX f gt egoties igt is:0xtaa
+SFX f gt egas/]| igt is:0xtav
+SFX f agt ogos agt is:1vta0
+SFX f agt odzies agt is:2vta0
+SFX f agt ogas agt is:3xta0
+SFX f agt ogamies agt is:1dta0
+SFX f agt ogaties agt is:2dta0
+SFX f agt odzieties agt is:2dtap
+SFX f agt ogoties agt is:0xtaa
+SFX f agt ogas/]| agt is:0xtav
+SFX f t stos [^aioulr]kt is:1vta0
+SFX f t sties [^aioulr]kt is:2vta0
+SFX f t stas [^aioulr]kt is:3xta0
+SFX f t stamies [^aioulr]kt is:1dta0
+SFX f t staties [^aioulr]kt is:2dta0
+SFX f t stoties [^aioulr]kt is:0xtaa
+SFX f t stieties [^aioulr]kt is:2dtap
+SFX f t stas/]| [^aioulr]kt is:0xtav
+SFX f akt okos akt is:1vta0
+SFX f akt ocies akt is:2vta0
+SFX f akt okas akt is:3xta0
+SFX f akt okamies akt is:1dta0
+SFX f akt okaties akt is:2dta0
+SFX f akt ocieties akt is:2dtap
+SFX f akt okoties akt is:0xtaa
+SFX f akt okas/]| akt is:0xtav
+SFX f kt ekos ikt is:1vta0
+SFX f kt ecies ikt is:2vta0
+SFX f kt ekas ikt is:3xta0
+SFX f kt ekamies ikt is:1dta0
+SFX f kt ekaties ikt is:2dta0
+SFX f kt ecieties ikt is:2dtap
+SFX f kt ekoties ikt is:0xtaa
+SFX f kt ekas/]| ikt is:0xtav
+SFX f okt okos okt is:1vta0
+SFX f okt ocies okt is:2vta0
+SFX f okt okas okt is:3xta0
+SFX f okt okamies okt is:1dta0
+SFX f okt okaties okt is:2dta0
+SFX f okt ocieties okt is:2dtap
+SFX f okt okoties okt is:0xtaa
+SFX f okt okas/]| okt is:0xtav
+SFX f ukt Å«kos ukt is:1vta0
+SFX f ukt Å«cies ukt is:2vta0
+SFX f ukt Å«kas ukt is:3xta0
+SFX f ukt Å«kamies ukt is:1dta0
+SFX f ukt Å«katies ukt is:2dta0
+SFX f ukt Å«cieties ukt is:2dtap
+SFX f ukt Å«koties ukt is:0xtaa
+SFX f ukt Å«kas/]| ukt is:0xtav
+SFX f ilkt elkos [i]lkt is:1vta0
+SFX f ilkt elcies [i]lkt is:2vta0
+SFX f ilkt elkas [i]lkt is:3xta0
+SFX f ilkt elkamies [i]lkt is:1dta0
+SFX f ilkt elkaties [i]lkt is:2dta0
+SFX f ilkt elcieties [i]lkt is:2dtap
+SFX f ilkt elkoties [i]lkt is:0xtaa
+SFX f ilkt elkas/]| [i]lkt is:0xtav
+SFX f t stos [a]lkt is:1vta0
+SFX f t sties [a]lkt is:2vta0
+SFX f t stas [a]lkt is:3xta0
+SFX f t stamies [a]lkt is:1dta0
+SFX f t staties [a]lkt is:2dta0
+SFX f t stoties [a]lkt is:0xtaa
+SFX f t stieties [a]lkt is:2dtap
+SFX f t stas/]| [a]lkt is:0xtav
+SFX f irkt ērkos irkt is:1vta0
+SFX f irkt ērcies irkt is:2vta0
+SFX f irkt ērkas irkt is:3xta0
+SFX f irkt ērkamies irkt is:1dta0
+SFX f irkt ērkaties irkt is:2dta0
+SFX f irkt ērcieties irkt is:2dtap
+SFX f irkt ērkoties irkt is:0xtaa
+SFX f irkt ērkas/]| irkt is:0xtav
+SFX f t stos [^air]pt is:1vta0
+SFX f t sties [^air]pt is:2vta0
+SFX f t stas [^air]pt is:3xta0
+SFX f t stamies [^air]pt is:1dta0
+SFX f t staties [^air]pt is:2dta0
+SFX f t stoties [^air]pt is:0xtaa
+SFX f t stieties [^air]pt is:2dtap
+SFX f t stas/]| [^air]pt is:0xtav
+SFX f ipt Ä«pos ipt is:1vta0
+SFX f ipt Ä«pies ipt is:2vta0
+SFX f ipt Ä«pas ipt is:3xta0
+SFX f ipt Ä«pamies ipt is:1dta0
+SFX f ipt Ä«paties ipt is:2dta0
+SFX f ipt Ä«pieties ipt is:2dtap
+SFX f ipt Ä«poties ipt is:0xtaa
+SFX f ipt Ä«pas/]| ipt is:0xtav
+SFX f apt opos apt is:1vta0
+SFX f apt opies apt is:2vta0
+SFX f apt opas apt is:3xta0
+SFX f apt opamies apt is:1dta0
+SFX f apt opaties apt is:2dta0
+SFX f apt opieties apt is:2dtap
+SFX f apt opoties apt is:0xtaa
+SFX f apt opas/]| apt is:0xtav
+SFX f irpt ērpos irpt is:1vta0
+SFX f irpt ērpies irpt is:2vta0
+SFX f irpt ērpas irpt is:3xta0
+SFX f irpt ērpamies irpt is:1dta0
+SFX f irpt ērpaties irpt is:2dta0
+SFX f irpt ērpieties irpt is:2dtap
+SFX f irpt ērpoties irpt is:0xtaa
+SFX f irpt ērpas/]| irpt is:0xtav
+SFX f t nos et is:1vta0
+SFX f t nies et is:2vta0
+SFX f t nas et is:3xta0
+SFX f t namies et is:1dta0
+SFX f t naties et is:2dta0
+SFX f t nieties et is:2dtap
+SFX f t noties et is:0xtaa
+SFX f t nas/]| et is:0xtav
+SFX f t dos ot is:1vta0
+SFX f t dies ot is:2vta0
+SFX f t das ot is:3xta0
+SFX f t damies ot is:1dta0
+SFX f t daties ot is:2dta0
+SFX f t dieties ot is:2dtap
+SFX f t doties ot is:0xtaa
+SFX f t das/]| ot is:0xtav
+
+
+SFX g Y 9
+SFX g t ties Ä«t is:0xta0
+SFX g t stos Ä«t is:1vtt0
+SFX g t sties Ä«t is:2vtt0
+SFX g t stas Ä«t is:3vtt0
+SFX g t stamies Ä«t is:1dtt0
+SFX g t staties Ä«t is:2dtt0
+SFX g t stieties Ä«t is:2dttp
+SFX g t stoties Ä«t is:0xtta
+SFX g t stas/]| Ä«t is:0xttv
+
+
+SFX h Y 123
+SFX h 0 ies [āēīoū]t is:0xta0
+SFX h t jies [āēīoū]t is:2vta0
+SFX h t jas [āēīoū]t is:3vta0
+SFX h t jamies [āēīoū]t is:1dta0
+SFX h t jaties [āēīoū]t is:2dta0
+SFX h t jieties [āēīoū]t is:2dtap
+SFX h t joties [āēīoū]t is:0xtaa
+SFX h t jas/]| [āēīoū]t is:0xtav
+SFX h 0 ies [gkps]t is:0xta0
+SFX h st Ŕos [^aieu]st is:1vta0
+SFX h t ies [^aienuū]st is:2vta0
+SFX h st ties [nū]st is:2vta0
+SFX h st Ŕas [^aieu]st is:3xta0
+SFX h st Ŕamies [^aieu]st is:1dta0
+SFX h st Ŕaties [^aieu]st is:2dta0
+SFX h st Ŕoties [^aieu]st is:0xtaa
+SFX h t ieties [^aienuū]st is:2dtap
+SFX h st tieties [nū]st is:2dtap
+SFX h st Ŕas/]| [^aieu]st is:0xtav
+SFX h ast odos ast is:1vta0
+SFX h ast odies ast is:2vta0
+SFX h ast odas ast is:3vta0
+SFX h ast odamies ast is:1dta0
+SFX h ast odaties ast is:2dta0
+SFX h ast odoties ast is:0xtaa
+SFX h ast odieties ast is:2dtap
+SFX h ast odas/]| ast is:0xtav
+SFX h st Ŕos [^m]est is:1vta0
+SFX h st ties [^m]est is:2vta0
+SFX h st Ŕas [^m]est is:3xta0
+SFX h st Ŕamies [^m]est is:1dta0
+SFX h st Ŕaties [^m]est is:2dta0
+SFX h st Ŕoties [^m]est is:0xtaa
+SFX h t ieties [^m]est is:2dtap
+SFX h st Ŕas/]| [^m]est is:0xtav
+SFX h st tos [m]est is:1vta0
+SFX h st ties [m]est is:2vta0
+SFX h st tas [m]est is:3vta0
+SFX h st tamies [m]est is:1dta0
+SFX h st taties [m]est is:2dta0
+SFX h st toties [m]est is:0xtaa
+SFX h st tieties [m]est is:2dtap
+SFX h st tas/]| [m]est is:0xtav
+SFX h st tos [^mnr]ist is:1vta0
+SFX h st ties [^mnr]ist is:2vta0
+SFX h st tas [^mnr]ist is:3vta0
+SFX h st tamies [^mnr]ist is:1dta0
+SFX h st taties [^mnr]ist is:2dta0
+SFX h st toties [^mnr]ist is:0xtaa
+SFX h st tieties [^mnr]ist is:2dtap
+SFX h st tas/]| [^mnr]ist is:0xtav
+SFX h ist Ä«tos [mnr]ist is:1vta0
+SFX h ist Ä«ties [mnr]ist is:2vta0
+SFX h ist Ä«tas [mnr]ist is:3xta0
+SFX h ist Ä«tamies [mnr]ist is:1dta0
+SFX h ist Ä«taties [mnr]ist is:2dta0
+SFX h ist Ä«tieties [mnr]ist is:2dtap
+SFX h ist Ä«toties [mnr]ist is:0xtaa
+SFX h ist Ä«tas/]| [mnr]ist is:0xtav
+SFX h ikt Ä«kos [i]kt is:1vta0
+SFX h ikt Ä«cies [i]kt is:2vta0
+SFX h ikt Ä«kas [i]kt is:3xta0
+SFX h ikt Ä«kamies [i]kt is:1dta0
+SFX h ikt Ä«katies [i]kt is:2dta0
+SFX h t Ŕoties [i]kt is:0xtaa
+SFX h ikt Ä«cieties [i]kt is:2dtap
+SFX h ikt Ä«kas/]| [i]kt is:0xtav
+SFX h t stos [ru]kt is:1vta0
+SFX h t sties [ru]kt is:2vta0
+SFX h t stas [ru]kt is:3xta0
+SFX h t stamies [ru]kt is:1dta0
+SFX h t staties [ru]kt is:2dta0
+SFX h t Ŕoties [ru]kt is:0xtaa
+SFX h t stieties [ru]kt is:2dtap
+SFX h t stas/]| [ru]kt is:0xtav
+SFX h t stos gt is:1vta0
+SFX h t sties gt is:2vta0
+SFX h t stas gt is:3xta0
+SFX h t stamies gt is:1dta0
+SFX h t staties gt is:2dta0
+SFX h t Ŕoties gt is:0xtaa
+SFX h t stieties gt is:2dtap
+SFX h t stas/]| gt is:0xtav
+SFX h ust Å«tos [jsÅ”]ust is:1vta0
+SFX h ust Å«ties [jsÅ”]ust is:2vta0
+SFX h ust Å«tas [jsÅ”]ust is:3xta0
+SFX h ust Å«tamies [jsÅ”]ust is:1dta0
+SFX h ust Å«taties [jsÅ”]ust is:2dta0
+SFX h ust Å«toties [jsÅ”]ust is:0xtaa
+SFX h ust Å«tieties [jsÅ”]ust is:2dtap
+SFX h ust Å«tas/]| [jsÅ”]ust is:0xtav
+SFX h ust Å«dos [z]ust is:1vta0
+SFX h ust Å«dies [z]ust is:2vta0
+SFX h ust Å«das [z]ust is:3xta0
+SFX h ust Å«damies [z]ust is:1dta0
+SFX h ust Å«daties [z]ust is:2dta0
+SFX h ust Å«doties [z]ust is:0xtaa
+SFX h ust Å«dieties [z]ust is:2dtap
+SFX h ust Å«das/]| [z]ust is:0xtav
+SFX h ust Å«stos [k]ust is:1vta0
+SFX h ust Å«sties [k]ust is:2vta0
+SFX h ust Å«stas [k]ust is:3xta0
+SFX h ust Å«stamies [k]ust is:1dta0
+SFX h ust Å«staties [k]ust is:2dta0
+SFX h ust Å«stieties [k]ust is:2dtap
+SFX h ust Å«stoties [k]ust is:0xtaa
+SFX h ust Å«stas/]| [k]ust is:0xtav
+SFX h st Ŕos [a]ust is:1vta0
+SFX h t ies [a]ust is:2vta0
+SFX h st Ŕas [a]ust is:3xta0
+SFX h st Ŕamies [a]ust is:1dta0
+SFX h st Ŕaties [a]ust is:2dta0
+SFX h t ieties [a]ust is:2dtap
+SFX h st Ŕoties [a]ust is:0xtaa
+SFX h st Ŕas/]| [a]ust is:0xtav
+SFX h t stos [r]pt is:1vta0
+SFX h t sties [r]pt is:2vta0
+SFX h t stas [r]pt is:3xta0
+SFX h t stamies [r]pt is:1dta0
+SFX h t staties [r]pt is:2dta0
+SFX h t stieties [r]pt is:2dtap
+SFX h t stoties [r]pt is:0xtaa
+SFX h t stas/]| [r]pt is:0xtav
+
+SFX ) Y 52
+SFX ) t oŔies [^begīklmprsūo]t
+SFX ) ēbt ebjoÅ”ies [ē]bt
+SFX ) iet ejoŔies [^s]iet
+SFX ) t noŔies [s]iet
+SFX ) gt dzoŔies [^ai]gt
+SFX ) agt ogoŔies [a]gt
+SFX ) gt egoŔies [mnrt]igt
+SFX ) gt dzoŔies [^mnrt]igt
+SFX ) īt enoŔies [^rvm]īt
+SFX ) īt ijoŔies [rvm]īt
+SFX ) kt coŔies [^ailru]kt
+SFX ) akt okoŔies akt
+SFX ) ukt ūkoŔies [^a]ukt
+SFX ) kt coŔies [a]ukt
+SFX ) ilkt elkoŔies [i]lkt
+SFX ) kt coŔies [^i]lkt
+SFX ) irkt ērkoÅ”ies [i]rkt
+SFX ) kt coŔies [^i]rkt
+SFX ) kt coŔies [^lnt]ikt
+SFX ) kt ekoŔies [l]ikt
+SFX ) ikt īkoŔies [nt]ikt
+SFX ) lt ļoŔies lt
+SFX ) t joŔies mt
+SFX ) pt oŔies [^aiur]pt
+SFX ) apt opoŔies [a]pt
+SFX ) ipt īpoŔies [i]pt
+SFX ) upt ūpoŔies [u]pt
+SFX ) irpt ērpoÅ”ies [i]rpt
+SFX ) ārt aroŔies [ā]rt
+SFX ) ērt eroÅ”ies [ē]rt
+SFX ) irt erdoŔies [i]rt
+SFX ) ast otoŔies [a]st
+SFX ) st doŔies [^mi]est
+SFX ) st žoŔies [i]est
+SFX ) st toŔies [m]est
+SFX ) st doÅ”ies [ē]st
+SFX ) st žoŔies [īoū]st
+SFX ) ist ītoŔies [^aģķsr]ist
+SFX ) st žoŔies [a]ist
+SFX ) st edoŔies [ģ]ist
+SFX ) st etoŔies [ķ]ist
+SFX ) st toŔies [s]ist
+SFX ) ist ītoŔies [k]rist
+SFX ) st enoŔies [b]rist
+SFX ) irst ērtoÅ”ies [i]rst
+SFX ) st žoÅ”ies [ē]rst
+SFX ) st žoŔies [^jkzsŔ]ust
+SFX ) ust ūtoŔies [jsŔ]ust
+SFX ) ust ūstoŔies [k]ust
+SFX ) ust ūdoŔies [z]ust
+SFX ) ūt ujoŔies ūt
+SFX ) ot odoŔies ot
+
+SFX ! Y 18
+SFX ! t oÅ”ies [^āēīeouÅ«bkmpsz]t
+SFX ! t joÅ”ies [āēīouÅ«]t
+SFX ! t noŔies [i]et
+SFX ! t oÅ”ies [^ēi]kt
+SFX ! ēkt ecoÅ”ies [ē]kt
+SFX ! kt ekoŔies [i]kt
+SFX ! zt žoŔies zt
+SFX ! t oŔies [^āeor]bt
+SFX ! t joŔies [āeor]bt
+SFX ! t oÅ”ies [ņ]emt
+SFX ! t joŔies [^e]pt
+SFX ! t joŔies [^c]ept
+SFX ! t oŔies [c]ept
+SFX ! st ŔoŔies [^eiī]st
+SFX ! st ŔoŔies [^n]est
+SFX ! t oŔies [n]est
+SFX ! st estoŔies [i]st
+SFX ! īst ienoŔies [ī]st
+
+SFX @ Y 14
+SFX @ t stoÅ”ies [^āēīsz]t
+SFX @ āt oŔies āt
+SFX @ ēt oÅ”ies [^c]ēt
+SFX @ ēt oÅ”ies [^āe]cēt
+SFX @ cēt koÅ”ies [ā]cēt
+SFX @ ēt oÅ”ies [^t]ecēt
+SFX @ cēt koÅ”ies [t]ecēt
+SFX @ īt oŔies [^cz]īt
+SFX @ cīt koŔies [^āīr]cīt
+SFX @ īt oŔies [āīr]cīt
+SFX @ īt oŔies [^atd]zīt
+SFX @ dzīt goŔies [d]zīt
+SFX @ t stoŔies [at]zīt
+SFX @ 0 oŔies [sz]t
+
+SFX + Y 2
+SFX + t damies t
+SFX + t damās t
+
+SFX $ Y 2
+SFX $ st zdamies [s]t
+SFX $ st zdamās [s]t
+
+SFX J Y 3
+SFX J t Ŕana/Ss [^sz]t
+SFX J st Ŕana/Ss [s]t
+SFX J zt Ŕana/Ss [z]t
+
+SFX j Y 6
+SFX j t Ŕanās [^sz]t is:rldn
+SFX j t Ŕanos [^sz]t is:rlda
+SFX j st Ŕanās [s]t is:rldn
+SFX j st Ŕanos [s]t is:rlda
+SFX j zt Ŕanās [z]t is:rldn
+SFX j zt Ŕanos [z]t is:rlda
+
+
+SFX B Y 203
+SFX B t Ŕu [^sz]t is:1vnt0
+SFX B t si [^sz]t is:2vnt0
+SFX B t s [^sz]t is:3xnt0
+SFX B t sim [^sz]t is:1dnt0
+SFX B t siet [^sz]t is:2dnt0
+SFX B t sit [^sz]t is:2dnt0
+SFX B t Ŕot [^sz]t is:0xnta
+SFX B t īŔu [z]t is:1vnt0
+SFX B t Ä«si [z]t is:2vnt0
+SFX B t Ä«s [z]t is:3xnt0
+SFX B t Ä«sim [z]t is:1dnt0
+SFX B t Ä«siet [z]t is:2dnt0
+SFX B t Ä«sit [z]t is:2dnt0
+SFX B t īŔot [z]t is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^aeiīuūlr]st is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^aeiīuūlr]st is:2vnt0
+SFX B st dīs [^aeiīuūlr]st is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^aeiīuūlr]st is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^aeiīuūlr]st is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^aeiīuūlr]st is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^aeiīuūlr]st is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^p][r]ast is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^p][r]ast is:2vnt0
+SFX B st dīs [^p][r]ast is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^p][r]ast is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^p][r]ast is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^p][r]ast is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^p][r]ast is:0xnta
+SFX B st tīŔu [p]rast is:1vnt0
+SFX B st tīs [p]rast is:2vnt0
+SFX B st tīsi [p]rast is:3xnt0
+SFX B st tīsim [p]rast is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [p]rast is:2dnt0
+SFX B st tīsit [p]rast is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [p]rast is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^a]lst is:1vnt0
+SFX B st dīs [^a]lst is:2vnt0
+SFX B st dīsi [^a]lst is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^a]lst is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^a]lst is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^a]lst is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^a]lst is:0xnta
+SFX B st tīŔu [a]lst is:1vnt0
+SFX B st tīs [a]lst is:2vnt0
+SFX B st tīsi [a]lst is:3xnt0
+SFX B st tīsim [a]lst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [a]lst is:2dnt0
+SFX B st tīsit [a]lst is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [a]lst is:0xnta
+SFX B st tīŔu [c]iest is:1vnt0
+SFX B st tīs [c]iest is:2vnt0
+SFX B st tīsi [c]iest is:3xnt0
+SFX B st tīsim [c]iest is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [c]iest is:2dnt0
+SFX B st tīsit [c]iest is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [c]iest is:0xnta
+SFX B st tīŔu [lm]est is:1vnt0
+SFX B st tīsi [lm]est is:2vnt0
+SFX B st tīs [lm]est is:3xnt0
+SFX B st tīsim [lm]est is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [lm]est is:2dnt0
+SFX B st tīsit [lm]est is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [lm]est is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^c][^lm]est is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^c][^lm]est is:2vnt0
+SFX B st dīs [^c][^lm]est is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^c][^lm]est is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^c][^lm]est is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^c][^lm]est is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^c][^lm]est is:0xnta
+SFX B st tīŔu [^aģr]ist is:1vnt0
+SFX B st tīsi [^aģr]ist is:2vnt0
+SFX B st tīs [^aģr]ist is:3xnt0
+SFX B st tīsim [^aģr]ist is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [^aģr]ist is:2dnt0
+SFX B st tīsit [^aģr]ist is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [^aģr]ist is:0xnta
+SFX B st dīŔu [ģ]ist is:1vnt0
+SFX B st dīsi [ģ]ist is:2vnt0
+SFX B st dīs [ģ]ist is:3xnt0
+SFX B st dīsim [ģ]ist is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [ģ]ist is:2dnt0
+SFX B st dīsit [ģ]ist is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [ģ]ist is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^k]rist is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^k]rist is:2vnt0
+SFX B st dīs [^k]rist is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^k]rist is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^k]rist is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^k]rist is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^k]rist is:0xnta
+SFX B st tīŔu [k]rist is:1vnt0
+SFX B st tīsi [k]rist is:2vnt0
+SFX B st tīs [k]rist is:3xnt0
+SFX B st tīsim [k]rist is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [k]rist is:2dnt0
+SFX B st tīsit [k]rist is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [k]rist is:0xnta
+SFX B st tīŔu [^l]aist is:1vnt0
+SFX B st tīsi [^l]aist is:2vnt0
+SFX B st tīs [^l]aist is:3xnt0
+SFX B st tīsim [^l]aist is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [^l]aist is:2dnt0
+SFX B st tīsit [^l]aist is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [^l]aist is:0xnta
+SFX B st dīŔu [l]aist is:1vnt0
+SFX B st dīsi [l]aist is:2vnt0
+SFX B st dīs [l]aist is:3xnt0
+SFX B st dīsim [l]aist is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [l]aist is:2dnt0
+SFX B st dīsit [l]aist is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [l]aist is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^v]īst is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^v]īst is:2vnt0
+SFX B st dīs [^v]īst is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^v]īst is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^v]īst is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^v]īst is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^v]īst is:0xnta
+SFX B st tīŔu [^s]vīst is:1vnt0
+SFX B st tīsi [^s]vīst is:2vnt0
+SFX B st tīs [^s]vīst is:3xnt0
+SFX B st tīsim [^s]vīst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [^s]vīst is:2dnt0
+SFX B st tīsit [^s]vīst is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [^s]vīst is:0xnta
+SFX B st dīŔu [s]vīst is:1vnt0
+SFX B st dīsi [s]vīst is:2vnt0
+SFX B st dīs [s]vīst is:3xnt0
+SFX B st dīsim [s]vīst is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [s]vīst is:2dnt0
+SFX B st dīsit [s]vīst is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [s]vīst is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^ajsŔ]ust is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^ajsŔ]ust is:2vnt0
+SFX B st dīs [^ajsŔ]ust is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^ajsŔ]ust is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^ajsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^ajsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^ajsŔ]ust is:0xnta
+SFX B st tīŔu [jsŔ]ust is:1vnt0
+SFX B st tīsi [jsŔ]ust is:2vnt0
+SFX B st tīs [jsŔ]ust is:3xnt0
+SFX B st tīsim [jsŔ]ust is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [jsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st tīsit [jsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [jsŔ]ust is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^j]aust is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^j]aust is:2vnt0
+SFX B st dīs [^j]aust is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^j]aust is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^j]aust is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^j]aust is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^j]aust is:0xnta
+SFX B st tīŔu [j]aust is:1vnt0
+SFX B st tīsi [j]aust is:2vnt0
+SFX B st tīs [j]aust is:3xnt0
+SFX B st tīsim [j]aust is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [j]aust is:2dnt0
+SFX B st tīsit [j]aust is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [j]aust is:0xnta
+SFX B st dīŔu [^p]ūst is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^p]ūst is:2vnt0
+SFX B st dīs [^p]ūst is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^p]ūst is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^p]ūst is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^p]ūst is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^p]ūst is:0xnta
+SFX B st tīŔu [p]ūst is:1vnt0
+SFX B st tīsi [p]ūst is:2vnt0
+SFX B st tīs [p]ūst is:3xnt0
+SFX B st tīsim [p]ūst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [p]ūst is:2dnt0
+SFX B st tīsit [p]ūst is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [p]ūst is:0xnta
+SFX B t Ä«Å”u [^āiē]rst is:1vnt0
+SFX B t īsi [^āiē]rst is:2vnt0
+SFX B t īs [^āiē]rst is:3xnt0
+SFX B t īsim [^āiē]rst is:1dnt0
+SFX B t īsiet [^āiē]rst is:2dnt0
+SFX B t īsit [^āiē]rst is:2dnt0
+SFX B t Ä«Å”ot [^āiē]rst is:0xnta
+SFX B st tīŔu [āi]rst is:1vnt0
+SFX B st tīsi [āi]rst is:2vnt0
+SFX B st tīs [āi]rst is:3xnt0
+SFX B st tīsim [āi]rst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [āi]rst is:2dnt0
+SFX B st tīsit [āi]rst is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [āi]rst is:0xnta
+SFX B st dÄ«Å”u [^v]ērst is:1vnt0
+SFX B st dīsi [^v]ērst is:2vnt0
+SFX B st dīs [^v]ērst is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^v]ērst is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^v]ērst is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^v]ērst is:2dnt0
+SFX B st dÄ«Å”ot [^v]ērst is:0xnta
+SFX B st tÄ«Å”u [v]ērst is:1vnt0
+SFX B st tīsi [v]ērst is:2vnt0
+SFX B st tīs [v]ērst is:3xnt0
+SFX B st tīsim [v]ērst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [v]ērst is:2dnt0
+SFX B st tīsit [v]ērst is:2dnt0
+SFX B st tÄ«Å”ot [v]ērst is:0xnta
+
+SFX C Y 14
+SFX C t īŔu [^m]st is:1vnt0
+SFX C t Ä«si [^m]st is:2vnt0
+SFX C t Ä«s [^m]st is:3xnt0
+SFX C t Ä«sim [^m]st is:1dnt0
+SFX C t Ä«siet [^m]st is:2dnt0
+SFX C t Ä«sit [^m]st is:2dnt0
+SFX C t īŔot [^m]st is:0xnta
+SFX C st tīŔu [m]st is:1vnt0
+SFX C st tīsi [m]st is:2vnt0
+SFX C st tīs [m]st is:3xnt0
+SFX C st tīsim [m]st is:1dnt0
+SFX C st tīsiet [m]st is:2dnt0
+SFX C st tīsit [m]st is:2dnt0
+SFX C st tīŔot [m]st is:0xnta
+
+
+SFX b Y 180
+SFX b t Ŕos [^sz]t is:1vna0
+SFX b t sies [^sz]t is:2xna0
+SFX b t simies [^sz]t is:1dna0
+SFX b t sieties [^sz]t is:2dna0
+SFX b t sities [^sz]t is:2dna0
+SFX b t Ŕoties [^sz]t is:0xnaa
+SFX b t īŔos [z]t is:1vna0
+SFX b t Ä«sies [z]t is:2xna0
+SFX b t Ä«simies [z]t is:1dna0
+SFX b t Ä«sieties [z]t is:2dna0
+SFX b t Ä«sities [z]t is:2dna0
+SFX b t īŔoties [z]t is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^aeiīnuūlr]st is:1vna0
+SFX b st dīsies [^aeiīnuūlr]st is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^aeiīnuūlr]st is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^aeiīnuūlr]st is:2dna0
+SFX b st dīsities [^aeiīnuūlr]st is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^aeiīnuūlr]st is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [n]st is:1vna0
+SFX b st tīsies [n]st is:3xna0
+SFX b st tīsimies [n]st is:1dna0
+SFX b st tīsieties [n]st is:2dna0
+SFX b st tīsities [n]st is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [n]st is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^p][r]ast is:1vna0
+SFX b st dīsies [^p][r]ast is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^p][r]ast is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^p][r]ast is:2dna0
+SFX b st dīsities [^p][r]ast is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^p][r]ast is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [p]rast is:1vna0
+SFX b st tīsies [p]rast is:3xna0
+SFX b st tīsimies [p]rast is:1dna0
+SFX b st tīsieties [p]rast is:2dna0
+SFX b st tīsities [p]rast is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [p]rast is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^a]lst is:1vna0
+SFX b st dīsies [^a]lst is:3xna0
+SFX b st dīsimies [^a]lst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^a]lst is:2dna0
+SFX b st dīsities [^a]lst is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^a]lst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [a]lst is:1vna0
+SFX b st tīsies [a]lst is:3xna0
+SFX b st tīsimies [a]lst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [a]lst is:2dna0
+SFX b st tīsities [a]lst is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [a]lst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [c]iest is:1vna0
+SFX b st tīsies [c]iest is:3xna0
+SFX b st tīsimies [c]iest is:1dna0
+SFX b st tīsieties [c]iest is:2dna0
+SFX b st tīsities [c]iest is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [c]iest is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [lm]est is:1vna0
+SFX b st tīsies [lm]est is:2xna0
+SFX b st tīsimies [lm]est is:1dna0
+SFX b st tīsieties [lm]est is:2dna0
+SFX b st tīsities [lm]est is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [lm]est is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^c][^lm]est is:1vna0
+SFX b st dīsies [^c][^lm]est is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^c][^lm]est is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^c][^lm]est is:2dna0
+SFX b st dīsities [^c][^lm]est is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^c][^lm]est is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [^aģr]ist is:1vna0
+SFX b st tīsies [^aģr]ist is:2xna0
+SFX b st tīsimies [^aģr]ist is:1dna0
+SFX b st tīsieties [^aģr]ist is:2dna0
+SFX b st tīsities [^aģr]ist is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [^aģr]ist is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [ģ]ist is:1vna0
+SFX b st dīsies [ģ]ist is:2xna0
+SFX b st dīsimies [ģ]ist is:1dna0
+SFX b st dīsieties [ģ]ist is:2dna0
+SFX b st dīsities [ģ]ist is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [ģ]ist is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^k]rist is:1vna0
+SFX b st dīsies [^k]rist is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^k]rist is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^k]rist is:2dna0
+SFX b st dīsities [^k]rist is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^k]rist is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [k]rist is:1vna0
+SFX b st tīsies [k]rist is:2xna0
+SFX b st tīsimies [k]rist is:1dna0
+SFX b st tīsieties [k]rist is:2dna0
+SFX b st tīsities [k]rist is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [k]rist is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [^l]aist is:1vna0
+SFX b st tīsies [^l]aist is:2xna0
+SFX b st tīsimies [^l]aist is:1dna0
+SFX b st tīsieties [^l]aist is:2dna0
+SFX b st tīsities [^l]aist is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [^l]aist is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [l]aist is:1vna0
+SFX b st dīsies [l]aist is:2xna0
+SFX b st dīsimies [l]aist is:1dna0
+SFX b st dīsieties [l]aist is:2dna0
+SFX b st dīsities [l]aist is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [l]aist is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^v]īst is:1vna0
+SFX b st dīsies [^v]īst is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^v]īst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^v]īst is:2dna0
+SFX b st dīsities [^v]īst is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^v]īst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [^s]vīst is:1vna0
+SFX b st tīsies [^s]vīst is:2xna0
+SFX b st tīsimies [^s]vīst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [^s]vīst is:2dna0
+SFX b st tīsities [^s]vīst is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [^s]vīst is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [s]vīst is:1vna0
+SFX b st dīsies [s]vīst is:2xna0
+SFX b st dīsimies [s]vīst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [s]vīst is:2dna0
+SFX b st dīsities [s]vīst is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [s]vīst is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^ajsŔ]ust is:1vna0
+SFX b st dīsies [^ajsŔ]ust is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^ajsŔ]ust is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^ajsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st dīsities [^ajsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^ajsŔ]ust is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [jsŔ]ust is:1vna0
+SFX b st tīsies [jsŔ]ust is:2xna0
+SFX b st tīsimies [jsŔ]ust is:1dna0
+SFX b st tīsieties [jsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st tīsities [jsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [jsŔ]ust is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^j]aust is:1vna0
+SFX b st dīsies [^j]aust is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^j]aust is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^j]aust is:2dna0
+SFX b st dīsities [^j]aust is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^j]aust is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [j]aust is:1vna0
+SFX b st tīsies [j]aust is:2xna0
+SFX b st tīsimies [j]aust is:1dna0
+SFX b st tīsieties [j]aust is:2dna0
+SFX b st tīsities [j]aust is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [j]aust is:0xnaa
+SFX b st dīŔos [^p]ūst is:1vna0
+SFX b st dīsies [^p]ūst is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^p]ūst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^p]ūst is:2dna0
+SFX b st dīsities [^p]ūst is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^p]ūst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [p]ūst is:1vna0
+SFX b st tīsies [p]ūst is:2xna0
+SFX b st tīsimies [p]ūst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [p]ūst is:2dna0
+SFX b st tīsities [p]ūst is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [p]ūst is:0xnaa
+SFX b t Ä«Å”os [^āiē]rst is:1vna0
+SFX b t īsies [^āiē]rst is:2xna0
+SFX b t īsimies [^āiē]rst is:1dna0
+SFX b t īsieties [^āiē]rst is:2dna0
+SFX b t īsities [^āiē]rst is:2dna0
+SFX b t Ä«Å”oties [^āiē]rst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos [āi]rst is:1vna0
+SFX b st tīsies [āi]rst is:2xna0
+SFX b st tīsimies [āi]rst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [āi]rst is:2dna0
+SFX b st tīsities [āi]rst is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [āi]rst is:0xnaa
+SFX b st dÄ«Å”os [^v]ērst is:1vna0
+SFX b st dīsies [^v]ērst is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^v]ērst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^v]ērst is:2dna0
+SFX b st dīsities [^v]ērst is:2dna0
+SFX b st dÄ«Å”oties [^v]ērst is:0xnaa
+SFX b st tÄ«Å”os [v]ērst is:1vna0
+SFX b st tīsies [v]ērst is:2xna0
+SFX b st tīsimies [v]ērst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [v]ērst is:2dna0
+SFX b st tīsities [v]ērst is:2dna0
+SFX b st tÄ«Å”oties [v]ērst is:0xnaa
+
+SFX c Y 12
+SFX c t īŔos [^m]st is:1vna0
+SFX c t Ä«sies [^m]st is:2xna0
+SFX c t Ä«simies [^m]st is:1dna0
+SFX c t Ä«sieties [^m]st is:2dna0
+SFX c t Ä«sities [^m]st is:2dna0
+SFX c t īŔoties [^m]st is:0xnaa
+SFX c st tīŔos [m]st is:1vna0
+SFX c st tīsies [m]st is:2xna0
+SFX c st tīsimies [m]st is:1dna0
+SFX c st tīsieties [m]st is:2dna0
+SFX c st tīsities [m]st is:2dna0
+SFX c st tīŔoties [m]st is:0xnaa
+
+SFX < Y 29
+SFX < ties jos ties
+SFX < ties jies ties
+SFX < ties jas ties
+SFX < ties jamies ties
+SFX < ties jaties ties
+SFX < ties jās ties
+SFX < ties jāmies ties
+SFX < ties jāties ties
+SFX < ties Ŕos ties
+SFX < ties sies ties
+SFX < ties simies ties
+SFX < ties sieties ties
+SFX < ties sities ties
+SFX < ties jieties ties
+SFX < ties tos ties
+SFX < ties joties ties
+SFX < ties Ŕoties ties
+SFX < ties damies ties
+SFX < ties damās ties
+SFX < ties joŔies ties
+SFX < ties joŔos ties
+SFX < ties joŔās ties
+SFX < ties jusies ties
+SFX < ties juŔies ties
+SFX < ties juŔos ties
+SFX < ties juŔās ties
+SFX < ties Ŕanos ties
+SFX < ties Ŕanās ties
+SFX < ties jas/]| ties is:0xtav
+
+SFX > Y 53
+SFX > āties os [ā]ties
+SFX > āties ies [ā]ties
+SFX > āties ās [ā]ties
+SFX > āties āmies [ā]ties
+SFX > āties āties [ā]ties
+SFX > āties ieties [ā]ties
+SFX > āties oties [ā]ties
+SFX > āties oŔies [ā]ties
+SFX > āties oŔos [ā]ties
+SFX > āties oŔās [ā]ties
+SFX > āties ās/]| [ā]ties is:0xtav
+SFX > ēties os [ē]ties
+SFX > ēties ies [ē]ties
+SFX > ēties as [ē]ties
+SFX > ēties amies [ē]ties
+SFX > ēties aties [ē]ties
+SFX > ēties ieties [ē]ties
+SFX > ēties oties [ē]ties
+SFX > ēties oÅ”ies [ē]ties
+SFX > ēties oÅ”os [ē]ties
+SFX > ēties oŔās [ē]ties
+SFX > ēties as/]| [ē]ties is:0xtav
+SFX > Ä«ties os [Ä«]ties
+SFX > Ä«ties ies [Ä«]ties
+SFX > īties ās [ī]ties
+SFX > īties āmies [ī]ties
+SFX > īties āties [ī]ties
+SFX > Ä«ties ieties [Ä«]ties
+SFX > Ä«ties oties [Ä«]ties
+SFX > īties oŔies [ī]ties
+SFX > īties oŔos [ī]ties
+SFX > īties oŔās [ī]ties
+SFX > īties ās/]| [ī]ties is:0xtav
+SFX > ies os [āēī]ties
+SFX > ties jos [āēī]ties
+SFX > ties jies [āēī]ties
+SFX > ties jās [āēī]ties
+SFX > ties jāmies [āēī]ties
+SFX > ties jāties [āēī]ties
+SFX > ties Å”os [āēī]ties
+SFX > ties sies [āēī]ties
+SFX > ties sieties [āēī]ties
+SFX > ties simies [āēī]ties
+SFX > ties sities [āēī]ties
+SFX > ties damies [āēī]ties
+SFX > ties damās [āēī]ties
+SFX > ties jusies [āēī]ties
+SFX > ties juÅ”ies [āēī]ties
+SFX > ties juÅ”os [āēī]ties
+SFX > ties juŔās [āēī]ties
+SFX > ties Å”anos [āēī]ties
+SFX > ties Å”anās [āēī]ties
+SFX > ties Å”oties [āēī]ties
SFX O Y 10
-SFX O s a [s]
-SFX O s am [s]
-SFX O s u [s]
-SFX O s ā [s]
-SFX O s 0 [s]
-SFX O š a [š]
-SFX O š am [š]
-SFX O š u [š]
-SFX O š ā [š]
-SFX O š 0 [š]
-
-SFX i Y 8
-SFX i s i [s]
-SFX i s iem [s]
-SFX i s us [s]
-SFX i s os [s]
-SFX i š i [š]
-SFX i š iem [š]
-SFX i š us [š]
-SFX i š os [š]
-
-SFX t Y 24
-SFX t s iņ [^gk]s
-SFX t gs dziņ [g]s
-SFX t ks ciņ [k]s
-SFX t s iņš [^gk]s
-SFX t s iņa [^gk]s
-SFX t s iņam [^gk]s
-SFX t s iņu [^gk]s
-SFX t s iņā [^gk]s
-SFX t gs dziņš [g]s
-SFX t gs dziņa [g]s
-SFX t gs dziņam [g]s
-SFX t gs dziņu [g]s
-SFX t gs dziņā [g]s
-SFX t ks ciņš [k]s
-SFX t ks ciņa [k]s
-SFX t ks ciņam [k]s
-SFX t ks ciņu [k]s
-SFX t ks ciņā [k]s
-SFX t š iņš [š]
-SFX t š iņa [š]
-SFX t š iņam [š]
-SFX t š iņu [š]
-SFX t š iņā [š]
-SFX t š iņ [š]
-
-SFX v Y 16
-SFX v s iņi [^gk]s
-SFX v s iņus [^gk]s
-SFX v s iņiem [^gk]s
-SFX v s iņos [^gk]s
-SFX v gs dziņi [g]s
-SFX v gs dziņus [g]s
-SFX v gs dziņiem [g]s
-SFX v gs dziņos [g]s
-SFX v ks ciņi [k]s
-SFX v ks ciņus [k]s
-SFX v ks ciņiem [k]s
-SFX v ks ciņos [k]s
-SFX v š iņi [š]
-SFX v š iņus [š]
-SFX v š iņiem [š]
-SFX v š iņos [š]
-
-SFX o Y 4
-SFX o 0 em [i]
-SFX o i os [i]
-SFX o i u [i]
-SFX o i us [i]
-
-SFX x Y 51
-SFX x s as [j]s
-SFX x s ai [j]s
-SFX x s ām [j]s
-SFX x s ās [j]s
-SFX x gs ģe [o]gs
-SFX x gs ģes [o]gs
-SFX x gs ģei [o]gs
-SFX x gs ģi [o]gs
-SFX x gs ģē [o]gs
-SFX x gs ģu [o]gs
-SFX x gs ģēm [o]gs
-SFX x gs ģēs [o]gs
-SFX x ks ce nieks
-SFX x ks ces nieks
-SFX x ks cei nieks
-SFX x ks ci nieks
-SFX x ks cē nieks
-SFX x ks ču nieks
-SFX x ks cēm nieks
-SFX x ks cēs nieks
-SFX x s e [flrst]s
-SFX x s es [flrst]s
-SFX x s ei [flrst]s
-SFX x s ē [flrst]s
-SFX x s ēm [flrst]s
-SFX x s ēs [flrst]s
-SFX x s e [aāeodt][nr]s
-SFX x s es [aāeodt][nr]s
-SFX x s ei [aāeodt][nr]s
-SFX x s ē [aāeodt][nr]s
-SFX x s ēm [aāeodt][nr]s
-SFX x s ēs [aāeodt][nr]s
-SFX x ns ņu [^ē]ns
-SFX x is e [ķlnprt]is
-SFX x is es [ķlnprt]is
-SFX x is ei [ķlnprt]is
-SFX x is ē [ķlnprt]is
-SFX x is ēm [ķlnprt]is
-SFX x is ēs [ķlnprt]is
-SFX x e es e
-SFX x e em e
-SFX x e i e
-SFX x e ē e
-SFX x e ēm e
-SFX x e ēs e
-SFX x a as a
-SFX x a am a
-SFX x a u a
-SFX x a ā a
-SFX x a ām a
-SFX x a ās a
+SFX O s a [s] is:vpg
+SFX O s am [s] is:vpd
+SFX O s u [s] is:vpa
+SFX O s ā [s] is:vpl
+SFX O s 0 [s] is:vpv
+SFX O Å” a [Å”] is:vpg
+SFX O Å” am [Å”] is:vpd
+SFX O Å” u [Å”] is:vpa
+SFX O Ŕ ā [Ŕ] is:vpl
+SFX O Å” 0 [Å”] is:vpv
+
+SFX o Y 12
+SFX o s i s is:dpn
+SFX o s iem s is:dpd
+SFX o s us s is:dpa
+SFX o s os s is:dpl
+SFX o Å” i Å” is:dpn
+SFX o Å” iem Å” is:dpd
+SFX o Å” us Å” is:dpa
+SFX o Å” os Å” is:dpl
+SFX o i u i is:ddg
+SFX o 0 em i is:ddd
+SFX o i us i is:dda
+SFX o i os i is:ddl
SFX P Y 24
-SFX P is a [^bcdlmnpvtsz]is
-SFX P is ja [bpmv]is
-SFX P cis ča [c]is
-SFX P dis ža [d]is
-SFX P sis ša [s]is
-SFX P tis ša [^as][t]is
-SFX P is a [a][t]is
-SFX P is a [s][t]is
-SFX P zis ža [z]is
-SFX P nis ņa [^lsz][n]is
-SFX P lis ļa [^lsz][l]is
-SFX P lnis ļņa [l]nis
-SFX P snis šņa [s]nis
-SFX P znis žņa [z]nis
-SFX P llis ļļa [l]lis
-SFX P nnis ņņa [n]nis
-SFX P slis šļa [s]lis
-SFX P zlis žļa [z]lis
-SFX P s m [i]s
-SFX P s 0 [i]s
-SFX P is ī [i]s
-SFX P s im [lns]s
-SFX P s i [lns]s
-SFX P s ī [lns]s
-
-SFX j Y 95
-SFX j is ji [bpmv]is
-SFX j is i [ģrķj]is
-SFX j tis ši [^as][t]is
-SFX j is i [a][t]is
-SFX j is i [s][t]is
-SFX j cis či [c]is
-SFX j dis ži [d]is
-SFX j zis ži [z]is
-SFX j sis ši [s]is
-SFX j nis ņi [^lsz][n]is
-SFX j lis ļi [^lsz][l]is
-SFX j lnis ļņi [l]nis
-SFX j snis šņi [s]nis
-SFX j znis žņi [z]nis
-SFX j llis ļļi [l]lis
-SFX j nnis ņņi [n]nis
-SFX j slis šļi [s]lis
-SFX j zlis žļi [z]lis
-SFX j ns ņi [n]s
-SFX j is ju [bpmv]is
-SFX j is u [ģrķj]is
-SFX j tis šu [^as][t]is
-SFX j is u [a][t]is
-SFX j is u [s][t]is
-SFX j cis ču [c]is
-SFX j dis žu [d]is
-SFX j zis žu [z]is
-SFX j sis šu [s]is
-SFX j nis ņu [^lsz][n]is
-SFX j lis ļu [^lsz][l]is
-SFX j lnis ļņu [l]nis
-SFX j snis šņu [s]nis
-SFX j znis žņu [z]nis
-SFX j llis ļļu [l]lis
-SFX j nnis ņņu [n]nis
-SFX j slis šļu [s]lis
-SFX j zlis žļu [z]lis
-SFX j ns ņu [n]s
-SFX j is jiem [bpmv]is
-SFX j s em [ģrķj]is
-SFX j tis šiem [^as][t]is
-SFX j is iem [a][t]is
-SFX j is iem [s][t]is
-SFX j cis čiem [c]is
-SFX j dis žiem [d]is
-SFX j zis žiem [z]is
-SFX j sis šiem [s]is
-SFX j nis ņiem [^lsz][n]is
-SFX j lis ļiem [^lsz][l]is
-SFX j lnis ļņiem [l]nis
-SFX j snis šņiem [s]nis
-SFX j znis žņiem [z]nis
-SFX j llis ļļiem [l]lis
-SFX j nnis ņņiem [n]nis
-SFX j slis šļiem [s]lis
-SFX j zlis žļiem [z]lis
-SFX j ns ņiem [n]s
-SFX j is jus [bpmv]is
-SFX j is us [ģrķj]is
-SFX j tis šus [^as][t]is
-SFX j is us [a][t]is
-SFX j is us [s][t]is
-SFX j cis čus [c]is
-SFX j dis žus [d]is
-SFX j zis žus [z]is
-SFX j sis šus [s]is
-SFX j nis ņus [^lsz][n]is
-SFX j lis ļus [^lsz][l]is
-SFX j lnis ļņus [l]nis
-SFX j snis šņus [s]nis
-SFX j znis žņus [z]nis
-SFX j llis ļļus [l]lis
-SFX j nnis ņņus [n]nis
-SFX j slis šļus [s]lis
-SFX j zlis žļus [z]lis
-SFX j ns ņus [n]s
-SFX j is jos [bpmv]is
-SFX j is os [ģrķj]is
-SFX j tis šos [^as][t]is
-SFX j is os [a][t]is
-SFX j is os [s][t]is
-SFX j cis čos [c]is
-SFX j dis žos [d]is
-SFX j zis žos [z]is
-SFX j sis šos [s]is
-SFX j nis ņos [^lsz][n]is
-SFX j lis ļos [^lsz][l]is
-SFX j lnis ļņos [l]nis
-SFX j snis šņos [s]nis
-SFX j znis žņos [z]nis
-SFX j llis ļļos [l]lis
-SFX j nnis ņņos [n]nis
-SFX j slis šļos [s]lis
-SFX j zlis žļos [z]lis
-SFX j ns ņos [n]s
-
-SFX u Y 6
-SFX u is ītis [i]s
-SFX u is īša [i]s
-SFX u is ītim [i]s
-SFX u is īti [i]s
-SFX u is ītī [i]s
-SFX u is īt [i]s
-
-SFX w Y 5
-SFX w is īši [i]s
-SFX w is īšu [i]s
-SFX w is īšiem [i]s
-SFX w is īšus [i]s
-SFX w is īšos [i]s
-
-
-
+SFX P s iņŔ [^gk]s is:vdn
+SFX P s iņa [^gk]s is:vdg
+SFX P s iņam [^gk]s is:vdd
+SFX P s iņu [^gk]s is:vda
+SFX P s iņā [^gk]s is:vdl
+SFX P s iņ [^gk]s is:vdv
+SFX P gs dziņŔ [g]s is:vdn
+SFX P gs dziņa [g]s is:vdg
+SFX P gs dziņam [g]s is:vdd
+SFX P gs dziņu [g]s is:vda
+SFX P gs dziņā [g]s is:vdl
+SFX P gs dziņ [g]s is:vdv
+SFX P ks ciņŔ [k]s is:vdn
+SFX P ks ciņa [k]s is:vdg
+SFX P ks ciņam [k]s is:vdd
+SFX P ks ciņu [k]s is:vda
+SFX P ks ciņā [k]s is:vdl
+SFX P ks ciņ [k]s is:vdv
+SFX P Å” iņŔ [Å”] is:vdn
+SFX P Å” iņa [Å”] is:vdg
+SFX P Å” iņam [Å”] is:vdd
+SFX P Å” iņu [Å”] is:vda
+SFX P Å” iņā [Å”] is:vdl
+SFX P Å” iņ [Å”] is:vdv
+
+SFX p Y 16
+SFX p s iņi [^gk]s is:ddn
+SFX p s iņiem [^gk]s is:ddd
+SFX p s iņus [^gk]s is:dda
+SFX p s iņos [^gk]s is:ddl
+SFX p gs dziņi [g]s is:ddn
+SFX p gs dziņiem [g]s is:ddd
+SFX p gs dziņus [g]s is:dda
+SFX p gs dziņos [g]s is:ddl
+SFX p ks ciņi [k]s is:ddn
+SFX p ks ciņiem [k]s is:ddd
+SFX p ks ciņus [k]s is:dda
+SFX p ks ciņos [k]s is:ddl
+SFX p Å” iņi [Å”] is:ddn
+SFX p Å” iņiem [Å”] is:ddd
+SFX p Å” iņus [Å”] is:dda
+SFX p Å” iņos [Å”] is:ddl
+
+SFX x Y 18
+SFX x gs ģe/Ss [o]gs is:vpn po:lietv5r
+SFX x ks ce/Ss nieks is:vpn po:lietv5r
+SFX x s e/Ss [flrstz]s is:vpn po:lietv5r
+SFX x is e/Ss [bÄ·lnprt]is is:vpn po:lietv5r
+SFX x s e/Ss [aāeodt][nr]s is:vpn po:lietv5r
+SFX x s a/Ss [j]s
+SFX x e es e is:vpg
+SFX x e em e is:vpd
+SFX x e i e is:vpa
+SFX x e ē e is:vpl
+SFX x e ēm e is:dpd
+SFX x e ēs e is:dpl
+SFX x a as a is:vpg
+SFX x a am a is:vpd
+SFX x a u a is:vpa
+SFX x a ā a is:vpl
+SFX x a ām a is:dpd
+SFX x a ās a is:dpl
+
+SFX Q Y 27
+SFX Q is a [^bcdlmnpvtsz]is is:vpg
+SFX Q is ja [bpmv]is is:vpg
+SFX Q cis ča [c]is is:vpg
+SFX Q dis ža [d]is is:vpg
+SFX Q sis Ŕa [s]is is:vpg
+SFX Q tis Ŕa [^as][t]is is:vpg
+SFX Q is a [a][t]is is:vpg
+SFX Q is a [s][t]is is:vpg
+SFX Q zis ža [z]is is:vpg
+SFX Q nis ņa [^lsz][n]is is:vpg
+SFX Q lis ļa [^lsz][l]is is:vpg
+SFX Q lnis ļņa [l]nis is:vpg
+SFX Q snis Ŕņa [s]nis is:vpg
+SFX Q znis žņa [z]nis is:vpg
+SFX Q llis ļļa [l]lis is:vpg
+SFX Q nnis ņņa [n]nis is:vpg
+SFX Q slis Ŕļa [s]lis is:vpg
+SFX Q zlis žļa [z]lis is:vpg
+SFX Q s m [i]s is:vpd
+SFX Q s 0 [i]s is:vpa
+SFX Q is Ä« [i]s is:vpl
+SFX Q ns ņa [n]s is:vpg
+SFX Q ls ļa [l]s is:vpg
+SFX Q ss Ŕa [s]s is:vpg
+SFX Q s im [lns]s is:vpd
+SFX Q s i [lns]s is:vpa
+SFX Q s Ä« [lns]s is:vpl
+
+SFX q Y 105
+SFX q is ji [bpmv]is is:dpn
+SFX q is i [Ä£rÄ·j]is is:dpn
+SFX q tis Ŕi [^as][t]is is:dpn
+SFX q is i [a][t]is is:dpn
+SFX q is i [s][t]is is:dpn
+SFX q cis či [c]is is:dpn
+SFX q dis ži [d]is is:dpn
+SFX q zis ži [z]is is:dpn
+SFX q sis Ŕi [s]is is:dpn
+SFX q nis ņi [^lsz][n]is is:dpn
+SFX q lis ļi [^lsz][l]is is:dpn
+SFX q lnis ļņi [l]nis is:dpn
+SFX q snis Ŕņi [s]nis is:dpn
+SFX q znis žņi [z]nis is:dpn
+SFX q llis ļļi [l]lis is:dpn
+SFX q nnis ņņi [n]nis is:dpn
+SFX q slis Ŕļi [s]lis is:dpn
+SFX q zlis žļi [z]lis is:dpn
+SFX q ns ņi [n]s is:dpn
+SFX q ls ļi [l]s is:dpn
+SFX q ss Ŕi [s]s is:dpn
+SFX q is ju [bpmv]is is:dpg
+SFX q is u [Ä£rÄ·j]is is:dpg
+SFX q tis Ŕu [^as][t]is is:dpg
+SFX q is u [a][t]is is:dpg
+SFX q is u [s][t]is is:dpg
+SFX q cis ču [c]is is:dpg
+SFX q dis žu [d]is is:dpg
+SFX q zis žu [z]is is:dpg
+SFX q sis Ŕu [s]is is:dpg
+SFX q nis ņu [^lsz][n]is is:dpg
+SFX q lis ļu [^lsz][l]is is:dpg
+SFX q lnis ļņu [l]nis is:dpg
+SFX q snis Ŕņu [s]nis is:dpg
+SFX q znis žņu [z]nis is:dpg
+SFX q llis ļļu [l]lis is:dpg
+SFX q nnis ņņu [n]nis is:dpg
+SFX q slis Ŕļu [s]lis is:dpg
+SFX q zlis žļu [z]lis is:dpg
+SFX q ns ņu [n]s is:dpg
+SFX q ls ļu [l]s is:dpg
+SFX q ss Ŕu [s]s is:dpg
+SFX q is jiem [bpmv]is is:dpd
+SFX q s em [Ä£rÄ·j]is is:dpd
+SFX q tis Ŕiem [^as][t]is is:dpd
+SFX q is iem [a][t]is is:dpd
+SFX q is iem [s][t]is is:dpd
+SFX q cis čiem [c]is is:dpd
+SFX q dis žiem [d]is is:dpd
+SFX q zis žiem [z]is is:dpd
+SFX q sis Ŕiem [s]is is:dpd
+SFX q nis ņiem [^lsz][n]is is:dpd
+SFX q lis ļiem [^lsz][l]is is:dpd
+SFX q lnis ļņiem [l]nis is:dpd
+SFX q snis Ŕņiem [s]nis is:dpd
+SFX q znis žņiem [z]nis is:dpd
+SFX q llis ļļiem [l]lis is:dpd
+SFX q nnis ņņiem [n]nis is:dpd
+SFX q slis Ŕļiem [s]lis is:dpd
+SFX q zlis žļiem [z]lis is:dpd
+SFX q ns ņiem [n]s is:dpd
+SFX q ls ļiem [l]s is:dpd
+SFX q ss Ŕiem [s]s is:dpd
+SFX q is jus [bpmv]is is:dpa
+SFX q is us [Ä£rÄ·j]is is:dpa
+SFX q tis Ŕus [^as][t]is is:dpa
+SFX q is us [a][t]is is:dpa
+SFX q is us [s][t]is is:dpa
+SFX q cis čus [c]is is:dpa
+SFX q dis žus [d]is is:dpa
+SFX q zis žus [z]is is:dpa
+SFX q sis Ŕus [s]is is:dpa
+SFX q nis ņus [^lsz][n]is is:dpa
+SFX q lis ļus [^lsz][l]is is:dpa
+SFX q lnis ļņus [l]nis is:dpa
+SFX q snis Ŕņus [s]nis is:dpa
+SFX q znis žņus [z]nis is:dpa
+SFX q llis ļļus [l]lis is:dpa
+SFX q nnis ņņus [n]nis is:dpa
+SFX q slis Ŕļus [s]lis is:dpa
+SFX q zlis žļus [z]lis is:dpa
+SFX q ns ņus [n]s is:dpa
+SFX q ls ļus [l]s is:dpa
+SFX q ss Ŕus [s]s is:dpa
+SFX q is jos [bpmv]is is:dpl
+SFX q is os [Ä£rÄ·j]is is:dpl
+SFX q tis Ŕos [^as][t]is is:dpl
+SFX q is os [a][t]is is:dpl
+SFX q is os [s][t]is is:dpl
+SFX q cis čos [c]is is:dpl
+SFX q dis žos [d]is is:dpl
+SFX q zis žos [z]is is:dpl
+SFX q sis Ŕos [s]is is:dpl
+SFX q nis ņos [^lsz][n]is is:dpl
+SFX q lis ļos [^lsz][l]is is:dpl
+SFX q lnis ļņos [l]nis is:dpl
+SFX q snis Ŕņos [s]nis is:dpl
+SFX q znis žņos [z]nis is:dpl
+SFX q llis ļļos [l]lis is:dpl
+SFX q nnis ņņos [n]nis is:dpl
+SFX q slis Ŕļos [s]lis is:dpl
+SFX q zlis žļos [z]lis is:dpl
+SFX q ns ņos [n]s is:dpl
+SFX q ls ļos [l]s is:dpl
+SFX q ss Ŕos [s]s is:dpl
+
+SFX R Y 12
+SFX R is Ä«tis [i]s is:vdn
+SFX R is īŔa [i]s is:vdg
+SFX R is Ä«tim [i]s is:vdd
+SFX R is Ä«ti [i]s is:vda
+SFX R is ītī [i]s is:vdl
+SFX R is Ä«t [i]s is:vdv
+SFX R s Ä«tis [lns]s is:vdn
+SFX R s īŔa [lns]s is:vdg
+SFX R s Ä«tim [lns]s is:vdd
+SFX R s Ä«ti [lns]s is:vda
+SFX R s ītī [lns]s is:vdl
+SFX R s Ä«t [lns]s is:vdv
+
+SFX r Y 10
+SFX r is īŔi [i]s is:ddn
+SFX r is īŔu [i]s is:ddg
+SFX r is īŔiem [i]s is:ddd
+SFX r is īŔus [i]s is:dda
+SFX r is īŔos [i]s is:ddl
+SFX r s īŔi [lns]s is:ddn
+SFX r s īŔu [lns]s is:ddg
+SFX r s īŔiem [lns]s is:ddd
+SFX r s īŔus [lns]s is:dda
+SFX r s īŔos [lns]s is:ddl
SFX S Y 12
-SFX S 0 s [ae]
-SFX S 0 i [ae]
-SFX S a u a
-SFX S a ā a
-SFX S e i e
-SFX S e ē e
-SFX S s ij [^u]s
-SFX S s i [^u]s
-SFX S s ī [^u]s
-SFX S s m [u]s
-SFX S s 0 [u]s
-SFX S us ū [u]s
-
-
-
-
-SFX m Y 67
-SFX m a ām a
-SFX m a ās a
-SFX m as ām [a]s
-SFX m as ās [a]s
-SFX m as u [a]s
-SFX m e u [^bcdlmnpstvz]e
-SFX m e ju [bmpv]e
-SFX m ce ču [c]e
-SFX m de žu [d]e
-SFX m le ļu [^l]le
-SFX m lle ļļu [l]le
-SFX m ne ņu [^lsz][n]e
-SFX m lne ļņu [l]ne
-SFX m sne šņu [s]ne
-SFX m zne žņu [z]ne
-SFX m se šu [s]e
-SFX m te šu [^s]te
-SFX m te tu [^k]ste
-SFX m ste šu [k]ste
-SFX m ze žu [z]e
-SFX m e ēm [e]
-SFX m e ēs [e]
-SFX m es u [^bcdlmnpstvz]es
-SFX m es ju [bmpv]es
-SFX m ces ču [c]es
-SFX m des žu [d]es
-SFX m les ļu [^l]les
-SFX m lles ļļu [l]les
-SFX m nes ņu [^sz][n]es
-SFX m lnes ļņu [l]nes
-SFX m snes šņu [s]nes
-SFX m znes žņu [z]nes
-SFX m ses šu [s]es
-SFX m tes šu [^s]tes
-SFX m tes tu [^k]stes
-SFX m stes šu [k]stes
-SFX m zes žu [z]es
-SFX m es ēm [e]s
-SFX m es ēs [e]s
-SFX m s is [^aeiu]s
-SFX m s u [^aeiudlntsvz]s
-SFX m ds žu [d]s
-SFX m ls ļu [l]s
-SFX m ns ņu [^s]ns
-SFX m sns šņu [s]ns
-SFX m s ju [v]s
-SFX m zs žu [z]s
-SFX m s īm [^aeiu]s
-SFX m s īs [^aeiu]s
-SFX m s u [s]s
-SFX m ts šu [^āīurs]ts
-SFX m ts tu [āīurs]ts
-SFX m is u [^dlntsvz]is
-SFX m dis žu [d]is
-SFX m lis ļu [l]is
-SFX m nis ņu [^s]nis
-SFX m snis šņu [s]nis
-SFX m is ju [v]is
-SFX m zis žu [z]is
-SFX m is īm [i]s
-SFX m is īs [i]s
-SFX m is u [s]is
-SFX m tis šu [^āīurs]tis
-SFX m tis tu [āīurs]tis
-SFX m us i [u]s
-SFX m us iem [u]s
-SFX m us os [u]s
-
-
-SFX s Y 30
-SFX s a iņa [^gk]a
-SFX s a iņas [^gk]a
-SFX s a iņai [^gk]a
-SFX s a iņu [^gk]a
-SFX s a iņā [^gk]a
-SFX s a iņ [^gk]a
-SFX s ga dziņa [g]a
-SFX s ga dziņas [g]a
-SFX s ga dziņai [g]a
-SFX s ga dziņu [g]a
-SFX s ga dziņā [g]a
-SFX s ga dziņ [g]a
-SFX s ka ciņa [^s]ka
-SFX s ka ciņas [^s]ka
-SFX s ka ciņai [^s]ka
-SFX s ka ciņu [^s]ka
-SFX s ka ciņā [^s]ka
-SFX s ka ciņ [^s]ka
-SFX s a iņa [s]ka
-SFX s a iņas [s]ka
-SFX s a iņai [s]ka
-SFX s a iņu [s]ka
-SFX s a iņā [s]ka
-SFX s a iņ [s]ka
-SFX s e īt [e]
-SFX s e īte [e]
-SFX s e ītes [e]
-SFX s e ītei [e]
-SFX s e īti [e]
-SFX s e ītē [e]
-
-
-SFX f Y 11
-SFX f a iņām [^gk]a
-SFX f a iņās [^gk]a
-SFX f ga dziņām [g]a
-SFX f ga dziņās [g]a
-SFX f ka ciņām [^s]ka
-SFX f ka ciņās [^s]ka
-SFX f a iņām [s]ka
-SFX f a iņās [s]ka
-SFX f e īšu [e]
-SFX f e ītēm [e]
-SFX f e ītēs [e]
-
-
-
-
-SFX W Y 32
-SFX W s ajai [s]
-SFX W s u [s]
-SFX W s ais [s]
-SFX W s am [s]
-SFX W s as [s]
-SFX W s ajiem [s]
-SFX W s ai [s]
-SFX W s ajā [s]
-SFX W s o [s]
-SFX W s ie [s]
-SFX W s ajās [s]
-SFX W s ā [s]
-SFX W s a [s]
-SFX W s ās [s]
-SFX W s ām [s]
-SFX W s ajos [s]
-SFX W s ajam [s]
-SFX W s ajām [s]
-SFX W š o [š]
-SFX W š ai [š]
-SFX W š ajam [š]
-SFX W š ajiem [š]
-SFX W š ajai [š]
-SFX W š ajā [š]
-SFX W š ie [š]
-SFX W š ām [š]
-SFX W š ais [š]
-SFX W š ajām [š]
-SFX W š ās [š]
-SFX W š as [š]
-SFX W š ajās [š]
-SFX W š ajos [š]
+SFX S 0 s [ae] is:vpg
+SFX S 0 i [ae] is:vpd
+SFX S a u a is:vpa
+SFX S a ā a is:vpl
+SFX S e i e is:vpa
+SFX S e ē e is:vpl
+SFX S s ij [^u]s is:vpd
+SFX S s i [^u]s is:vpa
+SFX S s Ä« [^u]s is:vpl
+SFX S s m [u]s is:vpd
+SFX S s 0 [u]s is:vpa
+SFX S us Å« [u]s is:vpl
+
+SFX s Y 67
+SFX s a ām a is:dpd
+SFX s a ās a is:dpl
+SFX s as u [a]s is:dpg
+SFX s as ām [a]s is:dpd
+SFX s as ās [a]s is:dpl
+SFX s e u [^bcdlmnpstvz]e is:dpg
+SFX s e ju [bmpv]e is:dpg
+SFX s ce ču [c]e is:dpg
+SFX s de žu [d]e is:dpg
+SFX s le ļu [^l]le is:dpg
+SFX s lle ļļu [l]le is:dpg
+SFX s ne ņu [^lsz][n]e is:dpg
+SFX s lne ļņu [l]ne is:dpg
+SFX s sne Ŕņu [s]ne is:dpg
+SFX s zne žņu [z]ne is:dpg
+SFX s se Ŕu [s]e is:dpg
+SFX s te Ŕu [^s]te is:dpg
+SFX s te tu [^k]ste is:dpg
+SFX s ste Ŕu [k]ste is:dpg
+SFX s ze žu [z]e is:dpg
+SFX s e ēm [e] is:dpd
+SFX s e ēs [e] is:dpl
+SFX s es u [^bcdlmnpstvz]es is:dpg
+SFX s es ju [bmpv]es is:dpg
+SFX s ces ču [c]es is:dpg
+SFX s des žu [d]es is:dpg
+SFX s les ļu [^l]les is:dpg
+SFX s lles ļļu [l]les is:dpg
+SFX s nes ņu [^sz][n]es is:dpg
+SFX s lnes ļņu [l]nes is:dpg
+SFX s snes Ŕņu [s]nes is:dpg
+SFX s znes žņu [z]nes is:dpg
+SFX s ses Ŕu [s]es is:dpg
+SFX s tes Ŕu [^s]tes is:dpg
+SFX s tes tu [^k]stes is:dpg
+SFX s stes Ŕu [k]stes is:dpg
+SFX s zes žu [z]es is:dpg
+SFX s es ēm [e]s is:dpd
+SFX s es ēs [e]s is:dpl
+SFX s s is [^aeiu]s is:dpg
+SFX s s u [^aeiudlntsvz]s is:dpg
+SFX s ds žu [d]s is:dpg
+SFX s ls ļu [l]s is:dpg
+SFX s ns ņu [^s]ns is:dpg
+SFX s sns Ŕņu [s]ns is:dpg
+SFX s s ju [v]s is:dpg
+SFX s zs žu [z]s is:dpg
+SFX s s Ä«m [^aeiu]s is:dpd
+SFX s s Ä«s [^aeiu]s is:dpl
+SFX s s u [s]s is:dpg
+SFX s ts Ŕu [^āīurs]ts is:dpd
+SFX s ts tu [āīurs]ts is:dpg
+SFX s is u [^dlntsvz]is is:dpg
+SFX s dis žu [d]is is:dpg
+SFX s lis ļu [l]is is:dpg
+SFX s nis ņu [^s]nis is:dpg
+SFX s snis Ŕņu [s]nis is:dpg
+SFX s is ju [v]is is:dpg
+SFX s zis žu [z]is is:dpg
+SFX s is Ä«m [i]s is:dpd
+SFX s is Ä«s [i]s is:dpl
+SFX s is u [s]is is:dpg
+SFX s tis Ŕu [^āīurs]tis is:dpg
+SFX s tis tu [āīurs]tis is:dpg
+SFX s us i [u]s is:dpn
+SFX s us iem [u]s is:dpd
+SFX s us os [u]s is:dpl
+
+SFX T Y 30
+SFX T a iņa [^gk]a is:vdn
+SFX T a iņas [^gk]a is:vdg
+SFX T a iņai [^gk]a is:vdd
+SFX T a iņu [^gk]a is:vda
+SFX T a iņā [^gk]a is:vdl
+SFX T a iņ [^gk]a is:vdv
+SFX T ga dziņa [g]a is:vdn
+SFX T ga dziņas [g]a is:vdg
+SFX T ga dziņai [g]a is:vdd
+SFX T ga dziņu [g]a is:vda
+SFX T ga dziņā [g]a is:vdl
+SFX T ga dziņ [g]a is:vdv
+SFX T ka ciņa [^s]ka is:vdn
+SFX T ka ciņas [^s]ka is:vdg
+SFX T ka ciņai [^s]ka is:vdd
+SFX T ka ciņu [^s]ka is:vda
+SFX T ka ciņā [^s]ka is:vdl
+SFX T ka ciņ [^s]ka is:vdv
+SFX T a iņa [s]ka is:vdn
+SFX T a iņas [s]ka is:vdg
+SFX T a iņai [s]ka is:vdd
+SFX T a iņu [s]ka is:vda
+SFX T a iņā [s]ka is:vdl
+SFX T a iņ [s]ka is:vdv
+SFX T e Ä«te [e] is:vdn
+SFX T e Ä«tes [e] is:vdg
+SFX T e Ä«tei [e] is:vdd
+SFX T e Ä«ti [e] is:vda
+SFX T e ītē [e] is:vdl
+SFX T e Ä«t [e] is:vdv
+
+
+SFX t Y 26
+SFX t a iņām [^gk]a is:ddd
+SFX t a iņās [^gk]a is:ddl
+SFX t ga dziņām [g]a is:ddd
+SFX t ga dziņās [g]a is:ddl
+SFX t ka ciņām [^s]ka is:ddd
+SFX t ka ciņās [^s]ka is:ddl
+SFX t a iņām [s]ka is:ddd
+SFX t a iņās [s]ka is:ddl
+SFX t as iņu [^gk]as is:ddg
+SFX t as iņām [^gk]as is:ddd
+SFX t as iņās [^gk]as is:ddl
+SFX t gas dziņu [g]as is:ddg
+SFX t gas dziņām [g]as is:ddd
+SFX t gas dziņās [g]as is:ddl
+SFX t kas ciņu [^s]kas is:ddg
+SFX t kas ciņām [^s]kas is:ddd
+SFX t kas ciņās [^s]kas is:ddl
+SFX t as iņu [s]kas is:ddg
+SFX t as iņām [s]kas is:ddd
+SFX t as iņās [s]kas is:ddl
+SFX t e īŔu e is:ddg
+SFX t e ītēm e is:ddd
+SFX t e ītēs e is:ddl
+SFX t es īŔu es is:ddg
+SFX t es ītēm es is:ddd
+SFX t es ītēs es is:ddl
+
+SFX W Y 44
+SFX W s a s
+SFX W s am s
+SFX W s u s
+SFX W s ā s
+SFX W s i s
+SFX W s iem s
+SFX W s us s
+SFX W s os s
+SFX W s as s
+SFX W s ai s
+SFX W s ām s
+SFX W s ās s
+SFX W s ais s
+SFX W s ajam s
+SFX W s o s
+SFX W s ajā s
+SFX W s ie s
+SFX W s ajiem s
+SFX W s ajos s
+SFX W s ajai s
+SFX W s ajām s
+SFX W s ajās s
+SFX W Å” a Å”
+SFX W Å” am Å”
+SFX W Å” u Å”
+SFX W Ŕ ā Ŕ
+SFX W Å” i Å”
+SFX W Å” iem Å”
+SFX W Å” us Å”
+SFX W Å” os Å”
+SFX W Å” as Å”
+SFX W Å” ai Å”
+SFX W Ŕ ām Ŕ
+SFX W Ŕ ās Ŕ
+SFX W Å” ais Å”
+SFX W Å” ajam Å”
+SFX W Å” o Å”
+SFX W Ŕ ajā Ŕ
+SFX W Å” ie Å”
+SFX W Å” ajiem Å”
+SFX W Å” ajos Å”
+SFX W Å” ajai Å”
+SFX W Ŕ ajām Ŕ
+SFX W Ŕ ajās Ŕ
SFX Y Y 42
-SFX Y s āk [s]
-SFX Y s āks [s]
-SFX Y s āka [s]
-SFX Y s ākas [s]
-SFX Y s ākam [s]
-SFX Y s ākai [s]
-SFX Y s āku [s]
-SFX Y s ākā [s]
-SFX Y s āki [s]
-SFX Y s ākiem [s]
-SFX Y s ākām [s]
-SFX Y s ākus [s]
-SFX Y s ākos [s]
-SFX Y s ākās [s]
-SFX Y š āk [š]
-SFX Y š āks [š]
-SFX Y š āka [š]
-SFX Y š ākas [š]
-SFX Y š ākam [š]
-SFX Y š ākai [š]
-SFX Y š āku [š]
-SFX Y š ākā [š]
-SFX Y š āki [š]
-SFX Y š ākiem [š]
-SFX Y š ākām [š]
-SFX Y š ākus [š]
-SFX Y š ākos [š]
-SFX Y š ākās [š]
-SFX Y 0 tāk [āēīo]t
-SFX Y 0 tāks [āēīo]t
-SFX Y 0 tāka [āēīo]t
-SFX Y 0 tākas [āēīo]t
-SFX Y 0 tākam [āēīo]t
-SFX Y 0 tākai [āēīo]t
-SFX Y 0 tāku [āēīo]t
-SFX Y 0 tākā [āēīo]t
-SFX Y 0 tāki [āēīo]t
-SFX Y 0 tākiem [āēīo]t
-SFX Y 0 tākām [āēīo]t
-SFX Y 0 tākus [āēīo]t
-SFX Y 0 tākos [āēīo]t
-SFX Y 0 tākās [āēīo]t
-
-
-
-SFX X Y 20
-SFX X s ākais [s]
-SFX X s ākajam [s]
-SFX X s ākajai [s]
-SFX X s āko [s]
-SFX X s ākajā [s]
-SFX X s ākie [s]
-SFX X s ākajiem [s]
-SFX X s ākajām [s]
-SFX X s ākajos [s]
-SFX X s ākajās [s]
-SFX X š ākais [š]
-SFX X š ākajam [š]
-SFX X š ākajai [š]
-SFX X š āko [š]
-SFX X š ākajā [š]
-SFX X š ākie [š]
-SFX X š ākajiem [š]
-SFX X š ākajām [š]
-SFX X š ākajos [š]
-SFX X š ākajās [š]
-
-SFX y Y 13
-SFX y ais 0 [a]is
-SFX y ais ā [a]is
-SFX y ais ās [a]is
-SFX y is jam [a]is
-SFX y is jai [a]is
-SFX y ais o [a]is
-SFX y is jā [a]is
-SFX y ais ie [a]is
-SFX y is jiem [a]is
-SFX y is jām [a]is
-SFX y ais os [a]is
-SFX y is jos [a]is
-SFX y is jās [a]is
-
-
-SFX q Y 45
-SFX q i u [i]
-SFX q i as [i]
-SFX q i iem [i]
-SFX q i ām [i]
-SFX q i ās [i]
-SFX q i os [i]
-SFX q i us [i]
-SFX q ais ā [a]is
-SFX q ais o [a]is
-SFX q ais ās [a]is
-SFX q ais os [a]is
-SFX q ais ie [a]is
-SFX q is jam [a]is
-SFX q is jā [a]is
-SFX q is jai [a]is
-SFX q is jiem [a]is
-SFX q is jos [a]is
-SFX q is jām [a]is
-SFX q is jās [a]is
-SFX q 0 ais [t]
-SFX q 0 ā [t]
-SFX q 0 o [t]
-SFX q 0 ās [t]
-SFX q 0 os [t]
-SFX q 0 ie [t]
-SFX q 0 ajam [t]
-SFX q 0 ajā [t]
-SFX q 0 ajai [t]
-SFX q 0 ajiem [t]
-SFX q 0 ajos [t]
-SFX q 0 ajām [t]
-SFX q 0 ajās [t]
-SFX q š šais [š]
-SFX q 0 ā [š]
-SFX q 0 o [š]
-SFX q 0 ās [š]
-SFX q 0 os [š]
-SFX q 0 ie [š]
-SFX q 0 ajam [š]
-SFX q 0 ajā [š]
-SFX q 0 ajai [š]
-SFX q 0 ajiem [š]
-SFX q 0 ajos [š]
-SFX q 0 ajām [š]
-SFX q 0 ajās [š]
+SFX Y s āk [s]
+SFX Y s āks [s]
+SFX Y s āka [s]
+SFX Y s ākas [s]
+SFX Y s ākam [s]
+SFX Y s ākai [s]
+SFX Y s āku [s]
+SFX Y s ākā [s]
+SFX Y s āki [s]
+SFX Y s ākiem [s]
+SFX Y s ākām [s]
+SFX Y s ākus [s]
+SFX Y s ākos [s]
+SFX Y s ākās [s]
+SFX Y Ŕ āk [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āks [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āka [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākas [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākam [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākai [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āku [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākā [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āki [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākiem [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākām [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākus [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākos [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākās [Ŕ]
+SFX Y 0 tāk [āēīo]t
+SFX Y 0 tāks [āēīo]t
+SFX Y 0 tāka [āēīo]t
+SFX Y 0 tākas [āēīo]t
+SFX Y 0 tākam [āēīo]t
+SFX Y 0 tākai [āēīo]t
+SFX Y 0 tāku [āēīo]t
+SFX Y 0 tākā [āēīo]t
+SFX Y 0 tāki [āēīo]t
+SFX Y 0 tākiem [āēīo]t
+SFX Y 0 tākām [āēīo]t
+SFX Y 0 tākus [āēīo]t
+SFX Y 0 tākos [āēīo]t
+SFX Y 0 tākās [āēīo]t
+
+
+SFX X Y 50
+SFX X s āk/[| [s]
+SFX X s ākais [s]
+SFX X s ākais/[| [s]
+SFX X s ākā [s]
+SFX X s ākā/[| [s]
+SFX X s ākās [s]
+SFX X s ākās/[| [s]
+SFX X s ākajam [s]
+SFX X s ākajam/[| [s]
+SFX X s ākajai [s]
+SFX X s ākajai/[| [s]
+SFX X s āko [s]
+SFX X s āko/[| [s]
+SFX X s ākajā [s]
+SFX X s ākajā/[| [s]
+SFX X s ākie [s]
+SFX X s ākie/[| [s]
+SFX X s ākajiem [s]
+SFX X s ākajiem/[| [s]
+SFX X s ākajām [s]
+SFX X s ākajām/[| [s]
+SFX X s ākajos [s]
+SFX X s ākajos/[| [s]
+SFX X s ākajās [s]
+SFX X s ākajās/[| [s]
+SFX X Ŕ āk/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākais [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākais/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākā [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākā/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākās [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākās/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajam [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajam/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajai [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajai/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ āko [Ŕ]
+SFX X Ŕ āko/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajā [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajā/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākie [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākie/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajiem [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajiem/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajām [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajām/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajos [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajos/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajās [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajās/[| [Ŕ]
+
+
+
+SFX y Y 32
+SFX y ais 0 [^mŔt]ais
+SFX y ais ā [^z]ais
+SFX y ais ās [^z]ais
+SFX y is jam [^z]ais
+SFX y is jai [^z]ais
+SFX y ais o [^z]ais
+SFX y is jā [^z]ais
+SFX y ais ie [^z]ais
+SFX y is jiem [^z]ais
+SFX y is jām [^z]ais
+SFX y ais os [^z]ais
+SFX y is jos [^z]ais
+SFX y is jās [^z]ais
+SFX y ais ā [^d]zais
+SFX y ais ās [^d]zais
+SFX y is jam [^d]zais
+SFX y is jai [^d]zais
+SFX y ais o [^d]zais
+SFX y is jā [^d]zais
+SFX y ais ie [^d]zais
+SFX y is jiem [^d]zais
+SFX y is jām [^d]zais
+SFX y ais os [^d]zais
+SFX y is jos [^d]zais
+SFX y is jās [^d]zais
+SFX y ais ās [d]zais
+SFX y ais o [d]zais
+SFX y ais ie [d]zais
+SFX y is jiem [d]zais
+SFX y is jām [d]zais
+SFX y is jos [d]zais
+SFX y is jās [d]zais
+SFX w Y 25
+SFX w i u [i]
+SFX w i as [i]
+SFX w i iem [i]
+SFX w i ām [i]
+SFX w i ās [i]
+SFX w i os [i]
+SFX w i us [i]
+SFX w 0 ais/y t
+SFX w 0 ais/y Å”
+SFX w ci ktais/y ci
+SFX w Ŕi stais/y Ŕi
+SFX w iņi ītais/y iņi
+SFX w oņi otais/y oņi
+SFX w viens pirmais/y viens
+SFX w četri ceturtais/y četri
+SFX w dzi dzais/{y dzi
+SFX w Ä«s iju Ä«s
+SFX w Ä«s ijas Ä«s
+SFX w Ä«s ijiem Ä«s
+SFX w īs ijām īs
+SFX w īs ijās īs
+SFX w Ä«s ijos Ä«s
+SFX w iÅ” ijus Ä«s
+SFX w īs eŔais/y īs
+SFX w s ais/y [^e][dnt]s
+
+SFX V Y 94
+SFX V es manis es is:vpg
+SFX V es man es is:vpd
+SFX V es mani es is:vpa
+SFX V es manī es is:vpl
+SFX V tu tevis tu is:vpg
+SFX V tu tev tu is:vpd
+SFX V tu tevi tu is:vpa
+SFX V tu tevī tu is:vpl
+SFX V ēs ūsu ēs is:dpg
+SFX V ēs ums ēs is:dpd
+SFX V ēs ūs ēs is:dpa
+SFX V ēs ūsos ēs is:dpl
+SFX V 0 u Å«s is:dpg
+SFX V Å«s ums Å«s is:dpd
+SFX V 0 os Å«s is:dpl
+SFX V is 0 [v]is
+SFX V s 0 [v]is
+SFX V as ā [k]as is:vpg
+SFX V s m [k]as is:vpd
+SFX V as o [k]as is:vpa
+SFX V as ā [t]as
+SFX V s m [t]as
+SFX V as o [t]as
+SFX V s jā [t]as
+SFX V as ās [t]as
+SFX V s i [t]as
+SFX V as ie [t]as
+SFX V as iem [t]as
+SFX V as os [t]as
+SFX V as ajos [t]as
+SFX V as ām [t]as
+SFX V as ajās [t]as
+SFX V is ā [^v]is
+SFX V s m [^v]is
+SFX V is o [^v]is
+SFX V is ajā [^v]is
+SFX V is Ä« [^v]is
+SFX V is Ä«s [^v]is
+SFX V is ai [^v]is
+SFX V is ie [^v]is
+SFX V is iem [^v]is
+SFX V is os [^v]is
+SFX V is ajos [^v]is
+SFX V is Ä«m [^v]is
+SFX V is ajās [^v]is
+SFX V ts Ŕa ts
+SFX V ts Ŕam ts
+SFX V ts Ŕu ts
+SFX V ts Ŕā ts
+SFX V s i ts
+SFX V ts Ŕas ts
+SFX V ts Ŕai ts
+SFX V ts Ŕi ts
+SFX V ts Ŕiem ts
+SFX V ts Ŕus ts
+SFX V ts Ŕos ts
+SFX V ts Ŕām ts
+SFX V ts Ŕās ts
+SFX V Å” a Å”
+SFX V Å” am Å”
+SFX V Å” u Å”
+SFX V Ŕ ā Ŕ
+SFX V Å” as Å”
+SFX V Å” ai Å”
+SFX V Å” i Å”
+SFX V Å” iem Å”
+SFX V Å” us Å”
+SFX V Å” os Å”
+SFX V Ŕ ām Ŕ
+SFX V Ŕ ās Ŕ
+SFX V s a [^ait]s
+SFX V s am [^ait]s
+SFX V s u [^ait]s
+SFX V s ā [^ait]s
+SFX V s as [^ait]s
+SFX V s ai [^ait]s
+SFX V s i [^ait]s
+SFX V s iem [^ait]s
+SFX V s us [^ait]s
+SFX V s os [^ait]s
+SFX V s ām [^ait]s
+SFX V s ās [^ait]s
+SFX V s a [^a]ts
+SFX V s am [^a]ts
+SFX V s u [^a]ts
+SFX V s ā [^a]ts
+SFX V s as [^a]ts
+SFX V s ai [^a]ts
+SFX V s i [^a]ts
+SFX V s iem [^a]ts
+SFX V s us [^a]ts
+SFX V s os [^a]ts
+SFX V s ām [^a]ts
+SFX V s ās [^a]ts
diff --git a/lv_LV/lv_LV.dic b/lv_LV/lv_LV.dic
index ac2bc38..fcdad20 100644
--- a/lv_LV/lv_LV.dic
+++ b/lv_LV/lv_LV.dic
@@ -1,156209 +1,66607 @@
-156208
-Abava/S
-Abavciems/
-Abavmala/S
-Abesīnija/S
-Abgara/Smsf
-Abhāzija/S
-Abrene/Ss
-Acone/S
-Acupīte/S
-Ada/Smsf
-Adalberts/Oitv
-Adelaida/S
-Adele/Smsf
-Adelheide/Smsf
-Adelīna/Smsf
-Adelīne/Smsf
-Adisabeba/S
-Adrians/Oitv
-Adrienna/Smsf
-Adrija/S
-Aduliena/S
-Adīna/Smsf
-Aelita/Smsf
-Afanasija/Smsf
-Afganistāna/S
-Afrodīte/S
-Agamemnons/O
-Agape/Smsf
-Agate/Smsf
-Agija/Smsf
-Agita/Smsf
-Aglona/S
-Agne/Smsf
-Agnese/Smsf
-Agneta/Smsf
-Agnija/Smsf
-Agnis/Pjuw
-Agra/Smsf
-Agris/Pjuw
-Agrita/Smsf
-Ahillejs/O
-Aidaho
-Aiga/Smsf
-Aigars/Oitv
-Aija/Smsf
-Ainaži/o
-Ainis/Pjuw
-Ainārs/Oitv
-Aira/Smsf
-Airida/Smsf
-Airita/Smsf
-Aisma/Smsf
-Aistars/Oitv
-Aistere/S
-Aiva/Smsf
-Aivars/Oitv
-Aiviekste/S
-Aiviekstīte/S
-Aivija/Smsf
-Aivis/Pjuw
-Aivita/Smsf
-Aizgārša/S
-Aizkalne/S
-Aizkarpati/o
-Aizkaukāzs/O
-Aizkraukle/S
-Aizkrauklis/Pjuw
-Aizkuja/S
-Aizpurve/S
-Aizpute/S
-Aizsili/o
-Aizstrautnieki/o
-Aizvīķi/o
-Akmeņupīte/S
-Aknīste/S
-Akselis/Pjuw
-Aksels/Oitv
-Aksnīte/Sm
-Aktjubinska/S
-Akurātere/S
-Akvelīna/Smsf
-Alabama/S
-Alauksts/O
-Alberts/Oitv
-Albertīne/Smsf
-Albiona/S
-Albānija/S
-Albīna/Smsf
-Albīns/Oitv
-Alcheimers/O
-Alda/Smsf
-Aldija/Smsf
-Aldis/Pjuw
-Aldona/Smsf
-Aldonis/Pjuw
-Aldris/Pjuw
-Aleksandra/Smsf
-Aleksandrija/S
-Aleksandrs/Oitv
-Aleksejs/Oitv
-Aleksis/Pjuw
-Alekšupīte/S
-Alens/Oitv
-Alfons/Oitv
-Alfrēds/Oitv
-Alfs/Oitv
-Alise/Smsf
-Alita/Smsf
-Alksniena/S
-Alkšņupe/S
-Alla/Smsf
-Allahs/O
-Allaži/o
-Alma/Smsf
-Almanta/S
-Almants/Oitv
-Almārs/Oitv
-Alnis/Pjuw
-Aloizs/Oitv
-Aloja/S
-Alpi/o
-Alsunga/S
-Alsviķi/o
-Alta/Smsf
-Alunāns/O
-Alvils/Oitv
-Alvis/Pjuw
-Alvita/Smsf
-Alvīne/Smsf
-Alīda/Smsf
-Alīna/Smsf
-Alīne/Smsf
-Alūksne/S
-Alžīra/S
-Alžīrija/S
-Amadejs/O
-Amalda/Smsf
-Amanda/Smsf
-Amanta/Smsf
-Ambeļi/o
-Amele/S
-Amerika/Sm
-Amilda/Smsf
-Amsterdama/S
-Amula/Smsf
-Amālija/Smsf
-Amūra/S
-Anastasija/Smsf
-Anatolijs/Oi
-Anatols/Oitv
-Ance/Smsf
-Anda/Smsf
-Andalūzija/S
-Andersens/O
-Andersons/O
-Andi/o
-Andis/Pjuw
-Andora/S
-Andra/Smsf
-Andrejosta/S
-Andrejs/Oitv
-Andrejsala/S
-Andreta/Smsf
-Andrievs/Oitv
-Andris/Pjuw
-Andrupene/S
-Andrupīte/Sm
-Andulis/Pjuw
-Andīna/Smsf
-Andžejs/Oitv
-Andžs/Oitv
-Anete/Smsf
-Angelika/Smsf
-Anglija/S
-Angola/S
-Angulēma/S
-Anisa/Smsf
-Anita/Smsf
-Anitra/Smsf
-Ankara/S
-Anna/Smsf
-Annemarija/Smsf
-Annenieki/o
-Annija/Smsf
-Anniņmuiža/S
-Anrijs/Oitv
-Ansgars/Oitv
-Ansis/Pjuw
-Anta/Smsf
-Antalja/S
-Antante/S
-Antarktika/S
-Antarktīda/S
-Antis/Pjuw
-Antiļas/m
-Antiņš/Oi
-Antonija/Smsf
-Antonijs/Oi
-Antons/Oitv
-Antoņina/Smsf
-Antra/Smsf
-Antuļi/o
-Antverpene/Sm
-Antūži/o
-Anubis
-Anvars/Oitv
-Anšlavs/Oitv
-Apalači/o
-Ape/S
-Apenīni/o
-Apgulde/S
-Apiņupe/Sm
-Apolonija/Smsf
-Apolons/O
-Apple
-Apriķi/o
-Apškalne/Sm
-Apšuciems/O
-Apšupe/Sm
-Ararats/O
-Ardis/Pjuw
-Arendole/S
-Argentīna/S
-Argods/Oitv
-Ariadne/Smsf
-Arianda/Smsf
-Aristotelis/P
-Arita/Smsf
-Arizona/S
-Arkanzasa/S
-Arktika/S
-Arkādija/Smsf
-Arkādijs/Oitv
-Arlita/Smsf
-Armanda/Smsf
-Armands/Oitv
-Armēnija/S
-Armīns/Oitv
-Arnis/Pjuw
-Arnita/Smsf
-Arno/=
-Arnolds/Oitv
-Arta/Smsf
-Artis/Pjuw
-Arturs/Oi
-Artūrs/Oitv
-Aruba/S
-Arveds/Oitv
-Arvils/Oitv
-Arvis/Pjuw
-Arvīds/Oitv
-Arābija/S
-Asare/S
-Asarupe/Sm
-Asja/Smsf
-Askolds/Oitv
-Asna/Smsf
-Asnate/Smsf
-Asne/Smsf
-Aspazija/S
-Astana/S
-Astrahaņa/S
-Astrīda/Smsf
-Astrīds/Oitv
-Asunsjona/S
-Asīrija/S
-Asūne/S
-Atašiene/S
-Atgāzene/S
-Atis/Pjuw
-Atlantija/S
-Atspuka/S
-Atstars/Oitv
-Atēna/Sm
-Auce/Smsf
-Auciems/O
-Audra/Smsf
-Audris/Pjuw
-Audriņi/o
-Audupīte/Sm
-Augstkalne/S
-Augstroze/S
-Auguste/Smsf
-Augustīns/O
-Augškurzeme/Sm
-Augšlīgatne/Sm
-Augšnemuna/S
-Augštaitija/S
-Augšvolga/S
-Augšzemgale/Sm
-Auleja/S
-Aumeisteri/o
-Auri/o
-Aurora/Smsf
-Aurēlija/Smsf
-Auseklis/Pjuw
-Ausmis/Pjuw
-Austra/Smsf
-Austrija/S
-Austris/Pjuw
-Austroungārija/S
-Austrumbaltija/S
-Austrumeiropa/S
-Austrumindija/S
-Austrumlatgale/Sm
-Austrumlatvija/S
-Austrumprūsija/S
-Austrumsibīrija/S
-Austrumtimora/S
-Austrumvidzeme/Sm
-Austrumvācija/S
-Austrumāzija/S
-Austrālija/S
-Austrālāzija/S
-Aušvice/Sm
-Azerbaidžāna/S
-Azoru
-Azova/S
-Aīda/Smsf
-Aļaska/S
-Aļģirds/Oitv
-Aļģirts/Oitv
-Aļģis/Pjuw
-Ašhabada/S
-Babete/Smsf
-Babilona/S
-Babilonija/S
-Babīte/S
-Bagdāde/S
-Bahamas/m
-Bahreina/S
-Bahs/O
-Baiba/Smsf
-Baikāls/O
-Bakingemšīra/S
-Baldone/S
-Balgale/S
-Bali
-Balkāni/o
-Baloži/o
-Baložupe/Sm
-Baltezers/O
-Baltija/S
-Baltimora/S
-Baltinava/S
-Baltiņi/o
-Baltkrievija/S
-Balupe/S
-Balvi/o
-Balvis/Pjuw
-Bamako
-Bandžula/S
-Bangkoka/S
-Bangladeša/S
-Bankoka/S
-Barba/Smsf
-Barbadosa/S
-Barbara/Smsf
-Barkava/S
-Barselona/S
-Basi/o
-Bastejkalns/O
-Baumgartena/S
-Bauska/S
-Baušķenieks/Oi
-Bavārija/S
-Baņuta/Smsf
-Beatrise/Smsf
-Beberbeķi/o
-Bebrene/S
-Bebri/o
-Bebrupe/Sm
-Bedfordšīra/S
-Beiruta/S
-Beja/S
-Bekingema/S
-Belcebuls/O
-Belfāsta/S
-Belgrada/S
-Beliza/S
-Bella/Smsf
-Bels/O
-Benedikts/Oitv
-Bengālija/S
-Benilukss/O
-Benina/S
-Benita/Smsf
-Benjamiņš/Oitv
-Bergena/S
-Berlīne/S
-Bermudu
-Bernadeta/Smsf
-Berne/S
-Bernedīne/Smsf
-Bernhards/Oitv
-Bernāti/o
-Berta/Smsf
-Bertolds/Oitv
-Bertrams/Oitv
-Besarābija/S
-Betija/Smsf
-Betlēme/S
-Beverīna/S
-Beāte/Smsf
-Beļava/S
-Beļģija/S
-Bierants/Oitv
-Biernis/Pjuw
-Bieķensala/S
-Biksti/o
-Bilbao
-Bilska/S
-Birbele/S
-Birma/S
-Birmingema/S
-Biruta/Smsf
-Birzgale/S
-Birzkalne/Sm
-Birži/o
-Bisau
-Bizantija/S
-Biķernieki/o
-Blankaskrogs/O
-Blankfelde/S
-Blaumanis/P
-Blome/S
-Blonti/o
-Blīdene/S
-Bodnieki/o
-Bogota/S
-Bohēmija/S
-Bolderāja/S
-Bolīvija/S
-Bombeja/S
-Bonna/S
-Boputatstvana/S
-Boriss/Oitv
-Bormaņi/o
-Borneo
-Bosfors/Oi
-Bosnija/S
-Botsvāna/S
-Boķi/o
-Boļeslavs/Oitv
-Brails/O
-Braitona/S
-Braki/o
-Bramberģe/S
-Brandenburga/S
-Brankas/m
-Branti/o
-Braslava/S
-Bratislava/S
-Brazīlija/S
-Bredforda/S
-Brencis/Pjuw
-Brenguļi/o
-Bridžtauna/S
-Briežuciems/O
-Briežupe/Sm
-Brigadere/Sm
-Brigi/o
-Brigita/Smsf
-Brisbena/S
-Brisele/S
-Bristole/Sm
-Britānija/S
-Brno
-Brocēni/o
-Brodaiža/S
-Brodveja/S
-Bronksa/S
-Broņislava/Smsf
-Broņislavs/Oitv
-Bruklina/S
-Brunava/S
-Bruneja/S
-Brunhilde/Smsf
-Brunis/Pjuw
-Bruno/=
-Brēmene/S
-Budapešta/S
-Budberga/S
-Budejovice/Sm
-Buenosairesa/S
-Bufalo
-Bukaiši/o
-Bukareste/S
-Bulduri/o
-Bulgārija/S
-Bunka/S
-Burgundija/S
-Burkinafaso
-Burtnieki/o
-Burundi
-Butnāri/o
-Buļļezers/O
-Buļļupe/S
-Buļļusala/S
-Bābele/S
-Bādenbādene/S
-Bānūži/o
-Bārbala/Smsf
-Bārta/S
-Bāzele/S
-Bēne/S
-Bērstele/S
-Bērtulis/Pjuw
-Bērvircava/S
-Bērzaune/S
-Bērzciems/O
-Bērze/S
-Bērzgale/S
-Bērzieši/o
-Bērzkalne/S
-Bērzkrogs/O
-Bērzpils/S
-Bēthovens/O
-Bīriņi/o
-Būhenvalde/Sm
-Būtiņģe/S
-Carnikava/S
-Cecīlija/Smsf
-Ceilona/S
-Cekule/S
-Cempi/o
-Centa/Smsf
-Centis/Pjuw
-Centrālamerika/S
-Centrāleiropa/S
-Centrāltirgus/S
-Centrālāfrika/S
-Centrālāzija/S
-Cera/Smsf
-Ceraukste/S
-Ceronis/Pjuw
-Cesvaine/S
-Cibla/S
-Cicerons/O
-Ciecere/S
-Ciemupe/S
-Cilda/Smsf
-Cilde/Smsf
-Cindija/Smsf
-Ciāna/S
-Code/S
-Cēre/S
-Cēres
-Cērkste/S
-Cērpene/S
-Cēsis/m
-Cēzars/O
-Cīrava/S
-Cīrihe/S
-Dabra/S
-Dace/Smsf
-Dagda/S
-Dagestāna/S
-Dagmāra/Smsf
-Dagne/Smsf
-Dagnija/Smsf
-Dagnis/Pjuw
-Daibe/S
-Daidze/Smsf
-Daiga/Smsf
-Daigone/Smsf
-Daila/Smsf
-Dailis/Pjuw
-Dailonis/Pjuw
-Dainida/Smsf
-Dainis/Pjuw
-Dainuvīte/Sm
-Daira/Smsf
-Dairis/Pjuw
-Dakara/S
-Dakota/S
-Dalī
-Damaska/S
-Dana/Smsf
-Danciga/S
-Daniela/Smsf
-Daniēls/Oitv
-Dans/Oitv
-Danute/Smsf
-Dardaneļi/o
-Daris/Pjuw
-Darvins/O
-Daudzese/S
-Daudzeva/S
-Daugava/S
-Daugavgrīva/S
-Daugavieši/o
-Daugavmala/S
-Daugavpils/S
-Daugmale/S
-Daugule/S
-Daugulis/Pjx
-Dauguļi/o
-Daukste/S
-Dauma/Smsf
-Daumants/Oitv
-Daunis/Pjuw
-Dauģirts/Oitv
-Davosa/S
-Debora/Smsf
-Deglavs/O
-Degole/S
-Degumnieki/o
-Dekarts/O
-Dekšāres/m
-Delavēra/S
-Delfi/o
-Deli
-Demene/S
-Demerova/S
-Denise/Smsf
-Denvera/S
-Detroita/S
-Devonšīra/S
-Didriķis/Pjuw
-Didzis/Pjuw
-Dienvidamerika/S
-Dienvidanglija/S
-Dienvidaustrumeiropa/S
-Dienvidaustrumāzija/S
-Dienvidaustrālija/S
-Dienvidbrazīlija/S
-Dienviddakota/S
-Dienvideiropa/S
-Dienvidfrancija/S
-Dienvidigaunija/S
-Dienvidkarolīna/S
-Dienvidkoreja/S
-Dienvidkrievija/S
-Dienvidkurzeme/S
-Dienvidlatgale/Sm
-Dienvidlibāna/S
-Dienvidrietumeiropa/S
-Dienvidsahalīna/S
-Dienvidslāvija/S
-Dienvidtirole/Sm
-Dienvidvelsa/S
-Dienvidāfrika/S
-Dienvidāzija/S
-Dienvidķīna/S
-Digmārs/Oitv
-Digna/Smsf
-Dignāja/S
-Dikļi/o
-Dina/Smsf
-Dinamo
-Dinija/Smsf
-Dionīss/O
-Diseldorfa/S
-Disnejlenda/Sm
-Dita/Smsf
-Diāna/Smsf
-Dižona/S
-Dižstende/S
-Dobele/S
-Dole/S
-Doloresa/Smsf
-Dominika/S
-Donalds/Oitv
-Donats/Oitv
-Donava/S
-Donis/Pjuw
-Donāts/Oitv
-Dora/Smsf
-Dorisa/Smsf
-Dorseta/S
-Dostojevskis/P
-Drabeši/o
-Dravis/Pjuw
-Dreiliņi/o
-Dricāni/o
-Drosma/Smsf
-Drosmis/Pjuw
-Droztala/Smsf
-Drusti/o
-Druviena/S
-Druvis/Pjuw
-Druvvaldis/Pjuw
-Drēzdene/S
-Dubeņi/o
-Dublina/S
-Dubna/S
-Dubuļi/o
-Dukstigals/O
-Dunalka/S
-Dunava/S
-Dundaga/S
-Dunika/S
-Dunte/S
-Durbe/S
-Dursupe/S
-Dutka/S
-Duvra/S
-Dušanbe/Sm
-Dviete/S
-Dzeguzēni/o
-Dzegužkalns/O
-Dzelde/Smsf
-Dzelzava/S
-Dzidra/Smsf
-Dzidris/Pjuw
-Dziedra/Smsf
-Dziesmusvētki/o
-Dzimtmisa/S
-Dzinta/Smsf
-Dzintara/Smsf
-Dzintarkrasts/O
-Dzintra/Smsf
-Dzirciems/O
-Dziļleja/S
-Dzērbene/S
-Dzīlis/Pjuw
-Dāgs/Oitv
-Dāna/Smsf
-Dāniels/Oitv
-Dānieļi/o
-Dānija/S
-Dārta/Smsf
-Dāvids/Oitv
-Dāvis/Pjuw
-Dēkla/Smsf
-Dīsburga/S
-Dņepra/S
-Dūda/Smsf
-Dūņezers/O
-Džakarta/S
-Džeimsa/S
-Džibuti
-Džo
-Džons/Oitv
-Džordžija/S
-Džordžtauna/S
-Džuljeta/Smsf
-Džūkste/S
-Eda/Smsf
-Edgars/Oitv
-Edijs/Oitv
-Edinburga/S
-Edips/O
-Edmunds/Oitv
-Edmārs/Oitv
-Edna/Smsf
-Eduards/Oitv
-Edvarts/Oitv
-Edvīns/Oitv
-Edīte/Sm
-Edžiņš/Oi
-Edžus/Sm
-Efeza/S
-Egeja/S
-Egija/Smsf
-Egils/Oitv
-Egita/Smsf
-Eglons/Oitv
-Egmonts/Oitv
-Egons/Oitv
-Egīls/Oitv
-Egļuciems/O
-Eifrata/S
-Einards/Oitv
-Einārs/Oitv
-Eiridīke/Sm
-Eiropa/S
-Eirovīzija/S
-Eirāzija/S
-Eisaks/Oix
-Eivona/S
-Eiženija/Smsf
-Eižens/Oitv
-Ekvadora/S
-Elba/S
-Eldorado
-Eleja/S
-Elena/Smsf
-Eleonora/Smsf
-Elfa/Smsf
-Elfrīda/Smsf
-Elga/Smsf
-Elgars/Oitv
-Elija/
-Elijam/
-Elijas/
-Eliju/
-Elijā/
-Eliss/Oitv
-Elita/Smsf
-Elizabete/Smsf
-Elkšņi/o
-Ella/Smsf
-Ellena/Smsf
-Elma/Smsf
-Elmara/Smsf
-Elmārs/Oitv
-Elmīra/Smsf
-Elna/Smsf
-Elste/S
-Elva/Smsf
-Elvijs/Oitv
-Elvis/Pjuw
-Elvita/Smsf
-Elvīra/Smsf
-Elza/Smsf
-Elīna/Smsf
-Elīza/Smsf
-Emanuels/Oitv
-Emburga/S
-Embūte/S
-Emirāti/o
-Emma/Smsf
-Emānuels/Oitv
-Emīlija/Smsf
-Emīls/Oitv
-Endzele/S
-Engure/S
-Epikūrs/O
-Erasts/Oitv
-Erevāna/S
-Erhards/Oitv
-Eritreja/S
-Erlands/Oitv
-Ermitāža/S
-Erna/Smsf
-Ernests/Oitv
-Ernestīne/Smsf
-Ernsts/Oitv
-Erots/O
-Ervīns/Oitv
-Eseksa/S
-Esmeralda/Smsf
-Esperanto
-Estere/Smsf
-Etiopija/S
-Euratom
-Eva/Smsf
-Evarts/Oitv
-Evelīna/Smsf
-Everests/O
-Everita/Smsf
-Everts/Oitv
-Evija/Smsf
-Evita/Smsf
-Ezere/S
-Ezerkalne/S
-Ezernieki/o
-Ežezers/O
-Eži/o
-Fanija/Smsf
-Farēru
-Fausts/O
-Felicianova/S
-Felicita/Smsf
-Feniķija/S
-Ferdinands/Oitv
-Fibonači/=
-Fidži
-Filadelfija/S
-Filips/Oitv
-Filipīnas/m
-Fjodors/Oi
-Flandrija/S
-Florence/S
-Florida/S
-Folklenda/S
-Fortūna/Smsf
-Franapole/S
-Francija/S
-Francis/Pjuw
-Franciska/Smsf
-Frankfurte/S
-Frederiks/Oitv
-Fredis/Pjuw
-Freids/O
-Fricis/Pjuw
-Fridolins/Oitv
-Fridrichs/Oitv
-Frīda/Smsf
-Frīderika/Smsf
-Frīdis/Pjuw
-Frītauna/S
-Frīģija/S
-Fārenheits/Oi
-Fēlikss/Oitv
-GB/=
-GHz/=
-GJ/=
-GWh/=
-Gabona/S
-Gabriēls/Oitv
-Gaidis/Pjuw
-Gaigalava/S
-Gailīši/o
-Gaismaspils/S
-Gaits/Oitv
-Gaiziņkalns/O
-Gaiziņš/O
-Gaiķi/o
-Gaiļezers/O
-Galante/S
-Galgauska/S
-Galileja/S
-Galilejs/O
-Galēni/o
-Gambija/S
-Gana/S
-Ganga/S
-Gardene/S
-Garezers/O
-Garkalne/S
-Garlībs/Oitv
-Gastons/Oitv
-Gatarta/S
-Gatis/Pjuw
-Gauja/S
-Gaujiena/S
-Gavartīne/S
-Gaveiki/o
-Gavieze/S
-Gaza/S
-Gazprom
-Gaļina/Sm
-Gdaņska/S
-GeV/=
-Gebhards/Oitv
-Geigers/O
-Genoveva/Smsf
-Georgs/Oitv
-Geraldine/Smsf
-Gerda/Smsf
-Gerhards/Oitv
-Germi/o
-Gestapo
-Gibraltārs/O
-Gija/Smsf
-Gijs/Oitv
-Gilgamešs/O
-Ginta/Smsf
-Ginters/Oitv
-Gints/Oitv
-Gita/Smsf
-Glorija/Smsf
-Glostera/S
-Glosteršīra/S
-Glāzgova/S
-Glāzšķūnis/P
-Glāžšķūnis/P
-Gobziņš/O
-Gogolis/P
-Golgata/S
-Golgāta/S
-Golvari/o
-Gomeļa/S
-Gorkijs/O
-Gotfrīds/Oitv
-Gothards/Oitv
-Gotlande/S
-Gotlibs/Oitv
-Gotlībs/Oi
-Gramzda/S
-Granada/S
-Graudupe/S
-Grebņeva/S
-Gregors/Oitv
-Grenctāle/S
-Grenlande/S
-Grenči/o
-Gricgale/S
-Grieta/Smsf
-Grieķija/S
-Griniča/S
-Grobiņa/S
-Groningena/S
-Grostona/S
-Groznija/S
-Grundzāle/S
-Gruzija/S
-Grāca/S
-Grāveri/o
-Grīziņkalns/O
-Guama/S
-Gudenieki/o
-Gudruna/Smsf
-Gudrīte/Sm
-Gudrūna/Smsf
-Gulbene/S
-Gulbēre/S
-Guna/Smsf
-Gunda/Smsf
-Gundabis/Pjuw
-Gundars/Oitv
-Gunis/Pjuw
-Gunita/Smsf
-Gunta/Smsf
-Guntars/Oitv
-Guntis/Pjuw
-Guntra/Smsf
-Guntris/Pjuw
-Gunvaldis/Pjuw
-Gunvaris/Pjuw
-Gunārs/Oitv
-Gustavs/Oitv
-Guste/Smsf
-Gusts/Oitv
-Gvadelupa/S
-Gvatemala/S
-Gvido/=
-Gvineja/S
-Gviāna/S
-Gārsene/S
-Gēte
-Gēteborga/S
-Gētem
-Gētes
-Gēti
-Gētē
-Gīzela/Smsf
-Habarovska/S
-Haiti
-Halina/Smsf
-Hamburga/S
-Hamlets/O
-Hanna/Smsf
-Hanoja/S
-Hansabanka/S
-Hanss/Oi
-Hanza/S
-Haralds/Oitv
-Harare/Sm
-Hardijs/Oitv
-Harijs/Oitv
-Harkova/S
-Hartuma/S
-Havaju
-Havanna/S
-Hedviga/Smsf
-Heidelberga/S
-Heinriks/Oitv
-Helga/Smsf
-Helma/Smsf
-Helmuts/Oitv
-Helmārs/Oitv
-Helsinki/o
-Helvijs/Oitv
-Helēna/Smsf
-Hempšīra/S
-Henriete/Smsf
-Henrijs/Oitv
-Herberts/Oitv
-Hercegovina/S
-Hermanis/Pjuw
-Hermejs/O
-Hermīne/Smsf
-Hersona/S
-Herta/Smsf
-Hifa/S
-Hilda/Smsf
-Hildegarde/Smsf
-Himalaji/o
-Hipokrāts/O
-Hirosima/S
-Hitlers/O
-Hjūstona/S
-Holande/S
-Holivuda/S
-Homērs/O
-Hondurasa/S
-Honkonga/S
-Horvātija/S
-Hošimina/S
-Hudzona/S
-Hugo/=
-Hz/=
-Hāga/S
-Hārlema/S
-Hēgelis/P
-Hūrons/Oi
-Ibiza/S
-Ibērija/S
-Ida/Smsf
-Iecava/S
-Ieriķi/o
-Igaunija/S
-Ignalina/S
-Ignats/Oitv
-Igors/Oitv
-Ija/Smsf
-Ikars/Oitv
-Ikšķile/S
-Ildze/Smsf
-Ileāna/Smsf
-Ilga/Smsf
-Ilgmārs/Oitv
-Ilgona/Smsf
-Ilgonis/Pjuw
-Ilgvars/Oitv
-Ilinoisa/S
-Ilizana/Smsf
-Iliāda/S
-Ilma/Smsf
-Ilmāja/S
-Ilmāra/Smsf
-Ilmārs/Oitv
-Ilona/Smsf
-Iluta/Smsf
-Ilva/Smsf
-Ilvars/Oitv
-Ilvija/Smsf
-Ilze/Smsf
-Ilzene/S
-Ilzeskalns/O
-Ilūkste/S
-Imalda/Smsf
-Imanta/Smsf
-Imants/Oitv
-Imula/Smsf
-Ina/Smsf
-Inciems/O
-Indars/Oitv
-Indianapolisa/S
-Indija/S
-Indiāna/S
-Indonēzija/S
-Indostāna/S
-Indoķīna/S
-Indra/Smsf
-Indris/Pjuw
-Indriķis/Pjuw
-Indrāni/o
-Indulis/Pjuw
-Ine/Smsf
-Inese/Smsf
-Inesis/Pjuw
-Ineta/Smsf
-Ineši/o
-Inga/Smsf
-Ingars/Oitv
-Ingeborga/Smsf
-Ingmārs/Oitv
-Ingrīda/Smsf
-Inguna/Smsf
-Inguns/Oitv
-Ingus/Sm
-Ingvars/Oitv
-Ingūna/Smsf
-Inita/Smsf
-Insbruka/S
-Inta/Smsf
-Intars/Oitv
-Internets/O
-Interpols/O
-Intra/Smsf
-Ints/Oitv
-Inuta/Smsf
-Ināra/Smsf
-Inārs/Oitv
-Inčukalns/O
-Ipiķi/o
-Ipolits/Oitv
-Ira/Smsf
-Iraida/Sm
-Iraīda/Smsf
-Irita/Smsf
-Irkutska/S
-Irlava/S
-Irma/Smsf
-Irmgarde/Smsf
-Irtiša/S
-Irvita/Smsf
-Irāka/S
-Irāna/S
-Irēna/Smsf
-Irīda/Smsf
-Irīna/Smsf
-Irši/o
-Islamabada/S
-Islande/S
-Istalsna/S
-Istra/S
-Ita/Smsf
-Itālija/S
-Iva/Smsf
-Ivanda/Smsf
-Ivande/S
-Ivans/Oi
-Ivars/Oitv
-Iveta/Smsf
-Ivis/Pjuw
-Ivita/Smsf
-Ivo/=
-Ivonna/Smsf
-Iza/Smsf
-Izabella/Smsf
-Izanda/Smsf
-Izidors/Oitv
-Izolde/Smsf
-Izraēla/S
-Izvalta/S
-Izīda/Smsf
-Iļģuciems/O
-Jadviga/Smsf
-Jagailis/Pjuw
-Jahve
-Jahvem
-Jahves
-Jahvi
-Jahvē
-Jalta/S
-Jamaika/S
-Jamala/S
-Jana/Smsf
-Janapole/S
-Jancis/Pjuw
-Janka/
-Jankam/
-Jankas/
-Janku/
-Jankā/
-Jankām/
-Jankās/
-Janīna/Smsf
-Japāna/S
-Jarmuts/Oitv
-Jaroslavļa/S
-Jasmuiža/S
-Jaunaglona/S
-Jaunalūksne/S
-Jaunanna/S
-Jaunauce/S
-Jaunbakāni/o
-Jaunbērze/S
-Jaundienvidvelsa/S
-Jaungads/Oi
-Jaungulbene/S
-Jaungvineja/S
-Jaunjelgava/S
-Jaunjērcēni/o
-Jaunkaledonija/S
-Jaunkalsnava/S
-Jaunklidzis/P
-Jaunlaicene/S
-Jaunlutriņi/o
-Jaunmārupe/S
-Jaunmēmele/S
-Jaunmīlgrāvis/P
-Jaunogre/S
-Jaunokra/S
-Jaunolaine/S
-Jaunpiebalga/S
-Jaunpils/S
-Jaunrauna/S
-Jaunsaule/S
-Jaunskotija/S
-Jaunskulte/S
-Jaunsudrabiņš/O
-Jaunsvirlauka/S
-Jaunsāti/o
-Jaunzēlande/S
-Jautris/Pjuw
-Jautrīte/Sm
-Jehova/
-Jehovam/
-Jehovas/
-Jehovu/
-Jehovā/
-Jelgava/S
-Jemena/S
-Jeremija/
-Jeremijam/
-Jeremijas/
-Jeremiju/
-Jersika/S
-Jeruzaleme/S
-Jesaja/
-Jesajam/
-Jesajas/
-Jesaju/
-Jete/Smsf
-Jevgeņija/Smsf
-Jevgeņijs/Oitv
-Jezups/Oitv
-Jitlande/Sm
-Joahims/Oitv
-Jogita/Smsf
-Johanna/Smsf
-Johannesburga/S
-Jokohama/S
-Jolanta/Smsf
-Jona/Smsf
-Jonass/Oitv
-Jonatāns/Oitv
-Jordisa/Smsf
-Jordāna/S
-Jordānija/S
-Jorens/Oitv
-Jorka/S
-Jorkšīra/S
-Joāna/Smsf
-Judīte/Sm
-Jugla/S
-Jukona/S
-Juliana/Smsf
-Juliāns/Oitv
-Jumurda/S
-Junora/Smsf
-Jupiters/O
-Jurate/Smsf
-Jurijs/Oi
-Juris/Pjuw
-Jurģi/o
-Jurģis/Pjuw
-Justins/Oitv
-Justs/Oitv
-Justīne/Smsf
-Juta/Smsf
-Jānis/Pjuw
-Jātvingija/S
-Jāzeps/Oitv
-Jāņmuiža/S
-Jāņuciems/O
-Jāņukalns/O
-Jāņuvārti/o
-Jēkabnieki/o
-Jēkabpils/S
-Jēkabs/Oitv
-Jērika/S
-Jēzuliņš/O
-Jēzus/S
-Jūdas/=
-Jūdaži/o
-Jūdeja/S
-Jūlija/Smsf
-Jūrkalne/S
-Jūrmalciems/O
-Jūsmiņš/Oitv
-Kabile/S
-Kaboverde/S
-Kabula/S
-Kadaga/S
-Kadaraša/S
-Kadrija/Smsf
-Kaibala/S
-Kaigi/o
-Kaijciems/O
-Kains/O
-Kaira/Smsf
-Kairīši/o
-Kaiva/Smsf
-Kaive/S
-Kaldabruņa/S
-Kalevipoegs/O
-Kalgari
-Kalifornija/S
-Kalkuta/S
-Kalkūne/S
-Kalnaciems/O
-Kalnakrogs/O
-Kalncempji/o
-Kalnciems/O
-Kalniena/S
-Kalnišķi/o
-Kalnāres/m
-Kalpaks/O
-Kalsnava/S
-Kaltene/S
-Kalupe/S
-Kalvene/S
-Kalvis/Pjuw
-Kalvāni/o
-Kalēti/o
-Kambodža/S
-Kambrija/S
-Kamerūna/S
-Kamila/Smsf
-Kamradzis/Pj
-Kamčatka/S
-Kanbera/S
-Kandava/S
-Kangari/o
-Kangars/Oi
-Kantinieki/o
-Kants/O
-Kanzasa/S
-Kanāda/S
-Kanārijas/
-Kanāriju/
-Kapitolijs/O
-Kapiņi/o
-Karabaha/S
-Karakasa/S
-Karači
-Karina/Smsf
-Karla/Smsf
-Karlīna/Smsf
-Karmena/Smsf
-Karola/Smsf
-Karpati/o
-Kartāga/S
-Karva/S
-Karēlija/S
-Karību
-Karīna/Smsf
-Kasablanka/S
-Kaspars/Oitv
-Kaspija/S
-Kastīlija/S
-Katalonija/S
-Kate/Smsf
-Katlakalns/O
-Katmandu
-Katrīna/Smsf
-Katrīndambis/P
-Katvari/o
-Kaudzīši/o
-Kauguri/o
-Kaukāzs/O
-Kaunata/S
-Kaups/Oitv
-Kauņa/S
-Kazahija/S
-Kazahstāna/S
-Kazaņa/S
-Kazdanga/S
-Kazimirova/S
-Kazimirs/Oitv
-Kaķenieki/o
-Kaļiņingrada/S
-Kaļķi/o
-Keiptauna/S
-Kembridža/S
-Kembridžšīra/S
-Kemerova/S
-Kenija/S
-Kenta/S
-Kenterberija/S
-Kentuki
-Kigali
-Kijeva/S
-Kilimandžāro
-Kingstona/S
-Kintija/Smsf
-Kinšasa/S
-Kioto
-Kipra/S
-Kira/Smsf
-Kirgizstāna/S
-Kirgīzija/S
-Kiribati
-Kitija/Smsf
-Kito
-Kišiņeva/S
-Klaipēda/S
-Klapkalnciems/O
-Klarisa/Smsf
-Klaudija/Smsf
-Klaudijs/Oitv
-Kleisti/o
-Klements/Oitv
-Klementīne/Smsf
-Kleopatra/Smsf
-Klieņi/o
-Klinta/Smsf
-Klitija/Smsf
-Kliģene/S
-Klondaika/S
-Klostere/S
-Klāra/Smsf
-Klāss/Oitv
-Klāvs/Oitv
-Klīvlenda/S
-Knuts/Oitv
-Kobe/S
-Kocēni/o
-Koknese/S
-Koknesis/Pjuw
-Kolka/S
-Kolombo
-Kolorado
-Kolorādo
-Kolumbija/S
-Komoru
-Konektikuta/S
-Konfūcijs/O
-Kongo
-Konkordija/Smsf
-Konrāds/Oitv
-Konstance/Smsf
-Konstantinopole/S
-Konstantīns/Oitv
-Kopenhāgena/S
-Kora/Smsf
-Kordiljeri/o
-Koreja/S
-Korinta/S
-Kornelijs/Oitv
-Korneti/o
-Kornvola/S
-Kornēlija/Smsf
-Kornēlijs/Oi
-Korsika/S
-Korģene/S
-Kosova/S
-Kostarika/S
-Kotdivuāra/S
-Koventri
-Krakova/S
-Krape/S
-Krasnojarska/S
-Krasti/o
-Kraukļi/o
-Krievija/S
-Krievzeme/S
-Krima/S
-Krimulda/S
-Krimūnas/m
-Krista/Smsf
-Kristaps/Oitv
-Kristiāna/Smsf
-Kristiāns/Oitv
-Kristofers/Oitv
-Krists/Oitv
-Kristus/Sm
-Kristīne/Smsf
-Krišjānis/Pjuw
-Krišjāņi/o
-Krišs/Oitv
-Krote/S
-Kroņauce/S
-Krustakmens/O
-Krustpils/S
-Kruķi/o
-Krāslava/S
-Krēta/S
-Krūmāji/o
-Ksenija/Smsf
-Kualalumpura/S
-Kuba/S
-Kubuļi/o
-Kuiviži/o
-Kuks/O
-Kukšas/m
-Kuldīga/S
-Kumbuļi/o
-Kuprava/S
-Kurbads/O
-Kurdistāna/S
-Kurmene/S
-Kursīši/o
-Kurzeme/Ss
-Kusa/S
-Kuveita/S
-Kuzbass/O
-Kušneri/o
-Kvebeka/S
-Kvīnslenda/S
-Kākciems/O
-Kārkli/o
-Kārlis/Pjuw
-Kārsava/S
-Kārzdaba/S
-Kārķi/o
-Kārļi/o
-Kāvi/o
-Kēnigsberga/S
-Kūdums/O
-LVL/=
-Labrencis/Pjuw
-Labīte/Sm
-Lagosa/S
-Lahora/S
-Laida/Smsf
-Laidi/o
-Laidze/S
-Laila/Smsf
-Laima/Smsf
-Laimdota/Smsf
-Laimdots/Oitv
-Laimis/Pjuw
-Laimiņš/Oitv
-Laimnesis/Pjuw
-Laimonis/Pjuw
-Laimrota/Smsf
-Laine/Smsf
-Lalita/Smsf
-Lamanšs/O
-Lameķins/Oitv
-Lana/Smsf
-Lankašīra/S
-Laosa/S
-Lapasa/S
-Lapmežciems/O
-Lapzeme/S
-Laris/Pjuw
-Larisa/Smsf
-Lasvegasa/S
-Late/Smsf
-Latgale/Ss
-Lattelecom
-Lattelekom
-Latvenergo
-Latvija/S
-Latīņamerika/S
-Laubere/S
-Laucese/S
-Lauciene/S
-Lauderi/o
-Launkalne/S
-Laura/Smsf
-Laurciems/O
-Lauris/Pjuw
-Lautere/S
-Lavuazjē/=
-Lavīde/S
-Lavīze/Smsf
-Lazdona/S
-Lazdukalns/O
-Lašupe/S
-Leibnics/O
-Leidene/S
-Leimaņi/o
-Leipciga/S
-Lejasciems/O
-Lejaskurzeme/S
-Lejassaksija/S
-Lejasstradi/o
-Lejasstrazdi/o
-Lelde/Smsf
-Lendza/S
-Lendži/o
-Lenora/Smsf
-Leo/=
-Leokādija/Smsf
-Leonards/Oitv
-Leonija/Smsf
-Leonora/Smsf
-Leons/Oitv
-Leontīne/Smsf
-Leonīda/Smsf
-Leonīds/Oitv
-Leopolds/Oitv
-Lesoto
-Lestene/S
-Lestera/S
-Lesteršīra/S
-Letonika/S
-Libāna/S
-Libērija/S
-Lida/Smsf
-Lidija/Smsf
-Liega/Smsf
-Lielaiskrogs/O
-Lielauce/S
-Lielbritānija/S
-Lielezers/O
-Lielkrievija/S
-Lielplatone/S
-Lielstraupe/S
-Lielsvitene/S
-Lielupe/S
-Lielvidzeme/S
-Lielvircava/S
-Lielvācija/S
-Lielvārde/S
-Lielvārdis/P
-Liena/Smsf
-Liene/Smsf
-Liepna/S
-Liepupe/S
-Liepāja/S
-Liepāre/S
-Lietuva/S
-Liezere/S
-Ligija/Smsf
-Ligita/Smsf
-Lihtenšteina/S
-Lilaste/S
-Lilita/Smsf
-Liliāna/Smsf
-Limbaži/o
-Linards/Oitv
-Linda/Smsf
-Linezers/O
-Linux
-Linčs/O
-Liona/S
-Lipsts/Oitv
-Lipušķi/o
-Lisabona/S
-Lita/Smsf
-Litene/S
-Liverpūle/Sm
-Livonija/S
-Liza/Smsf
-Lizdēni/o
-Lizete/Smsf
-Lizums/O
-Loberģi/o
-Lociki/o
-Lolita/Smsf
-Lombardija/S
-Lomi/o
-Lomonosovs/O
-Londona/S
-Lone/S
-Longailenda/S
-Longīns/Oitv
-Lonija/Smsf
-Lore/Smsf
-Loreta/Smsf
-Losandželosa/S
-Lotārs/Oitv
-Ložmetējkalns/O
-Ls/=
-Lube/S
-Lubeja/S
-Lubāna/S
-Lucavsala/S
-Lucifers/O
-Luda
-Ludi
-Ludiem
-Ludim
-Ludis
-Ludmila/Smsf
-Ludos
-Ludus
-Ludvigs/Oitv
-Ludza/S
-Ludī
-Ludītis/Pj
-Luiziāna/S
-Lukrēcija/Smsf
-Luksemburga/S
-Lumbago
-Luters/O
-Lutriņi/o
-Luvra/S
-Luīze/Smsf
-Lādezers/O
-Lāra/Smsf
-Lāčplēsis/P
-Lēdmane/S
-Lēdurga/S
-Lība/Smsf
-Lībagi/o
-Lībeka/S
-Lībija/S
-Līdumi/o
-Līgatne/S
-Līgonis/Pjuw
-Līgosvētki/o
-Līksma/Smsf
-Līksna/S
-Līna/Smsf
-Līsa/Smsf
-Līva/Smsf
-Līvbērze/S
-Līvija/Smsf
-Līvzeme/S
-Līvāni/o
-Līze/Smsf
-Līzespasts/O
-Lūcija/Smsf
-Lūcijs/Oitv
-Lūdolfs/Oitv
-Lūkass/Oitv
-Lūznava/S
-MB/=
-MHz/=
-MJ/=
-MWh/=
-Madagaskara/S
-Madars/Oitv
-Madaļa/Smsf
-Made/Smsf
-Madis/Pjuw
-Madliena/S
-Madona/S
-Madrasa/S
-Madride/S
-Madžuro
-Magadana/S
-Magda/Smsf
-Magdalēna/Smsf
-Magdeburga/S
-Magelāns/O
-Magnuss/Oitv
-Maiami
-Maiga/Smsf
-Maigonis/Pjuw
-Maigurs/Oitv
-Maija/Smsf
-Maikls/Oi
-Maikopa/S
-Maina/S
-Maira/Smsf
-Mairis/Pjuw
-Mairita/Smsf
-Majori/o
-Makao
-Makašāni/o
-Maksimilians/Oitv
-Maksis/Pjuw
-Malabo
-Malaizija/S
-Malaja/S
-Malda/Smsf
-Maldivas/
-Maldivu/
-Maliena/S
-Maljorka/S
-Malta/S
-Malvis/Pjuw
-Malvīne/Smsf
-Mandžūrija/S
-Manfreds/Oitv
-Manfrēds/Oi
-Mangaļi/o
-Mangaļsala/S
-Manhetena/S
-Manila/S
-Mančestra/S
-Maputu
-Marakeša/S
-Mareks/Oitv
-Mareta/S
-Marga/Smsf
-Margarita/Smsf
-Margita/Smsf
-Margonis/Pjuw
-Margota/Smsf
-Margots/Oitv
-Margrieta/Smsf
-Marianna/Smsf
-Marija/Smsf
-Marika/Smsf
-Marina/Smsf
-Mariona/Smsf
-Mariss/Oitv
-Marita/Smsf
-Mariuss/Oitv
-Marks/Oitv
-Markus/Sm
-Markuss/Oitv
-Marlēna/Smsf
-Marlēne/Smsf
-Maroka/S
-Marseļa/S
-Marss/O
-Marta/Smsf
-Martinika/S
-Maruta/Smsf
-Marģers/Oitv
-Marīna/Smsf
-Masačūsetsa/S
-Maskava/S
-Matejs/Oitv
-Matilde/Smsf
-Matkule/S
-Matīss/Oitv
-Matīši/o
-Mauritānija/S
-Maurīcija/S
-Mazirbe/S
-Mazlauki/o
-Mazsalaca/S
-Mazzalve/S
-Mazāzija/S
-Maķedonija/S
-Maļinova/S
-Mbit/=
-Mbps/=
-MeV/=
-Medumi/o
-Medze/S
-Medņeva/S
-Medņi/o
-Mefistofelis/Pj
-Megija/Smsf
-Mehiko
-Meinhards/Oitv
-Meirāni/o
-Meka/S
-Meksika/S
-Melburna/S
-Meldra/Smsf
-Meldris/Pjuw
-Melita/Smsf
-Melluži/o
-Melngailis/P
-Melnkalne/S
-Melnsils/O
-Melānija/Smsf
-Memfisa/S
-Mena/S
-Menarda/Smsf
-Mensfīlda/S
-Menģelsone/Sm
-Merida/Smsf
-Merilenda/S
-Merkūrs/O
-Mersede/Smsf
-Merķelis/P
-Meta/Smsf
-Mezopotāmija/S
-Meņģele/S
-Mežaparks/Oi
-Mežciems/O
-Mežgale/S
-Mežinieki/o
-Mežotne/S
-Mežupe/S
-Mežvidi/o
-Mežāre/S
-Mežāzis/Pj
-Miervalda/Smsf
-Miervaldis/Pjuw
-Miezāji/o
-Mihails/Oitv
-Mikronēzija/S
-Miks/Oitv
-Mikus/Sm
-Milda/Smsf
-Milija/Smsf
-Milisanda/Smsf
-Miltiņi/o
-Milvoki
-Milzkalne/S
-Milāna/S
-Mindaugs/Oitv
-Mineapolisa/S
-Minesota/S
-Minhauzens/O
-Minhene/Sm
-Minjona/Smsf
-Minna/Smsf
-Minska/S
-Minstere/S
-Mintauts/Oitv
-Mintāls/Oitv
-Mirdza/Smsf
-Mirga/Smsf
-Mirjama/Smsf
-Mirta/Smsf
-Misisipi
-Misūri
-Mičigana/S
-Miķelis/Pjuw
-Miķeļdiena/S
-Mjanma/S
-Mocarts/O
-Modra/Smsf
-Modris/Pjuw
-Modrīte/Sm
-Mogadīšo
-Moldova/S
-Moldāvija/S
-Molohs/O
-Monako
-Monblāns/O
-Mongolija/S
-Monika/Smsf
-Monna/Smsf
-Monpansjē
-Monreāla/S
-Monta/Smsf
-Montekarlo
-Montevideo
-Montāna/S
-Monvids/Oitv
-Monvīds/Oitv
-Mordanga/S
-More/S
-Morics/Oitv
-Moricsala/S
-Morze
-Morzem
-Morzes
-Morzi
-Morzē
-Morāvija/S
-Mozambika/S
-Mozus/S
-Mucenieki/o
-Mudrīte/Sm
-Mudīte/Sm
-Muhameds/O
-Muizenieki/o
-Mundra/Smsf
-Muntis/Pjuw
-Murjāņi/o
-Murmanska/S
-Murmastiene/S
-Mākoņkalns/O
-Māle/S
-Mālmuiža/S
-Mālpils/S
-Mālupe/S
-Māra/Smsf
-Mārciena/S
-Mārcis/Pjuw
-Mārica/Smsf
-Mārieta/Smsf
-Māris/Pjuw
-Māriņkalns/O
-Mārkalne/S
-Mārsnēni/o
-Mārtiņdiena/S
-Mārtiņš/Oitv
-Mārupe/S
-Māstrihta/S
-Māteri/o
-Mēdzūla/S
-Mēmele/S
-Mērdzene/S
-Mērnieki/o
-Mērsrags/O
-Mētriena/S
-Mīle/Smsf
-Mīlgrāvis/Pj
-Mūrmuiža/S
-Mūsa/S
-Nadīna/Smsf
-Nagļi/o
-Nairobi
-Nameda/Smsf
-Nameizis/Pjuw
-Namejs/Oitv
-Namībija/S
-Nanija/Smsf
-Nansija/Smsf
-Napoleons/O
-Narda/Smsf
-Narva/S
-Nate/Smsf
-Natālija/Smsf
-Naudaskalns/O
-Naudīte/S
-Naujene/S
-Naukšēni/o
-Naula/Smsf
-Nauris/Pjuw
-Nautrēni/o
-Neapole/S
-Nebraska/S
-Nelda/Smsf
-Nellija/Smsf
-Nemuna/S
-Neptūns/O
-Nepāla/S
-Nereta/S
-Nesteri/o
-Neveja/S
-Nica/S
-Nigēra/S
-Nigērija/S
-Nikaragva/S
-Niklāvs/Oitv
-Nikodēms/Oitv
-Nikola/Smsf
-Nikolajs/Oitv
-Nikosija/S
-Niks/Oitv
-Nils/Oitv
-Ninona/Smsf
-Nirnberga/S
-Nirza/S
-Niāra/Smsf
-Noass/O
-Nobels/O
-Norberts/Oitv
-Norfolka/S
-Noriļska/S
-Normandija/S
-Normunds/Oitv
-Norvēģija/S
-Norčēpinga/S
-Notingema/S
-Notingemšīra/S
-Novgoroda/S
-Novorosijska/S
-Novosibirska/S
-Nr./=
-Nukši/o
-Nuķis/P
-Nācarete/S
-Nīca/S
-Nīcgale/S
-Nīderlande/S
-Nīgrande/S
-Nīkrāce/S
-Nīla/S
-Nīls/Oitv
-Nītaure/S
-Odesa/S
-Odisejs/O
-Odziena/S
-Ofēlija/Sm
-Ogre/S
-Ogresgals/O
-Ohaio
-Ohotska/S
-Ojārs/Oitv
-Okeānija/S
-Oklahoma/S
-Oklenda/S
-Oksana/Smsf
-Oksforda/S
-Olafs/Oitv
-Olainfarm
-Olavs/Oitv
-Olga/Smsf
-Olimps/O
-Olita/Smsf
-Olīvija/Smsf
-Omega/S
-Omska/S
-Omula/Smsf
-Omuļi/o
-Omāna/S
-Ontārio
-Oregona/S
-Orests/Oitv
-Orinoko
-Orlova/S
-Ortrūde/Smsf
-Osaka/S
-Oskars/Oitv
-Oslo
-Osvalds/Oitv
-Otava/S
-Otaņķi/o
-Otello
-Oto/=
-Otokars/Oitv
-Otomars/Oitv
-Otomārs/Oitv
-Otīlija/Smsf
-Ozolkalns/O
-Ozolmuiža/S
-Ozolnieki/o
-Ozolpils/S
-Ozupine/S
-Oļegs/Oitv
-Oļģerts/Oitv
-Ošenieki/o
-Oškrogs/O
-Ošupe/S
-Oņegins/O
-PJ/=
-Pabaži/o
-Padone/S
-Padure/S
-Paganīni/=
-Pakistāna/S
-Palanga/S
-Palestīna/S
-Palsmane/S
-Paltons/O
-Pampāļi/o
-Panama/S
-Panevēža/S
-Paplaka/S
-Paragvaja/S
-Parma/S
-Parīze/S
-Pasiene/S
-Pastende/S
-Patmalnieki/o
-Patriks/Oi
-Patrīcija/Smsf
-Paula/Smsf
-Paulis/Pjuw
-Pauls/Oitv
-Paulīne/Smsf
-Pazlauga/S
-Pašuliene/S
-Pededze/S
-Pedele/S
-Pegazs/O
-Pekina/S
-Peloponēsa/S
-Pelēči/o
-Pelči/o
-Penkule/S
-Pensilvānija/S
-Pentagons/O
-Pepija/Smsf
-Persija/S
-Persijs/Oitv
-Petrograda/S
-Phenjana/S
-Pidriķis/Pjuw
-Piedruja/S
-Piedņestra/S
-Pieniņi/o
-Pierīga/S
-Pikaso
-Pilda/S
-Pilsblīdene/S
-Pilskalne/S
-Pilsrundāle/S
-Pilsskola/S
-Piltene/S
-Pilāts/O
-Pireneji
-Pitagors/O
-Pitkērna/S
-Pitsburga/S
-Piņķi/o
-Planks/O
-Platone/S
-Platons/O
-Pleskava/S
-Plutons/O
-Plātere/S
-Plāņi/o
-Plūdonis/P
-Pociems/O
-Pokumina/S
-Polija/S
-Polinēzija/S
-Polocka/S
-Polārzvaigzne/S
-Pomerānija/S
-Pompeja/S
-Poncijs/O
-Pope/S
-Portugāle/S
-Poseidons/O
-Potsdama/S
-Poznaņa/S
-Prauliena/S
-Preiļi/o
-Preiļupe/S
-Priekule/S
-Priekuļi/o
-Prikuļi/o
-Primorska/S
-Prometejs/O
-Provansa/S
-Prāga/S
-Prūsija/S
-Puertoriko
-Puikule/S
-Purmsāti/o
-Purvciems/O
-Puze/S
-Puša/S
-Puškins/O
-Pušmucova/S
-Pāce/S
-Pāle/S
-Pārdaugava/S
-Pārlielupe/S
-Pārogre/S
-Pārventa/S
-Pāvels/Oi
-Pāvilosta/S
-Pāvils/Oitv
-Pāvuls/O
-Pērlahārbora/S
-Pērnava/S
-Pērse/Smsf
-Pērļupe/S
-Pēterbaznīca/S
-Pēterburga/S
-Pēterdiena/S
-Pēterhofa/S
-Pēteris/Pjuw
-Pūre/S
-Radžupīte/S
-Rafaels/O
-Raganiezis/P
-Ragnārs/Oitv
-Raimonda/Smsf
-Raimonds/Oitv
-Raina/Smsf
-Rainers/Oitv
-Rainis/P
-Raipole/S
-Raita/Smsf
-Raitis/Pjuw
-Raits/Oitv
-Raivis/Pjuw
-Raivo/=
-Ralfs/Oitv
-Ramata/S
-Ramona/Smsf
-Ranka/S
-Ranna/Smsf
-Ranta/Smsf
-Ranči/o
-Rasma/Smsf
-Rasmis/Pjuw
-Rasulīte/Sm
-Ratnieki/o
-Raudupīte/S
-Rauls/Oitv
-Rauna/S
-Raņķi/o
-Rebeka/Smsf
-Regīna/Smsf
-Reikjavika/S
-Reina/Smsf
-Reinhards/Oitv
-Reinholds/Oitv
-Reinis/Pjuw
-Rembate/S
-Rembrants/O
-Remte/S
-Rencēni/o
-Renda/S
-Renita/Smsf
-Renārs/Oitv
-Renāte/Smsf
-Renāts/Oitv
-Riebiņi/o
-Rietumaustrālija/S
-Rietumbaltija/S
-Rietumberlīne/S
-Rietumeiropa/S
-Rietumindija/S
-Rietumkrievija/S
-Rietumlatgale/S
-Rietumsahāra/S
-Rietumsamoa
-Rietumvidzeme/S
-Rietumvirdžīnija/S
-Rietumvācija/S
-Rietumāfrika/S
-Riežupe/S
-Rigonda/Smsf
-Rihards/Oitv
-Rikava/S
-Riksdāgs/O
-Rimants/Oitv
-Rimicāni/o
-Rinalda/Smsf
-Rinalds/Oitv
-Ringolds/Oitv
-Riodežaneiro
-Rita/Smsf
-Rite/S
-Ritma/Smsf
-Ritvaldis/Pjuw
-Ritvars/Oitv
-Rivjēra/S
-Ričards/Oitv
-Ričmonda/S
-Ričs/Oitv
-Roberta/Smsf
-Roberts/Oitv
-Robežnieki/o
-Rodailenda/S
-Roderiks/Oitv
-Rodrigo/=
-Roja/S
-Rojupe/S
-Rolanda/Smsf
-Rolands/Oitv
-Rolfs/Oitv
-Roma/S
-Romualda/Smsf
-Romualds/Oitv
-Ronalds/Oitv
-Ropaži/o
-Rosalinde/Smsf
-Rosinante/S
-Rostoka/S
-Rostova/S
-Rosība/S
-Roterdama/S
-Rozentāls/O
-Rozula/S
-Rozālija/Smsf
-Rozēni/o
-Rožupe/S
-Ruanda/S
-Rubene/S
-Rubenss/O
-Rubeņi/o
-Rucava/S
-Rudbārži/o
-Rudzāti/o
-Rudīte/Sm
-Rugāji/o
-Rumbula/S
-Rumānija/S
-Rundāle/S
-Rundāni/o
-Ruskulova/S
-Ruta/Smsf
-Rute/Smsf
-Rušona/S
-Ružina/S
-Rāmuļi/o
-Rātsupe/Sm
-Rāzna/S
-Rēvele/S
-Rēzekne/S
-Rīdzene/S
-Rīga/S
-Rīteri/o
-Rītupe/S
-Rīva/S
-Rūdis/Pjuw
-Rūdolfs/Oitv
-Rūjiena/S
-Rūpnieki/o
-Rūsiņš/Oi
-Rūta/Smsf
-Sabile/S
-Sabīne/Smsf
-Sahalīna/S
-Sahāra/S
-Saikava/S
-Saivis/Pjuw
-Saka/S
-Sakramento
-Sakse/S
-Saksija/S
-Sakstagals/O
-Salaca/S
-Salacgrīva/S
-Salaspils/S
-Saldus/S
-Saliena/S
-Sallija/Smsf
-Salnava/S
-Salome/Smsf
-Salvadora/S
-Salvis/Pjuw
-Samanta/Smsf
-Samarija/S
-Samuēls/Oitv
-Samāra/S
-Sanda/Smsf
-Sandija/Smsf
-Sandis/Pjuw
-Sandra/Smsf
-Sandris/Pjuw
-Sanfrancisko
-Sanhosē
-Sanija/Smsf
-Sanita/Smsf
-Sanktpēterburga/S
-Sanmarīno
-Sanpaulu
-Sansalvadora/S
-Santa/Smsf
-Santis/Pjuw
-Santjago
-Santodomingo
-Saraiķi/o
-Sarajeva/S
-Sardīnija/S
-Sarkandaugava/S
-Sarkangalvīte/Sm
-Sarkaņi/o
-Sarmis/Pjuw
-Sarmīte/Sm
-Saseksa/S
-Satiķi/o
-Saturns/O
-Sauka/S
-Saulaine/S
-Saulcerīte/Sm
-Sauleskalns/O
-Saulkalne/S
-Saulkrasti/o
-Saulnesis/Pjuw
-Saulvedis/Pjuw
-Saulvija/Smsf
-Saurieši/o
-Sausnēja/S
-Sauthemptona/S
-Saūda
-Sebastians/Oitv
-Sece/S
-Seda/S
-Selgars/Oitv
-Selonija/S
-Selva/Smsf
-Semipalatinska/S
-Senegāla/S
-Senkrievija/S
-Senprūsija/S
-Sentdžordžesa/S
-Sentis/Pjuw
-Sentluisa/S
-Sentvinsenta/S
-Serbija/S
-Sergejs/Oitv
-Sesava/S
-Seula/S
-Sevastopole/S
-Severīns/Oitv
-Sibilla/Smsf
-Sibīrija/S
-Sicīlija/S
-Sidgunda/S
-Sidneja/S
-Sidnejs/Oitv
-Sidnija/Smsf
-Sieksāte/S
-Sietiņiezis/P
-Sietla/S
-Sigita/Smsf
-Sigmunds/Oitv
-Signe/Smsf
-Signija/Smsf
-Sigrida/Smsf
-Sigulda/S
-Sigurds/Oitv
-Sikšņi/o
-Silajāņi/o
-Silakrogs/O
-Silene/S
-Silga/Smsf
-Silija/Smsf
-Silmede/S
-Silva/Smsf
-Silvestrs/Oitv
-Silvija/Smsf
-Silvis/Pjuw
-Silvāns/Oitv
-Silēzija/S
-Simona/Smsf
-Sindija/Smsf
-Singapūra/S
-Sinilga/Smsf
-Sinole/S
-Sintija/Smsf
-Sipeniece/Sm
-Siroko
-Sise/S
-Sitija/S
-Siāma/S
-Sjerra
-Sjerraleone/S
-Skaidris/Pjuw
-Skaidrīte/Sm
-Skaista/S
-Skaistkalne/S
-Skanda/Smsf
-Skandināvija/S
-Skotija/S
-Skotlendjards/O
-Skrudaliena/S
-Skrunda/S
-Skrīveri/o
-Skujene/S
-Skulte/S
-Skuķi/o
-Slackware
-Slampe/S
-Slate/S
-Slovākija/S
-Slovēnija/S
-Slītere/S
-Smaida/Smsf
-Smelteri/o
-Smiltene/S
-Smilškalns/O
-Smoļenska/S
-Smuidra/Smsf
-Smuidris/Pjuw
-Smārde/S
-Sniķere/S
-Snēpele/S
-Sofija/Smsf
-Sofokls/O
-Sokolki/o
-Sokrāts/O
-Soltleiksitija/S
-Solveiga/Smsf
-Solvija/Smsf
-Solvita/Smsf
-Somija/S
-Somālija/S
-Sondra/Smsf
-Sonora/Smsf
-Spare/S
-Sparta/S
-Spartaks/O
-Spodra/Smsf
-Spodris/Pjuw
-Sproģi/o
-Sprīdītis/Pjuw
-Sprūževa/S
-Spulga/Smsf
-Spulģis/Pjuw
-Spānija/S
-Spēkonis/Pjuw
-Spīdola/Smsf
-Stabulnieki/o
-Staburadze/S
-Staburags/O
-Staicele/S
-Stalbe/S
-Staldzene/S
-Stalīdzāni/o
-Stambula/S
-Statoil
-Stavropole/S
-Staļingrada/S
-Staļins/O
-Staļģene/S
-Staņislava/Smsf
-Staņislavs/Oitv
-Stefanija/Smsf
-Stefans/Oitv
-Stefānija/Smsf
-Stella/Smsf
-Stelpe/S
-Stende/S
-Stepeļi/o
-Stiene/S
-Stirniene/S
-Stjūdents/O
-Stokholma/S
-Stoļerova/S
-Stradiņš/O
-Strasbūra/S
-Strauja/Smsf
-Straujupe/S
-Straupe/S
-Strauta/Smsf
-Strautiņi/o
-Strautkalne/S
-Strazde/S
-Strazdiņi/o
-Stredforda/S
-Strenči/o
-Striķi/o
-Strumpe/S
-Strutele/S
-Strēlnieki/o
-Strūžāni/o
-Stukmaņi/o
-Stāmeriena/S
-Stāraste/S
-Stāķi/o
-Stūrmuiža/S
-Subate/S
-Subinaite/S
-Sudarbe/S
-Sudetija/S
-Sudrabkalns/O
-Sudāna/S
-Sueca/S
-Sulamīte/Sm
-Suntaži/o
-Sunākste/S
-Sutri/o
-Suzanna/Smsf
-Svazilenda/S
-Svens/Oitv
-Svente/S
-Sventāja/S
-Svetlana/Smsf
-Svitene/S
-Svēte/S
-Sāba/S
-Sāmsala/S
-Sārtīte/Sm
-Sāti/o
-Sātiņi/o
-Sāviena/S
-Sēlija/S
-Sēlpils/S
-Sēme/S
-Sērene/S
-Sērmūkši/o
-Sēļi/o
-Sīmanis/Pjuw
-Sīrija/S
-Sīriuss/O
-Sīļukalns/O
-TB/=
-TJ/=
-TWh/=
-Tabita/Smsf
-Tabora/Smsf
-Tabore/S
-Tadaine/S
-Tadaiķi/o
-Tadžikija/S
-Tadžikistāna/S
-Taipeja/S
-Taivāna/S
-Taizeme/S
-Talita/Smsf
-Tallina/S
-Talsi/o
-Tampere/S
-Tamāra/Smsf
-Tanzānija/S
-Tartaka/S
-Tartu
-Tasmānija/S
-Tatarstāna/S
-Tatjana/Smsf
-Taurene/S
-Taurkalne/S
-Taurupe/S
-Tautgodis/Pjuw
-Tautmīlis/Pjuw
-Tautvaldis/Pjuw
-Taīda/Smsf
-Taškenta/S
-Tbilisi
-Teherāna/S
-Teibe/S
-Teicija/S
-Teilore/S
-Teiči/o
-Tekla/Smsf
-Teksasa/S
-Telaviva/S
-Telekom
-Telma/Smsf
-Temza/S
-Temīda/S
-Tenis/Pjuw
-Teobalds/Oitv
-Teodora/Smsf
-Teodors/Oitv
-Teofils/Oitv
-Terehova/S
-Terēze/Smsf
-Tetele/S
-Tetrapak
-Teņi/o
-Tibeta/S
-Tija/Smsf
-Tikla/Smsf
-Tilža/S
-Timotejs/Oitv
-Tince/Smsf
-Tirole/S
-Tirza/S
-Titurga/S
-Tiņģere/S
-Tjūdors/O
-Tobago
-Tobijs/Oitv
-Tokija/S
-Tolstojs/O
-Tomass/Oitv
-Tome/S
-Toms/Oitv
-Tomska/S
-Tonija/Smsf
-Tontegode/=
-Tontegodem/=
-Tontegodes/=
-Tontegodi/=
-Tontegodē/=
-Toronto
-Torņakalns/O
-Tosmare/S
-Transilvānija/S
-Trapene/S
-Triatel
-Trijsavienība/S
-Trikāta/S
-Trinidada/S
-Tripole/Sm
-Troja/S
-Trīne/Smsf
-Tukums/O
-Tulūza/S
-Tunisa/S
-Tunisija/S
-Turaida/S
-Turcija/S
-Turkalne/S
-Turkmenistāna/S
-Turkmēnija/S
-Turlava/S
-Turna/S
-Turīna/S
-Tusnelda/Smsf
-Tālava/S
-Tālavs/Oitv
-Tālija/Smsf
-Tālis/Pjuw
-Tālivaldis/Pjuw
-Tālrīts/Oitv
-Tārgale/S
-Tāši/o
-Tērbata/S
-Tērvete/S
-Tīle/S
-Tīna/Smsf
-Tīnūži/o
-Tīraine/S
-Tīreļi/o
-Ubuntu
-Uga/Smsf
-Uganda/S
-Ugunszeme/S
-Ugāle/S
-Ukmerģe/S
-Ukraina/S
-Ukri/o
-Ulafs/Oitv
-Ulanbatora/S
-Ulbroka/S
-Ulda
-Uldi
-Uldiem
-Uldim
-Uldis
-Uldos
-Uldu
-Uldus
-Uldī
-Uldītis/Pj
-Ulla/Smsf
-Ulmale/S
-Ulmanis/P
-Ulrika/Smsf
-Ulriks/Oitv
-Ulvija/Smsf
-Ulvis/Pjuw
-Umberts/Oitv
-Umpārte/S
-Umurga/S
-Una/Smsf
-Unda/Smsf
-Undīne/Smsf
-Ungurmuiža/S
-Ungurpils/S
-Ungursala/S
-Ungārija/S
-Unibanka/S
-Unigunde/Smsf
-Uno/=
-Upatnieki/o
-Upesgrīva/S
-Upsala/S
-Urbāna/S
-Urbāns/Oitv
-Urugvaja/S
-Urzula/Smsf
-Usma/S
-Uva/Smsf
-Uvis/Pjuw
-Uzbekija/S
-Uzbekistāna/S
-Uģis/Pjuw
-Uļjanova/S
-Užava/S
-Vadakste/S
-Vaida/Smsf
-Vaidava/S
-Vaidelotis/Pjuw
-Vainova/S
-Vaira/Smsf
-Vairis/Pjuw
-Vaironis/Pjuw
-Vaiņode/S
-Vakarbuļļi/o
-Vakareiropa/S
-Valda/Smsf
-Valdemārpils/S
-Valdemārs/Oitv
-Valdgale/S
-Valdis/Pjuw
-Valdmiers/Oitv
-Valentīna/Smsf
-Valentīns/Oitv
-Valeriāns/Oitv
-Valeska/Smsf
-Valfrīds/Oitv
-Valgudis/Pjuw
-Valgunde/S
-Valida/Smsf
-Valija/Smsf
-Valka/S
-Valle/S
-Valmiera/S
-Valtaiķi/o
-Valters/Oitv
-Valts/Oitv
-Valērija/Smsf
-Valērijs/Oitv
-Vanagi/o
-Vanda/Smsf
-Vandzene/S
-Vanga/S
-Vangaži/o
-Varaidots/Oitv
-Varakļāni/o
-Varieba/S
-Varieši/o
-Varimants/Oitv
-Varis/Pjuw
-Varnesis/Pjuw
-Varšava/S
-Vasarsvētki/o
-Vaski/o
-Vatikāns/O
-Vašingtona/S
-Vecate/S
-Vecauce/S
-Vecdaugava/S
-Veckalsnava/S
-Veclaicene/S
-Veclīkupēni/o
-Vecmokas/m
-Vecmuiža/S
-Vecmīlgrāvis/P
-Vecpiebalga/S
-Vecpils/S
-Vecrīga/S
-Vecsaliena/S
-Vecsaule/S
-Vecsinepes/m
-Vecslabada/S
-Vecstrūžāni/o
-Vecsvirlauka/S
-Vectilža/S
-Vecumi/o
-Vecumnieki/o
-Veimāra/S
-Velda/Smsf
-Velga/Smsf
-Velsa/S
-Velta/Smsf
-Venda/Smsf
-Venecuēla/S
-Venera/Smsf
-Veneranda/Smsf
-Venija/Smsf
-Venta/Smsf
-Vents/Oitv
-Ventspils/S
-Venēcija/S
-Venēra/S
-Vera/Smsf
-Verdi
-Veremi/o
-Verita/Smsf
-Verners/Oitv
-Verona/S
-Veronika/Smsf
-Verēna/Smsf
-Veselava/S
-Veseta/Smsf
-Vestfāle/S
-Vestiena/S
-Vestindija/S
-Vestminstera/S
-Vestsaida/S
-Vezuvs/O
-Veģi/o
-Veļumāte/S
-Vida/Smsf
-Vidaga/S
-Vidars/Oitv
-Vidmants/Oitv
-Vidriži/o
-Vidusdņepra/S
-Viduseiropa/S
-Vidusjūra/S
-Viduskrievija/S
-Viduskurzeme/S
-Viduslatgale/S
-Viduszemgale/S
-Vidusāzija/S
-Vidvuds/Oitv
-Vidzeme/Ss
-Viesata/S
-Viestards/Oitv
-Viesturi/o
-Viesturs/Oitv
-Viesīte/S
-Vietalva/S
-Vigo/=
-Vijciems/O
-Vikentijs/Oitv
-Vikija/Smsf
-Vikipēdija/S
-Viktorija/Smsf
-Viktors/Oitv
-Vildoga/S
-Vilgi/o
-Vilhelms/Oitv
-Vilhelmīne/Smsf
-Vilibalds/Oitv
-Viliberts/Oitv
-Vilija/Smsf
-Vilis/Pjuw
-Vilma/Smsf
-Vilmārs/Oitv
-Vilnis/Pjuw
-Vilnīši/o
-Vilpulka/S
-Vincents/Oitv
-Vineta/Smsf
-Vinija/Smsf
-Vinčestera/S
-Viola/Smsf
-Violeta/Smsf
-Virbi/o
-Vircava/S
-Virdžinija/Smsf
-Virdžīnija/S
-Vireši/o
-Virga/S
-Virgīlijs/Oitv
-Virgīnija/Smsf
-Virāne/S
-Virķēni/o
-Visamerikas/=
-Visbija/S
-Viskrievijas/=
-Vismants/Oitv
-Visvaldis/Pjuw
-Visvaris/Pjuw
-Vita/Smsf
-Vitauts/Oitv
-Vitebska/S
-Viteikas/m
-Vitolds/Oitv
-Vitrupe/S
-Vits/Oitv
-Vitālijs/Oitv
-Viva/Smsf
-Viviana/S
-Vivita/Smsf
-Viviāna/Smsf
-Viļaka/S
-Viļāni/o
-Viļķene/S
-Viļņa/S
-Višķi/o
-Vjetnama/S
-Vladimirs/Oitv
-Vladislava/Smsf
-Vladislavs/Oitv
-Vladivostoka/S
-Voldemārs/Oitv
-Volfgangs/Oitv
-Volga/S
-Volstrīta/S
-Voltērs/O
-Vācija/Sm
-Vāczeme/S
-Vāgners/O
-Vāne/S
-Vārdupe/S
-Vārkava/S
-Vārme/S
-Vārve/S
-Vēbers/O
-Vējamāte/S
-Vērene/S
-Vērgale/S
-Vērmaņdārzs/O
-Vētraine/S
-Vīdale/S
-Vīdāle/S
-Vīganti/o
-Vīgo/=
-Vīlips/Oitv
-Vīne/S
-Vīpe/S
-Vīsbādene/Sm
-Vītoli/o
-Vīķi/o
-Windows
-Zagreba/S
-Zaiga/Smsf
-Zaigonis/Pjuw
-Zaira/S
-Zalcburga/S
-Zalga/Smsf
-Zambija/S
-Zanda/Smsf
-Zandis/Pjuw
-Zane/Smsf
-Zante/S
-Zasa/S
-Zasulauks/O
-Zaube/S
-Zaķumuiža/S
-Zaķusala/S
-Zaļenieki/o
-Zaņa/S
-Zebrene/S
-Zelda/Smsf
-Zelma/Smsf
-Zelmeņi/o
-Zeltaleja/S
-Zeltiņi/o
-Zeltīte/Sm
-Zemesmāte/S
-Zemgale/Ss
-Zemgals/Oitv
-Zemgus/Sm
-Zemvaldis/Pjuw
-Zenta/Smsf
-Zentene/S
-Zete/Smsf
-Zevs/O
-Ziedkalne/S
-Ziedone/Smsf
-Ziedonis/Pjuw
-Ziemassvētki/o
-Ziemeri/o
-Ziemeļamerika/S
-Ziemeļatlantija/S
-Ziemeļdakota/S
-Ziemeļeiropa/S
-Ziemeļfrancija/S
-Ziemeļitālija/S
-Ziemeļjūra/S
-Ziemeļkarolīna/S
-Ziemeļkaukāzs/O
-Ziemeļkoreja/S
-Ziemeļkurzeme/S
-Ziemeļlatgale/S
-Ziemeļlatvija/S
-Ziemeļreina/S
-Ziemeļrietumeiropa/S
-Ziemeļrīga/S
-Ziemeļvidzeme/S
-Ziemeļvācija/S
-Ziemeļāfrika/S
-Ziemeļīrija/S
-Ziemupe/S
-Ziepniekkalns/O
-Zigfrīda/Smsf
-Zigfrīds/Oitv
-Zigismunds/Oitv
-Zigita/Smsf
-Zigmunds/Oitv
-Zigmārs/Oitv
-Zigrīda/Smsf
-Zigrīds/Oitv
-Zigurds/Oitv
-Zigvalda/Smsf
-Zigvalds/Oitv
-Zilaiskalns/O
-Zilga/Smsf
-Zilgma/Smsf
-Zilupe/S
-Zimbabve/S
-Zina/Smsf
-Zinaīda/Smsf
-Zinta/Smsf
-Zintis/Pjuw
-Ziras/m
-Zirņi/o
-Zita/Smsf
-Zlēkas/m
-Zolitūde/S
-Zosna/S
-Zuzanna/Smsf
-Zuze/Smsf
-Zušupe/Sm
-Zvejniekciems/O
-Zvidziena/S
-Zviedrija/S
-Zvirgzdene/S
-Zvārtava/S
-Zādzene/S
-Zālamans/O
-Zāmelis/Pjuw
-Zīmaļa/Smsf
-Zūras/m
-a.k./=
-abaks/Oi
-abas/=
-abate/Sm
-abatija/Sm
-abats/Oi
-abavnieks/Oix
-abažūrs/Oitv
-abdukcija/Sm
-abduktors/Oi
-aberācija/Sm
-abesīniete/Sm
-abesīnis/Pj
-abhāziete/Sm
-abhāzs/Oi
-abi/=
-abietināts/Oi
-abietīnskābe/S
-abinieks/Oi
-abioģenēze/Sm
-abisāle/Sm
-abiturients/Oix
-abitūrija/Sm
-ablatīvs/O
-abolicionisms/O
-abolicionists/Oix
-abonementapkalpe/Sm
-abonements/Oi
-abonentizdevums/Oi
-abonentmaksa/Sm
-abonents/Oix
-abonēt/+)BHb$JI1M
-abonētājs/Oix
-abordāža/Sm
-aborigēns/Oi
-aborts/Oi
-abpus/=
-abpusgriezīgs/Wi
-abpusējs/WiYX
-abpusējība/Sm
-abpusīgs/WiYX
-abpusīgums/O
-abra/Smsf
-abrakadabra/Sm
-abrazīvs/WiYX+
-abrazīvums/Oi
-abreakcija/S
-abreviatūra/Sm
-abrkasis/Pj
-abrocīgs/Wi
-abrāzija/S
-abscess/Oi
-abscisa/Sm
-absentisms/O
-absints/O
-absolutizēt/G+)dJ$bg[IB1]M{Hp
-absolutizētājs/Oix
-absolvents/Oix
-absolvēt/+$bJ1IB)HM
-absolūcija/Sm
-absolūtisms/O
-absolūts/WiYX+
-absorbcija/S
-absorbents/Oi
-absorbējamība/S
-absorbēt/bG{+$IJ)gH[BdM1p]
-absorbētājs/Oix
-abstinence/Sm
-abstrahēt/+gJGIM)$bB1d[H{]p
-abstrakcija/Sm
-abstrakcionisms/O
-abstrakcionists/Oix
-abstrakts/WiYX
-abstraktums/O
-absurdisms/O
-absurdists/Oix
-absurds/WiYX
-absurdums/O
-abu/=
-abus/m
-abām/=
-abās/=
-abēji/qo
-abējus/m
-abējāds/Wi
-acains/WiYX+
-acefenantrilēns/O
-aceglumāts/O
-aceknis/Pjuw
-acenaftēns/O
-acetaldehīds/O
-acetaminofēns/O
-acetanhidrīds/O
-acetetiķesteris/P
-acetetiķskābe/S
-acetilantranilskābe/S
-acetilators/Oi
-acetilceluloze/S
-acetilcisteīns/O
-acetildihidrokodeīns/O
-acetiletiķskābe/S
-acetilglicerīds/O
-acetilhlorīds/O
-acetilholīnesterāze/Sm
-acetilmetadols/O
-acetilmetionīns/O
-acetilperoksīds/O
-acetils/O
-acetilsalicilskābe/S
-acetilsalicilāts/O
-acetilskaitlis/Pj
-acetiltributilcitrāts/O
-acetilēnhlorīds/O
-acetilēns/Oi
-acetilēt/1HB)Mb$IJ+
-acetobutirāts/O
-acetofenons/O
-acetolīze/Sm
-acetonesteris/Pj
-acetonitrils/O
-acetons/Oi
-acetopropilspirts/O
-acetāls/Oi
-acetātceluloze/S
-acetātfilma/Sm
-acetātfolija/Sm
-acetātplēve/Sm
-acetāts/Oi
-acetātzīds/Oi
-aciditāte/Sm
-acidofils/WiYX+
-acidofilīns/O
-acidolīze/Sm
-acidomehanogrāfs/Oi
-acidometrs/O
-acidorezistents/Wi
-acidoze/S
-aciklisks/Wi
-acilurīnviela/Sm
-acojums/Oi
-acot/+&*$bI)J,.HB1M
-acotājs/Oix
-acotāk/+
-acs/Sm
-actekiete/Sm
-acteks/Oi
-actiņa/Sm
-aculiecinieks/Oix
-acumirklis/Pjuw
-acumirklīgs/Wi
-acumirklīgums/O
-acumērs/Oi
-acuraugs/Oitv
-acusakta/S
-acuzobs/Oi
-acveida/=
-acālija/Sm
-acīgs/WiYX
-acīgums/O
-acīmredzams/WiYX
-acīmredzamība/Sm
-acīmredzot/=
-acīte/S
-adadžo/=
-adamantīns/Oi
-adamsīts/Oi
-adapters/Oi
-adaptācija/S
-adaptēt/+g$]J{bG)MdBI[1Hp
-adaptētājs/Oix
-adaptīvs/Wi+
-adata/Smsf
-adatainis/Pj
-adatains/WiYX
-adatcūka/Smsf
-adatene/Sm
-adatgliemezis/Pj
-adatnieks/Oix
-adatnīca/Smsf
-adatprinteris/Pj
-adatterapija/S
-adatturis/Pj
-adatveida/=
-adatveidīgs/Wi
-adatzivs/Sm
-adatādains/Wi
-adekvāts/WiYX+
-adekvātums/O
-adenilskābe/S
-adenovīruss/Oi
-adenozīnfosfāts/Oi
-adenozīntrifosforskābe/S
-adenozīntrifosfāts/Oi
-adenoīdi/o
-adhezivitāte/Sm
-adhezīvs/Wi
-adhēzija/S
-adiabātisks/Wi
-adiantpaparde/Sm
-adipināts/Oi
-adipāts/Oi
-adipīnskābe/S
-aditivitāte/Sm
-aditīvs/Wi
-adjektivizācija/S
-adjektivācija/S
-adjektīvs/Oi
-adjunkts/Oi
-adjutants/Oix
-administrators/Oix
-administratīvs/Wi
-administrācija/Sm
-administrēt/1HB)Mb$IJ+
-administrētājs/Oix
-admiralitāte/Sm
-admirālis/Pj
-adopcija/S
-adoptācija/S
-adoptēt/I+gd]Jb)MGB$[1pH{
-adoptētājs/Oix
-adrenalīns/Oi
-adrenoblokators/Oi
-adrenogenitāls/Wi
-adrenoģenitāls/Wi
-adresants/Oi
-adrese/Sm
-adresvedība/S
-adresācija/Sm
-adresāte/Sm
-adresāts/Oi
-adresējums/Oi
-adresēt/)$bJBd+IgH1{pM[G]
-adreštelpa/Sm
-adsorbcija/S
-adsorbents/Oi
-adsorbāts/Oi
-adsorbēt/$+bdBI)GHgJ]Mp[{1
-advente/S
-adventists/Oix
-advents/Oix
-adverbializācija/S
-adverbializēt/1HB)Mb$IJ+
-adverbiāls/Wi
-adverbs/Oi
-advokatūra/Sm
-advokāte/Sm
-advokāts/Oi
-adāmadata/Smsf
-adāmmašīna/Sm
-adījums/Oitv
-adīklis/Pjuw
-adīt/h+1IB(bJMC
-adītava/Sm
-adītājs/Oix
-adžāriete/Sm
-adžārs/Oi
-aerators/Oi
-aeroballistika/S
-aerobika/S
-aerobioloģija/S
-aerobisks/Wi
-aerobs/WiYX
-aerobuss/Oi
-aerodinamika/S
-aerodinamisks/WiYX
-aerodinamiķis/Pjx
-aerodroms/Oi
-aerofobija/S
-aerofoto/=
-aerofotoaparāts/Oi
-aerofotografēšana/S
-aerofotogrammetrija/S
-aerofotogrammetrisks/Wi
-aerofotogrāfija/Sm
-aerofotogrāfisks/Wi
-aerofotogrāfēšana/Sm
-aerofotoizlūkošana/S
-aerofotokarte/Sm
-aerofotouzņēmums/Oi
-aerogrāfisks/Wi
-aerogrāfs/Oi
-aerojonizācija/S
-aerokamanas/m
-aeroklubs/Oi
-aerokosmisks/Wi
-aeroloģija/S
-aerolīts/Oi
-aeromehānika/S
-aerometrs/Oi
-aeronautika/S
-aeronautisks/Wi
-aeronauts/Oi
-aeronavigācija/S
-aeroparāde/Sm
-aeroplasts/Oi
-aeroplāns/O
-aerosols/Oi
-aerostatika/S
-aerostats/Oi
-aerosēja/S
-aerotaksometrs/Oi
-aerotanks/Oi
-aeroģenerators/Oi
-aerācija/S
-aerēt/1HB)Mb$IJ+
-afekts/Oi
-afektācija/S
-aferēze/Sm
-afgāniete/Sm
-afgānis/Pj
-afikss/Oi
-afinitāte/S
-afiša/Smsf
-afišēt/H)+$bBGgJI*d&p{[M1]
-afonija/Sm
-afonisks/Wi
-aforisms/Oitv
-aforistisks/Wi
-afrikands/Oi
-afrikanizēt/1HB)Mb$IJ+
-afrikāniete/Sm
-afrikānis/Pj
-afrikāta/Sm
-afroamerikānis/Pj
-afrocentrisms/O
-afvilīts/O
-afāzija/Sm
-afēlijs/Oi
-afēra/Smsf
-afērists/Oitvx
-agaragars/Oi
-agaroze/Sm
-agars/Oi
-agarskābe/S
-agave/Sm
-aglomerācija/S
-aglomerāts/Oi
-aglomerēt/+bJgI)B$[pGMd{1]H
-aglomerētājs/Oix
-aglonietis/Pjx
-agloporīts/Oi
-aglutinācija/S
-aglutinēt/1HB)Mb$IJ+
-aglutinīns/Oi
-agnosticisms/O
-agnostiķis/Pjx
-agonija/S
-agonēt/1HB)Mb$IJ+
-agorafobija/Sm
-agregācija/Sm
-agregātforma/Sm
-agregātindekss/Oi
-agregātmetode/Sm
-agregāts/Oitv
-agregātstāvoklis/Pj
-agregātvērtība/Sm
-agresija/S
-agresivitāte/S
-agresors/Oix
-agresīvs/WiYX+
-agroapgāde/Sm
-agrobioloģija/S
-agrobioloģisks/Wi
-agrobizness/O
-agrocenoze/Sm
-agroekoloģisks/Wi
-agroekonomisks/Wi
-agrofirma/Sm
-agrokombināts/Oi
-agromeliorators/Oi
-agromeliorācija/Sm
-agrometeoroloģisks/Wi
-agrominimums/Oi
-agronome/Sm
-agronomija/S
-agronomisks/Wi
-agronoms/Oitv
-agropilsēta/Sm
-agrorezerve/Sm
-agrorūpniecisks/Wi
-agrorūpniecība/S
-agrosabiedrība/Sm
-agrotehnika/Sm
-agrotehnisks/Wi
-agrotehniķis/Pjx
-agrovide/Sm
-agrozeme/Sm
-agroķimikālija/Sm
-agroķīmija/S
-agroķīmisks/Wi
-agroķīmiķis/Pjx
-agrs/WiYX
-agrums/Oitv
-agrārbanka/S
-agrārbiedrība/Sm
-agrārietis/Pjx
-agrārindustriāls/Wi
-agrārjautājums/O
-agrārpolitika/Sm
-agrārpolitiķis/Pjx
-agrārreforma/Sm
-agrārrūpniecisks/Wi
-agrārs/Wi
-agrārvalsts/Sm
-agrārvēsture/Sm
-agrārzinātne/Sm
-agrārzinātnieks/Oix
-agrīns/WiYX
-ahromatisks/Wi
-ahromātisks/Wi
-ahromāts/Oi
-ahā/=
-ahāts/Oitv
-ai/=
-aicinājums/Oi
-aicināt/CgJ+MdIBhc(b}[{]1
-aicinātājs/Oix
-aidenieks/Oi
-aidinieks/Oi
-aidā/=
-aijāt/+dIg$1Bb)MJG[p]{H
-aikido/=
-aila/Sm
-aile/Smsf
-aina/Smsf
-ainava/Smsf
-ainavcirte/Sm
-ainavisks/WiYX
-ainavists/Oix
-ainavorientācija/S
-ainavparks/Oi
-ainavsaudze/Sm
-ainavzinātne/Sm
-ainažnieks/Oix
-aircaurums/Oi
-airene/Sm
-airis/Pjuw
-airkājis/Pj
-airkājvēzis/Pj
-airsols/Oitv
-airvabole/Sm
-airējums/Oi
-airēt/+)bB$IHgJGMd1{[p]
-airētājs/Oix
-airīte/Sm
-aisbergs/Oi
-aita/Smsf
-aitasgalva/Sm
-aitkopis/Pjx
-aitkopēja/Sm
-aitkopējs/Oi
-aitkopība/S
-aitāda/Smsf
-aiz/=
-aiza/Smsf
-aizadīt/+b(hMIJB1C
-aizains/WiYX
-aizairēt/[Jg+b)I1GdB{$HM]p
-aizaizvakardiena/S
-aizapļot/I+dg)b[J$HG1B{M]p
-aizardama/=
-aizardamas/=
-aizardami/=
-aizardams/=
-aizart/+IeBh(84
-aizaršana/Sm
-aizasarot/b+BHI)1
-aizasfaltēt/1HB)Mb$IJ+
-aizaud/+
-aizauda/+
-aizaudi/+
-aizaudu/+
-aizaudzēt/1HB)Mb$IJ+
-aizaugt/+IJ9(hB4M8
-aizaugums/Oi
-aizauklēt/+)G$bBpgHdJI1{M][
-aizaulekšot/+bIMJ1B)$H
-aizaurot/)b+[GIBd1{gH]p
-aizaurošanās/+
-aizauss/Sm
-aizaust/2+bEI6
-aizaust/JN0
-aizaustiņa/S
-aizausts/O
-aizauļot/+bB)$IMJH1
-aizauž/+
-aizaužu/+
-aizbaidīt/+IMJhB1(bC
-aizbaidītājs/Oix
-aizbakstošies/+
-aizbakstīt/cI+bJhg(dBM1{[]C
-aizbangot/+M$)BIJ1bH
-aizbarikādēt/gdB+.[bHG)JI,1$&*]M{p
-aizbarot/+M)bJBI1H
-aizbeigt/JM
-aizbelzt/MJ
-aizberamāka/S+m
-aizberamāki/+o
-aizberamāko/+
-aizberamāks/iW+
-aizberamāku/+
-aizberamākā/+
-aizberzt/MJ
-aizbetonēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbetonētājs/Oi
-aizbiedināt/+h{bIBg(Jdc}C[]M1
-aizbiedēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbikstīt/I+b(MJhBC1
-aizbilda/+
-aizbildi/+
-aizbildinājums/Oi
-aizbildināt/(CIB+1
-aizbildināties/+D
-aizbildne/Sm
-aizbildniecisks/Wi
-aizbildniecība/S+
-aizbildnis/Pj
-aizbildnība/S
-aizbildu/+
-aizbildņvalsts/Sm
-aizbilst/Eb+%IJ7N
-aizbilsts/O
-aizbirdināt/+IhCbB(JM1
-aizbirt/+ZIeJ^4BM7
-aizbizot/+M)bB$I1HJ
-aizblandīties/D+
-aizbliezdama/=
-aizbliezdamas/=
-aizbliezdami/=
-aizbliezdams/=
-aizbliezt/BI2+e64
-aizbliešana/mS
-aizblisināties/+D
-aizblēdīt/+$pIbdG{J)M[]HgB1
-aizblēt/JM
-aizblīda/+
-aizblīdi/+
-aizblīdu/+
-aizblīkšķināties/D+
-aizblīst/+%JbEIN7
-aizblīsts/O
-aizblīvēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbradāt/+$dIB)bJpGM]g{H1[
-aizbraucējs/Oix+
-aizbraukdama/=
-aizbraukdamas/=
-aizbraukdami/=
-aizbraukdams/=
-aizbraukt/I+%B596
-aizbraukšana/Sm
-aizbrida/+
-aizbridi/+
-aizbridu/+
-aizbrien/+
-aizbrienama/+mS
-aizbrienami/+
-aizbrienamo/+
-aizbrienams/+WXiO
-aizbrienamu/+
-aizbrienamā/+
-aizbrienamāka/S+m
-aizbrienamāki/+o
-aizbrienamāks/Wi+
-aizbrienamāku/+
-aizbrienamākā/+
-aizbrienoša/S+m
-aizbrienoši/o+
-aizbrienošo/+
-aizbrienošs/iW+
-aizbrienošu/+
-aizbrienošā/+
-aizbrist/+bEJNI8
-aizbrists/O
-aizbrucināt/J+[IB(1bcgh]dC}M{
-aizbrukt/I+9BJM74
-aizbruģēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbrāzdama/=
-aizbrāzdamas/=
-aizbrāzdami/=
-aizbrāzdams/=
-aizbrāzieties/+
-aizbrāzmot/)b+M$gdJB[{1IHG]p
-aizbrāzt/dB+T42Ie6[]
-aizbrāzusies/+
-aizbrāzušies/+
-aizbrāzīšoties/+
-aizbrāšana/Sm
-aizbrāšanās/+
-aizbrāžamies/+
-aizbrāžas/+
-aizbrāžaties/+
-aizbrāžos/+
-aizbrāžoties/+
-aizbrāžošies/+
-aizbrēkt/MJ
-aizbrūkama/+Sm
-aizbrūkami/+o
-aizbrūkamo/+
-aizbrūkams/+Wi
-aizbrūkamu/+
-aizbrūkamā/+
-aizbrūkoša/+mS
-aizbrūkoši/+o
-aizbrūkošo/+
-aizbrūkošs/W+i
-aizbrūkošu/+
-aizbrūkošā/+
-aizbubināties/+D
-aizbuksēt/$I+bGBdJ[1gH{pM]
-aizbultēt/$I)+bHgGBdJ[1{pM]
-aizbungot/gdB+Ib{)Gp1H[]
-aizbungošanās/+
-aizburamies/+
-aizburamāka/S+m
-aizburamāki/o+
-aizburamāko/+
-aizburamāks/+iW
-aizburamāku/+
-aizburamākā/+
-aizburas/+
-aizburaties/+
-aizburbuļot/+)JBM$1bIH
-aizburdama/=
-aizburdamas/=
-aizburdami/=
-aizburdams/=
-aizburies/+
-aizburieties/+
-aizburos/+
-aizburoties/+
-aizburošies/+
-aizburt/+I(5[h6Bd]
-aizburāt/$)+BdMIG1gbJ[]Hp{
-aizburšana/Sm
-aizburšanās/+
-aizburšoties/+
-aizbužināties/D+
-aizbārstīt/+(bIB1hMJC
-aizbārt/MJ
-aizbāzdama/=
-aizbāzdamas/=
-aizbāzdami/=
-aizbāzdams/=
-aizbāznis/Puwj
-aizbāzt/2+BIe64
-aizbāzējs/Oi
-aizbāšana/Sm
-aizbāžamāka/S+m
-aizbāžamāki/+o
-aizbāžamāko/+
-aizbāžamāks/+Wi
-aizbāžamāku/+
-aizbāžamākā/+
-aizbēdzējs/Oi
-aizbēgt/89+BM(hJI4
-aizbēgums/Oi
-aizbērdama/=
-aizbērdamas/=
-aizbērdami/=
-aizbērdams/=
-aizbērt/+%eI4B6
-aizbēršana/Sm
-aizbīdnis/Pj
-aizbīdošies/+
-aizbīdīt/+(IB[hgbcdJ]{M1C
-aizbļaut/JM
-aizbūries/+
-aizbūris/+
-aizbūros/+
-aizbūrusi/+
-aizbūrusies/+
-aizbūrusī/+
-aizbūruša/mS+
-aizbūrušais/+q
-aizbūrušajā/+
-aizbūrušam/+
-aizbūruši/o+
-aizbūrušie/+
-aizbūrušies/+
-aizbūrušo/+
-aizbūrušu/+
-aizbūrušus/m
-aizbūrušā/+
-aizbūrāmies/+
-aizbūrās/+
-aizbūrāties/+
-aizbūvēt/1HB)Mb$IJ+
-aizceldama/=
-aizceldamas/=
-aizceldami/=
-aizceldams/=
-aizcelt/9+IB65
-aizcelšana/Sm
-aizcementēt/H+bIBMJ$)1
-aizceļama/+mS
-aizceļami/o+
-aizceļamo/+
-aizceļams/+Wi
-aizceļamu/+
-aizceļamā/+
-aizceļot/+b)MJ$BI1H
-aizceļotājs/Oix
-aizceļoša/m+S
-aizceļoši/o+
-aizceļošo/+
-aizceļošs/+Wi
-aizceļošu/+
-aizceļošā/+
-aizcierēt/1HB)Mb$IJ+
-aizcietējums/Oi
-aizcietēt/1HB)Mb$IJ+
-aizcilpot/+B$b)IJH1M
-aizcilāt/Jd$G)+gBbH[IMp1]{
-aizcirst/N7BIJd+]4[
-aizcirties/+
-aizcirtis/+
-aizcirtos/+
-aizcirtums/Oitv
-aizcirtusi/+
-aizcirtusies/+
-aizcirtusī/+
-aizcirtuša/+Sm
-aizcirtušais/q+
-aizcirtušajā/+
-aizcirtušam/+
-aizcirtuši/+o
-aizcirtušie/+
-aizcirtušies/+
-aizcirtušo/+
-aizcirtušu/+
-aizcirtušus/m
-aizcirtušā/+
-aizcirtāmies/+
-aizcirtās/+
-aizcirtāties/+
-aizcirtīšoties/+
-aizcērtama/m+S
-aizcērtami/o+
-aizcērtamies/+
-aizcērtamo/+
-aizcērtams/+XiW
-aizcērtamu/+
-aizcērtamā/+
-aizcērtamāka/m+S
-aizcērtamāki/o+
-aizcērtamāks/iW+
-aizcērtamāku/+
-aizcērtamākā/+
-aizcērtas/+
-aizcērtaties/+
-aizcērties/+
-aizcērtieties/+
-aizcērtos/+
-aizcērtoties/+
-aizcērtoša/S+m
-aizcērtoši/+o
-aizcērtošies/+
-aizcērtošo/+
-aizcērtošs/+Wi
-aizcērtošu/+
-aizcērtošā/+
-aizcīnīties/D+
-aizdabūt/bI+dB)${GJg]1pHM[
-aizdambējums/Oitv
-aizdambēt/+[IHdgb1BG)$JMp]{
-aizdare/Smsf
-aizdarināt/JbC+hI(BM1
-aizdarošies/+
-aizdars/Oitv
-aizdarvot/b+H$)IBJM1
-aizdarīt/+dhgI[J(Bbc1M{C]
-aizdauzošies/+
-aizdauzīt/JIcM+bdg{h(]B1[C
-aizdedze/Sm
-aizdedzies/+
-aizdedzieties/+
-aizdedzināmība/S
-aizdedzināt/hI+b(MBCJ1
-aizdedzinātājs/Oix
-aizdedzošies/+
-aizdedzējs/Oi
-aizdefilēt/b+JM$)IHB1
-aizdegamies/+
-aizdegas/+
-aizdegaties/+
-aizdegdama/=
-aizdegdamas/=
-aizdegdami/=
-aizdegdams/=
-aizdegoties/+
-aizdegt/+9hIB8T(J4d}[]M
-aizdegt/d9+Ih4B8(T][
-aizdegune/Sm
-aizdegusies/+
-aizdegušies/+
-aizdegšana/Sm
-aizdegšanās/+
-aizdegšoties/+
-aizdejama/+Sm
-aizdejami/+o
-aizdejamo/+
-aizdejams/+Wi
-aizdejamu/+
-aizdejamā/+
-aizdejot/+M)bGBIHg$[{dJ]1p
-aizdejoša/+Sm
-aizdejoši/+o
-aizdejošo/+
-aizdejošs/W+i
-aizdejošu/+
-aizdejošā/+
-aizdekorēt/+J)1IBb$HM
-aizdeva/+m
-aizdevi/+
-aizdevies/+
-aizdevis/+
-aizdevos/+
-aizdevu/+
-aizdevums/Oitv
-aizdevusi/+
-aizdevusies/+
-aizdevusī/+
-aizdevuša/S+m
-aizdevušais/+q
-aizdevušajā/+
-aizdevušam/+
-aizdevuši/o+
-aizdevušie/+
-aizdevušies/+
-aizdevušo/+
-aizdevušu/+
-aizdevušus/m
-aizdevušā/+
-aizdevāmies/+
-aizdevāt/+
-aizdevāties/+
-aizdevējbanka/Sm
-aizdevējiestāde/Sm
-aizdevējs/Oitv
-aizdiegt/IJ9%MB56
-aizdiet/M8IBJ
-aizdimdināt/J(+hIbBMC1
-aizdimdēt/+Jh1bBI(CM
-aizdipināt/J+(IB1hbCM
-aizdipēt/+(IbJBhC1M
-aizdislocēt/+IB)$bJM1H
-aizdobt/JM
-aizdod/+
-aizdodam/+
-aizdodamai/+
-aizdodamais/+
-aizdodamajai/+
-aizdodamajam/+
-aizdodamajiem/+
-aizdodamajos/+
-aizdodamajā/+
-aizdodamajām/+
-aizdodamajās/+
-aizdodamam/+
-aizdodamie/+
-aizdodamiem/+
-aizdodamo/+
-aizdodamos/+
-aizdodamu/+
-aizdodamus/+
-aizdodamā/+
-aizdodamāka/+Sm
-aizdodamāki/o+
-aizdodamāko/+
-aizdodamāks/+Wi
-aizdodamāku/+
-aizdodamākā/+
-aizdodamām/+
-aizdodas/+
-aizdodat/+
-aizdodaties/+
-aizdodies/+
-aizdodiet/+
-aizdodieties/+
-aizdodos/+
-aizdodot/+
-aizdodoties/+
-aizdodoša/+mS
-aizdodoši/o+
-aizdodošies/+
-aizdodošo/+
-aizdodošs/+Wi
-aizdodošu/+
-aizdodošā/+
-aizdodu/+
-aizdoma/Sm
-aizdomas/m
-aizdomāties/+A
-aizdomība/Sm
-aizdomīgs/WiYX
-aizdomīgums/Oi
-aizdot/+IdJB[M]
-aizdošoties/+
-aizdragāt/+[bJ)$IdBgGHM{1p]
-aizdrebināties/+D
-aizdreifēt/$b+I)B1JHM
-aizdriblēt/+Ib$)HJMB1
-aizdrukāt/b[+G)dIJg$1MBH{p]
-aizdrupt/+MBJIe48
-aizdrāzdama/=
-aizdrāzdamas/=
-aizdrāzdami/=
-aizdrāzdams/=
-aizdrāzieties/+
-aizdrāzt/+B2IT6ed[4]
-aizdrāzusies/+
-aizdrāzušies/+
-aizdrāzīšoties/+
-aizdrāšana/mS
-aizdrāšanās/+
-aizdrāžamies/+
-aizdrāžas/+
-aizdrāžaties/+
-aizdrāžos/+
-aizdrāžoties/+
-aizdrāžošies/+
-aizdrīvēt/+)$1IMbJHB
-aizdrūpama/S+m
-aizdrūpami/+o
-aizdrūpamo/+
-aizdrūpams/+Wi
-aizdrūpamu/+
-aizdrūpamā/+
-aizdrūpoša/+mS
-aizdrūpoši/o+
-aizdrūpošo/+
-aizdrūpošs/iW+
-aizdrūpošu/+
-aizdrūpošā/+
-aizducināt/+b{(h}CcJI[MdBg1]
-aizdunkāt/+dBIb[)GJ$g1M{Hp]
-aizdunēt/+Ib(hBJMC1
-aizdurt/hJMI(6B5
-aizdurve/Sm
-aizdusa/S
-aizduļķot/+HbIB1
-aizdzelt/MJ
-aizdzenama/m+S
-aizdzenami/o+
-aizdzenamies/+
-aizdzenamo/+
-aizdzenams/+XiW
-aizdzenamu/+
-aizdzenamā/+
-aizdzenamāka/+Sm
-aizdzenamāki/o+
-aizdzenamāks/+Wi
-aizdzenamāku/+
-aizdzenamākā/+
-aizdzenas/+
-aizdzenaties/+
-aizdzenies/+
-aizdzenieties/+
-aizdzenos/+
-aizdzenoties/+
-aizdzenoša/S+m
-aizdzenoši/+o
-aizdzenošies/+
-aizdzenošo/+
-aizdzenošs/+Wi
-aizdzenošu/+
-aizdzenošā/+
-aizdzenāt/Id)$HgbGB+[1{MpJ]
-aizdzeramies/+
-aizdzeras/+
-aizdzeraties/+
-aizdzerdama/=
-aizdzerdamas/=
-aizdzerdami/=
-aizdzerdams/=
-aizdzeries/+
-aizdzerieties/+
-aizdzeros/+
-aizdzeroties/+
-aizdzerošies/+
-aizdzert/h+IB(6[d5]
-aizdzeršana/Sm
-aizdzeršanās/+
-aizdzeršoties/+
-aizdzied/+
-aizdziedam/+
-aizdziedama/+Sm
-aizdziedami/+
-aizdziedamo/+
-aizdziedams/+iOW
-aizdziedamu/+
-aizdziedamā/+
-aizdziedat/+
-aizdziedi/+
-aizdziediet/+
-aizdziedot/+
-aizdziedu/+
-aizdziedāt/db+BI1ghJc[}M{]
-aizdziedātājs/Oix
-aizdziedēt/b)$+BIMH1J
-aizdzijis/+
-aizdzijusi/+
-aizdzijusī/+
-aizdzijuša/+mS
-aizdzijušais/q+
-aizdzijušajā/+
-aizdzijušam/+
-aizdzijuši/+o
-aizdzijušie/+
-aizdzijušo/+
-aizdzijušu/+
-aizdzijušus/m
-aizdzijušā/+
-aizdzinies/+
-aizdzinos/+
-aizdzinusies/+
-aizdzinušies/+
-aizdzināmies/+
-aizdzinās/+
-aizdzināties/+
-aizdzinējs/Oi
-aizdzirdīt/b+(JBMI1C
-aizdzirksteļot/IBJ+)$Hb1M
-aizdzirkstīt/+Hb1B$IMJ
-aizdzēries/+
-aizdzēris/+
-aizdzēros/+
-aizdzērusi/+
-aizdzērusies/+
-aizdzērusī/+
-aizdzēruša/+Sm
-aizdzērušais/+q
-aizdzērušajā/+
-aizdzērušam/+
-aizdzēruši/o+
-aizdzērušie/+
-aizdzērušies/+
-aizdzērušo/+
-aizdzērušu/+
-aizdzērušus/m
-aizdzērušā/+
-aizdzērāmies/+
-aizdzērās/+
-aizdzērāties/+
-aizdzīrot/1+)$bJBIMH
-aizdzīt/9I+B4]J[dM8
-aizdzīt/IZ+B7MJ^5
-aizdzīšoties/+
-aizdārdināt/M+(JbhI1BC
-aizdārdēt/+IBbM1J(hC
-aizdāvināt/J+hI(bB1MC
-aizdāvāt/+HGgb)I[$pdB1MJ]{
-aizdēdama/=
-aizdēdamas/=
-aizdēdami/=
-aizdēdams/=
-aizdēt/+$BbI)61
-aizdēšana/Sm
-aizdīdošies/+
-aizdīdīt/BI+[hgb(c1J]d{MC
-aizdīgt/MJ
-aizdīkdama/=
-aizdīkdamas/=
-aizdīkdami/=
-aizdīkdams/=
-aizdīkt/%+B9I65
-aizdīkšana/mS
-aizdīrāt/)+Ig1d$GB[HbpJ]M{
-aizdūdot/+)H$JBIb1M
-aizdūkdama/=
-aizdūkdamas/=
-aizdūkdami/=
-aizdūkdams/=
-aizdūkt/+5BI9%6
-aizdūkšana/Sm
-aizdūmot/+$)IMBbH1J
-aizdūris/+
-aizdūrusi/+
-aizdūrusī/+
-aizdūruša/+mS
-aizdūrušais/+q
-aizdūrušajā/+
-aizdūrušam/+
-aizdūruši/o+
-aizdūrušie/+
-aizdūrušo/+
-aizdūrušu/+
-aizdūrušus/m
-aizdūrušā/+
-aizdžinkstēt/+IJhb1MB(C
-aizecēt/+d)b[$gIBHGM{1pJ]
-aizejama/S+m
-aizejami/o+
-aizejamo/+
-aizejams/+XWi
-aizejamu/+
-aizejamā/+
-aizejamāka/m+S
-aizejamāki/o+
-aizejamāks/iW+
-aizejamāku/+
-aizejamākā/+
-aizejoša/S+m
-aizejoši/+o
-aizejošies/+
-aizejošo/+
-aizejošs/Wi+
-aizejošu/+
-aizejošā/+
-aizels/+
-aizelsa/+m
-aizelsdamies/+
-aizelsdamās/+
-aizelsi/+
-aizelsies/+
-aizelsieties/+
-aizelst/+e}ITF]3
-aizelst/MJ0
-aizelsties/+
-aizelsts/O
-aizelsu/+
-aizelsāmies/+
-aizelsāt/+
-aizelsāties/+
-aizelsīsies/+
-aizelsīsieties/+
-aizelsīsimies/+
-aizelsīsities/+
-aizelsīšos/+
-aizelsīšoties/+
-aizelš/+
-aizelšam/+
-aizelšama/+mS
-aizelšami/+
-aizelšamies/+
-aizelšamo/+
-aizelšams/WOi+
-aizelšamu/+
-aizelšamā/+
-aizelšanās/+
-aizelšas/+
-aizelšaties/+
-aizelšos/+
-aizelšoties/+
-aizelšoša/Sm+
-aizelšoši/o+
-aizelšošo/+
-aizelšošs/Wi+
-aizelšošu/+
-aizelšošā/+
-aizelšu/+
-aizezere/Sm
-aizešelonēt/+)$HIb1JBM
-aizfantazēt/+BIbgHGMJ)1d{$]p[
-aizfrēzēt/)b+$BI1JHM
-aizgainīt/IB+)($1bJHM
-aizgaiņāt/+dI)$bGgMB{HJ1p[]
-aizgalds/Oitv
-aizgarnēt/+$)IbBHJM1
-aizgavilēt/J+BI$bH)M1
-aizgavēnis/P
-aizgavēt/[+IbdBHg)$J1GM{]p
-aizglabāt/+bgGBdJ$MI)H[{1p]
-aizglaud/+
-aizglauda/+
-aizglaudi/+
-aizglaudu/+
-aizglaust/+2bEI6
-aizglaust/JN0
-aizglausts/O
-aizglauž/+
-aizglaužu/+
-aizglazēt/B+b)I$JM1H
-aizgleznot/Bb+MI$)J1H
-aizgludināt/Ic+d[JB(bgh}]MC1{
-aizglābt/MJ
-aizgodāt/+IgJGbHdB$)[1Mp]{
-aizgorošies/+
-aizgorīt/bgh+dBcJI[(C1{M]
-aizgozēt/[+Id)BJ$bgGH{M]1p
-aizgrabināties/+D
-aizgrabēt/+BI(hJMC1
-aizgrand/+
-aizgrandam/+
-aizgrandat/+
-aizgrandi/+
-aizgrandiet/+
-aizgrandot/+
-aizgrandu/+
-aizgrandīt/+(bMIB1J
-aizgrantēt/+$BI)bMJH1
-aizgraudama/=
-aizgraudamas/=
-aizgraudami/=
-aizgraudams/=
-aizgraut/B)I+6$5
-aizgrauzdama/=
-aizgrauzdamas/=
-aizgrauzdami/=
-aizgrauzdams/=
-aizgrauzt/B+2eI64
-aizgraušana/mS
-aizgrebt/JM
-aizgriezdama/=
-aizgriezdamas/=
-aizgriezdami/=
-aizgriezdams/=
-aizgriezieties/+
-aizgrieznis/Pj
-aizgriezt/+IT4B[2de]6
-aizgriezusies/+
-aizgriezušies/+
-aizgriezējs/Oi
-aizgriezīšoties/+
-aizgriešana/mS
-aizgriešanās/+
-aizgriežamies/+
-aizgriežas/+
-aizgriežaties/+
-aizgriežos/+
-aizgriežoties/+
-aizgriežošies/+
-aizgruntēt/I$+)bMJBH1
-aizgruvums/Oitv
-aizgrābdama/=
-aizgrābdamas/=
-aizgrābdami/=
-aizgrābdams/=
-aizgrābieties/+
-aizgrābjamies/+
-aizgrābjas/+
-aizgrābjaties/+
-aizgrābjos/+
-aizgrābjoties/+
-aizgrābt/+TeI[)d$6B]4p
-aizgrābtāka/Sm+
-aizgrābtākais/+
-aizgrābtākajai/+
-aizgrābtākajam/+
-aizgrābtākajiem/+
-aizgrābtākajos/+
-aizgrābtākajām/+
-aizgrābtākajās/+
-aizgrābtākam/+
-aizgrābtāki/+o
-aizgrābtākie/+
-aizgrābtāko/+
-aizgrābtāks/i+
-aizgrābtāku/+
-aizgrābtākā/+
-aizgrābtība/S
-aizgrābusies/+
-aizgrābušies/+
-aizgrābāt/+$IBJdbHgG)pM{1[]
-aizgrābēja/Sm
-aizgrābšana/Sm
-aizgrābšanās/+
-aizgrābšoties/+
-aizgrāvis/+
-aizgrāvusi/+
-aizgrāvusī/+
-aizgrāvuša/Sm+
-aizgrāvušais/q+
-aizgrāvušajā/+
-aizgrāvušam/+
-aizgrāvuši/o+
-aizgrāvušie/+
-aizgrāvušo/+
-aizgrāvušu/+
-aizgrāvušus/m
-aizgrāvušā/+
-aizgrūd/+
-aizgrūda/+
-aizgrūdi/+
-aizgrūdu/+
-aizgrūs/+
-aizgrūsi/+
-aizgrūsiet/+
-aizgrūsit/+
-aizgrūst/+bI2E6
-aizgrūst/0NJ
-aizgrūstošies/+
-aizgrūsts/O
-aizgrūstīt/+Bdh[bIJc(g1MC{]
-aizgrūt/I^+49Z7JM
-aizgrūts/O
-aizgrūšot/+
-aizgrūšu/+
-aizgrūž/+
-aizgrūžu/+
-aizguldzēt/+BI1hM(JC
-aizgulgt/JM
-aizguli/+
-aizgulies/+
-aizguliet/+
-aizgulieties/+
-aizgulstošies/+
-aizgult/Z^e+Id7RMJ[B]5
-aizgulēt/[+]JBdhIg{M1
-aizgulšņāt/+J]gMp$)G1BIbdH[{
-aizgurkstēt/+h(CMBJ1I
-aizguvums/Oitv
-aizguļ/+
-aizguļam/+
-aizguļama/+mS
-aizguļamais/y
-aizguļami/+o
-aizguļamies/+
-aizguļamo/+
-aizguļams/+Wi
-aizguļamu/+
-aizguļamā/+
-aizguļas/+
-aizguļat/+
-aizguļaties/+
-aizguļos/+
-aizguļot/+
-aizguļoties/+
-aizguļoša/S+m
-aizguļoši/o+
-aizguļošies/+
-aizguļošo/+
-aizguļošs/W+i
-aizguļošu/+
-aizguļošā/+
-aizguļu/+
-aizgvelzdamies/+
-aizgvelzdamās/+
-aizgvelzies/+
-aizgvelzieties/+
-aizgvelzos/+
-aizgvelzt/TJM[]d
-aizgvelzties/+
-aizgvelztos/+
-aizgvelzusies/+
-aizgvelzušies/+
-aizgvelzāmies/+
-aizgvelzās/+
-aizgvelzāties/+
-aizgvelzīsies/+
-aizgvelzīsieties/+
-aizgvelzīsimies/+
-aizgvelzīsities/+
-aizgvelzīšos/+
-aizgvelzīšoties/+
-aizgvelšanos/+
-aizgvelšanās/+
-aizgvelžamies/+
-aizgvelžas/+
-aizgvelžaties/+
-aizgvelžos/+
-aizgvelžoties/+
-aizgvelžošies/+
-aizgādne/Sm
-aizgādniecība/S
-aizgādnieks/Oix
-aizgādnis/Pjx
-aizgādnība/S
-aizgāds/Oi
-aizgādāt/GHgb+I)J][1$dpBM{
-aizgādība/S
-aizgāgāt/)b+IJ[Gd$gpB1MH]{
-aizgāja/+
-aizgāji/+
-aizgājis/+
-aizgāju/+
-aizgājusi/+
-aizgājusies/+
-aizgājusī/+
-aizgājuša/S+m
-aizgājušais/q+
-aizgājušajā/+
-aizgājušam/+
-aizgājuši/+o
-aizgājušie/+
-aizgājušies/+
-aizgājušo/+
-aizgājušu/+
-aizgājušus/m
-aizgājušā/+
-aizgājām/+
-aizgājāt/+
-aizgājējs/Oitv
-aizgārgt/MJ
-aizgāzdama/=
-aizgāzdamas/=
-aizgāzdami/=
-aizgāzdams/=
-aizgāzelēt/+J)IB[$Gbg{dp1MH]
-aizgāzieties/+
-aizgāzt/2+e[Id6TB4]
-aizgāzusies/+
-aizgāzušies/+
-aizgāzīšoties/+
-aizgāšana/mS
-aizgāšanās/+
-aizgāžamies/+
-aizgāžas/+
-aizgāžaties/+
-aizgāžos/+
-aizgāžoties/+
-aizgāžošies/+
-aizgūlies/+
-aizgūlos/+
-aizgūlusies/+
-aizgūlušies/+
-aizgūlāmies/+
-aizgūlās/+
-aizgūlāties/+
-aizgūstamāka/S+m
-aizgūstamāki/o+
-aizgūstamāko/+
-aizgūstamāks/iW+
-aizgūstamāku/+
-aizgūstamākā/+
-aizgūt/Z+IB79^JM4
-aizgūtne/Sm
-aizhromēt/+IJMB1b$)H
-aiziet/8+IBJ[]M
-aizieties/+
-aiziezt/JM
-aizilgums/Oi
-aiziramies/+
-aiziras/+
-aiziraties/+
-aizirdama/=
-aizirdamas/=
-aizirdami/=
-aizirdamies/+
-aizirdams/=
-aizirdamās/+
-aizirgt/JM
-aiziries/+
-aizirieties/+
-aiziros/+
-aiziroties/+
-aizirsies/+
-aizirsieties/+
-aizirsimies/+
-aizirsities/+
-aizirstamies/+
-aizirstas/+
-aizirstaties/+
-aizirsties/+
-aizirstos/+
-aizirstošies/+
-aizirt/+}eh(I5d6B][
-aizirties/+
-aizirtos/+
-aizirusies/+
-aizirušies/+
-aizirāmies/+
-aizirās/+
-aizirāties/+
-aiziršana/Sm
-aiziršanos/+
-aiziršanās/+
-aiziršos/+
-aiziršoties/+
-aizjaudama/=
-aizjaudamas/=
-aizjaudami/=
-aizjaudams/=
-aizjaukdama/=
-aizjaukdamas/=
-aizjaukdami/=
-aizjaukdams/=
-aizjaukt/+%B9I56
-aizjaukšana/Sm
-aizjaut/B+5$)I6
-aizjaušana/Sm
-aizjodelēt/)$+dIgHMbJ[BG]1{p
-aizjokot/+]GIBpdbHg[){1
-aizjokošanās/+
-aizjozt/JM
-aizjoņot/$+HIbM)BJ1
-aizjukt/+B9I74MJ
-aizjumt/MJ
-aizjādama/=
-aizjādamas/=
-aizjādami/=
-aizjādams/=
-aizjādelēt/b+$gdMGJI)B]{pH[1
-aizjādināt/+1(bhIJMBC
-aizjājējs/Oi
-aizjāt/$+I)b1B6
-aizjāvis/+
-aizjāvusi/+
-aizjāvusī/+
-aizjāvuša/+mS
-aizjāvušais/+q
-aizjāvušajā/+
-aizjāvušam/+
-aizjāvuši/+o
-aizjāvušie/+
-aizjāvušo/+
-aizjāvušu/+
-aizjāvušus/m
-aizjāvušā/+
-aizjāšana/Sm
-aizjēgt/MJ
-aizjūdzamies/+
-aizjūdzas/+
-aizjūdzaties/+
-aizjūdzies/+
-aizjūdzieties/+
-aizjūdzos/+
-aizjūdzoties/+
-aizjūdzošies/+
-aizjūdzāmies/+
-aizjūdzās/+
-aizjūdzāties/+
-aizjūgdama/=
-aizjūgdamas/=
-aizjūgdami/=
-aizjūgdams/=
-aizjūgs/Oitv
-aizjūgt/+d]IB5%96[
-aizjūgums/Oi
-aizjūgusies/+
-aizjūgušies/+
-aizjūgšana/Sm
-aizjūgšanās/+
-aizjūgšoties/+
-aizjūkama/+mS
-aizjūkami/o+
-aizjūkamo/+
-aizjūkams/+Wi
-aizjūkamu/+
-aizjūkamā/+
-aizjūkoša/+Sm
-aizjūkoši/o+
-aizjūkošo/+
-aizjūkošs/+iW
-aizjūkošu/+
-aizjūkošā/+
-aizjūra/Sm
-aizkabināt/+B(I}hcCbd[{gJM]1
-aizkadrs/Oitv
-aizkaisīt/Ih+1BC(MbJ
-aizkaitinājums/O
-aizkaitināmība/Sm
-aizkaitināt/+B(IJhb1CM
-aizkaitēt/b+Jh1BICM
-aizkakle/Sm
-aizkaldama/=
-aizkaldamas/=
-aizkaldami/=
-aizkaldams/=
-aizkalne/Sm
-aizkalnietis/Pjx
-aizkalst/+%INB47J
-aizkalt/e+I6B4
-aizkaltis/+
-aizkaltusi/+
-aizkaltusī/+
-aizkaltuša/+Sm
-aizkaltušais/q+
-aizkaltušajā/+
-aizkaltušam/+
-aizkaltuši/o+
-aizkaltušie/+
-aizkaltušo/+
-aizkaltušu/+
-aizkaltušus/m
-aizkaltušā/+
-aizkaltēt/+JbHBI)$1M
-aizkalšana/Sm
-aizkampt/MJ
-aizkapa/=
-aizkapāt/+IbJ{)$BGMdg[H1p]
-aizkaramies/+
-aizkaras/+
-aizkaraties/+
-aizkaries/+
-aizkarieties/+
-aizkarināt/hC+bB(IJM1
-aizkaros/+
-aizkaroties/+
-aizkarošies/+
-aizkarpe/Sm
-aizkars/Oitv
-aizkasošies/+
-aizkasīt/b+{MgIBJc(dh[1]C
-aizkatapultēt/1BI+{b$dg[H)JGpM]
-aizkaudama/=
-aizkaudamas/=
-aizkaudami/=
-aizkaudams/=
-aizkaukt/JM
-aizkausēt/+1gBb$d)HGIJpM{[]
-aizkaut/+)I$5B6
-aizkaušana/Sm
-aizkave/Sm
-aizkavējums/O
-aizkavēt/1BI+bdHg)$[J{GM]p
-aizkaļama/+mS
-aizkaļami/+o
-aizkaļamo/+
-aizkaļams/Wi+
-aizkaļamu/+
-aizkaļamā/+
-aizkaļoša/m+S
-aizkaļoši/o+
-aizkaļošo/+
-aizkaļošs/W+i
-aizkaļošu/+
-aizkaļošā/+
-aizkaļķot/b+HGgBI)$MdJp{[]1
-aizkašāt/b+Jg1I[Bd)G$pH]M{
-aizkašņāt/+)$p{b]JIMdB1[GgH
-aizklabināties/+D
-aizklabēt/+ch(CdIb{JM1Bg[]}
-aizkladzināties/+D
-aizklaiņot/+$I)MbBH1J
-aizklakšķināties/+D
-aizklakšķēt/+Ch(IBb1JM
-aizklapēt/+JI1$Bb)HM
-aizklapētājs/Oix
-aizklaudzināties/+D
-aizklausošies/+
-aizklausīt/+bcIdhJ(MBg][{1C
-aizklauvēt/+bJ)$IB1HM
-aizklaušināties/+D
-aizklejot/bBI)+1J$HM
-aizklenderēt/+$JbBIMH1
-aizklibot/I)HBb+1M$J
-aizklidzināt/h+(JbdCIMBcg{[}]1
-aizkliegdama/=
-aizkliegdamas/=
-aizkliegdami/=
-aizkliegdams/=
-aizkliegt/%9+IB56
-aizkliegšana/Sm
-aizklimst/+IB%J74N
-aizklimtis/+
-aizklimtusi/+
-aizklimtusī/+
-aizklimtuša/+mS
-aizklimtušais/+q
-aizklimtušajā/+
-aizklimtušam/+
-aizklimtuši/+o
-aizklimtušie/+
-aizklimtušo/+
-aizklimtušu/+
-aizklimtušus/m
-aizklimtušā/+
-aizklukstēt/+hIBb(J1CM
-aizklumburēt/+$BIMJ1bH
-aizklumpačot/+IdBG)Hgb[1J]{$Mp
-aizklunkurēt/+$bIB1MJH
-aizklunkšķēt/(+IBbChMJ1
-aizklupt/+IB4eJ8M
-aizklādama/=
-aizklādamas/=
-aizklādami/=
-aizklādams/=
-aizklājs/Oi
-aizklāt/+b&$g6GId[)B{p1]
-aizklātāk/+
-aizklātākais/+
-aizklātākajai/+
-aizklātākajam/+
-aizklātākajiem/+
-aizklātākajos/+
-aizklātākajām/+
-aizklātākajās/+
-aizklātākie/+
-aizklātāko/+
-aizklātība/S
-aizklāšana/Sm
-aizklāšanās/+
-aizklīda/+
-aizklīdi/+
-aizklīdu/+
-aizklīst/+%IbJE7N
-aizklīsts/O
-aizklūpama/m+S
-aizklūpami/o+
-aizklūpamo/+
-aizklūpams/+Wi
-aizklūpamu/+
-aizklūpamā/+
-aizklūpoša/S+m
-aizklūpoši/+o
-aizklūpošo/+
-aizklūpošs/iW+
-aizklūpošu/+
-aizklūpošā/+
-aizknakšķināties/D+
-aizknibināties/+D
-aizkniebdama/=
-aizkniebdamas/=
-aizkniebdami/=
-aizkniebdams/=
-aizkniebt/+$eIB)64
-aizkniebšana/Sm
-aizkniedējums/Oi
-aizkniedēt/)+$BIbMH1J
-aizkniedētājs/Oi
-aizknies/+
-aizkniesa/+
-aizkniesi/+
-aizkniest/+IeF3
-aizkniest/0
-aizkniests/O
-aizkniesu/+
-aizkniesām/+
-aizkniesāt/+
-aizknieš/+
-aizkniešam/+
-aizkniešama/+Sm
-aizkniešama/m+S
-aizkniešami/+
-aizkniešami/o+
-aizkniešamo/+
-aizkniešams/+WOi
-aizkniešams/+Wi
-aizkniešamu/+
-aizkniešamā/+
-aizkniešoša/+mS
-aizkniešoša/m+S
-aizkniešoši/+o
-aizkniešoši/o+
-aizkniešošo/+
-aizkniešošs/+Wi
-aizkniešošu/+
-aizkniešošā/+
-aizkniešu/+
-aizknikšķināties/D+
-aizknist/I+JN
-aizknists/O
-aizknitis/+
-aizknitusi/+
-aizknitusī/+
-aizknituša/Sm+
-aizknitušais/q+
-aizknitušajā/+
-aizknitušam/+
-aizknituši/o+
-aizknitušie/+
-aizknitušo/+
-aizknitušu/+
-aizknitušus/m
-aizknitušā/+
-aizknubināties/D+
-aizknābdama/=
-aizknābdamas/=
-aizknābdami/=
-aizknābdams/=
-aizknābt/e+I$)6B4
-aizknābšana/Sm
-aizkod/+
-aizkoda/+
-aizkodi/+
-aizkodu/+
-aizkodums/Oi
-aizkodēt/+JbH)$IBM1
-aizkoklēt/$+J])Ip1gdbBH{GM[
-aizkomandēt/+$M)BI1JbH
-aizkomentēt/+b$)IBH1MJ
-aizkopt/JM
-aizkopēt/+JbI)$HB1M
-aizkorķēt/B+I$1)HbJM
-aizkost/+2bIE6
-aizkost/0JN
-aizkosts/O
-aizkoķetēt/+Jb$)I1BHM
-aizkož/+
-aizkožu/+
-aizkrampēt/IdM+$)BJg1[{bGHp]
-aizkratošies/+
-aizkratīt/+bIdgMh{[J(1Bc]C
-aizkraudama/=
-aizkraudamas/=
-aizkraudami/=
-aizkraudams/=
-aizkraujamies/+
-aizkraujas/+
-aizkraujaties/+
-aizkraujies/+
-aizkraujieties/+
-aizkraujos/+
-aizkraujoties/+
-aizkrauklietis/Pjx
-aizkraukt/MJ
-aizkraut/[+dB6I)$5p]
-aizkraušana/mS
-aizkraušanās/+
-aizkraušoties/+
-aizkravāt/+)bGHgMdBI$Jp{[1]
-aizkreisēt/+bBIJ)$HM1
-aizkrimstamies/+
-aizkrimstas/+
-aizkrimstaties/+
-aizkrimsties/+
-aizkrimstieties/+
-aizkrimstos/+
-aizkrimstoties/+
-aizkrimstošies/+
-aizkrimties/+
-aizkrimtos/+
-aizkrimtusies/+
-aizkrimtušies/+
-aizkrimtāmies/+
-aizkrimtās/+
-aizkrimtāties/+
-aizkrimtīsies/+
-aizkrimtīsieties/+
-aizkrimtīsimies/+
-aizkrimtīsities/+
-aizkrimtīšos/+
-aizkrimtīšoties/+
-aizkrimzdamies/+
-aizkrimzdamās/+
-aizkrimšanos/+
-aizkrimšanās/+
-aizkrist/dB+[I3NJ]
-aizkrita/m+
-aizkriti/+
-aizkrities/+
-aizkritis/+
-aizkritos/+
-aizkritu/+
-aizkritusi/+
-aizkritusies/+
-aizkritusī/+
-aizkrituša/m+S
-aizkritušais/+q
-aizkritušajā/+
-aizkritušam/+
-aizkrituši/+o
-aizkritušie/+
-aizkritušies/+
-aizkritušo/+
-aizkritušu/+
-aizkritušus/m
-aizkritušā/+
-aizkritāmies/+
-aizkritāt/+
-aizkritāties/+
-aizkritīšoties/+
-aizkrokot/+b$)HJIMB1
-aizkrustot/+B$IHbJ)M1
-aizkrācietis/Pjx
-aizkrācnieks/Oix
-aizkrākt/JM
-aizkrāmēt/bHg+*$)]JIM[BdG&1{p
-aizkrāpt/JM
-aizkrāsne/Smsf
-aizkrāsojums/Oi
-aizkrāsot/+I){$bHg[JG]dB1pM
-aizkrāt/JM
-aizkrāvies/+
-aizkrāvis/+
-aizkrāvos/+
-aizkrāvusi/+
-aizkrāvusies/+
-aizkrāvusī/+
-aizkrāvuša/+mS
-aizkrāvušais/q+
-aizkrāvušajā/+
-aizkrāvušam/+
-aizkrāvuši/o+
-aizkrāvušie/+
-aizkrāvušies/+
-aizkrāvušo/+
-aizkrāvušu/+
-aizkrāvušus/m
-aizkrāvušā/+
-aizkrāvāmies/+
-aizkrāvās/+
-aizkrāvāties/+
-aizkrītama/+Sm
-aizkrītami/+o
-aizkrītamies/+
-aizkrītamo/+
-aizkrītams/+Wi
-aizkrītamu/+
-aizkrītamā/+
-aizkrītas/+
-aizkrītaties/+
-aizkrīties/+
-aizkrītieties/+
-aizkrītos/+
-aizkrītoties/+
-aizkrītoša/m+S
-aizkrītoši/+o
-aizkrītošies/+
-aizkrītošo/+
-aizkrītošs/W+i
-aizkrītošu/+
-aizkrītošā/+
-aizkulises/m
-aizkult/JM
-aizkurdama/=
-aizkurdamas/=
-aizkurdami/=
-aizkurdams/=
-aizkurināt/+bhBIC(JM1
-aizkurkt/MJ
-aizkurs/Oi
-aizkurt/+hB(I65
-aizkuršana/Sm
-aizkustinošāk/+
-aizkustinošāka/+mS
-aizkustinošāki/+
-aizkustinošāko/+
-aizkustinošāks/+iWO
-aizkustinošāku/+
-aizkustinošākā/+
-aizkustinājums/Oi
-aizkustināt/bI(ChBJ+M1
-aizkustinātājs/Oix
-aizkustēt/+cJ]Ch(IBbd{1gM}[
-aizkuģot/I+J$b1)BHM
-aizkuņģis/Pj
-aizkviekt/MJ
-aizkvēpināt/b+JCI(BhM1
-aizkvēpt/+^eIB7JZ4M
-aizkāpdama/=
-aizkāpdamas/=
-aizkāpdami/=
-aizkāpdams/=
-aizkāpelēt/b)+IMJB$H1
-aizkāpt/+I$)eB46
-aizkāpšana/Sm
-aizkārdama/=
-aizkārdamas/=
-aizkārdami/=
-aizkārdams/=
-aizkārpošies/+
-aizkārpīt/b[Bdg+c(hMIJ]{1C
-aizkārstīt/+(bI1BhMJC
-aizkārt/[+e%Bd6T4I]
-aizkārtne/Sm
-aizkārtnis/Pj
-aizkārtāka/mS+
-aizkārtākais/+
-aizkārtākajai/+
-aizkārtākajam/+
-aizkārtākajiem/+
-aizkārtākajos/+
-aizkārtākajām/+
-aizkārtākajās/+
-aizkārtākam/+
-aizkārtāki/o+
-aizkārtākie/+
-aizkārtāko/+
-aizkārtāks/i+
-aizkārtāku/+
-aizkārtākā/+
-aizkārums/Oi
-aizkārusies/+
-aizkārušies/+
-aizkāršana/Sm
-aizkāršanās/+
-aizkāršoties/+
-aizkās/+
-aizkāsa/+
-aizkāsi/+
-aizkāst/0
-aizkāst/IeF+3
-aizkāsts/O
-aizkāsu/+
-aizkāsām/+
-aizkāsāt/+
-aizkāsēt/+HbJ)IM$B1
-aizkātot/$+GbpId[BJ{g)M1]H
-aizkāvis/+
-aizkāvusi/+
-aizkāvusī/+
-aizkāvuša/+mS
-aizkāvušais/q+
-aizkāvušajā/+
-aizkāvušam/+
-aizkāvuši/o+
-aizkāvušie/+
-aizkāvušo/+
-aizkāvušu/+
-aizkāvušus/m
-aizkāvušā/+
-aizkāš/+
-aizkāšam/+
-aizkāšama/+mS
-aizkāšami/+
-aizkāšamo/+
-aizkāšams/+WiO
-aizkāšamu/+
-aizkāšamā/+
-aizkāšoša/Sm+
-aizkāšoši/+o
-aizkāšošo/+
-aizkāšošs/Wi+
-aizkāšošu/+
-aizkāšošā/+
-aizkāšu/+
-aizkļaut/JM
-aizkļūt/B+^I9Z7J4M
-aizkņudināties/D+
-aizkūkot/+JG)dI$pbB{gM1H][
-aizkūleņot/1I+b)$BHJM
-aizkūlējs/Oi
-aizkūpināt/+(cb]JhdIBCM{1g[}
-aizkūpēt/b+JIhC(MB1
-aizkūris/+
-aizkūrusi/+
-aizkūrusī/+
-aizkūruša/Sm+
-aizkūrušais/+q
-aizkūrušajā/+
-aizkūrušam/+
-aizkūruši/o+
-aizkūrušie/+
-aizkūrušo/+
-aizkūrušu/+
-aizkūrušus/m
-aizkūrušā/+
-aizlacies/+
-aizlaid/+
-aizlaida/+m
-aizlaidi/+
-aizlaidies/+
-aizlaidieties/+
-aizlaidne/Sm
-aizlaidos/+
-aizlaidu/+
-aizlaidusies/+
-aizlaidušies/+
-aizlaidāmies/+
-aizlaidāties/+
-aizlaidīsies/+
-aizlaidīsieties/+
-aizlaidīsimies/+
-aizlaidīsities/+
-aizlaidīšos/+
-aizlaidīšoties/+
-aizlaipot/+IB1MbJH$)
-aizlaist/+b2EI[6]
-aizlaist/N0J
-aizlaisties/+
-aizlaists/O
-aizlaišanās/+
-aizlaiž/+
-aizlaižamies/+
-aizlaižas/+
-aizlaižaties/+
-aizlaižos/+
-aizlaižoties/+
-aizlaižošies/+
-aizlaižu/+
-aizlakdamies/+
-aizlakdamās/+
-aizlakies/+
-aizlakojums/Oi
-aizlakos/+
-aizlakot/G)$[+]JgHb{IdBM1p
-aizlaksies/+
-aizlaksieties/+
-aizlaksimies/+
-aizlaksities/+
-aizlakties/+
-aizlaktos/+
-aizlakusies/+
-aizlakušies/+
-aizlakāmies/+
-aizlakās/+
-aizlakāties/+
-aizlakšanos/+
-aizlakšanās/+
-aizlakšos/+
-aizlakšoties/+
-aizlasošies/+
-aizlasīt/g1+MbJIch{d(B[]C
-aizlauzdama/=
-aizlauzdamas/=
-aizlauzdami/=
-aizlauzdams/=
-aizlauzt/2+4BIe6
-aizlauzīt/Jb+M(hIB1C
-aizlaušana/mS
-aizlavēt/+)bH$I1JBM
-aizlavīties/+D
-aizlejama/S+m
-aizlejami/+o
-aizlejamies/+
-aizlejamo/+
-aizlejams/W+i
-aizlejamu/+
-aizlejamā/+
-aizlejas/+
-aizlejaties/+
-aizlejies/+
-aizlejieties/+
-aizlejos/+
-aizlejoties/+
-aizlejoša/+Sm
-aizlejoši/o+
-aizlejošies/+
-aizlejošo/+
-aizlejošs/+Wi
-aizlejošu/+
-aizlejošā/+
-aizlekt/+%6B950
-aizlemt/J$I)B46M
-aizlenkdama/=
-aizlenkdamas/=
-aizlenkdami/=
-aizlenkdams/=
-aizlenkt/+9%IB65
-aizlenkšana/Sm
-aizlicies/+
-aizlicējs/Oi
-aizlidināt/+b(hCIJBM1
-aizlidot/Ib+)MJ$BH1
-aizlidotājs/Oix
-aizliecamies/+
-aizliecas/+
-aizliecaties/+
-aizliecies/+
-aizliecieties/+
-aizliecos/+
-aizliecoties/+
-aizliecošies/=
-aizliecāmies/+
-aizliecās/+
-aizliecāties/+
-aizliedzamāka/Sm+
-aizliedzamāki/+o
-aizliedzamāko/+
-aizliedzamāks/W+i
-aizliedzamāku/+
-aizliedzamākā/+
-aizliedzējs/Oi
-aizliedēt/+$[){GIJB]dHgb1Mp
-aizliegdama/=
-aizliegdamas/=
-aizliegdami/=
-aizliegdams/=
-aizliegt/%+9IB56
-aizliegtāka/+Sm
-aizliegtākais/+
-aizliegtākajai/+
-aizliegtākajam/+
-aizliegtākajiem/+
-aizliegtākajos/+
-aizliegtākajām/+
-aizliegtākajās/+
-aizliegtākam/+
-aizliegtāki/+o
-aizliegtākie/+
-aizliegtāko/+
-aizliegtāks/+i
-aizliegtāku/+
-aizliegtākā/+
-aizliegums/Oitv
-aizliegšana/Sm
-aizliekama/S+m
-aizliekami/o+
-aizliekamies/+
-aizliekamo/+
-aizliekams/iW+
-aizliekamu/+
-aizliekamā/+
-aizliekas/+
-aizliekaties/+
-aizliekos/+
-aizliekoties/+
-aizliekoša/m+S
-aizliekoši/o+
-aizliekošies/+
-aizliekošo/+
-aizliekošs/W+i
-aizliekošu/+
-aizliekošā/+
-aizliekt/dBJ9[I%65M]
-aizliekusies/+
-aizliekušies/+
-aizliekšoties/+
-aizlien/+
-aizlienam/+
-aizlienama/m+S
-aizlienami/+
-aizlienamo/+
-aizlienams/+OiW
-aizlienamu/+
-aizlienamā/+
-aizlienat/+
-aizlieniet/+
-aizlienot/+
-aizlienoša/+Sm
-aizlienoši/+o
-aizlienošo/+
-aizlienošs/i+W
-aizlienošu/+
-aizlienošā/+
-aizlienu/+
-aizlienēt/+$b{GdIJHgMB1[]p
-aizliet/+IB]JdM[84
-aizlietāka/S+m
-aizlietākais/+
-aizlietākajai/+
-aizlietākajam/+
-aizlietākajiem/+
-aizlietākajos/+
-aizlietākajām/+
-aizlietākajās/+
-aizlietākam/+
-aizlietāki/+o
-aizlietākie/+
-aizlietāko/+
-aizlietāks/+i
-aizlietāku/+
-aizlietākā/+
-aizliešoties/+
-aizlijis/+
-aizlijusi/+
-aizlijusī/+
-aizlijuša/m+S
-aizlijušais/q+
-aizlijušajā/+
-aizlijušam/+
-aizlijuši/o+
-aizlijušie/+
-aizlijušo/+
-aizlijušu/+
-aizlijušus/m
-aizlijušā/+
-aizlikt/+B9dI[J7M]T4
-aizliktne/Sm
-aizlikums/Oi
-aizlikusies/+
-aizlikušies/+
-aizlikšoties/+
-aizlipināt/+bg(BI1d[}hcCJM{]
-aizlipt/+TeI7BJd[M]4
-aizlipusies/+
-aizlipušies/+
-aizlipšoties/+
-aizlobdama/=
-aizlobdamas/=
-aizlobdami/=
-aizlobdams/=
-aizlobt/)$eI+B64
-aizlobšana/mS
-aizlocies/+
-aizlocieties/+
-aizlocīt/+(IMBdgbJ{h[]1
-aizlodāt/+IJbHgG)B${d[1Mp]
-aizlodēt/+J]b)Hg$[IdGBM{1p
-aizloka/m+
-aizlokamies/+
-aizlokas/+
-aizlokaties/+
-aizloki/+
-aizlokies/+
-aizlokieties/+
-aizlokos/+
-aizlokot/+
-aizlokoties/+
-aizlokošies/+
-aizloku/+
-aizlokāmies/+
-aizlokāt/C+
-aizlokāties/+
-aizložņāt/I)d+$HgbGB1]J{[Mp
-aizlumpačot/+G$IgdBJb)M][H1p{
-aizluncināties/D+
-aizlāpījums/Oi
-aizlāpīt/I(J+bhBMC1
-aizlāsot/+J$IBbp{dGg1)M]H[
-aizlāčot/+$JIbB)H1M
-aizlējies/+
-aizlējis/+
-aizlējos/+
-aizlējusi/+
-aizlējusies/+
-aizlējusī/+
-aizlējuša/Sm+
-aizlējušais/+q
-aizlējušajā/+
-aizlējušam/+
-aizlējuši/o+
-aizlējušie/+
-aizlējušies/+
-aizlējušo/+
-aizlējušu/+
-aizlējušus/m
-aizlējušā/+
-aizlējāmies/+
-aizlējās/+
-aizlējāties/+
-aizlējējs/Oi
-aizlēkdama/=
-aizlēkdamas/=
-aizlēkdami/=
-aizlēkdams/=
-aizlēkt/+BI5
-aizlēkāt/$)G+Jbg[BIMHpd]1{
-aizlēkšana/Sm
-aizlēkšot/1+JH$I)bBM
-aizlēmis/+
-aizlēmusi/+
-aizlēmusī/+
-aizlēmuša/+mS
-aizlēmušais/+q
-aizlēmušajā/+
-aizlēmušam/+
-aizlēmuši/+o
-aizlēmušie/+
-aizlēmušo/+
-aizlēmušu/+
-aizlēmušus/m
-aizlēmušā/+
-aizlīda/+
-aizlīdi/+
-aizlīdis/+
-aizlīdu/+
-aizlīdusi/+
-aizlīdusī/+
-aizlīduša/Sm+
-aizlīduši/o+
-aizlīdušo/+
-aizlīdušu/+
-aizlīdušus/m
-aizlīdušā/+
-aizlīdzināt/h+bJCMI(B1
-aizlīdām/+
-aizlīdāt/+
-aizlīdējs/Oi
-aizlīdīs/+
-aizlīdīsi/+
-aizlīdīšu/+
-aizlīgot/B+$IJbdp{Gg)M1]H[
-aizlīgst/+7
-aizlīgt/BI+Z9^4MJ
-aizlīkt/9+^7JIMZB4
-aizlīkumot/+$bHI)JMB1
-aizlīmēt/+b[IdJ]g$G)M{HB1p
-aizlīpama/+Sm
-aizlīpami/+o
-aizlīpamies/+
-aizlīpamo/+
-aizlīpams/W+i
-aizlīpamu/+
-aizlīpamā/+
-aizlīpas/+
-aizlīpaties/+
-aizlīpies/+
-aizlīpieties/+
-aizlīpos/+
-aizlīpoties/+
-aizlīpoša/S+m
-aizlīpoši/o+
-aizlīpošies/+
-aizlīpošo/+
-aizlīpošs/Wi+
-aizlīpošu/+
-aizlīpošā/+
-aizlīst/+I
-aizlīst/JEIb
-aizlīsts/O
-aizlīt/+Z^IJBM75
-aizlīzdama/=
-aizlīzdamas/=
-aizlīzdami/=
-aizlīzdams/=
-aizlīņāt/)+HIb{GdM$BgJ][p1
-aizlūdzamies/+
-aizlūdzamāka/+Sm
-aizlūdzamāki/+o
-aizlūdzamāko/+
-aizlūdzamāks/+iW
-aizlūdzamāku/+
-aizlūdzamākā/+
-aizlūdzas/+
-aizlūdzaties/+
-aizlūdzies/+
-aizlūdzieties/+
-aizlūdzos/+
-aizlūdzoties/+
-aizlūdzošies/+
-aizlūdzāmies/+
-aizlūdzās/+
-aizlūdzāties/+
-aizlūgdama/=
-aizlūgdamas/=
-aizlūgdami/=
-aizlūgdams/=
-aizlūgt/+9I]B%6d5[
-aizlūgums/Oitv
-aizlūgusies/+
-aizlūgušies/+
-aizlūgšana/mS
-aizlūgšanās/+
-aizlūgšoties/+
-aizlūst/%+J7
-aizlūzt/B+eIM4
-aizlūzums/Oitv
-aizlūžņot/b+$)*g&dBIMG{J1H[]p
-aizmaksāt/+dIgbH$)[J1BGM{p]
-aizmaldīties/+D
-aizmalt/MJ
-aizmanevrēt/I+b)BJ$H1M
-aizmanīt/+Ih(bJBM1C
-aizmargojums/Oi
-aizmargot/+IB1b$J)MH
-aizmaršēt/BI+b)MJ$H1
-aizmaukt/JM
-aizmaut/MJ
-aizmedīties/+A
-aizmels/+
-aizmelsa/+m
-aizmelsdamies/+
-aizmelsdamās/+
-aizmelsi/+
-aizmelsies/+
-aizmelsieties/+
-aizmelst/+F3eI}T]
-aizmelst/0
-aizmelsties/+
-aizmelsts/O
-aizmelsu/+
-aizmelsāmies/+
-aizmelsāt/+
-aizmelsāties/+
-aizmelsīsies/+
-aizmelsīsieties/+
-aizmelsīsimies/+
-aizmelsīsities/+
-aizmelsīšos/+
-aizmelsīšoties/+
-aizmelš/+
-aizmelšam/+
-aizmelšama/+Sm
-aizmelšami/+
-aizmelšamies/+
-aizmelšamo/+
-aizmelšams/+iWO
-aizmelšamu/+
-aizmelšamā/+
-aizmelšanās/+
-aizmelšas/+
-aizmelšaties/+
-aizmelšos/+
-aizmelšoties/+
-aizmelšoša/+Sm
-aizmelšoši/+o
-aizmelšošo/+
-aizmelšošs/i+W
-aizmelšošu/+
-aizmelšošā/+
-aizmelšu/+
-aizmest/+I3B4[dN
-aizmetama/+Sm
-aizmetami/+o
-aizmetamies/+
-aizmetamo/+
-aizmetams/+iW
-aizmetamu/+
-aizmetamā/+
-aizmetas/+
-aizmetaties/+
-aizmeties/+
-aizmetieties/+
-aizmetinājums/Oi
-aizmetināt/+bg(dhBI}1Jc{C[]M
-aizmetinātājs/Oi
-aizmetis/+
-aizmetnis/Pjuw
-aizmetos/+
-aizmetoties/+
-aizmetoša/S+m
-aizmetoši/+o
-aizmetošies/+
-aizmetošo/+
-aizmetošs/+Wi
-aizmetošu/+
-aizmetošā/+
-aizmetusi/+
-aizmetusies/+
-aizmetusī/+
-aizmetuša/+mS
-aizmetušais/q+
-aizmetušajā/+
-aizmetušam/+
-aizmetuši/+o
-aizmetušie/+
-aizmetušies/+
-aizmetušo/+
-aizmetušu/+
-aizmetušus/m
-aizmetušā/+
-aizmetāmies/+
-aizmetās/+
-aizmetāties/+
-aizmetīšoties/+
-aizmešana/+mS
-aizmešanos/+
-aizmešanu/+
-aizmešanā/+
-aizmidzināt/J{+gcI(hdB1bM}[C]
-aizmiegama/S+m
-aizmiegami/+o
-aizmiegamo/+
-aizmiegams/+iW
-aizmiegamu/+
-aizmiegamā/+
-aizmiegdama/=
-aizmiegdamas/=
-aizmiegdami/=
-aizmiegdams/=
-aizmiegoša/m+S
-aizmiegoši/+o
-aizmiegošo/+
-aizmiegošs/+iW
-aizmiegošu/+
-aizmiegošā/+
-aizmiegt/+%B69I5
-aizmiegšana/Sm
-aizmielot/pgdbH)+G]{B1[
-aizmielotu/+
-aizmielošanās/+
-aizmiglot/$pgd+I1M&*JB)G]b{H[
-aizmigrēt/b+BI)J1HM$
-aizmigt/+B79JIM4
-aizmij/+
-aizmijam/+
-aizmijama/+mS
-aizmijami/+
-aizmijamies/+
-aizmijamo/+
-aizmijams/OW+i
-aizmijamu/+
-aizmijamā/+
-aizmijas/+
-aizmijat/+
-aizmijaties/+
-aizmijies/+
-aizmijiet/+
-aizmijieties/+
-aizmijis/+
-aizmijos/+
-aizmijot/+
-aizmijoties/+
-aizmijoša/m+S
-aizmijoši/+o
-aizmijošies/+
-aizmijošo/+
-aizmijošs/+iW
-aizmijošu/+
-aizmijošā/+
-aizmijusi/+
-aizmijusies/+
-aizmijusī/+
-aizmijuša/m+S
-aizmijušais/q+
-aizmijušajā/+
-aizmijušam/+
-aizmijuši/o+
-aizmijušie/+
-aizmijušies/+
-aizmijušo/+
-aizmijušu/+
-aizmijušus/m
-aizmijušā/+
-aizmijāmies/+
-aizmijās/+
-aizmijāties/+
-aizmijējs/Oi
-aizmilzums/Oi
-aizminama/S+m
-aizminami/o+
-aizminamies/+
-aizminamo/+
-aizminams/+Wi
-aizminamu/+
-aizminamā/+
-aizminas/+
-aizminaties/+
-aizminies/+
-aizminieties/+
-aizminos/+
-aizminoties/+
-aizminoša/S+m
-aizminoši/o+
-aizminošies/+
-aizminošo/+
-aizminošs/Wi+
-aizminošu/+
-aizminošā/+
-aizminusies/+
-aizminušies/+
-aizmināmies/+
-aizminās/+
-aizmināties/+
-aizmirdzēt/+(BdhgJIcbM{C[]1}
-aizmirgot/$+IJB1b)MH
-aizmirguļot/bIH+$)JBM1
-aizmirsa/m+
-aizmirsdamies/+
-aizmirsdamās/+
-aizmirsi/+
-aizmirsies/+
-aizmirst/+e%ITJMF]
-aizmirstamies/+
-aizmirstams/+YX
-aizmirstat/+
-aizmirstaties/+
-aizmirsties/+
-aizmirstiet/+
-aizmirstieties/+
-aizmirstot/+
-aizmirstoties/+
-aizmirstošies/+
-aizmirsts/O
-aizmirstība/S+
-aizmirsu/+
-aizmirsusies/+
-aizmirsušies/+
-aizmirsāmies/+
-aizmirsāt/+
-aizmirsāties/+
-aizmirsīsies/+
-aizmirsīsieties/+
-aizmirsīsimies/+
-aizmirsīsities/+
-aizmirsīšos/+
-aizmirsīšoties/+
-aizmugure/Sm
-aizmugurgaismojums/O
-aizmugurisks/Wi
-aizmugurējs/Wi
-aizmukt/97+IBMJ4
-aizmurdēt/+Ib1JBh(CM
-aizmurmināties/D+
-aizmālēt/b+J1I,B)$M.H
-aizmānīt/h+B(bMJ1IC
-aizmārša/Smsf
-aizmāršība/S+
-aizmāršīgs/WiYX+
-aizmāt/MJ
-aizmēgt/JM
-aizmērkt/JM
-aizmētāt/J]+g$)b[IGBMpdH1{
-aizmēzdama/=
-aizmēzdamas/=
-aizmēzdami/=
-aizmēzdams/=
-aizmēzt/e+26I4B
-aizmēšana/Sm
-aizmīcošies/+
-aizmīcāma/+Sm
-aizmīcāmi/o+
-aizmīcāmo/+
-aizmīcāms/+Wi
-aizmīcāmu/+
-aizmīcāmā/+
-aizmīcīt/c+BI1rd[b]JgM{C
-aizmīnēt/+bB$I)H1JM
-aizmīt/B+I459Md[J8]
-aizmīšoties/+
-aizmīņāt/)H+$Ib{GM1gdBJ][p
-aizmūkama/+mS
-aizmūkami/+o
-aizmūkamo/+
-aizmūkams/iW+
-aizmūkamu/+
-aizmūkamā/+
-aizmūkoša/S+m
-aizmūkoši/+o
-aizmūkošo/+
-aizmūkošs/iW+
-aizmūkošu/+
-aizmūkošā/+
-aizmūrēt/+I)[bdJgB]GH{$M1p
-aiznaglojums/Oi
-aiznaglot/$+bMI1J)BH
-aiznes/+
-aiznesa/m+
-aiznesamies/+
-aiznesas/+
-aiznesaties/+
-aiznesdamies/+
-aiznesdamās/+
-aiznesi/+
-aiznesies/+
-aiznesieties/+
-aiznesoties/+
-aiznest/(+h}eIFJ]8TM
-aiznesties/+
-aiznests/O
-aiznesu/+
-aiznesāmies/+
-aiznesāt/C+
-aiznesāties/+
-aiznesējs/Oi
-aiznesīsies/+
-aiznesīsieties/+
-aiznesīsimies/+
-aiznesīsities/+
-aiznesīšos/+
-aiznesīšoties/+
-aizniķelēt/b$)+IJBHM1
-aiznākdama/=
-aiznākdamas/=
-aiznākdami/=
-aiznākdams/=
-aiznākošs/WiYX
-aiznākt/+h59IB(8
-aiznākšana/Sm
-aiznērs/+
-aiznērsa/+
-aiznērsi/+
-aiznērst/+eI3F
-aiznērst/0
-aiznērsts/O
-aiznērsu/+
-aiznērsām/+
-aiznērsāt/+
-aiznērš/+
-aiznēršam/+
-aiznēršama/+mS
-aiznēršami/+
-aiznēršamo/+
-aiznēršams/WO+i
-aiznēršamu/+
-aiznēršamā/+
-aiznēršoša/+mS
-aiznēršoši/o+
-aiznēršošo/+
-aiznēršošs/+Wi
-aiznēršošu/+
-aiznēršošā/+
-aiznēršu/+
-aiznēsāt/I+bgBJMGH)d[$1p]{
-aizod/+
-aizoda/+
-aizodi/+
-aizodu/+
-aizogot/b+)[g]HGB{1dp
-aizogotu/+
-aizogošanās/+
-aizokeāna/=
-aizost/0
-aizost/I+2Eb6
-aizosts/O
-aizož/+
-aizožu/+
-aizpagājis/+
-aizpagājusi/+
-aizpagājusī/+
-aizpagājuša/+mS
-aizpagājušais/q+
-aizpagājušajā/+
-aizpagājušam/+
-aizpagājuši/+o
-aizpagājušie/+
-aizpagājušo/+
-aizpagājušu/+
-aizpagājušus/m
-aizpagājušā/+
-aizpaisa/+
-aizpaisi/+
-aizpaist/%+IFJeM47
-aizpaists/O
-aizpaisu/+
-aizpaisīt/Ih+(bBMJ1C
-aizpampt/^+ZBJI7eM4
-aizparafinēt/$+IBbGHg)pdJ1]M{[
-aizparīt/=
-aizpaust/JN
-aizpeldināt/+(1gbhcCBI[d{M]J}
-aizpeldēt/b+hJM(BdIc{[g1C}]
-aizpeldētājs/Oix
-aizpelt/MJ
-aizpelēt/b+JB)$IM1H
-aizperamies/+
-aizperas/+
-aizperaties/+
-aizperies/+
-aizperieties/+
-aizperos/+
-aizperoties/+
-aizperošies/+
-aizperējums/Oi
-aizperēt/)JG$I+g{bdH[BM]1p
-aizperētāja/Sm
-aizpilde/S
-aizpildījums/Oi
-aizpildīt/+b&*JIh1B(CM
-aizpildītājs/Oix
-aizpilināt/+I(bg]JBh[dCc}{M1
-aizpilēt/b+JB(ChI1M
-aizpinama/m+S
-aizpinami/+o
-aizpinamies/+
-aizpinamo/+
-aizpinams/+Wi
-aizpinamu/+
-aizpinamā/+
-aizpinas/+
-aizpinaties/+
-aizpinies/+
-aizpinieties/+
-aizpinos/+
-aizpinoties/+
-aizpinoša/+Sm
-aizpinoši/o+
-aizpinošo/+
-aizpinošs/iW+
-aizpinošu/+
-aizpinošā/+
-aizpināmies/+
-aizpinās/+
-aizpināties/+
-aizpircies/+
-aizpirkdamies/+
-aizpirkdamās/+
-aizpirkies/+
-aizpirkos/+
-aizpirksies/+
-aizpirksieties/+
-aizpirksimies/+
-aizpirksities/+
-aizpirkties/+
-aizpirktos/+
-aizpirkums/Oi
-aizpirkusies/+
-aizpirkušies/+
-aizpirkāmies/+
-aizpirkās/+
-aizpirkāties/+
-aizpirkšanos/+
-aizpirkšanās/+
-aizpirkšos/+
-aizpirkšoties/+
-aizpiķēt/I)B+Jb$MH1
-aizplacināt/+I([1BdbcJ]h{g}MC
-aizplandēt/+hJIbBM(C1
-aizplest/+dB[I]4
-aizplestāka/S+m
-aizplestākais/+
-aizplestākajai/+
-aizplestākajam/+
-aizplestākajiem/+
-aizplestākajos/+
-aizplestākajām/+
-aizplestākajās/+
-aizplestākam/+
-aizplestāki/o+
-aizplestākie/+
-aizplestāko/+
-aizplestāks/+i
-aizplestāku/+
-aizplestākā/+
-aizplet/J
-aizpleties/+
-aizpletiet/+
-aizpletieties/+
-aizpletis/+
-aizpletos/+
-aizpletusi/+
-aizpletusies/+
-aizpletusī/+
-aizpletuša/+mS
-aizpletušais/+q
-aizpletušajā/+
-aizpletušam/+
-aizpletuši/+o
-aizpletušie/+
-aizpletušies/+
-aizpletušo/+
-aizpletušu/+
-aizpletušus/m
-aizpletušā/+
-aizpletāmies/+
-aizpletās/+
-aizpletāties/+
-aizpletīšoties/+
-aizplezdama/=
-aizplezdamas/=
-aizplezdami/=
-aizplezdams/=
-aizpleš/+
-aizplešam/+
-aizplešama/+Sm
-aizplešami/+
-aizplešamies/+
-aizplešamo/+
-aizplešams/+iWO
-aizplešamu/+
-aizplešamā/+
-aizplešanās/+
-aizplešas/+
-aizplešat/+
-aizplešaties/+
-aizplešos/+
-aizplešot/+
-aizplešoties/+
-aizplešoša/+Sm
-aizplešoši/o+
-aizplešošies/+
-aizplešošo/+
-aizplešošs/W+i
-aizplešošu/+
-aizplešošā/+
-aizplešu/+
-aizplivināt/+bI[dBg(]JM1hc}C{
-aizplombēt/+JIHb$)B1M
-aizplostot/+I$)HbBJM1
-aizpludināt/+(1hBIbMJC
-aizplunčāties/A+
-aizplādama/=
-aizplādamas/=
-aizplādami/=
-aizplādams/=
-aizplāksterēt/)+IH$bB1
-aizplāt/+$BIb)61
-aizplāšana/Sm
-aizplēnēt/+1CbBIh(MJ
-aizplēs/+
-aizplēsa/+m
-aizplēsdamies/+
-aizplēsdamās/+
-aizplēsi/+
-aizplēsies/+
-aizplēsieties/+
-aizplēst/+FIe]T3
-aizplēst/MJ0
-aizplēsties/+
-aizplēsts/O
-aizplēsu/+
-aizplēsusies/+
-aizplēsušies/+
-aizplēsāmies/+
-aizplēsāt/+
-aizplēsāties/+
-aizplēsīsies/+
-aizplēsīsieties/+
-aizplēsīsimies/+
-aizplēsīsities/+
-aizplēsīšos/+
-aizplēsīšoties/+
-aizplēš/+
-aizplēšam/+
-aizplēšama/+mS
-aizplēšami/+
-aizplēšamies/+
-aizplēšamo/+
-aizplēšams/+WiO
-aizplēšamu/+
-aizplēšamā/+
-aizplēšanās/+
-aizplēšas/+
-aizplēšaties/+
-aizplēšos/+
-aizplēšoties/+
-aizplēšoša/+Sm
-aizplēšoši/+o
-aizplēšošies/+
-aizplēšošo/+
-aizplēšošs/+Wi
-aizplēšošu/+
-aizplēšošā/+
-aizplēšu/+
-aizplīvot/Hb+JBI$)1M
-aizplīvurojums/Oi
-aizplīvurot/+gGdM)b$&*,.I1H[JB{]p
-aizplūda/+
-aizplūde/Sm
-aizplūdi/+
-aizplūdināt/+B(bhI1JMC
-aizplūdu/+
-aizplūdums/Oi
-aizplūkt/M%B5J69I
-aizplūst/%+INEb7J
-aizplūsts/O
-aizpogot/+IJ)$HbB1M
-aizpogāt/+bJ]gH$)GBdM1I[p{
-aizpostīt/+hbJ(1BIMC
-aizprecēt/+c(ghb[I}{dBM1J]C
-aizpresēt/+$)bIJHBM1
-aizprātot/1BI+)Gg[dbp{H]
-aizprātošanās/+
-aizpukšķināt/+J(bhBMI1C
-aizpumpēt/1HB)Mb$IJ+
-aizputeņot/+JBI)H$bM1
-aizputinājums/Oi
-aizputināt/+(IbhB1JCM
-aizputēt/b+JBI(h1CM
-aizpušķot/+b[JIBMd)HgG$p]{1
-aizpērcies/+
-aizpērcieties/+
-aizpērdamies/+
-aizpērdamās/+
-aizpēries/+
-aizpērkamies/+
-aizpērkas/+
-aizpērkaties/+
-aizpērkos/+
-aizpērkoties/+
-aizpērkošies/+
-aizpērn/=
-aizpērngad/=
-aizpērns/Wi
-aizpēros/+
-aizpērsies/+
-aizpērsieties/+
-aizpērsimies/+
-aizpērsities/+
-aizpērt/dMT[J]
-aizpērties/+
-aizpērtos/+
-aizpērusies/+
-aizpērušies/+
-aizpērāmies/+
-aizpērās/+
-aizpērāties/+
-aizpēršanos/+
-aizpēršanās/+
-aizpēršos/+
-aizpēršoties/+
-aizpētīties/+A
-aizpīkstināt/(dbh+[JBM1gIC{c}]
-aizpīpēt/+GJ1gbI)[MdB${]Hp
-aizpīt/+94dBIM8J
-aizpīšoties/+
-aizpļaudama/=
-aizpļaudamas/=
-aizpļaudami/=
-aizpļaudams/=
-aizpļaut/+$I)6B5
-aizpļaušana/Sm
-aizpļāvis/+
-aizpļāvusi/+
-aizpļāvusī/+
-aizpļāvuša/+mS
-aizpļāvušais/q+
-aizpļāvušajā/+
-aizpļāvušam/+
-aizpļāvuši/+o
-aizpļāvušie/+
-aizpļāvušo/+
-aizpļāvušu/+
-aizpļāvušus/m
-aizpļāvušā/+
-aizpūdelēt/$+JbMIB1H
-aizpūderēt/$)BJ+bIHM1
-aizpūst/4+BI
-aizpūt/J
-aizpūtiet/+
-aizpūtis/+
-aizpūtusi/+
-aizpūtusī/+
-aizpūtuša/+Sm
-aizpūtušais/+q
-aizpūtušajā/+
-aizpūtušam/+
-aizpūtuši/+o
-aizpūtušie/+
-aizpūtušo/+
-aizpūtušu/+
-aizpūtušus/m
-aizpūtušā/+
-aizpūzdama/=
-aizpūzdamas/=
-aizpūzdami/=
-aizpūzdams/=
-aizpūš/+
-aizpūšam/+
-aizpūšama/mS+
-aizpūšami/+
-aizpūšamo/+
-aizpūšams/WiO+
-aizpūšamu/+
-aizpūšamā/+
-aizpūšat/+
-aizpūšot/+
-aizpūšoša/+mS
-aizpūšoši/+o
-aizpūšošo/+
-aizpūšošs/+Wi
-aizpūšošu/+
-aizpūšošā/+
-aizpūšu/+
-aizpūžņot/+)JBbMI$1H
-aizracies/+
-aizracējs/Oi
-aizradies/+
-aizrados/+
-aizradusies/+
-aizradušies/+
-aizradāmies/+
-aizradās/+
-aizradāties/+
-aizradīsies/+
-aizradīsieties/+
-aizradīsimies/+
-aizradīsities/+
-aizradīšos/+
-aizradīšoties/+
-aizraidīt/+IMbJhB1(C
-aizraidītājs/Oix
-aizraisīt/Ihb+(1BMJC
-aizrakstīt/+bJhMI(B1C
-aizrakt/I+9BJT7d[4M]
-aizrakusies/+
-aizrakušies/+
-aizrakšoties/+
-aizrasot/+J1I$b)MBH
-aizrasties/+
-aizrastos/+
-aizraud/+
-aizraudam/+
-aizraudama/+Sm
-aizraudama/=
-aizraudamas/=
-aizraudami/+
-aizraudami/=
-aizraudamo/+
-aizraudams/=
-aizraudams/W+Oi
-aizraudamu/+
-aizraudamā/+
-aizraudat/+
-aizraudi/+
-aizraudiet/+
-aizraudot/+
-aizraudu/+
-aizraudāt/J+bhBI1M
-aizraujamies/+
-aizraujas/+
-aizraujaties/+
-aizraujies/+
-aizraujieties/+
-aizraujos/+
-aizraujoties/+
-aizraukt/JM
-aizrausa/m+
-aizrausdamies/+
-aizrausdamās/+
-aizraust/+eIFhT
-aizraust/J0M
-aizrausties/+
-aizrausts/O
-aizrausu/+
-aizraususies/+
-aizrausušies/+
-aizrausāmies/+
-aizrausāt/+
-aizrausāties/+
-aizrausīsies/+
-aizrausīsieties/+
-aizrausīsimies/+
-aizrausīsities/+
-aizrausīšos/+
-aizrausīšoties/+
-aizraut/+)IdB$6[p5]
-aizrautāka/S+m
-aizrautākais/+
-aizrautākajai/+
-aizrautākajam/+
-aizrautākajiem/+
-aizrautākajos/+
-aizrautākajām/+
-aizrautākajās/+
-aizrautākam/+
-aizrautāki/+o
-aizrautākie/+
-aizrautāko/+
-aizrautāks/+i
-aizrautāku/+
-aizrautākā/+
-aizrautība/S+
-aizrautīgs/WiYX
-aizrauš/+
-aizraušam/+
-aizraušama/+Sm
-aizraušami/+
-aizraušamies/+
-aizraušamo/+
-aizraušams/O+iW
-aizraušamu/+
-aizraušamā/+
-aizraušanās/+
-aizraušas/+
-aizraušat/+
-aizraušaties/+
-aizraušoties/+
-aizraušošies/+
-aizrazdamies/+
-aizrazdamās/+
-aizrašanos/+
-aizrašanās/+
-aizrestot/+)b$BdIHJg1M{Gp[]
-aizriebdamies/+
-aizriebdamās/+
-aizriebies/+
-aizriebieties/+
-aizriebjamies/+
-aizriebjas/+
-aizriebjaties/+
-aizriebjos/+
-aizriebjoties/+
-aizriebjošies/+
-aizriebos/+
-aizriebsies/+
-aizriebsieties/+
-aizriebsimies/+
-aizriebsities/+
-aizriebt/[Jd]TMp
-aizriebties/+
-aizriebtos/+
-aizriebusies/+
-aizriebušies/+
-aizriebāmies/+
-aizriebās/+
-aizriebāties/+
-aizriebšanos/+
-aizriebšanās/+
-aizriebšos/+
-aizriebšoties/+
-aizriezt/MJ
-aizrijamies/+
-aizrijas/+
-aizrijaties/+
-aizrijies/+
-aizrijieties/+
-aizrijos/+
-aizrijoties/+
-aizrijošies/+
-aizrijusies/+
-aizrijušies/+
-aizrijāmies/+
-aizrijās/+
-aizrijāties/+
-aizrikšot/+J)Ib$BHM1
-aizripināt/+I(bB1MJhC
-aizripot/+BMJ$)IbH1
-aizrisināties/D+
-aizritināt/+I(bB1MJhC
-aizritēt/b+J1BI(hCM
-aizrobeža/S
-aizrobīt/Hg+d[IJG{BM1]p
-aizrocies/+
-aizrocieties/+
-aizrodamies/+
-aizrodas/+
-aizrodaties/+
-aizrodies/+
-aizrodieties/+
-aizrodos/+
-aizrodoties/+
-aizrodošies/+
-aizrokama/+mS
-aizrokami/o+
-aizrokamies/+
-aizrokamo/+
-aizrokams/+Wi
-aizrokamu/+
-aizrokamā/+
-aizrokas/+
-aizrokaties/+
-aizrokos/+
-aizrokoties/+
-aizrokoša/+Sm
-aizrokoši/+o
-aizrokošies/+
-aizrokošo/+
-aizrokošs/+Wi
-aizrokošu/+
-aizrokošā/+
-aizrotaļāties/A+
-aizrotāt/BI+M$GJdb)1g[Hp]{
-aizrotēt/b+J$)IB1HM
-aizrotīt/(B$+d)I[gJG]1bM{Hp
-aizrullēt/+$g{b)dBIHGp[M1J]
-aizrumulēt/b+[B{dI)G]JgH1$Mp
-aizrunāt/I$+)G1gJMdBbH][p{
-aizrunātājs/Oix
-aizrušināties/D+
-aizrādprogrammatūra/Sm
-aizrādījums/Oi
-aizrādīt/+Ih(B1JbMC
-aizrādītājs/Oix
-aizrāpdamies/+
-aizrāpdamās/+
-aizrāpies/+
-aizrāpieties/+
-aizrāpjamies/+
-aizrāpjas/+
-aizrāpjaties/+
-aizrāpjos/+
-aizrāpjoties/+
-aizrāpjošies/+
-aizrāpjošos/+
-aizrāpjošās/+
-aizrāpos/+
-aizrāpot/+$IBJ)bH1M
-aizrāpsies/+
-aizrāpsieties/+
-aizrāpsimies/+
-aizrāpsities/+
-aizrāpties/+
-aizrāptos/+
-aizrāpusies/+
-aizrāpušies/+
-aizrāpušos/+
-aizrāpušās/+
-aizrāpāmies/+
-aizrāpās/+
-aizrāpāties/+
-aizrāpšanos/+
-aizrāpšanās/+
-aizrāpšos/+
-aizrāpšoties/+
-aizrāt/JM
-aizrāvies/+
-aizrāvis/+
-aizrāvos/+
-aizrāvusi/+
-aizrāvusies/+
-aizrāvusī/+
-aizrāvuša/+mS
-aizrāvušais/q+
-aizrāvušajā/+
-aizrāvušam/+
-aizrāvuši/o+
-aizrāvušie/+
-aizrāvušies/+
-aizrāvušo/+
-aizrāvušu/+
-aizrāvušus/m
-aizrāvušā/+
-aizrāvāmies/+
-aizrāvās/+
-aizrāvāties/+
-aizrāvējs/Oi
-aizrēkt/MJ
-aizrēvēt/)+$BbI1JMH
-aizrībināt/(+1BIhMbJC
-aizrībēt/+h(IJbMB1C
-aizrīdamies/+
-aizrīdamās/+
-aizrīsies/+
-aizrīsieties/+
-aizrīsimies/+
-aizrīsities/+
-aizrīties/+
-aizrītos/+
-aizrīšanos/+
-aizrīšanās/+
-aizrīšos/+
-aizrīšoties/+
-aizrūkdama/=
-aizrūkdamas/=
-aizrūkdami/=
-aizrūkdams/=
-aizrūkt/%9J+MB5I6
-aizrūkt/I+%9B56
-aizrūkšana/Sm
-aizrūsēt/$1)IB+bJMH
-aizsainis/Pjuw
-aizsaistīt/bh+MI(CB1J
-aizsaitēt/HGbg1BI+)Jd${pM[]
-aizsaiņot/+b$)JMIB1H
-aizsaldēt/b+)$JMBI1H
-aizsalt/+BeZJ^7IM4
-aizsanēt/+(b1IBhJMC
-aizsapņot/+Ib)J1BM$H
-aizsardze/Sm
-aizsardzība/S
-aizsarganods/Oi
-aizsargapkakle/Smsf
-aizsargapkalums/Oi
-aizsargapmetnis/Pj
-aizsargaprīkojums/Oi
-aizsargapstrāde/Sm
-aizsargapvalks/O
-aizsargapģērbs/O
-aizsargatslēga/Sm
-aizsargattālums/Oi
-aizsargbarjera/S
-aizsargbaļķis/Pj
-aizsargbrilles/m
-aizsargbruņas/m
-aizsargbruņojums/Oi
-aizsargbīdnis/Pj
-aizsargbūve/Sm
-aizsargceltne/Sm
-aizsargcepure/Sm
-aizsargcimds/Oi
-aizsargdambis/Pj
-aizsargekipējums/Oi
-aizsargekrāns/Oi
-aizsargelements/Oi
-aizsargfunkcija/Sm
-aizsarggrāvis/Pjuw
-aizsargiepakojums/Oi
-aizsargierīce/Sm
-aizsargietaise/Sm
-aizsargjosla/Sm
-aizsargkape/Sm
-aizsargkrāsa/Sm
-aizsargkrēms/Oi
-aizsargkārta/Smsf
-aizsargloksne/Sm
-aizsarglīdzeklis/Pj
-aizsarglīnija/Sm
-aizsargmarķējums/Oi
-aizsargmehānisms/Oi
-aizsargmuita/Sm
-aizsargmūris/P
-aizsargpapīrs/Oi
-aizsargpasākums/Oi
-aizsargpiederums/Oi
-aizsargpildenis/Pj
-aizsargpiltuve/Sm
-aizsargplāksne/Smsf
-aizsargplēve/Sm
-aizsargpote/Sm
-aizsargpotenciāls/Oi
-aizsargpozīcija/Sm
-aizsargpriekšauts/Oi
-aizsargpārklājums/Oi
-aizsargpārvalks/Oi
-aizsargreakcija/Sm
-aizsargrežģis/Pj
-aizsargrežīms/Oi
-aizsargrobs/Oi
-aizsargs/Oitv
-aizsargsabiedrība/Sm
-aizsargsiena/S
-aizsargsiets/Oi
-aizsargsistēma/Sm
-aizsargskrūve/Sm
-aizsargslānis/Pj
-aizsargsprūds/Oi
-aizsargstienis/Pjuw
-aizsargstikls/Oitv
-aizsargstādījums/Oi
-aizsargtituls/Oi
-aizsargtose/Sm
-aizsargtrose/Sm
-aizsargtērps/Oi
-aizsargtīkls/Oitv
-aizsarguztvērējs/Oi
-aizsargvairogs/Oitv
-aizsargvalnis/Pj
-aizsargvanna/Sm
-aizsargveste/Sm
-aizsargviela/Sm
-aizsargzemējums/Oi
-aizsargzona/Sm
-aizsargzīme/Sm
-aizsargājums/Oi
-aizsargāt/+(dGbc)J$&*pIB}MgHC[1]{
-aizsargātājs/Oix
-aizsargātība/S+
-aizsargķivere/Sm
-aizsargžogs/Oi
-aizsarmot/+bIB1$)JHM
-aizsaukdama/=
-aizsaukdamas/=
-aizsaukdami/=
-aizsaukdams/=
-aizsaukt/+%96IB5
-aizsaukšana/Sm
-aizsaule/Smsf
-aizsauļot/+b)H$BIM1J
-aizsedzamies/+
-aizsedzas/+
-aizsedzaties/+
-aizsedzies/+
-aizsedzieties/+
-aizsedzos/+
-aizsedzoties/+
-aizsedzošies/+
-aizsedzāmies/+
-aizsedzās/+
-aizsedzāties/+
-aizsegdama/=
-aizsegdamas/=
-aizsegdami/=
-aizsegdams/=
-aizsegluksofors/Oi
-aizsegs/Oi
-aizsegt/+d96%BI5[]
-aizsegtāka/S+m
-aizsegtākais/+
-aizsegtākajai/+
-aizsegtākajam/+
-aizsegtākajiem/+
-aizsegtākajos/+
-aizsegtākajām/+
-aizsegtākajās/+
-aizsegtākam/+
-aizsegtāki/o+
-aizsegtākie/+
-aizsegtāko/+
-aizsegtāks/+i
-aizsegtāku/+
-aizsegtākā/+
-aizsegums/Oitv
-aizsegusies/+
-aizsegušies/+
-aizsegšana/Sm
-aizsegšanās/+
-aizsegšoties/+
-aizsienama/+mS
-aizsienami/+o
-aizsienamies/+
-aizsienamo/+
-aizsienams/WX+i
-aizsienamu/+
-aizsienamā/+
-aizsienamāka/+mS
-aizsienamāki/+o
-aizsienamāks/+iW
-aizsienamāku/+
-aizsienamākā/+
-aizsienas/+
-aizsienaties/+
-aizsienies/+
-aizsienieties/+
-aizsienos/+
-aizsienoties/+
-aizsienoša/+Sm
-aizsienoši/+o
-aizsienošo/+
-aizsienošs/+Wi
-aizsienošu/+
-aizsienošā/+
-aizsiet/I+J7B4Md[]
-aizsiešoties/+
-aizsijāt/)bG+$IM1BdgHJ][p{
-aizsile/Sm
-aizsirot/)b+MJIBH1$
-aizsisināt/+Icbh[{BdJ(1g}C]M
-aizsist/IdB+[N
-aizsit/+J%0]
-aizsita/+m
-aizsitam/+
-aizsitamies/+
-aizsitams/O
-aizsitas/+
-aizsiti/+
-aizsities/+
-aizsitieties/+
-aizsitis/+
-aizsitos/+
-aizsitot/+
-aizsitoties/+
-aizsitusi/+
-aizsitusies/+
-aizsitusī/+
-aizsituša/S+m
-aizsitušais/q+
-aizsitušajā/+
-aizsitušam/+
-aizsituši/o+
-aizsitušie/+
-aizsitušies/+
-aizsitušo/+
-aizsitušu/+
-aizsitušus/m
-aizsitušā/+
-aizsitāmies/+
-aizsitāt/+}C
-aizsitāties/+
-aizsitīšoties/+
-aizskaitīt/h(+bIM1CBJ
-aizskalināt/+cIbhdB{J}(CMg]1[
-aizskalojums/Oi
-aizskalot/b,$+.MH)IB1J
-aizskandināt/(+bhBICMJ1
-aizskanēt/+Ib(JhBCM1
-aizskaramība/Sm+
-aizskart/(IM6BJh5
-aizskartāka/+Sm
-aizskartākais/+
-aizskartākajai/+
-aizskartākajam/+
-aizskartākajiem/+
-aizskartākajos/+
-aizskartākajām/+
-aizskartākajās/+
-aizskartākam/+
-aizskartāki/+o
-aizskartākie/+
-aizskartāko/+
-aizskartāks/+i
-aizskartāku/+
-aizskartākā/+
-aizskaust/N
-aizskaut/MB6J50
-aizskrejoša/+mS
-aizskrejoši/o+
-aizskrejošo/+
-aizskrejošs/W+i
-aizskrejošu/+
-aizskrejošā/+
-aizskrienama/+mS
-aizskrienami/o+
-aizskrienamo/+
-aizskrienams/X+Wi
-aizskrienamu/+
-aizskrienamā/+
-aizskrienamāka/S+m
-aizskrienamāki/o+
-aizskrienamāks/iW+
-aizskrienamāku/+
-aizskrienamākā/+
-aizskrienoša/S+m
-aizskrienoši/o+
-aizskrienošo/+
-aizskrienošs/+Wi
-aizskrienošu/+
-aizskrienošā/+
-aizskriet/+IB8J74M
-aizskrējis/+
-aizskrējusi/+
-aizskrējusī/+
-aizskrējuša/+Sm
-aizskrējušais/q+
-aizskrējušajā/+
-aizskrējušam/+
-aizskrējuši/o+
-aizskrējušie/+
-aizskrējušo/+
-aizskrējušu/+
-aizskrējušus/m
-aizskrējušā/+
-aizskrējējs/Oi
-aizskrūvēt/)$BdMbI+gJGH1][p{
-aizskāris/+
-aizskārums/Oi
-aizskārusi/+
-aizskārusī/+
-aizskāruša/S+m
-aizskārušais/+q
-aizskārušajā/+
-aizskārušam/+
-aizskāruši/o+
-aizskārušie/+
-aizskārušo/+
-aizskārušu/+
-aizskārušus/m
-aizskārušā/+
-aizskārējs/Oi
-aizskūt/JM
-aizslacināt/+(bIcJ]B1dh}g{C[M
-aizslaistīt/(+BI1bMJhC
-aizslampāt/+gbId$)BJ][HG{pM1
-aizslaucīt/+IJhB1b(M
-aizslauka/+
-aizslaukdama/=
-aizslaukdamas/=
-aizslaukdami/=
-aizslaukdams/=
-aizslauki/+
-aizslaukot/+
-aizslaukt/+B%9I65
-aizslauku/+
-aizslaukām/+
-aizslaukāt/+C
-aizslaukšana/Sm
-aizslejošies/+
-aizslidināt/b+Ic[dgBhCJ}({1M]
-aizslidot/+g1dI$)GJB[bHMp{]
-aizsliedama/=
-aizsliedamas/=
-aizsliedami/=
-aizsliedams/=
-aizslienama/+mS
-aizslienami/o+
-aizslienamies/+
-aizslienamo/+
-aizslienams/iW+
-aizslienamu/+
-aizslienamā/+
-aizslienas/+
-aizslienaties/+
-aizslienies/+
-aizslienieties/+
-aizslienos/+
-aizslienoties/+
-aizslienoša/+Sm
-aizslienoši/+o
-aizslienošo/+
-aizslienošs/W+i
-aizslienošu/+
-aizslienošā/+
-aizsliet/B7+I4d[]
-aizslietne/Sm
-aizslietnis/Pjuw
-aizslietāka/+Sm
-aizslietākais/+
-aizslietākajai/+
-aizslietākajam/+
-aizslietākajiem/+
-aizslietākajos/+
-aizslietākajām/+
-aizslietākajās/+
-aizslietākam/+
-aizslietāki/o+
-aizslietākie/+
-aizslietāko/+
-aizslietāks/+i
-aizslietāku/+
-aizslietākā/+
-aizsliešana/mS
-aizsliešanās/+
-aizsliešoties/+
-aizslimot/)Gg]+[bIHBdp1{
-aizslimošanās/+
-aizslodzīt/BI+b1JM
-aizsloga/+
-aizslogi/+
-aizslogot/+
-aizslogu/+
-aizslogām/+
-aizslogāt/h+(C
-aizslānīt/+(JIBhMb1C
-aizslāpums/Oi
-aizslāt/J6B1$)MIb
-aizslēdzamies/+
-aizslēdzas/+
-aizslēdzaties/+
-aizslēdzies/+
-aizslēdzieties/+
-aizslēdzos/+
-aizslēdzoties/+
-aizslēdzošies/+
-aizslēdzāmies/+
-aizslēdzās/+
-aizslēdzāties/+
-aizslēdzējs/Oi
-aizslēgdama/=
-aizslēgdamas/=
-aizslēgdami/=
-aizslēgdams/=
-aizslēgs/Oi
-aizslēgt/+%96dIB[]5
-aizslēgusies/+
-aizslēgušies/+
-aizslēgšana/mS
-aizslēgšanās/+
-aizslēgšoties/+
-aizslējies/+
-aizslējis/+
-aizslējos/+
-aizslējusi/+
-aizslējusies/+
-aizslējusī/+
-aizslējuša/mS+
-aizslējušais/+q
-aizslējušajā/+
-aizslējušam/+
-aizslējuši/+o
-aizslējušie/+
-aizslējušies/+
-aizslējušo/+
-aizslējušu/+
-aizslējušus/m
-aizslējušā/+
-aizslējāmies/+
-aizslējās/+
-aizslējāties/+
-aizslēpdama/=
-aizslēpdamas/=
-aizslēpdami/=
-aizslēpdams/=
-aizslēpot/+$1Mb)JBIH
-aizslēpt/6+eIB4)$
-aizslēpšana/Sm
-aizslīdēt/hC+MJ(bIB1
-aizslīgst/+7
-aizslīgt/+IB^9ZJ4M
-aizslīpēt/IB1+)$bJHM
-aizsmacēt/1+M)HbI$BJ
-aizsmaiļot/)+J$bBI1MH
-aizsmakt/7I+BJ94M
-aizsmakums/Oi
-aizsmaržot/M+b)JI$1BH
-aizsmelgt/MJ
-aizsmelt/MJ
-aizsmidzināt/+(IBbdJc1g[hC{M}]
-aizsmirdināt/+JBhIbM(C1
-aizsmirdēt/+IhCJb(MB1
-aizsmokama/S+m
-aizsmokami/o+
-aizsmokamo/+
-aizsmokams/W+i
-aizsmokamu/+
-aizsmokamā/+
-aizsmokoša/m+S
-aizsmokoši/+o
-aizsmokošo/+
-aizsmokošs/+Wi
-aizsmokošu/+
-aizsmokošā/+
-aizsmērēt/JdI+$p1gGBHbM).{,][
-aizsmēķēt/$+HbIJB1)M
-aizsmēķētājs/Oix
-aizsnaicīt/h+IB1(JbM
-aizsnaika/+
-aizsnaiki/+
-aizsnaikot/+
-aizsnaikstīt/I+BMbh(JC1
-aizsnaiku/+
-aizsnaikām/+
-aizsnaikāt/+C
-aizsnaudies/+
-aizsnaudieties/+
-aizsnaudos/+
-aizsnaudošies/+
-aizsnaudusies/+
-aizsnaudušies/+
-aizsnaudāmies/+
-aizsnaudās/+
-aizsnaudāties/+
-aizsnaudīsies/+
-aizsnaudīsieties/+
-aizsnaudīsimies/+
-aizsnaudīsities/+
-aizsnaudīšos/+
-aizsnaudīšoties/+
-aizsnaust/[N]J
-aizsnausties/+
-aizsnaustos/+
-aizsnauzdamies/+
-aizsnauzdamās/+
-aizsnaušanos/+
-aizsnaušanās/+
-aizsnaužamies/+
-aizsnaužas/+
-aizsnaužaties/+
-aizsnaužos/+
-aizsnaužoties/+
-aizsniedzamies/+
-aizsniedzamība/Sm
-aizsniedzas/+
-aizsniedzaties/+
-aizsniedzies/+
-aizsniedzieties/+
-aizsniedzos/+
-aizsniedzoties/+
-aizsniedzošies/+
-aizsniedzāmies/+
-aizsniedzās/+
-aizsniedzāties/+
-aizsniegama/+Sm
-aizsniegami/+o
-aizsniegamo/+
-aizsniegams/+Wi
-aizsniegamu/+
-aizsniegamā/+
-aizsniegdama/=
-aizsniegdamas/=
-aizsniegdami/=
-aizsniegdams/=
-aizsniegoša/+mS
-aizsniegoši/o+
-aizsniegošo/+
-aizsniegošs/Wi+
-aizsniegošu/+
-aizsniegošā/+
-aizsniegt/+Id%[9B65]
-aizsniegusies/+
-aizsniegušies/+
-aizsniegšana/Sm
-aizsniegšanās/+
-aizsniegšoties/+
-aizsnigt/+9M7BI4J
-aizsološies/+
-aizsolīt/I+{bhMcg(Jd][CB1
-aizsoļot/+Gd{[IHg$J)bB1]Mp
-aizspaidīt/+(hIbB1JMC
-aizsperamies/+
-aizsperas/+
-aizsperaties/+
-aizsperdama/=
-aizsperdamas/=
-aizsperdami/=
-aizsperdams/=
-aizsperies/+
-aizsperieties/+
-aizsperos/+
-aizsperoties/+
-aizsperošies/+
-aizspert/+I(h6dB[5]
-aizsperšana/mS
-aizsperšanās/+
-aizsperšoties/+
-aizspied/+
-aizspieda/+m
-aizspiedi/+
-aizspiedies/+
-aizspiedieties/+
-aizspiednis/Pjuw
-aizspiedos/+
-aizspiedu/+
-aizspiedusies/+
-aizspiedušies/+
-aizspiedāmies/+
-aizspiedāties/+
-aizspiedīsies/+
-aizspiedīsieties/+
-aizspiedīsimies/+
-aizspiedīsities/+
-aizspiedīšos/+
-aizspiedīšoties/+
-aizspiegt/JM
-aizspiest/+bE26I[]
-aizspiest/NJ0
-aizspiesties/+
-aizspiests/O
-aizspietot/+MbIBJ$1H
-aizspiešanās/+
-aizspiež/+
-aizspiežamies/+
-aizspiežas/+
-aizspiežaties/+
-aizspiežos/+
-aizspiežoties/+
-aizspiežošies/+
-aizspiežu/+
-aizspindzēt/h+bB(MCIJ1
-aizspirināties/D+
-aizspolēt/$)+b1BIHJM
-aizspraucamies/+
-aizspraucas/+
-aizspraucaties/+
-aizspraucies/+
-aizspraucieties/+
-aizspraucos/+
-aizspraucoties/+
-aizspraucošies/+
-aizspraucāmies/+
-aizspraucās/+
-aizspraucāties/+
-aizspraud/+
-aizsprauda/+
-aizspraudi/+
-aizspraudu/+
-aizspraudīt/I+hBbJ(CM1
-aizspraukdamies/+
-aizspraukdamās/+
-aizsprauksies/+
-aizsprauksieties/+
-aizsprauksimies/+
-aizsprauksities/+
-aizspraukt/]Jd[M
-aizspraukties/+
-aizsprauktos/+
-aizspraukusies/+
-aizspraukušies/+
-aizspraukšanos/+
-aizspraukšanās/+
-aizspraukšos/+
-aizspraukšoties/+
-aizspraust/I6+2Eb
-aizspraust/NJ0
-aizsprausts/O
-aizsprauž/+
-aizspraužu/+
-aizspridzināt/h+b(MIB1JC
-aizspriedumains/WiYX
-aizspriedumainība/Sm
-aizspriedums/Oi
-aizspriegt/JM
-aizspriest/JN
-aizsprikstēt/(+bMhBJ1IC
-aizsprostluksofors/Oi
-aizsprostojums/Oi
-aizsprostot/+bH$MJBI1)
-aizsprosts/Oi
-aizsprukt/9+JI7B4M
-aizsprādzēt/G+MBIg[b$d)H{]J1p
-aizsprāgst/+7
-aizsprāgt/+9^IMBZJ4
-aizsprūda/+
-aizsprūdi/+
-aizsprūdu/+
-aizsprūkama/S+m
-aizsprūkami/o+
-aizsprūkamo/+
-aizsprūkams/+Wi
-aizsprūkamu/+
-aizsprūkamā/+
-aizsprūkoša/+mS
-aizsprūkoši/+o
-aizsprūkošo/+
-aizsprūkošs/Wi+
-aizsprūkošu/+
-aizsprūkošā/+
-aizsprūst/b%I+EJ7N
-aizsprūsts/O
-aizspundēt/+dgIbHGB$)J[p{M]1
-aizspurgdama/=
-aizspurgdamas/=
-aizspurgdami/=
-aizspurgdams/=
-aizspurgt/+%95IB6
-aizspurgšana/mS
-aizspārdīt/Ihb+(BJM1C
-aizspēries/+
-aizspēris/+
-aizspēros/+
-aizspērusi/+
-aizspērusies/+
-aizspērusī/+
-aizspēruša/m+S
-aizspērušais/q+
-aizspērušajā/+
-aizspērušam/+
-aizspēruši/o+
-aizspērušie/+
-aizspērušies/+
-aizspērušo/+
-aizspērušu/+
-aizspērušus/m
-aizspērušā/+
-aizspērāmies/+
-aizspērās/+
-aizspērāties/+
-aizspēt/JM
-aizspīdēt/h+MJBI(bcCdg1{}[]
-aizspīguļot/I1+JM)HbB$
-aizspļaudama/=
-aizspļaudamas/=
-aizspļaudami/=
-aizspļaudams/=
-aizspļaudīt/+bI1Bh(JMC
-aizspļauj/+
-aizspļaus/+
-aizspļausi/+
-aizspļausiet/+
-aizspļausim/+
-aizspļausit/+
-aizspļaut/)+6$I5
-aizspļauts/O
-aizspļaušana/Sm
-aizspļaušu/+
-aizspļāva/+
-aizspļāvi/+
-aizspļāvis/+
-aizspļāvu/+
-aizspļāvusi/+
-aizspļāvusī/+
-aizspļāvuša/+Sm
-aizspļāvušais/q+
-aizspļāvušajā/+
-aizspļāvušam/+
-aizspļāvuši/+o
-aizspļāvušie/+
-aizspļāvušo/+
-aizspļāvušu/+
-aizspļāvušus/m
-aizspļāvušā/+
-aizstabulēt/B+bI1d)]J$GMgH[{p
-aizstaigāt/{+G[d$)bHgBIMJ1]p
-aizstampāt/+$b)JIBHM1
-aizstatošies/+
-aizstatīt/+bhgJd(I{1cBM][C
-aizsteberēt/bI+B1$MJH
-aizsteidzamies/+
-aizsteidzas/+
-aizsteidzaties/+
-aizsteidzies/+
-aizsteidzieties/+
-aizsteidzos/+
-aizsteidzoties/+
-aizsteidzošies/+
-aizsteidzāmies/+
-aizsteidzās/+
-aizsteidzāties/+
-aizsteigdama/=
-aizsteigdamas/=
-aizsteigdami/=
-aizsteigdams/=
-aizsteigt/+I%9[dB5]6
-aizsteigusies/+
-aizsteigušies/+
-aizsteigšana/Sm
-aizsteigšanās/+
-aizsteigšoties/+
-aizstellēt/+M$bIJB1H
-aizstiepdama/=
-aizstiepdamas/=
-aizstiepdami/=
-aizstiepdams/=
-aizstiepieties/+
-aizstiepjamies/+
-aizstiepjas/+
-aizstiepjaties/+
-aizstiepjos/+
-aizstiepjoties/+
-aizstiept/T+Ide)$B]64p[
-aizstiepusies/+
-aizstiepušies/+
-aizstiepšana/Sm
-aizstiepšanās/+
-aizstiepšoties/+
-aizstiklot/+)d[Jb{HgGIBM$]1p
-aizstingst/7+
-aizstingt/+9Z^IJB4M
-aizstreipuļot/+b)BIHJ$M1
-aizstrāvot/$I)+BM1bJH
-aizstrēbt/JM
-aizstrēgt/JM
-aizstrūklot/+$JBbI1)MH
-aizstumdošies/+
-aizstumdīt/+cb(BIdhJM[{g]1C
-aizstumies/+
-aizstumieties/+
-aizstumjamies/+
-aizstumjas/+
-aizstumjaties/+
-aizstumjos/+
-aizstumjoties/+
-aizstumt/$I)JB6d]p[M
-aizstumšoties/+
-aizstādama/=
-aizstādamas/=
-aizstādami/=
-aizstādams/=
-aizstādošies/+
-aizstādīt/b+hI(J]c{gBdM[1C
-aizstājamība/Sm+
-aizstājprodukts/Oi
-aizstājums/Oi
-aizstājvārds/Oi
-aizstājējmaiņa/Sm
-aizstājējprodukts/Oi
-aizstājējs/Oi
-aizstājējsegums/O
-aizstājējvērtība/Sm
-aizstājējzīme/Sm
-aizstāt/+)GbgI6$d{B1[]p
-aizstāt/bgHG+dBIJ)$M,.[1{]p
-aizstāvamāka/+mS
-aizstāvamāki/+o
-aizstāvamāko/+
-aizstāvamāks/+iW
-aizstāvamāku/+
-aizstāvamākā/+
-aizstāve/Sm
-aizstāvis/Pj
-aizstāvniecība/Sm
-aizstāvēt/*+bMhc(J&CdBI1g{][}
-aizstāvētājs/Oix
-aizstāvība/S
-aizstāšana/Sm
-aizstāšanās/+
-aizstīgot/)b{B+I$GpgH[MdJ]1
-aizstīpot/b)M+HB$IJ1
-aizstīvēt/+b$MBd)pH1gGIJ{][
-aizstūma/+m
-aizstūmi/+
-aizstūmies/+
-aizstūmis/+
-aizstūmos/+
-aizstūmu/+
-aizstūmusi/+
-aizstūmusies/+
-aizstūmusī/+
-aizstūmuša/S+m
-aizstūmušais/q+
-aizstūmušajā/+
-aizstūmušam/+
-aizstūmuši/o+
-aizstūmušie/+
-aizstūmušies/+
-aizstūmušo/+
-aizstūmušu/+
-aizstūmušus/m
-aizstūmušā/+
-aizstūmāmies/+
-aizstūmāt/+
-aizstūmāties/+
-aizstūmējs/Oi
-aizstūris/Pj
-aizstūrēt/JI+bHdp$GMg){][B1
-aizsukāt/GJ+$1g]b)BIHMd[p{
-aizsvaidošies/+
-aizsvaidīt/+d(gBbJh{Ic1M[]C
-aizsveikt/MJ
-aizsvelpt/MJ
-aizsveramies/+
-aizsveras/+
-aizsveraties/+
-aizsveries/+
-aizsverieties/+
-aizsveros/+
-aizsveroties/+
-aizsverošies/+
-aizsvied/+
-aizsvieda/+
-aizsviedi/+
-aizsviedu/+
-aizsviest/+I2E6b
-aizsviest/NJ0
-aizsviests/O
-aizsviež/+
-aizsviežu/+
-aizsvilināt/+(dIhcCbgJ}{BM1[]
-aizsvilpot/G$p+dgBH)I[b]J{M1
-aizsvilpt/MJ
-aizsvilstošies/+
-aizsvilt/+I[dMZBJ]Re^T74
-aizsvilusies/+
-aizsvilušies/+
-aizsvērdamies/+
-aizsvērdamās/+
-aizsvēries/+
-aizsvēros/+
-aizsvērsies/+
-aizsvērsieties/+
-aizsvērsimies/+
-aizsvērsities/+
-aizsvērt/dJTM[]
-aizsvērties/+
-aizsvērtos/+
-aizsvērusies/+
-aizsvērušies/+
-aizsvērāmies/+
-aizsvērās/+
-aizsvērāties/+
-aizsvēršanos/+
-aizsvēršanās/+
-aizsvēršos/+
-aizsvēršoties/+
-aizsvīda/+
-aizsvīdi/+
-aizsvīdu/+
-aizsvīst/+%IEb7JN
-aizsvīsts/O
-aizsvītrot/JI$+MBbH)1
-aizsācies/+
-aizsācieties/+
-aizsācējs/Oi
-aizsākamies/+
-aizsākas/+
-aizsākaties/+
-aizsākoties/+
-aizsākt/M(+9hJ}TdIB[8]4
-aizsākums/Oi
-aizsākšoties/+
-aizsēd/+
-aizsēdama/=
-aizsēdamas/=
-aizsēdami/=
-aizsēdams/=
-aizsēdi/+
-aizsēdiet/+
-aizsēdināt/M+Ig1cCh(bB]Jd{}[
-aizsēdu/+
-aizsēdēt/+bJIBcgh[dM{1]}
-aizsējies/+
-aizsējis/+
-aizsējos/+
-aizsējošies/+
-aizsējums/Oi
-aizsējusi/+
-aizsējusies/+
-aizsējusī/+
-aizsējuša/S+m
-aizsējušais/+q
-aizsējušajā/+
-aizsējušam/+
-aizsējuši/o+
-aizsējušie/+
-aizsējušies/+
-aizsējušo/+
-aizsējušu/+
-aizsējušus/m
-aizsējušā/+
-aizsējāmies/+
-aizsējās/+
-aizsējāties/+
-aizsējējs/Oi
-aizsēkt/MJ
-aizsērējums/Oitv
-aizsērēt/+bBI)JH1M$
-aizsēt/+I$1b)6B
-aizsēta/Sm
-aizsēšana/Sm
-aizsēžam/+
-aizsēžama/S+m
-aizsēžamais/y
-aizsēžami/o+
-aizsēžamo/+
-aizsēžams/+Wi
-aizsēžamu/+
-aizsēžamā/+
-aizsēžat/+
-aizsēžot/+
-aizsīkt/JM
-aizsūbēt/I)+B$JbMH1
-aizsūknēt/+IBHbM)J$1
-aizsūkt/MJ
-aizsūtīt/bBJ+1I(hMC
-aiztaisošies/+
-aiztaisīt/Ich+(bJdB[M1g{]C
-aiztamborējums/Oi
-aiztamborēt/+b$I)HB1MJ
-aiztapināts/Oi
-aiztarkšķināties/D+
-aiztaupījums/Oi
-aiztaupīt/+IBh(bMC1J
-aiztaustīt/(J+MhIBb1C
-aiztašķīt/J+GbM)I(gB[d$p1{H]
-aizteci/+
-aiztecies/+
-aizteciet/+
-aiztecieties/+
-aiztecināt/I+hCBbJM(1
-aiztecēt/B+bIdJg[{M1]
-aizteikt/MJ
-aiztek/+
-aiztekam/+
-aiztekama/m+S
-aiztekamais/y
-aiztekami/+o
-aiztekamies/+
-aiztekamo/+
-aiztekams/W+i
-aiztekamu/+
-aiztekamā/+
-aiztekas/+
-aiztekat/+
-aiztekaties/+
-aiztekos/+
-aiztekot/+
-aiztekoties/+
-aiztekoša/S+m
-aiztekoši/+o
-aiztekošies/+
-aiztekošo/+
-aiztekošs/Wi+
-aiztekošu/+
-aiztekošā/+
-aizteku/+
-aiztelegrafēt/H$)b+BIJ1M
-aiztempt/JM
-aiztenkot/b+I{Gd)[HpBg1]
-aiztenkošanās/+
-aiztenterēt/BI$+1)bMHJ
-aiztepēt/)b+JBI$1HM
-aiztetovēt/+$)BIbJMH1
-aiztiec/+
-aiztiek/+
-aiztiekama/+mS
-aiztiekami/+
-aiztiekamo/+
-aiztiekams/O+iW
-aiztiekamu/+
-aiztiekamā/+
-aiztiekoša/+Sm
-aiztiekoši/o+
-aiztiekošo/+
-aiztiekošs/Wi+
-aiztiekošu/+
-aiztiekošā/+
-aiztika/+
-aiztiki/+
-aiztiks/+
-aiztiksiet/+
-aiztiksim/+
-aiztiksit/+
-aiztikt/9+IJ74M
-aiztikts/O
-aiztiku/+
-aiztikums/Oi
-aiztikšot/+
-aiztikšu/+
-aiztilināties/+D
-aiztinama/+Sm
-aiztinami/o+
-aiztinamies/+
-aiztinamo/+
-aiztinams/W+i
-aiztinamu/+
-aiztinamā/+
-aiztinas/+
-aiztinaties/+
-aiztincināties/D+
-aiztinies/+
-aiztinieties/+
-aiztinos/+
-aiztinoties/+
-aiztinoša/S+m
-aiztinoši/o+
-aiztinošies/+
-aiztinošo/+
-aiztinošs/Wi+
-aiztinošu/+
-aiztinošā/+
-aiztinusies/+
-aiztinušies/+
-aiztināmies/+
-aiztinās/+
-aiztināties/+
-aiztinējs/Oi
-aiztipināt/+(bJMIB1hC
-aiztirgot/)b+1BH
-aiztirgotu/+
-aiztransportēt/+$IB)Hb1JM
-aiztraucamies/+
-aiztraucas/+
-aiztraucaties/+
-aiztraucies/+
-aiztraucieties/+
-aiztraucos/+
-aiztraucoties/+
-aiztraucošies/+
-aiztraucāmies/+
-aiztraucās/+
-aiztraucāties/+
-aiztraukdama/=
-aiztraukdamas/=
-aiztraukdami/=
-aiztraukdams/=
-aiztraukt/%I+6B59d][
-aiztraukusies/+
-aiztraukušies/+
-aiztraukšana/mS
-aiztraukšanās/+
-aiztraukšoties/+
-aiztrencamies/+
-aiztrencas/+
-aiztrencaties/+
-aiztrencies/+
-aiztrencieties/+
-aiztrencos/+
-aiztrencoties/+
-aiztrencošies/+
-aiztrencāmies/+
-aiztrencās/+
-aiztrencāties/+
-aiztrenkdama/=
-aiztrenkdamas/=
-aiztrenkdami/=
-aiztrenkdams/=
-aiztrenkt/I+9%]Bd65[
-aiztrenkusies/+
-aiztrenkušies/+
-aiztrenkāt/+bdB[]J$I1gG{)MHp
-aiztrenkšana/Sm
-aiztrenkšanās/+
-aiztrenkšoties/+
-aiztricināties/+D
-aiztriecamies/+
-aiztriecas/+
-aiztriecaties/+
-aiztriecies/+
-aiztriecieties/+
-aiztriecos/+
-aiztriecoties/+
-aiztriecošies/=
-aiztriecāmies/+
-aiztriecās/+
-aiztriecāties/+
-aiztriekt/I[J69Bd%M5]
-aiztriekusies/+
-aiztriekušies/+
-aiztriekšoties/+
-aiztriepdama/=
-aiztriepdamas/=
-aiztriepdami/=
-aiztriepdams/=
-aiztriept/I+$)e6B4
-aiztriepšana/mS
-aiztrinamies/+
-aiztrinas/+
-aiztrinaties/+
-aiztrinies/+
-aiztrinieties/+
-aiztrinkšķināties/D+
-aiztrinos/+
-aiztrinoties/+
-aiztrināmies/+
-aiztrinās/+
-aiztrināties/+
-aiztrīsies/+
-aiztrīsieties/+
-aiztrīsimies/+
-aiztrīsities/+
-aiztrīties/+
-aiztrītos/+
-aiztrīšos/+
-aiztrīšoties/+
-aiztupstošies/+
-aiztupt/+IMZR4B^Je7T[d]
-aiztupusies/+
-aiztupušies/+
-aizturbaļķis/Pj
-aizture/Sm
-aizturietaise/Sm
-aizturis/Pj
-aizturtapa/Sm
-aizturējums/Oi
-aizturēt/*J+(Igb&[h}{dCcM]B1
-aizturētājs/Oix
-aiztušēt/+)IBbHM$J1
-aiztverdama/=
-aiztverdamas/=
-aiztverdami/=
-aiztverdams/=
-aiztvert/+6B05
-aiztveršana/mS
-aiztērpt/JM
-aiztīklot/+dIB)b$HJGg[1M{p]
-aiztīksmināties/D+
-aiztīstīt/1+(bIBhJMC
-aiztīt/+89IJ][dB4M
-aiztīšoties/+
-aiztūkt/+I9B^M7ZJ4
-aizupe/Sm
-aizupietis/Pjx
-aizupīte/Sm
-aizurbināt/+IB(hCbJM1
-aizurbt/JM
-aizurdzēt/bBC+(hJI1M
-aizurgdama/=
-aizurgdamas/=
-aizurgdami/=
-aizurgdams/=
-aizurgt/+9B%6I5
-aizurgšana/mS
-aizvade/Sm
-aizvadāt/+M)IJdGbgH$B1[p]{
-aizvadīt/I+MbBh(J1C
-aizvadītājs/Oix
-aizvagot/+J)I1bB$HM
-aizvainojamība/Sm
-aizvainojums/Oi
-aizvainot/G+)I1gM$dBbJp<>[]H{
-aizvainotājs/Oix
-aizvainotība/S
-aizvajāt/b)$+BdIGMHgJ][p1{
-aizvakar/=
-aizvakardiena/S
-aizvakarējs/Wi
-aizvalcēt/B)IJb$+1HM
-aizvalcētājs/Oix
-aizvalstīt/+(bJIhMB1C
-aizvandīt/+bhICB(1MJ
-aizvannot/+HbB1
-aizvannotu/+
-aizvars/Oi
-aizvarsvira/Sm
-aizvaskot/+)bI$BHJ1M
-aizvazāt/+)dbI1gG$MBJH][p{
-aizved/+
-aizveda/+
-aizvedam/+
-aizvedama/+mS
-aizvedami/+
-aizvedamo/+
-aizvedams/+WiXO
-aizvedamu/+
-aizvedamā/+
-aizvedamāka/Sm+
-aizvedamāki/o+
-aizvedamāks/Wi+
-aizvedamāku/+
-aizvedamākā/+
-aizvedat/+
-aizvedi/+
-aizvedot/+
-aizvedu/+
-aizvedums/Oi
-aizvedāt/h+C
-aizvedējs/Oi
-aizveikt/MJ
-aizvelcies/+
-aizvelcieties/+
-aizveldama/=
-aizveldamas/=
-aizveldami/=
-aizveldams/=
-aizvelies/+
-aizvelieties/+
-aizvelkama/+Sm
-aizvelkami/o+
-aizvelkamies/+
-aizvelkamo/+
-aizvelkams/iX+W
-aizvelkamu/+
-aizvelkamā/+
-aizvelkamāka/S+m
-aizvelkamāki/o+
-aizvelkamāks/iW+
-aizvelkamāku/+
-aizvelkamākā/+
-aizvelkas/+
-aizvelkaties/+
-aizvelkos/+
-aizvelkoties/+
-aizvelkoša/S+m
-aizvelkoši/+o
-aizvelkošies/+
-aizvelkošo/+
-aizvelkošs/Wi+
-aizvelkošu/+
-aizvelkošā/+
-aizvelmēt/IJ$+)MbHB1
-aizvelt/+dI]B95[6
-aizvelšana/Sm
-aizvelšanās/+
-aizvelšoties/+
-aizvemt/J$IB6)M4
-aizveramies/+
-aizveras/+
-aizveraties/+
-aizveries/+
-aizveros/+
-aizveroties/+
-aizverošies/+
-aizvest/+EbINJ
-aizvests/O
-aizveļama/+mS
-aizveļami/+o
-aizveļamies/+
-aizveļamo/+
-aizveļams/Wi+
-aizveļamu/+
-aizveļamā/+
-aizveļas/+
-aizveļaties/+
-aizveļos/+
-aizveļoties/+
-aizveļoša/+Sm
-aizveļoši/o+
-aizveļošies/+
-aizveļošo/+
-aizveļošs/+iW
-aizveļošu/+
-aizveļošā/+
-aizvibrēt/$+J)HIb1BM
-aizvicināties/D+
-aizvicot/J+I$b1BH)M
-aizvidmēlenis/Pj
-aizvidžināt/dB+I(cbhJM[C1g}{]
-aizviebt/MJ
-aizvien/=
-aizviesoties/A+
-aizvietojamība/Sm
-aizvietojums/Oi
-aizvietot/+[{.)Gg1b,I$dBpMHJ]
-aizvietotājizpilde/Sm
-aizvietotājkartīte/Sm
-aizvietotājs/Oix
-aizvijama/+Sm
-aizvijami/+o
-aizvijamies/+
-aizvijamo/+
-aizvijams/+WXi
-aizvijamu/+
-aizvijamā/+
-aizvijamāka/S+m
-aizvijamāki/+o
-aizvijamāks/iW+
-aizvijamāku/+
-aizvijamākā/+
-aizvijas/+
-aizvijaties/+
-aizvijies/+
-aizvijieties/+
-aizvijis/+
-aizvijos/+
-aizvijoties/+
-aizvijoša/+mS
-aizvijoši/+o
-aizvijošies/+
-aizvijošo/+
-aizvijošs/W+i
-aizvijošu/+
-aizvijošā/+
-aizvijusi/+
-aizvijusies/+
-aizvijusī/+
-aizvijuša/+Sm
-aizvijušais/q+
-aizvijušajā/+
-aizvijušam/+
-aizvijuši/o+
-aizvijušie/+
-aizvijušies/+
-aizvijušo/+
-aizvijušu/+
-aizvijušus/m
-aizvijušā/+
-aizvijāmies/+
-aizvijās/+
-aizvijāties/+
-aizvilcies/+
-aizvilcējs/Oi
-aizvildama/=
-aizvildamas/=
-aizvildami/=
-aizvildams/=
-aizvilinājums/Oi
-aizvilināt/+(bg[J]cBI{hdC}M1
-aizvilinātājs/Oix
-aizvilkt/+Id9[JMBT7]4
-aizvilkusies/+
-aizvilkušies/+
-aizvilkšoties/+
-aizvilnīt/+$bJM
-aizvilt/+9IB56
-aizvilšana/Sm
-aizvingrot/$)b+JIG[Mp{gdHB]1
-aizvirmot/)J+IB$Hb1M
-aizvirpot/$)+[{bIBHGgMdp1J]
-aizvirpuļot/b+$IB1H)JM
-aizvirtnis/Pj
-aizvirzīt/+h(IBb1JMC
-aizvizināt/[+J]bIchBdC(g1{}M
-aizvizmot/)J+b$IBH1M
-aizvizuļot/B+$J)b1IHM
-aizviļama/S+m
-aizviļami/+o
-aizviļamo/+
-aizviļams/iW+
-aizviļamu/+
-aizviļamā/+
-aizviļoša/+Sm
-aizviļoši/o+
-aizviļošo/+
-aizviļošs/Wi+
-aizviļošu/+
-aizviļošā/+
-aizviļņot/)+bGIg[dJ]{1$HBpM
-aizviņgad/=
-aizviņnedēļ/=
-aizviņu/=
-aizvulkanizēt/+M$JIBb)H1
-aizvācamies/+
-aizvācas/+
-aizvācaties/+
-aizvācies/+
-aizvācieties/+
-aizvācos/+
-aizvācoties/+
-aizvācošies/+
-aizvācāmies/+
-aizvācās/+
-aizvācāties/+
-aizvācējs/Oi
-aizvākdama/=
-aizvākdamas/=
-aizvākdami/=
-aizvākdams/=
-aizvākojums/Oi
-aizvākot/)+Jd$1gIGbBM{[]Hp
-aizvākotājs/Oix
-aizvākt/+%I9B6d]5[
-aizvākusies/+
-aizvākušies/+
-aizvākšana/Sm
-aizvākšanās/+
-aizvākšoties/+
-aizvālēt/)+Jb$MIBH1
-aizvāzdama/=
-aizvāzdamas/=
-aizvāzdami/=
-aizvāzdams/=
-aizvāzt/I26+eB4
-aizvāšana/Sm
-aizvēcināties/+D
-aizvēdīt/)+b$JIMB1H
-aizvējot/+GIbB[gH$)d]{1p
-aizvējošanās/+
-aizvējš/Oi
-aizvēlies/+
-aizvēlos/+
-aizvēlums/Oi
-aizvēlusies/+
-aizvēlušies/+
-aizvēlāmies/+
-aizvēlās/+
-aizvēlāties/+
-aizvēmis/+
-aizvēmusi/+
-aizvēmusī/+
-aizvēmuša/mS+
-aizvēmušais/+q
-aizvēmušajā/+
-aizvēmušam/+
-aizvēmuši/+o
-aizvēmušie/+
-aizvēmušo/+
-aizvēmušu/+
-aizvēmušus/m
-aizvēmušā/+
-aizvēnis/Pjuw
-aizvērdama/=
-aizvērdamas/=
-aizvērdami/=
-aizvērdams/=
-aizvērpdama/=
-aizvērpdamas/=
-aizvērpdami/=
-aizvērpdams/=
-aizvērpt/+)Be$6I4
-aizvērpšana/Sm
-aizvērt/e%+IBT4d6][
-aizvērtnis/Pj
-aizvērtība/Sm
-aizvērusies/+
-aizvērušies/+
-aizvērējs/Oi
-aizvēršana/Sm
-aizvēršanās/+
-aizvēršoties/+
-aizvēs/+
-aizvēsa/+
-aizvēsi/+
-aizvēsmot/+BIJ)M1b$H
-aizvēst/e+FI3MJ
-aizvēsts/O
-aizvēsture/S
-aizvēsturisks/WiYX
-aizvēsturiskums/Oi
-aizvēsu/+
-aizvēsām/+
-aizvēsāt/+
-aizvēš/+
-aizvēšama/m+S
-aizvēšami/+
-aizvēšamo/+
-aizvēšams/iWO+
-aizvēšamu/+
-aizvēšamā/+
-aizvēšu/+
-aizvīlēt/)+JbIB1H$M
-aizvīt/+dBIJ[M58]
-aizvīterot/M+GbI)]JdBHg{[1p
-aizvīšoties/+
-aizzadzies/+
-aizzagdamies/+
-aizzagdamās/+
-aizzagies/+
-aizzagsies/+
-aizzagsieties/+
-aizzagsimies/+
-aizzagsities/+
-aizzagties/+
-aizzagtos/+
-aizzagu/+
-aizzagusies/+
-aizzagušies/+
-aizzagāmies/+
-aizzagās/+
-aizzagāties/+
-aizzagšanos/+
-aizzagšanās/+
-aizzagšos/+
-aizzagšoties/+
-aizzelt/MJ
-aizzibināt/(+hBICbJ1M
-aizzibēt/I+bJ1(hBCM
-aizzied/+
-aizzieda/+
-aizziedi/+
-aizziedu/+
-aizziest/Ib+E26
-aizziest/J0N
-aizziests/O
-aizziež/+
-aizziežu/+
-aizzodzies/+
-aizzodzieties/+
-aizzogamies/+
-aizzogas/+
-aizzogaties/+
-aizzogos/+
-aizzogoties/+
-aizzogošies/+
-aizzuzēt/+bIJB(CMh1
-aizzvejot/g+b{IdB1[pGH]
-aizzvejošanās/+
-aizzveldama/=
-aizzveldamas/=
-aizzveldami/=
-aizzveldams/=
-aizzvelt/+I9B56
-aizzvelšana/Sm
-aizzveļama/Sm+
-aizzveļami/+o
-aizzveļamo/+
-aizzveļams/Wi+
-aizzveļamu/+
-aizzveļamā/+
-aizzveļoša/mS+
-aizzveļoši/+o
-aizzveļošo/+
-aizzveļošs/iW+
-aizzveļošu/+
-aizzveļošā/+
-aizzviegt/JM
-aizzākāt/+)JgdIB1$pbH[G]M{
-aizzāģējums/Oi
-aizzāģēt/+Ib)BJ1$HM
-aizzēlums/Oi
-aizzēģelēt/+Jb$BI1HM
-aizzīme/Sm
-aizzīmogojums/Oi
-aizzīmogot/B+MJ)Ib$1H
-aizzīmēt/+bdIBGJ])M[$gH{1p
-aizzīmētājs/Oix
-aizzīst/NJ
-aizāķēt/M+)g$dIbGB1[J{]pH
-aizēdamies/+
-aizēdas/+
-aizēdaties/+
-aizēdies/+
-aizēdieties/+
-aizēdos/+
-aizēdoties/+
-aizēdošies/+
-aizēdusies/+
-aizēdušies/+
-aizēdāmies/+
-aizēdās/+
-aizēdāties/+
-aizēdīsies/+
-aizēdīsieties/+
-aizēdīsimies/+
-aizēdīsities/+
-aizēdīšos/+
-aizēdīšoties/+
-aizēnojums/Oi
-aizēnot/)+p$IJbd{g[GBH]1M
-aizēsties/+
-aizēstos/+
-aizēvelēt/)+bIJB$1HM
-aizēzdamies/+
-aizēzdamās/+
-aizēšanos/+
-aizēšanās/+
-aizčabināt/I+B1(dJh}b[gcM{C]
-aizčabēt/+h}d[(gIcbJBM]{1C
-aizčalot/I+)$BHbJM1
-aizčaukstināties/D+
-aizčiept/JM
-aizčivināties/D+
-aizčubināt/+BI1(hJ]d[}gb*&cMC{
-aizčurkstināties/D+
-aizčučēt/+cgCJ]bdh({[IBM}1
-aizčāpot/$IJ+)Hb1BM
-aizčāpstināties/D+
-aizčīgāt/+$pBdIJM]1g{b[H)G
-aizčīkstināties/D+
-aizģeņģerēt/Ib1J+$MBH
-aizģipsēt/MIb1B+)$HJ
-aizģērbt/JM
-aizķeksēt/+MJI$bd1g)GBH{[]p
-aizķemmēt/+)dB$]Jg1IGbH{M[p
-aizķepināt/+hJ(IBb}Mdc{1gC][
-aizķept/J+h(eIB8M4
-aizķepēt/dB+)1gIJb[MG$p{]H
-aizķeramies/+
-aizķeras/+
-aizķeraties/+
-aizķerdama/=
-aizķerdamas/=
-aizķerdami/=
-aizķerdams/=
-aizķere/Sm
-aizķeries/+
-aizķerieties/+
-aizķeros/+
-aizķeroties/+
-aizķerošies/+
-aizķert/+hI(B65d][
-aizķeršana/Sm
-aizķeršanās/+
-aizķeršoties/+
-aizķitēt/$b+JI,.1)BHM
-aizķēdēt/+]J$Ig)G{d1[BbpHM
-aizķēpāt/b+dHgGIB$pJ[1{)]M
-aizķēries/+
-aizķēris/+
-aizķērkdama/=
-aizķērkdamas/=
-aizķērkdami/=
-aizķērkdams/=
-aizķērkt/+9I%B65
-aizķērkšana/Sm
-aizķēros/+
-aizķērums/Oi
-aizķērusi/+
-aizķērusies/+
-aizķērusī/+
-aizķēruša/m+S
-aizķērušais/+q
-aizķērušajā/+
-aizķērušam/+
-aizķēruši/+o
-aizķērušie/+
-aizķērušies/+
-aizķērušo/+
-aizķērušu/+
-aizķērušus/m
-aizķērušā/+
-aizķērāmies/+
-aizķērās/+
-aizķērāties/+
-aizķēzīt/)+b$IJ*&HBM1
-aizķīlēt/+$IJB)1bHM
-aizīries/+
-aizīros/+
-aizīrāmies/+
-aizīrās/+
-aizīrāties/+
-aizļaut/MJ
-aizļumt/ZJ+eI^B7M4
-aizļumēt/h+BI1b(JMC
-aizšalkdama/=
-aizšalkdamas/=
-aizšalkdami/=
-aizšalkdams/=
-aizšalkot/+IJG)1gdMB$[pb{]H
-aizšalkt/+9I%B65
-aizšalkšana/Sm
-aizšaudama/=
-aizšaudamas/=
-aizšaudami/=
-aizšaudams/=
-aizšaujamies/+
-aizšaujas/+
-aizšaujaties/+
-aizšaujies/+
-aizšaujieties/+
-aizšaujos/+
-aizšaujoties/+
-aizšaut/)$+IpdB[6]5
-aizšautne/Sm
-aizšaušana/Sm
-aizšaušanās/+
-aizšaušoties/+
-aizšifrēt/)+B$IHbMJ1
-aizšmaukdama/=
-aizšmaukdamas/=
-aizšmaukdami/=
-aizšmaukdams/=
-aizšmaukt/IB+%695
-aizšmaukšana/Sm
-aizšmīkstēt/(J+MbIhBC1
-aizšpaktelēt/+)b,.H$MI1BJ
-aizštancēt/+b$)JM1IBH
-aizšujama/+Sm
-aizšujami/+o
-aizšujamo/+
-aizšujams/+iW
-aizšujamu/+
-aizšujamā/+
-aizšujoša/+Sm
-aizšujoši/+o
-aizšujošo/+
-aizšujošs/+iW
-aizšujošu/+
-aizšujošā/+
-aizšvirkstināt/h+(Idg1cMBb{J][}C
-aizšvirkstēt/+cIh(BgbJdC1M[}{]
-aizšvīkstināt/1g+dBh(J[IbcM]{C}
-aizšvīkstēt/(+JhICbMB1
-aizšvīkāt/+)GI$bHgJ[dB1M]p{
-aizšāvies/+
-aizšāvis/+
-aizšāvos/+
-aizšāvusi/+
-aizšāvusies/+
-aizšāvusī/+
-aizšāvuša/m+S
-aizšāvušais/q+
-aizšāvušajā/+
-aizšāvušam/+
-aizšāvuši/+o
-aizšāvušie/+
-aizšāvušies/+
-aizšāvušo/+
-aizšāvušu/+
-aizšāvušus/m
-aizšāvušā/+
-aizšāvāmies/+
-aizšāvās/+
-aizšāvāties/+
-aizšķaudīt/+(JbIhBMC1
-aizšķelt/JM
-aizšķiebt/MJ
-aizšķied/+
-aizšķieda/+
-aizšķiedi/+
-aizšķiedu/+
-aizšķiest/I+26bE
-aizšķiest/NJ0
-aizšķiests/O
-aizšķiež/+
-aizšķiežu/+
-aizšķilt/JM
-aizšķirdama/=
-aizšķirdamas/=
-aizšķirdami/=
-aizšķirdams/=
-aizšķirstīt/B+bI(J1ChM
-aizšķirt/+(hIB65
-aizšķiršana/Sm
-aizšķērsojums/Oi
-aizšķērsot/bH$I+JB)M1
-aizšķīda/+
-aizšķīdi/+
-aizšķīdu/+
-aizšķīris/+
-aizšķīrusi/+
-aizšķīrusī/+
-aizšķīruša/mS+
-aizšķīrušais/q+
-aizšķīrušajā/+
-aizšķīrušam/+
-aizšķīruši/o+
-aizšķīrušie/+
-aizšķīrušo/+
-aizšķīrušu/+
-aizšķīrušus/m
-aizšķīrušā/+
-aizšķīst/+%I7bJEN
-aizšķīsts/O
-aizšķūrēt/$+BJI1HbM
-aizšļakstēt/h(+MICbBJ1
-aizšļakstīt/(I+J1BCbM
-aizšļaupt/MJ
-aizšļukt/M+J9IB4
-aizšļākdama/=
-aizšļākdamas/=
-aizšļākdami/=
-aizšļākdams/=
-aizšļākt/69+I%B5
-aizšļākšana/Sm
-aizšļūc/+
-aizšļūk/+
-aizšļūkdama/=
-aizšļūkdamas/=
-aizšļūkdami/=
-aizšļūkdams/=
-aizšļūkt/%(I9+hMJ8
-aizšļūkt/+%I965B
-aizšļūkts/O
-aizšļūku/+
-aizšļūkāt/)g+p${JdMBb]HGI1[
-aizšļūkšana/Sm
-aizšņaukt/JM
-aizšņorēt/M+$IbBJH1
-aizšņākt/JM
-aizšūdama/=
-aizšūdamas/=
-aizšūdami/=
-aizšūdams/=
-aizšūdināt/+B[Ihcgbd(CJ1}M]{
-aizšūpot/+$IbG)dg{BH]J[M1p
-aizšūstīt/(+MIhBbJ1C
-aizšūt/9+6BI4
-aizšūšana/Sm
-aizņem/+
-aizņemam/+
-aizņemamies/+
-aizņemas/+
-aizņemat/+
-aizņematies/+
-aizņemies/+
-aizņemiet/+
-aizņemieties/+
-aizņemos/+
-aizņemot/+
-aizņemoties/+
-aizņemošies/+
-aizņemt/+I[BhJ]Md(4
-aizņemts/WiXY+
-aizņemtāka/+Sm
-aizņemtākais/+
-aizņemtākajai/+
-aizņemtākajam/+
-aizņemtākajiem/+
-aizņemtākajos/+
-aizņemtākajām/+
-aizņemtākajās/+
-aizņemtākam/+
-aizņemtāki/+o
-aizņemtākie/+
-aizņemtāko/+
-aizņemtāks/+i
-aizņemtāku/+
-aizņemtākā/+
-aizņemtība/S
-aizņemu/+
-aizņemšoties/+
-aizņirbt/+eI(hBJ8M4
-aizņirbēt/b+I(BJhCM1
-aizņirgt/JM
-aizņudzēt/h(MC+bIBJ1
-aizņurdēt/+IBb(hCMJ1
-aizņēmies/+
-aizņēmis/+
-aizņēmos/+
-aizņēmums/Oitv
-aizņēmusi/+
-aizņēmusies/+
-aizņēmusī/+
-aizņēmuša/m+S
-aizņēmušais/q+
-aizņēmušajā/+
-aizņēmušam/+
-aizņēmuši/+o
-aizņēmušie/+
-aizņēmušies/+
-aizņēmušo/+
-aizņēmušu/+
-aizņēmušus/m
-aizņēmušā/+
-aizņēmāmies/+
-aizņēmās/+
-aizņēmāties/+
-aizņēmējs/Oi
-aizūjināties/D+
-aizžaut/MJ
-aizžmiegdama/=
-aizžmiegdamas/=
-aizžmiegdami/=
-aizžmiegdams/=
-aizžmiegt/+%5IB69
-aizžmiegšana/Sm
-aizžogojums/Oi
-aizžogot/IB1+Jb$)HM
-aizžogs/Oitv
-aizžvadzināt/+b(JIB1hCM
-aizžvīkstēt/(+IhBbCJM1
-aizžāvāties/+A
-aizžņaudzīt/BI+bM1J
-aizžņauga/+
-aizžņaugdama/=
-aizžņaugdamas/=
-aizžņaugdami/=
-aizžņaugdams/=
-aizžņaugi/+
-aizžņaugot/+
-aizžņaugt/%+I95B6
-aizžņaugu/+
-aizžņaugām/+
-aizžņaugāt/h(+C
-aizžņaugšana/Sm
-aizžūpot/+$H{bIGd)1B]J[gMp
-aizžūt/B7I+Z^9MJ4
-aizžūžot/+$bJMI)H1B
-ajūrvēda/Sm
-ak/=
-aka/Smsf
-akacis/Pjuw
-akadēmija/Sm
-akadēmisks/WiYX+
-akadēmisms/O
-akadēmiķis/Pjx
-akaroloģija/Sm
-akačains/WiXY
-akcelerācija/S
-akcents/Oitv
-akcentzīme/Sm
-akcentējums/Oi
-akcentēt/$b+Jg)IGH{BdM1][p
-akceptors/Oi
-akcepts/Oi
-akcepttests/Oi
-akcepttestēšana/S
-akceptējums/Oi
-akceptēt/+bJ)IH$B1M
-akceptētājs/Oix
-akcesors/Wi
-akcija/Sm
-akcijjosla/Sm
-akcionārs/Oix
-akcizēt/)+$HbJMBI1
-akcīze/Sm
-akermanīts/O
-aklene/Sm
-aklenīte/Sm
-aklimatizācija/S
-aklimatizēt/+[dBM]J$b)GIgH1{p
-aklparaksts/Oi
-akls/WiYX
-aklums/Oi
-aklība/S
-akmens/Pj
-akmensapstrāde/Sm
-akmensbute/Sm
-akmenskalns/Oi
-akmensmasa/Sm
-akmensozols/Oi
-akmensplekste/Sm
-akmentiņš/Oi
-akmenājs/Oi
-akmenītis/Pj
-akmeņains/WiYX
-akmeņainība/Sm
-akmeņcauna/Sm
-akmeņgliemezis/Pj
-akmeņgrauzis/Pjuw
-akmeņgrāvis/Pj
-akmeņkalis/Pj
-akmeņkaltuve/Sm
-akmeņlauze/Sm
-akmeņlauztuve/Sm
-akmeņlauzīte/Sm
-akmeņogle/Sm
-akmeņplekste/Sm
-akmeņsegums/Oi
-akmeņsāls/Oi
-akmeņupe/Sm
-akmeņveidīgs/Wi
-akmeņzeme/Sm
-akmeņšķirsts/Oi
-akna/Smsf
-aknas/m
-akomodācija/S
-akompanētājs/Oix
-akonīts/O
-akonītskābe/S
-akordalga/Sm
-akorddarbs/Oi
-akordeonists/Oix
-akordeons/Oitv
-akordeonveida/=
-akordlīgums/Oi
-akordnieks/Oi
-akords/Oitv
-akordstrādnieks/Oix
-akotains/WiYX
-akots/Oitv
-akreditācija/Sm
-akreditēt/]J[+)$GMdIbB1g{pH
-akreditīvs/Oi
-akridīns/O
-akridīnskābe/S
-akrilamīds/Oi
-akrilnitrils/O
-akrils/Oi
-akrilskābe/S
-akrilsveķi/o
-akrilāts/Oi
-akrilšķiedra/Sm
-akrobāte/Sm
-akrobātika/S
-akrobātisks/Wi
-akrobāts/Oitv
-akrofobija/S
-akrolekts/Oi
-akroleīns/O
-akromegālija/S
-akronīms/Oi
-akropole/Sm
-akrs/Oi
-akselbante/Smsf
-akselerators/Oi
-akselerācija/Sm
-aksesorisks/Wi
-aksesuārs/Oi
-aksioma/Sm
-aksiomātisks/Wi
-aksiāls/Wi
-aksonometrija/Sm
-aksonometrisks/Wi
-aktierfilma/Sm
-aktieris/Pjuw
-aktierisks/Wi
-aktiermeistarība/Sm
-aktiermāksla/S
-aktierspēle/S
-aktiertelpa/Sm
-aktinolīts/Oi
-aktinometrisks/Wi
-aktinometrs/Oi
-aktinomikoze/Sm
-aktivators/Oi
-aktivitāte/Sm
-aktivizācija/S
-aktivizēt/+)GdBg1IJbH$[{p]M
-aktivizētājs/Oix
-aktivācija/S
-aktivēt/+$dB[I){Gp1JgbH]M
-aktivētājs/Oix
-aktrise/Smsf
-akts/Oitv
-aktualitāte/Sm
-aktualizācija/S
-aktualizēt/b+]J)$[MHdg{GI1Bp
-aktuators/Oi
-aktuālitāte/Sm
-aktuāls/WiYX+
-aktuārnovērtējums/Oi
-aktuārs/Oi
-aktīnija/Sm
-aktīnijs/O
-aktīnisks/Wi
-aktīnisms/O
-aktīvists/Oitvx
-aktīvs/WiYX+
-akumulatorbaterija/Sm
-akumulators/Oitv
-akumulācija/S
-akumulēt/+d{BgG$I1)bMHp]J[
-akumulētājs/Oix
-akupresūra/S
-akupunktūra/S
-akurāt/=
-akurāts/WiYX+
-akurātums/Oi
-akurātība/S+
-akustika/S
-akustisks/WiYX
-akustiķis/Pjx
-akuzatīvs/Oi
-akušieris/Pjx
-akvakultūra/Sm
-akvalangists/Oix
-akvalangs/Oi
-akvamarīns/Oi
-akvanauts/Oi
-akvaparks/Oi
-akvaplanēšana/S
-akvaplāns/Oi
-akvarelis/Pjuw
-akvarelists/Oix
-akvarelēt/J)$Hb+I1BM
-akvareļglezniecība/S
-akvareļkrāsa/Sm
-akvareļzīmējums/Oi
-akvatorija/Sm
-akvedukts/Oi
-akvārijs/Oi
-akācija/Sm
-akūts/WiYX
-ala/Smsf
-alabastrs/Oi
-alains/WiYX
-alamozīts/Oi
-alanīnaminotranferāze/Sm
-alanīns/Oi
-alanīts/Oi
-alauns/Oi
-albatross/Oitv
-albedo/=
-albuminoīds/Oi
-albumināts/Oi
-albums/Oitv
-albumīnlīme/Sm
-albumīns/Oi
-albānietis/Pjx
-albānis/Pj
-albīne/Sm
-albīnisms/O
-albīns/Oi
-alcējs/Oi
-aldaris/Pjx
-aldehīds/Oi
-aldehīdskābe/S
-aldols/O
-alegorija/Sm
-alegorisks/WiYX
-alegreto/=
-alegro/=
-aleirolīts/Oi
-aleirīts/O
-aleja/Smsf
-aleksandrietis/Pjx
-aleksandrisks/Wi
-aleksandrīts/Oi
-aleluja/=
-alergologs/Oix
-alergēnisks/Wi
-alergēns/Oi
-alerģija/Sm
-alerģisks/Wi
-aleutietis/Pjx
-aleuts/Oi
-alfa/Sm
-alfabētgrāmata/Sm
-alfabētisks/Wi
-alfabēts/Oi
-alfabētzīme/Sm
-alfacetilmetadols/O
-alfameprodīns/O
-alfametadols/O
-alfanumerāls/Wi
-alfaprodīns/O
-alfastari/o
-alga/Smsf
-algebra/Sm
-algebrisks/Wi
-algeziometrija/S
-algeziometrs/Oi
-algināts/Oi
-algojums/Oi
-algoloģija/S
-algometrs/Oi
-algoritmisks/Wi
-algoritms/Oi
-algoritmēšana/S
-algot/)+Id[b{$gH1MJBGp]
-algotne/Sm
-algotnis/Pj
-algādze/Sm
-algādzis/Pj
-algīnskābe/S
-alianse/Sm
-alibi/=
-aliciklisks/Wi
-alifātisks/Wi
-aligatorbumbiere/Sm
-aligatorbumbieris/Pj
-aligators/Oitv
-alilacetāts/O
-alilesteris/Pj
-alilhlorīds/O
-alilizotiocianāts/O
-alilprodīns/O
-alilspirts/O
-alimenti/o
-alinieks/Oix
-aliterācija/S
-aliterēt/)+b$IJBH1M
-alizarīns/Oi
-aliņš/Oi
-alkaloīds/Oi
-alkas/m
-alkata/Smsf
-alkatība/S
-alkatīgs/WiYX
-alkilakrilāts/O
-alkilalkilfosfonāts/O
-alkilalkilfosforskābe/Sm
-alkilarilpoliēteris/Pj
-alkilators/Oi
-alkilbenzols/Oi
-alkilborskābe/Sm
-alkildialkilfosfināts/O
-alkildialkoksialumīnijs/O
-alkilditiokarbonskābe/S
-alkilfosfonskābe/Sm
-alkilfosfonāts/Oi
-alkilfosfāts/Oi
-alkilfosfīnskābe/Sm
-alkilgrupa/Sm
-alkilhlorsilāns/Oi
-alkillitijs/Oi
-alkilnaftalīnsulfoskābe/Sm
-alkilradikālis/Pj
-alkils/Oi
-alkilsilikonāts/Oi
-alkilsulfāts/Oi
-alkilsērskābe/Sm
-alkiltrimetilamonijs/Oi
-alkilāts/Oi
-alkilēt/+Id)bg{$MGJH[B1p]
-alkoholisks/Wi+
-alkoholisms/O
-alkoholizēt/$+IB)HbJM1
-alkoholiķis/Pjx
-alkohols/Oi
-alkoholāts/Oi
-alkoholīze/Sm
-alkometrs/Oi
-alkovs/Oi
-alksnene/Sm
-alksnis/Pjuw
-alksnājs/Oi
-alkstamāka/+Sm
-alkstamāki/+o
-alkstamāko/+
-alkstamāks/+Wi
-alkstamāku/+
-alkstamākā/+
-alkt/+J9MIZ7B^4
-alkums/Oi
-alkīds/Oi
-alkīdsveķi/o
-alkšņains/WiYX
-allaž/=
-allažiņ/=
-allofānskābe/S
-alloimunizācija/S
-allokanēļskābe/S
-alloze/Sm
-allēns/Oi
-almanahs/Oi
-alnis/Pjuw
-alods/Oi
-alofons/Oi
-alogrāfs/Oi
-alohromatisks/Wi
-aloje/Sm
-alomorfisks/Wi
-alomorfisms/Oi
-alomorfs/Wi
-alonžs/Oi
-alopātisks/Wi
-aloties/A+
-alotropija/S
-alotrops/Wi
-aloģisms/Oi
-alpaka/Sm
-alpaks/Oi
-alpinārijs/Oi
-alpīnisms/O
-alpīnists/Oitvx
-alpīns/Wi
-alsundznieks/Oix
-altazimuts/Oi
-alternatīva/Sm
-alternatīvs/Wi+
-alternēt/b+MJ)HIB$1
-altimetrs/Oi
-altists/Oix
-altruisms/O
-altruistisks/Wi
-altruists/Oix
-alts/Oi
-altārglezna/Sm
-altāris/Pj
-aluminosilikāts/Oi
-alumināts/Oi
-alumosilikāts/Oi
-alumīnijs/Oi
-alunīts/O
-alus/Sm
-alusbārs/Oi
-alusdarītava/Sm
-alutiņš/Oi
-aluviāls/Wi
-alva/Sm
-alveja/S
-alveola/Sm
-alveolārs/Wi
-alvojums/Oi
-alvot/+I)$HbBMJ1
-alvotājs/Oi
-alvskābe/S
-alķīmija/S
-alķīmisks/Wi
-alķīmiķis/Pjx
-alūksnietis/Pjx
-alūvijs/Oi
-alūzija/Sm
-alžīrietis/Pjx
-amalgama/Sm
-amalgamēt/+Bd$gIpb)JM]G[H1{
-amarants/Oi
-amarilis/Pj
-amarillis/Pj
-amatabrālis/Pj
-amatalga/Sm
-amatapmācība/Sm
-amatbrālis/Pj
-amatieris/Pjx
-amatierisks/Wi
-amatierisms/O
-amatiermāksla/S
-amatierskatuve/Sm
-amatierteātris/Pj
-amatierzinātnieks/Oix
-amatierzveja/S
-amatinstrukcija/Sm
-amatizglītība/Sm
-amatizšķērdējums/Oi
-amatmeistars/Oix
-amatmācība/Sm
-amatnelikumības/m
-amatniecisks/Wi
-amatnieciskums/Oi
-amatniecība/S
-amatnieks/Oix
-amatnoziedznieks/Oix
-amatnoziegums/Oi
-amatpersona/Sm
-amatpienākums/Oi
-amatprasme/Sm
-amatpārkāpums/Oi
-amatraksturojums/Oi
-amats/Oitv
-amatsavienotājs/Oix
-amatvīrs/Oi
-amatzīme/Sm
-amazone/Sm
-amazonīts/O
-ambiciozitāte/Sm
-ambiciozs/WiYX+
-ambivalence/Sm
-ambivalents/Wi
-ambliopija/S
-ambra/Sm
-ambrazūra/Sm
-ambrozijs/O
-ambulance/Sm
-ambulatora/Sm
-ambulatorisks/Wi
-ambulators/Wi
-ambīcija/Sm
-amerikanizēt/+dB$.I)gb,JpH1G]{[M
-amerikanologs/Oix
-amerikāniete/Sm
-amerikānis/Pj
-amerikānisks/WiYX+
-amerikānisms/Oi
-amerīcijs/Oi
-ametists/Oix
-ametropija/S
-amfetamīns/Oi
-amfibrahijs/Oi
-amfiteātris/Pj
-amfora/Sm
-amfotēriskums/O
-amfotērs/Wi
-amfībija/Sm
-amfībijtanks/Oi
-amidīnsaite/Sm
-amilacetāts/O
-amilalkohols/Oi
-amilhlorīds/Oi
-amilmetakrilāts/O
-amilnitrīts/Oi
-amilnātrijs/O
-amilopektīns/Oi
-amiloze/S
-amilspirts/Oi
-amilāze/Sm
-amilēns/Oi
-aminoazobenzols/O
-aminoazosavienojums/Oi
-aminoazotoluols/Oi
-aminobenzoskābe/S
-aminobenzosulfamīds/Oi
-aminobenzoāts/O
-aminocefalosporānskābe/Sm
-aminodzintarskābe/S
-aminoetanols/Oi
-aminoetiķskābe/S
-aminofenols/Oi
-aminogrupa/Sm
-aminokapronskābe/S
-aminokrotonskābe/S
-aminolevulīnskābe/S
-aminolīze/Sm
-aminometilsulfonskābe/S
-aminopeptidāze/Sm
-aminosalicilskābe/S
-aminosavienojums/Oi
-aminoskābe/Sm
-aminoundekānskābe/S
-amitioenantskābe/S
-amizants/WiXY
-amizieris/Pjuw
-amizēt/+IBGbgJd$){H]1[Mp
-amnestija/S
-amnestēt/+B)bH$I1JM
-amniocīts/Oi
-amnioskopija/S
-amnēzija/Sm
-amoks/O
-amonijmēsli/o
-amonijs/Oi
-amonjaks/O
-amonjakāts/Oi
-amonolīze/Sm
-amonīts/Oi
-amoralitāte/S
-amorfs/Wi
-amorfums/Oi
-amors/Oitv
-amortizators/Oitv
-amortizācija/S
-amortizēt/bG+d)IB]J[{Hg$1Mp
-amorāls/WiYX+
-amorālums/Oi
-amozīts/O
-ampelmanis/Pj
-ampicilīns/O
-amplificēt/g+JIbH)MdBG$p1[]{
-amplifikators/Oi
-amplifikācija/S
-amplitūda/Sm
-ampluā/=
-ampula/Smsf
-amputācija/S
-amputēt/IB)H+b1J$M
-ampērmetrs/Oi
-ampērs/Oi
-ampērsekunde/Sm
-ampīrs/Oi
-amulets/Oitv
-amēba/Smsf
-amīds/Oi
-amīdsaite/Sm
-amīns/Oi
-anabaptisms/Oi
-anabaptists/Oix
-anabioze/S
-anabolisks/Wi
-anabolisms/Oi
-anabāze/Sm
-anaerobs/Wi
-anafilaktisks/Wi
-anaforisks/Wi
-anafāze/Sm
-anagramma/Sm
-anahorets/Oi
-anahorēt/1HB)Mb$IJ+
-anahronisks/Wi
-anahronisms/Oi
-anakonda/S
-analeptisks/Wi
-analfabēte/Sm
-analfabētisks/Wi
-analfabētisms/O
-analfabēts/Oi
-analgētisks/Wi
-analizators/Oi
-analizējums/Oi
-analizēt/Mb+I)$gJdBGH1{p[]
-analizētājs/Oix
-analogciparu/=
-analogdalījums/Oi
-analogdati/o
-analogdators/Oi
-analogierīce/Sm
-analogmetrs/Oi
-analogmonitors/Oi
-analogs/Wi
-analogsignāls/Oi
-analogsistēma/Sm
-analoģija/Sm
-analoģisks/Wi
-analītika/S
-analītisks/WiYX
-analītiķis/Pjx
-analīze/Sm
-anamnēze/Sm
-ananāss/Oi
-anarhija/S
-anarhisks/Wi
-anarhisms/O
-anarhistisks/WiYX
-anarhists/Oix
-anasazi/=
-anastatisks/Wi
-anastigmatisks/Wi
-anastigmātisks/Wi
-anastigmāts/Oi
-anastiloze/Sm
-anatoksīns/Oi
-anatomija/S
-anatomikums/Oi
-anatomisks/Wi
-andaluzīts/Oi
-andalūzietis/Pjx
-andele/Sm
-andelēt/1HB)Mb$IJ+
-andezītporfirīts/O
-androcentrisks/Wi
-androgēns/Wi
-aneirisma/Sm
-anekdote/Sm
-anekdotisks/WiYX
-aneksija/S
-anektēt/)+I$bBHM1J
-anemogrāfs/Oi
-anemometrs/Oi
-anemone/Sm
-aneroīds/Oi
-anesteziologs/Oix
-anestezioloģija/S
-anestezēt/+I$JHBbM)1
-anestētisks/Wi
-anestēzija/S
-anestēzists/Oix
-angažements/Oi
-angažēt/+$dB)JIb[1g]HG{Mp
-angažētība/Sm
-angelikskābe/S
-angiogrāfija/S
-angiogrāfisks/Wi
-angiogrāfs/O
-angl./=
-anglicisms/Oi
-angliete/Sm
-anglikānis/Pj
-anglikānisms/Oi
-anglis/Pj
-angliskot/)I+$Jb1BHM
-anglisks/Wi+
-anglistika/S
-angloamerikāniete/Sm
-angloamerikānis/Pj
-anglofils/Oi
-anglofobs/Oi
-angloindietis/Pjx
-anglosaksis/Pj
-anglosakši/o
-angstrēms/Oi
-angārs/Oitv
-angīna/S
-anhidrīds/Oi
-anhidrīts/Oi
-anihilācija/S
-anihilēt/+BbJ)$MIH1
-anilīnkrāsa/Sm
-anilīnkrāsviela/Sm
-anilīns/Oi
-animalizēt/+1g)$BdHGbJ]I{[Mp
-animatronika/Sm
-animisms/Oi
-animists/Oix
-animācija/S
-animālisms/O
-animālists/Oix
-anizols/Oi
-anizometropija/S
-anizotropija/Sm
-anizotrops/Wi
-anjonbāze/Sm
-anjons/Oi
-anketa/Smsf
-anketēt/$)+IGd[bgHBpMJ{1]
-ankilostomoze/S
-ankiloze/S
-ankilozēt/1HB)Mb$IJ+
-anklāvs/Oi
-annāle/Sm
-anodaizsardzība/Sm
-anodbaterija/Sm
-anodinhibitors/Oi
-anodoksidēšana/Sm
-anodpretestība/Sm
-anodpārklājums/Oi
-anods/Oi
-anodslodze/Sm
-anodspriegums/Oi
-anodstrāva/Sm
-anodzemējums/Oi
-anodķēde/Sm
-anomālija/Sm
-anomāls/WiYX
-anonimitāte/S
-anonīms/Wi
-anoreksija/S
-anorektāls/Wi
-anormāls/WiYX
-anotācija/Sm
-anotējums/Oi
-anotēt/1I+)$JBbHM
-anoģenitāls/Wi
-ansamblis/Pjuw
-antablements/Oi
-antagonisms/Oi
-antagonistisks/Wi
-antagonists/Oi
-antaloģija/Sm
-antarktisks/Wi
-antena/Smsf
-anterīdijs/Oi
-antiamerikānisks/Wi
-antiamerikānisms/O
-antianēmisks/Wi
-antibakteriāls/Wi
-antiballistisks/Wi
-antibiotika/Sm
-antibiotisks/Wi
-antibiotiķis/Pj
-antibioze/Sm
-antibloķēšana/S
-anticentrs/Oi
-anticiklons/Oi
-anticipācija/S
-antidaļiņa/Sm
-antidemokrātisks/Wi
-antidempinga/=
-antidepresants/Oi
-antidetonators/Oi
-antidetonācija/S
-antidiurētisks/Wi
-antidopinga/=
-antieiropeisms/O
-antifašistisks/Wi
-antifašists/Oix
-antiferomagnētisms/O
-antiferomagnētiķis/Pj
-antifrīzs/Oi
-antiglaukomatozs/Wi
-antiglobālisms/O
-antigorīts/O
-antigēns/OiW
-antihemofīls/Wi
-antihistamīns/O
-antihumāns/Wi
-antiimperiālistisks/Wi
-antikatalizators/Oi
-antiklināle/Sm
-antikoagulants/Oi
-antikoloniāls/Wi
-antikomunistisks/Wi
-antikomunists/Oix
-antikonstitucionalitāte/Sm
-antikonstitucionāls/Wi
-antikrists/Oi
-antikulminācija/S
-antikvariāts/Oi
-antikvārs/Wi
-antiliberālisms/O
-antilogaritms/Oi
-antilope/Sm
-antimagnētisks/Wi
-antimatērija/S
-antimodernisms/O
-antimonopols/O
-antimonpaskābe/S
-antimons/Oi
-antimonskābe/S
-antimonāts/Oi
-antimonūdeņradis/P
-antinacistisks/Wi
-antinuklons/Oi
-antioksidants/Oi
-antipasaule/Sm
-antipasāts/Oi
-antipods/Oi
-antipātija/Sm
-antipātisks/Wi
-antiradars/Oi
-antiromāns/Oi
-antisabiedrisks/Wi
-antisanitārs/Wi
-antisegnetoelektriķis/P
-antisemītisks/Wi
-antisemītisms/O
-antisemīts/Oi
-antiseptika/Sm
-antiseptisks/Wi
-antiseptiķis/Pj
-antisimetrisks/Wi
-antisociāls/WiYX
-antistafilokoks/Oi
-antistatisks/Wi
-antistatiķis/Pj
-antistāsts/Oi
-antiteroristisks/Wi
-antiterors/O
-antitoksisks/Wi
-antitoksīns/Oi
-antitēze/Sm
-antivaronis/Pjx
-antivibrācijas/=
-antiviela/Sm
-antivīruss/Oi
-antiķermenis/Pjuw
-antiņš/Oi
-antocianīns/Oi
-antoloģija/Sm
-antonomāze/Sm
-antonovka/Sm
-antonīmisks/Wi
-antonīms/Oi
-antracēneļļa/S
-antracēns/O
-antracīts/Oi
-antranilskābe/S
-antranilāts/Oi
-antrekots/Oi
-antresols/Oitv
-antropocentrisks/Wi
-antropogēns/Wi
-antropologs/Oix
-antropoloģija/S
-antropoloģisks/Wi
-antropometrija/S
-antropometrisks/Wi
-antropomorfisms/Oi
-antropomorfs/Wi
-antroponomisks/Wi
-antropoģenēze/Sm
-antropoīds/Oi
-antīks/WiYX
-anulējums/Oi
-anulēt/+b$H)1IJMB
-anāls/WiYX
-anēmija/S
-anēmisks/Wi
-anīsaldehīds/O
-anīss/Oi
-anšovs/Oi
-aorists/Oix
-aorta/Sm
-aortogrāfija/S
-ap/=
-apadījums/Oitv
-apadīt/+MbJ(BhI1C
-apadītāja/Sm
-apairēt/bHgGIB+d)[J${1M]p
-apakš/=
-apakša/S
-apakšaugs/Oi
-apakšbikses/m
-apakšbūve/Sm
-apakšcepure/Sm
-apakšdalībnieks/Oix
-apakšdalījums/Oi
-apakšdaļa/Smsf
-apakšdelegāts/Oi
-apakšdelms/Oitv
-apakšdomēns/Oi
-apakšdzimta/Sm
-apakšene/Sm
-apakšfinansējums/O
-apakšgals/Oitv
-apakšgarums/Oi
-apakšgrupa/Smsf
-apakšgrāvis/Pj
-apakšiedalījums/Oi
-apakšinstance/Sm
-apakšizloksne/Sm
-apakšizteiksme/Sm
-apakšizvēlne/Sm
-apakšjautājums/Oi
-apakškatalogs/Oi
-apakškategorija/Sm
-apakškembrijs/O
-apakškernbrijs/O
-apakšklase/Sm
-apakškodinājums/Oi
-apakškomisija/Sm
-apakškomiteja/Sm
-apakškomponente/Sm
-apakškonts/Oi
-apakškopa/Smsf
-apakškrekls/Oitv
-apakškultūra/Sm
-apakškārta/Smsf
-apakšlaukums/Oi
-apakšlietotājs/Oi
-apakšlogs/Oitv
-apakšlīgums/Oi
-apakšlīmenis/Pj
-apakšlūpa/S
-apakšmala/Smsf
-apakšnams/Oi
-apakšnieks/Oitvx
-apakšnodalījums/Oi
-apakšnodaļa/Sm
-apakšnoma/S
-apakšnomnieks/Oix
-apakšnozare/Sm
-apakšordoviks/O
-apakšpadome/Sm
-apakšpalāta/Sm
-apakšpasaule/Sm
-apakšpatērētājs/Oix
-apakšplecs/Oi
-apakšpozīcija/Sm
-apakšpriesteris/Pj
-apakšprioritāte/Sm
-apakšprogramma/Sm
-apakšprojekts/Oi
-apakšpulkvedis/Pj
-apakšpunkts/Oitv
-apakšpus/=
-apakšpuse/Sm
-apakšraksts/Oi
-apakšreģistrs/O
-apakšrubrika/Sm
-apakšsadaļa/Sm
-apakšsekcija/Sm
-apakšsekretariāts/Oi
-apakšsektors/Oi
-apakšshēma/Sm
-apakšsistēma/Sm
-apakšskapis/Pj
-apakšskats/Oi
-apakšslānis/Pjuw
-apakšspecialitāte/Sm
-apakšstacija/Sm
-apakšstiegra/Sm
-apakšstilbs/Oitv
-apakšstruktūra/Sm
-apakšstrāvojums/Oi
-apakšstāvs/Oi
-apakšsvārks/Oi
-apakštase/Smsf
-apakštips/Oi
-apakštituls/Oi
-apakštonis/Pj
-apakštēma/Sm
-apakštīkls/Oi
-apakšuzņēmums/Oi
-apakšuzņēmējs/Oi
-apakšveidojums/Oi
-apakšveļa/Sm
-apakšvienība/Sm
-apakšvirsnieks/Oix
-apakšvirsraksts/Oi
-apakšvērtība/Sm
-apakšzeme/S
-apakšzobs/Oi
-apakšējs/Wi
-apakšģints/Sm
-apakšīpašnieks/Oix
-apakšīre/S
-apakšīrnieks/Oix
-apakšžoklis/Pjuw
-apalvot/)b+I$JBM1H
-apalītis/Pj
-apanāža/Sm
-aparatūra/Sm
-aparatūrpārbaude/Sm
-aparatūrpārtraukums/Oi
-aparatūrsaderība/S
-apardama/=
-apardamas/=
-apardami/=
-apardams/=
-apart/eI+h(B84
-apartaments/Oi
-aparteīds/O
-apartāka/S+m
-apartākais/+
-apartākajai/+
-apartākajam/+
-apartākajiem/+
-apartākajos/+
-apartākajām/+
-apartākajās/+
-apartākam/+
-apartāki/+o
-apartākie/+
-apartāko/+
-apartāks/+i
-apartāku/+
-apartākā/+
-aparātatteice/Sm
-aparātbūve/S
-aparātbūvniecība/Sm
-aparāts/Oitv
-aparšana/Sm
-apasiņot/+BIMb)$JH1
-apasnot/+B)GIHgb$MdJ[1]{p
-apatīts/Oi
-apaud/+
-apauda/+
-apaudi/+
-apaudu/+
-apaudzējums/Oi
-apaudzēt/)+I$bGJdB[1g{M]Hp
-apaudēja/Sm
-apaudējs/Oi
-apaugt/+9(JBhIM84
-apaugums/Oi
-apaugļot/+1BIJ$G)[gbHd{]pM
-apaugļotājs/Oix
-apauklēt/+)$gHbGdBI[J]{M1p
-apaukstēt/+J$)bM{HgB]dG*p&I[1
-apaulekšot/1BI+)Jb$HM
-apaurot/+b)GMIdgBHJ1[]{p
-apaust/+b2IE6
-apaust/N0
-apausts/O
-apaut/JB560
-apauļot/+b)JHIB$M1
-apauši/o
-apauž/+
-apaužu/+
-apavrūpniecība/Sm
-apavs/Oitv
-apačs/Oi
-apaļadījums/Oi
-apaļgalu/=
-apaļgalvas/=
-apaļgalvis/Pj
-apaļglaude/Sm
-apaļgriezuma/=
-apaļknaibles/m
-apaļkoks/Oi
-apaļkoksne/Sm
-apaļkrautņu/=
-apaļlape/Sm
-apaļloka/=
-apaļmaizīte/Sm
-apaļojums/Oi
-apaļot/+)bId1B${G[g]JHMp
-apaļraksts/Oi
-apaļstienis/Pj
-apaļstumde/Sm
-apaļtērauds/O
-apaļums/Oitv
-apaļvaidze/Sm
-apaļvaidzis/Pjuw
-apaļveida/=
-apaļvācelīte/Sm
-apaļīgs/WiYX
-apaļīgums/Oi
-apaļš/WiXYO+
-apbakstīt/+I1hJ(BMbC
-apbalot/)+bBI1H
-apbalsot/+I)bHB1
-apbalvojums/Oi
-apbalvot/1IBb+M)HJ$
-apbalvotājs/Oix
-apbangot/+I)BbH1
-apbarot/+b)IBH1
-apbedījums/Oi
-apbedīt/I+M)JB$1bH
-apbedītājs/Oix
-apbeigt/JM
-apbelzt/JM
-apbendēt/+gHb{)$GIBdp]JM[1
-apberamies/+
-apberamāka/+mS
-apberamāki/+o
-apberamāko/+
-apberamāks/W+i
-apberamāku/+
-apberamākā/+
-apberas/+
-apberaties/+
-apberies/+
-apberieties/+
-apberos/+
-apberoties/+
-apberošies/+
-apberzdama/=
-apberzdamas/=
-apberzdami/=
-apberzdams/=
-apberzt/B42I+e6
-apberzēt/+I{b)dGJ$p[gHBM]1
-apberšana/Sm
-apberžamāka/S+m
-apberžamāki/o+
-apberžamāko/+
-apberžamāks/Wi+
-apberžamāku/+
-apberžamākā/+
-apbetonēt/+I1)$MJbBH
-apbikstīt/+I1hJ(BbCM
-apbirdināt/+(BJMIChb1
-apbirt/+eZ^I7BJ4M
-apbirzt/B+e4I7
-apbizot/bJM+.IB)1,$H
-apblenzt/BJ06M4
-apblietēt/J)+b$1IBHM
-apbliezt/JM
-apblēt/MJ
-apbradāt/)G+gb{M$dB[I1J]Hp
-apbraucamāka/S+m
-apbraucamāki/o+
-apbraucamāko/+
-apbraucamāks/+iW
-apbraucamāku/+
-apbraucamākā/+
-apbrauciens/Oi
-apbraucējs/Oix+
-apbraucīt/+hIBJb(1M
-apbrauka/+
-apbraukdama/=
-apbraukdamas/=
-apbraukdami/=
-apbraukdams/=
-apbrauki/+
-apbraukot/+
-apbraukt/%+B9I65
-apbrauku/+
-apbraukām/+
-apbraukāt/+C
-apbraukāt/J+bBd){I$1gG[HM]p
-apbraukšana/mS
-apbrida/+m
-apbridi/+
-apbridies/+
-apbridos/+
-apbridu/+
-apbridusies/+
-apbridušies/+
-apbridāmies/+
-apbridāties/+
-apbridīsies/+
-apbridīsieties/+
-apbridīsimies/+
-apbridīsities/+
-apbridīšos/+
-apbridīšoties/+
-apbrien/+
-apbrienama/+mS
-apbrienami/+
-apbrienamies/+
-apbrienamo/+
-apbrienams/W+XiO
-apbrienamu/+
-apbrienamā/+
-apbrienamāka/+mS
-apbrienamāki/+o
-apbrienamāks/+iW
-apbrienamāku/+
-apbrienamākā/+
-apbrienas/+
-apbrienaties/+
-apbrienies/+
-apbrienieties/+
-apbrienos/+
-apbrienoties/+
-apbrienoša/+mS
-apbrienoši/+o
-apbrienošies/+
-apbrienošo/+
-apbrienošs/+Wi
-apbrienošu/+
-apbrienošā/+
-apbrist/+bNEIJ8[]
-apbristies/+
-apbrists/O
-apbrukt/+IJM9B74
-apbruģēt/+bIJH)$1BM
-apbruņojums/Oi
-apbruņot/G+M$I1Bb[)g{Jd]Hp
-apbružāt/$)b+BI{d[J]MpgHG1
-apbrāzieties/+
-apbrāzt/JIe2T4[6BdM]
-apbrāzusies/+
-apbrāzušies/+
-apbrāzīšoties/+
-apbrāžamies/+
-apbrāžas/+
-apbrāžaties/+
-apbrāžos/+
-apbrāžoties/+
-apbrāžošies/+
-apbrēkt/JM
-apbrīna/Sm
-apbrīnojamāk/+
-apbrīnojums/Oi
-apbrīnot/+.)b&,BMIJ$1H*
-apbrīnotājs/Oix
-apbrīns/Oi
-apbrūkama/S+m
-apbrūkami/+o
-apbrūkamo/+
-apbrūkams/W+i
-apbrūkamu/+
-apbrūkamā/+
-apbrūkoša/mS+
-apbrūkoši/+o
-apbrūkošo/+
-apbrūkošs/W+i
-apbrūkošu/+
-apbrūkošā/+
-apbrūnināt/b+hCIJM(B1
-apbrūnēt/+I$Jb)HB1M
-apburamies/+
-apburas/+
-apburaties/+
-apburdama/=
-apburdamas/=
-apburdami/=
-apburdams/=
-apburies/+
-apburieties/+
-apburos/+
-apburoties/+
-apburošies/+
-apburošs/WiYX+
-apburt/I+h(dB[6]5
-apburtāka/S+m
-apburtākais/+
-apburtākajai/+
-apburtākajam/+
-apburtākajiem/+
-apburtākajos/+
-apburtākajām/+
-apburtākajās/+
-apburtākam/+
-apburtāki/+o
-apburtākie/+
-apburtāko/+
-apburtāks/i+
-apburtāku/+
-apburtākā/+
-apburāt/{+I)BbHGg1d$[JMp]
-apburšana/Sm
-apburšanās/+
-apburšoties/+
-apbužināt/+hbc[{C(1IBdJgM}]
-apbārstošies/+
-apbārstīt/cB{bhI+J]Mg(d[1C
-apbārt/MJ
-apbāzt/MJ
-apbēdinošāka/Sm+
-apbēdinošāki/+o
-apbēdinošāko/+
-apbēdinošāks/W+i
-apbēdinošāku/+
-apbēdinošākā/+
-apbēdinājums/Oi
-apbēdināt/hb+cIJ(Bd{CM1g[}]
-apbēdinātājs/Oix
-apbēgums/Oi
-apbērdama/=
-apbērdamas/=
-apbērdami/=
-apbērdams/=
-apbērnoties/+A
-apbērt/d%+6T4BIe[]
-apbērtāka/mS+
-apbērtākais/+
-apbērtākajai/+
-apbērtākajam/+
-apbērtākajiem/+
-apbērtākajos/+
-apbērtākajām/+
-apbērtākajās/+
-apbērtākam/+
-apbērtāki/o+
-apbērtākie/+
-apbērtāko/+
-apbērtāks/i+
-apbērtāku/+
-apbērtākā/+
-apbērumkaps/O
-apbērusies/+
-apbērušies/+
-apbērēt/$+HbBI1JM
-apbēršana/Sm
-apbēršanās/+
-apbēršoties/+
-apbīdelēt/bI$+J1B)HM
-apbļaut/MJ
-apbūries/+
-apbūris/+
-apbūros/+
-apbūrums/Oi
-apbūrusi/+
-apbūrusies/+
-apbūrusī/+
-apbūruša/+Sm
-apbūrušais/q+
-apbūrušajā/+
-apbūrušam/+
-apbūruši/+o
-apbūrušie/+
-apbūrušies/+
-apbūrušo/+
-apbūrušu/+
-apbūrušus/m
-apbūrušā/+
-apbūrāmies/+
-apbūrās/+
-apbūrāties/+
-apbūve/Sm
-apbūvēt/H$+BJb)I1M
-apbūvētājs/Oix
-apceldama/=
-apceldamas/=
-apceldami/=
-apceldams/=
-apcelt/+IB956
-apcelšana/Sm
-apcepamies/+
-apcepamāka/+mS
-apcepamāki/+o
-apcepamāko/+
-apcepamāks/+Wi
-apcepamāku/+
-apcepamākā/+
-apcepas/+
-apcepaties/+
-apcepieties/+
-apcepināt/b+d(I1B[gJhcC]{}M
-apcepoties/+
-apcept/J+I}h(B8Te4M[d]
-apceptāka/+mS
-apceptākais/+
-apceptākajai/+
-apceptākajam/+
-apceptākajiem/+
-apceptākajos/+
-apceptākajām/+
-apceptākajās/+
-apceptākam/+
-apceptāki/+o
-apceptākie/+
-apceptāko/+
-apceptāks/i+
-apceptāku/+
-apceptākā/+
-apcepums/Oi
-apcepšoties/+
-apceramāka/+Sm
-apceramāki/+o
-apceramāko/+
-apceramāks/+Wi
-apceramāku/+
-apceramākā/+
-apcere/Sm
-apcerējums/Oi
-apcerēt/{+(bJBd*I1[&cghMC]}
-apcerētājs/Oix
-apcerīgs/Wi
-apceļama/S+m
-apceļami/+o
-apceļamo/+
-apceļams/iW+X
-apceļamu/+
-apceļamā/+
-apceļamāka/S+m
-apceļamāki/o+
-apceļamāks/iW+
-apceļamāku/+
-apceļamākā/+
-apceļojums/Oi
-apceļot/1+b$JBI)MH
-apceļotājs/Oix
-apceļoša/+mS
-apceļoši/o+
-apceļošo/+
-apceļošs/+Wi
-apceļošu/+
-apceļošā/+
-apciemojums/Oi
-apciemot/$+Hb)1IBMJ
-apciemotājs/Oix
-apciest/NJ
-apcietinājums/Oi
-apcietināt/+JhB(CIMb1
-apcietinātājs/Oix
-apcilpot/Bb+)MJ1I$H
-apcilāt/$I+)bG]JMgB1d{[pH
-apcinkot/BI1g+M$GJ]Hbdp{[
-apcirknis/Pjuw
-apcirpt/+TdeJIB47[M]
-apcirptāka/+Sm
-apcirptākais/+
-apcirptākajai/+
-apcirptākajam/+
-apcirptākajiem/+
-apcirptākajos/+
-apcirptākajām/+
-apcirptākajās/+
-apcirptākam/+
-apcirptāki/o+
-apcirptākie/+
-apcirptāko/+
-apcirptāks/+i
-apcirptāku/+
-apcirptākā/+
-apcirpusies/+
-apcirpušies/+
-apcirpēja/Sm
-apcirpējs/Oi
-apcirpšoties/+
-apcirst/I+NJ]B4d[7
-apcirties/+
-apcirtis/+
-apcirtos/+
-apcirtums/Oi
-apcirtusi/+
-apcirtusies/+
-apcirtusī/+
-apcirtuša/+mS
-apcirtušais/+q
-apcirtušajā/+
-apcirtušam/+
-apcirtuši/o+
-apcirtušie/+
-apcirtušies/+
-apcirtušo/+
-apcirtušu/+
-apcirtušus/m
-apcirtušā/+
-apcirtāmies/+
-apcirtās/+
-apcirtāties/+
-apcirtējs/Oix
-apcirtīšoties/+
-apcukurot/1IBb+M$)J{gGd[]Hp
-apcēlums/Oi
-apcēlējs/Oi
-apcērpama/+mS
-apcērpami/+o
-apcērpamies/+
-apcērpamo/+
-apcērpams/X+Wi
-apcērpamu/+
-apcērpamā/+
-apcērpamāka/S+m
-apcērpamāki/o+
-apcērpamāks/W+i
-apcērpamāku/+
-apcērpamākā/+
-apcērpas/+
-apcērpaties/+
-apcērpies/+
-apcērpieties/+
-apcērpos/+
-apcērpoties/+
-apcērpoša/+Sm
-apcērpoši/o+
-apcērpošies/+
-apcērpošo/+
-apcērpošs/W+i
-apcērpošu/+
-apcērpošā/+
-apcērtama/m+S
-apcērtami/o+
-apcērtamies/+
-apcērtamo/+
-apcērtams/+WXi
-apcērtamu/+
-apcērtamā/+
-apcērtamāka/+mS
-apcērtamāki/+o
-apcērtamāks/+iW
-apcērtamāku/+
-apcērtamākā/+
-apcērtas/+
-apcērtaties/+
-apcērties/+
-apcērtieties/+
-apcērtos/+
-apcērtoties/+
-apcērtoša/Sm+
-apcērtoši/+o
-apcērtošies/+
-apcērtošo/+
-apcērtošs/+iW
-apcērtošu/+
-apcērtošā/+
-apdainot/Mb+B$HI1J)
-apdalošies/+
-apdalīt/Ib{+c*g(hBd[&M1CJ]
-apdalītājs/Oix
-apdare/Sm
-apdarinājums/Oi
-apdarināt/IB+JhCb(1M
-apdarinātājs/Oix
-apdarvot/Mbp$+)dI[1gBJ]G{H
-apdarīt/(+hIBb1JMC
-apdarītājs/Oix
-apdauzošies/+
-apdauzīt/hg+IcB*b1(Md&{J][C
-apdauzītāk/+
-apdebatēt/+I$1)BJbHM
-apdedze/Sm
-apdedzies/+
-apdedzieties/+
-apdedzinājums/Oi
-apdedzināt/+hIJ(bBM1C
-apdedzinātājs/Oix
-apdefilēt/+I$)HBb1MJ
-apdegamies/+
-apdegas/+
-apdegaties/+
-apdegdama/=
-apdegdamas/=
-apdegdami/=
-apdegdams/=
-apdegoties/+
-apdegt/+9(hBI84
-apdegt/h+IB4Td(9J[8M}]
-apdegums/Oi
-apdegšana/mS
-apdegšoties/+
-apdejama/+mS
-apdejami/+o
-apdejamo/+
-apdejams/+Wi
-apdejamu/+
-apdejamā/+
-apdejot/+B)MIHbJ$1
-apdejotājs/Oix
-apdejoša/+mS
-apdejoši/+o
-apdejošo/+
-apdejošs/+Wi
-apdejošu/+
-apdejošā/+
-apdekorēt/+B$MIJb)H1
-apdeldēt/+I$1JB)MbH
-apdeva/+m
-apdevi/+
-apdevies/+
-apdevis/+
-apdevos/+
-apdevu/+
-apdevusi/+
-apdevusī/+
-apdevuša/Sm+
-apdevušais/q+
-apdevušajā/+
-apdevušam/+
-apdevuši/+o
-apdevušie/+
-apdevušo/+
-apdevušu/+
-apdevušus/m
-apdevušā/+
-apdevāmies/+
-apdevāt/+
-apdevāties/+
-apdiegdama/=
-apdiegdamas/=
-apdiegdami/=
-apdiegdams/=
-apdiegt/I9+B%65
-apdiegšana/Sm
-apdiet/8IJMB
-apdilt/+eI^B7JMZ4
-apdimdināt/(1IB+bMhCJ
-apdipināt/Bb+(1IhCJM
-apdobt/JM
-apdobums/Oi
-apdod/+
-apdodam/+
-apdodamai/+
-apdodamais/+
-apdodamajai/+
-apdodamajam/+
-apdodamajiem/+
-apdodamajos/+
-apdodamajā/+
-apdodamajām/+
-apdodamajās/+
-apdodamam/+
-apdodamie/+
-apdodamiem/+
-apdodamo/+
-apdodamos/+
-apdodamu/+
-apdodamus/+
-apdodamā/+
-apdodamām/+
-apdodas/+
-apdodat/+
-apdodaties/+
-apdodies/+
-apdodiet/+
-apdodieties/+
-apdodos/+
-apdodot/+
-apdodoties/+
-apdodoša/+mS
-apdodoši/o+
-apdodošo/+
-apdodošs/i+W
-apdodošu/+
-apdodošā/+
-apdodu/+
-apdoma/S
-apdoms/Oi
-apdomāt/.B)b,+GHg$J{Id[1Mp]
-apdomātājs/Oix
-apdomība/S+
-apdomīgs/WiXY+
-apdomīgums/Oi
-apdot/dM+I[JB]
-apdošoties/+
-apdragāt/BdIHGgb$]J+[M)1p{
-apdrapēt/+b)1BIMJ$H
-apdraudējums/Oi
-apdraudēt/+bh1BJI(C*M&
-apdraudētājs/Oix
-apdraudētāk/+
-apdraudētība/S
-apdreifēt/$+H)bJIB1M
-apdriblēt/+)$HIbBJ1M
-apdriskāt/+bd$JG)I]B1g{Hp[M
-apdrošinājums/Oi
-apdrošināt/gM+{bCdBhI(1*J&c[]}
-apdrošinātājs/Oix
-apdrošinātājsabiedrība/Sm
-apdruka/Sm
-apdrukājums/Oi
-apdrukāt/d)+,]J$b.IB1[HgGp{M
-apdrupināt/(+IJBb1hCM
-apdrupt/+Ie8BJ4M
-apdrāzdama/=
-apdrāzdamas/=
-apdrāzdami/=
-apdrāzdams/=
-apdrāzieties/+
-apdrāzt/+26B[4TIed]
-apdrāzusies/+
-apdrāzušies/+
-apdrāzīšoties/+
-apdrāšana/Sm
-apdrāšanās/+
-apdrāžamies/+
-apdrāžas/+
-apdrāžaties/+
-apdrāžos/+
-apdrāžoties/+
-apdrāžošies/+
-apdrīvēt/)+IbJMH$B1
-apdrūpama/+Sm
-apdrūpami/o+
-apdrūpamo/+
-apdrūpams/Wi+
-apdrūpamu/+
-apdrūpamā/+
-apdrūpoša/Sm+
-apdrūpoši/o+
-apdrūpošo/+
-apdrūpošs/+iW
-apdrūpošu/+
-apdrūpošā/+
-apdullināt/+h(1IBbJCM
-apdullt/+eI7^ZBJ4M
-apdullums/O
-apdurdama/=
-apdurdamas/=
-apdurdami/=
-apdurdams/=
-apdurstīt/b+h(JMI1BC
-apdurt/h(+BI56
-apduršana/Sm
-apduļķojums/Oi
-apdves/+
-apdvesa/+
-apdvesi/+
-apdvesmot/)I+J1$bBMH
-apdvest/3e+FI
-apdvest/MJ0
-apdvests/O
-apdvesu/+
-apdvesām/+
-apdvesāt/+
-apdveš/+
-apdvešam/+
-apdvešama/m+S
-apdvešami/+
-apdvešamo/+
-apdvešams/O+Wi
-apdvešamu/+
-apdvešamā/+
-apdvešoša/+mS
-apdvešoši/+o
-apdvešošo/+
-apdvešošs/+iW
-apdvešošu/+
-apdvešošā/+
-apdvešu/+
-apdzejot/b+$)MJBI1*&H
-apdzejotājs/Oix
-apdzeldama/=
-apdzeldamas/=
-apdzeldami/=
-apdzeldams/=
-apdzelt/B9I+65
-apdzeltēt/+J)b$MIBH1
-apdzelšana/Sm
-apdzenama/S+m
-apdzenami/o+
-apdzenamies/+
-apdzenamo/+
-apdzenams/+XWi
-apdzenamu/+
-apdzenamā/+
-apdzenamāka/Sm+
-apdzenamāki/+o
-apdzenamāks/+iW
-apdzenamāku/+
-apdzenamākā/+
-apdzenas/+
-apdzenaties/+
-apdzenies/+
-apdzenieties/+
-apdzenos/+
-apdzenoties/+
-apdzenoša/S+m
-apdzenoši/o+
-apdzenošies/+
-apdzenošo/+
-apdzenošs/Wi+
-apdzenošu/+
-apdzenošā/+
-apdzenāt/g+$)JBdI]GbHpM[1{
-apdzeramies/+
-apdzeras/+
-apdzeraties/+
-apdzerdama/=
-apdzerdamas/=
-apdzerdami/=
-apdzerdams/=
-apdzeries/+
-apdzerieties/+
-apdzeros/+
-apdzeroties/+
-apdzerošies/+
-apdzert/B6+I(hd[]5
-apdzeršana/mS
-apdzeršanās/+
-apdzeršoties/+
-apdzeļama/+Sm
-apdzeļami/+o
-apdzeļamo/+
-apdzeļams/+Wi
-apdzeļamu/+
-apdzeļamā/+
-apdzeļoša/+mS
-apdzeļoši/+o
-apdzeļošo/+
-apdzeļošs/+Wi
-apdzeļošu/+
-apdzeļošā/+
-apdzied/+
-apdziedam/+
-apdziedama/+Sm
-apdziedami/+
-apdziedamo/+
-apdziedams/W+iO
-apdziedamu/+
-apdziedamā/+
-apdziedat/+
-apdziedi/+
-apdziediet/+
-apdziedot/+
-apdziedu/+
-apdziedājums/Oi
-apdziedāt/bhc+dIgB1JM{[]}
-apdziedātājs/Oix
-apdziedēt/+bJ)B$IH1M
-apdziest/+%
-apdzijis/+
-apdzijusi/+
-apdzijusī/+
-apdzijuša/S+m
-apdzijušais/q+
-apdzijušajā/+
-apdzijušam/+
-apdzijuši/o+
-apdzijušie/+
-apdzijušo/+
-apdzijušu/+
-apdzijušus/m
-apdzijušā/+
-apdzinies/+
-apdzinos/+
-apdzinusies/+
-apdzinušies/+
-apdzināmies/+
-apdzinās/+
-apdzināties/+
-apdzinējs/Oi
-apdzira/Sm
-apdziras/m
-apdzirdināt/J+MhcCdBb(g1I{[]}
-apdzirdošies/+
-apdzirdīt/+Ih(cBJ]dgb{1M[C
-apdzisa/+
-apdzisi/+
-apdzisināt/(BI+bMh1CJ
-apdzist/I+JeFM74
-apdzists/O
-apdzisu/+
-apdzēries/+
-apdzēris/+
-apdzēros/+
-apdzērusi/+
-apdzērusies/+
-apdzērusī/+
-apdzēruša/+mS
-apdzērušais/q+
-apdzērušajā/+
-apdzērušam/+
-apdzēruši/+o
-apdzērušie/+
-apdzērušies/+
-apdzērušo/+
-apdzērušu/+
-apdzērušus/m
-apdzērušā/+
-apdzērāmies/+
-apdzērās/+
-apdzērāties/+
-apdzēs/+
-apdzēsa/+
-apdzēsi/+
-apdzēst/+IeF3
-apdzēst/M0J
-apdzēsts/O
-apdzēsu/+
-apdzēsām/+
-apdzēsāt/+
-apdzēš/+
-apdzēšam/+
-apdzēšama/S+m
-apdzēšami/+
-apdzēšamo/+
-apdzēšams/+WOi
-apdzēšamu/+
-apdzēšamā/+
-apdzēšoša/+mS
-apdzēšoši/+o
-apdzēšošo/+
-apdzēšošs/W+i
-apdzēšošu/+
-apdzēšošā/+
-apdzēšu/+
-apdzīt/IM+Z5^B7J
-apdzīt/]J+d9IB48[M
-apdzīvinājums/Oi
-apdzīvojamāk/+
-apdzīvojums/O
-apdzīvot/g+Ib{d$[.B,HG)*p&J1M]
-apdzīvotājs/Oix
-apdzīvotāk/+
-apdzīvotība/S+
-apdzīšoties/+
-apdārzs/Oi
-apdāvinājums/Oi
-apdāvināt/+hbCBI(J1M
-apdāvinātājs/Oix
-apdāvinātība/S+
-apdāvāt/]J)+$gHbGBI1M{[dp
-apdēdama/=
-apdēdamas/=
-apdēdami/=
-apdēdams/=
-apdēdēt/I+hJBCb(1M
-apdēstīt/Ih+b(B1JMC
-apdēt/6bB+10
-apdēšana/mS
-apdīgt/JM
-apdīkt/J95I%BM6
-apdīrāt/]Jb$)HG+BdI{[1gpM
-apdūdot/J{$+I)GgbdB1MH[p]
-apdūkdama/=
-apdūkdamas/=
-apdūkdami/=
-apdūkdams/=
-apdūkt/+%69IB5
-apdūkšana/Sm
-apdūmot/+MId1g{b)G$HBJ[]p
-apdūris/+
-apdūrusi/+
-apdūrusī/+
-apdūruša/+Sm
-apdūrušais/q+
-apdūrušajā/+
-apdūrušam/+
-apdūruši/+o
-apdūrušie/+
-apdūrušo/+
-apdūrušu/+
-apdūrušus/m
-apdūrušā/+
-apdžinkstēt/I(B+Jbh1CM
-apecēt/J+bB$)H1IM
-apejama/S+m
-apejami/o+
-apejamies/+
-apejamo/+
-apejams/X+Wi
-apejamu/+
-apejamā/+
-apejamāka/+Sm
-apejamāki/+o
-apejamāks/+Wi
-apejamāku/+
-apejamākā/+
-apejas/+
-apejaties/+
-apejies/+
-apejieties/+
-apejos/+
-apejoties/+
-apejoša/m+S
-apejoši/o+
-apejošies/+
-apejošo/+
-apejošs/+iW
-apejošu/+
-apejošā/+
-apelants/Oix
-apelpot/BI1+bJ$)MH
-apelsot/I+B)bJ$1MH
-apelst/MJ
-apelsīnkoks/Oi
-apelsīns/Oitv
-apelācija/Sm
-apelēt/+b$H)1IJBM
-apendicīts/Oi
-apendiks/Oi
-apendikss/Oi
-apercepcija/S
-aperceptīvs/Wi
-apercipēt/+)$IB1bHJM
-aperitīvs/Oi
-apertūra/Sm
-apetīte/S
-apeļļot/+{bdHGg1BI)J[M]p
-apfantazēt/+b*$I&)BHJ1M
-apfilozofēt/$+)JIBMH1
-apfrizēt/)+$b1BIJHM
-apfrēzēt/b$HI)BJ1+M
-apgabals/Oi
-apgabaltiesa/Sm
-apgabaltiesnesis/Pj
-apgaisme/S
-apgaismojums/Oi
-apgaismot/J+)1gIb$GB&d*M][{Hp
-apgaismotājs/Oix
-apgaismotāk/+
-apgaismotība/Sm
-apgaismība/S
-apgaita/Smsf
-apgaitnieks/Oix
-apgaiņāt/p$+)Jg1IGdbBM{[H]
-apgalvene/Sm
-apgalvojums/Oi
-apgalvot/+M1IBbHJ)$
-apganīt/(b+IhCBJM1
-apgarojums/Oi
-apgarot/+b{gM1BI&*dGH$J]p[
-apgarots/WiYX
-apgarotājs/Oix
-apgarotība/S+
-apgaudot/db)+$BgHp[I1J]GM{
-apgavilēt/I$+)bHJBM1
-apglabājums/Oi
-apglabāt/+IB1dM$bgJ]G)pH{[
-apglabātājs/Oix
-apglaimot/b+BI1$J)MH
-apglaimotājs/Oix
-apglaud/+
-apglauda/+
-apglaudi/+
-apglaudu/+
-apglaudīt/+BbhIM(J1C
-apglaust/6+b2IE
-apglaust/JN0
-apglausts/O
-apglauž/+
-apglaužu/+
-apglazēt/b+I)JB$M1H
-apgleznojums/Oi
-apgleznot/B+GbJ$pMd)I1gH[{]
-apgleznotājs/Oix
-apgludināt/(1IB+hMJbC
-apglumēt/$+IbBH)JM1
-apglābdama/=
-apglābdamas/=
-apglābdami/=
-apglābdams/=
-apglābt/B+640
-apglābšana/Sm
-apglāstīt/+bhJI(B1MC
-apglūnēt/(+hCBIJ1Mb
-apgodāt/Ib$+B1]Jg{)Gd[HMp
-apgrabināt/(M+I]Jhcb{gdB1}[C
-apgrabēt/+(hJIb1BMC
-apgraizošies/+
-apgraizījums/Oi
-apgraizīt/IB+cJ(M*b{hgd&1C[]
-apgramstīt/+(bJ1BIhMC
-apgraut/JB605M
-apgrauzdama/=
-apgrauzdamas/=
-apgrauzdami/=
-apgrauzdams/=
-apgrauzdēt/1HB)Mb$IJ+
-apgrauzt/+2e6I4B
-apgrauzējs/Oi
-apgrebt/JM
-apgredzenot/+GBdgb$)I1J{]H[pM
-apgremot/b+JIBHM1
-apgreznot/J.I+)1$b,HBM
-apgriezdama/=
-apgriezdamas/=
-apgriezdami/=
-apgriezdams/=
-apgrieziens/Oi
-apgriezieties/+
-apgriezt/+e2dBI6T]4[
-apgrieztāk/+
-apgrieztāka/+mS
-apgrieztākais/+
-apgrieztākajai/+
-apgrieztākajam/+
-apgrieztākajiem/+
-apgrieztākajos/+
-apgrieztākajām/+
-apgrieztākajās/+
-apgrieztāki/+
-apgrieztākie/+
-apgrieztāko/+
-apgrieztāks/iO+
-apgrieztāku/+
-apgrieztākā/+
-apgriezums/Oi
-apgriezusies/+
-apgriezušies/+
-apgriezējs/Oi
-apgriezīšoties/+
-apgriešana/Sm
-apgriešanās/+
-apgriežamies/+
-apgriežamība/Sm+
-apgriežas/+
-apgriežaties/+
-apgriežos/+
-apgriežoties/+
-apgriežošies/+
-apgrozošies/+
-apgrozāmība/S+
-apgrozība/S+
-apgrozījumkreditēšana/S
-apgrozījumlaiks/Oi
-apgrozījums/Oi
-apgrozīt/+b1g(BdhIJ{]c[MC
-apgrozītājs/Oix
-apgruntēt/I)+J$B1bHM
-apgruzdēt/+h(bMCJBI1
-apgrābdama/=
-apgrābdamas/=
-apgrābdami/=
-apgrābdams/=
-apgrābstīt/+JIhbCBM(1
-apgrābt/$+I)e6B4
-apgrābāt/+I)dBJ{GgH$p1b[M]
-apgrābšana/Sm
-apgrāvot/+Ib$JB1MH
-apgrēcība/Sm
-apgrēcīgs/WiYX
-apgrēkot/G+gbdBp1H[{]
-apgrēkotu/+
-apgrēkošanās/+
-apgrūd/+
-apgrūda/+
-apgrūdi/+
-apgrūdu/+
-apgrūst/+E60
-apgrūt/I+M97B^ZJ4
-apgrūtinošāka/mS+
-apgrūtinošāki/o+
-apgrūtinošāko/+
-apgrūtinošāks/W+i
-apgrūtinošāku/+
-apgrūtinošākā/+
-apgrūtinājums/Oi
-apgrūtināt/B(IbM+hJ1C
-apgrūzdama/=
-apgrūzdamas/=
-apgrūzdami/=
-apgrūzdams/=
-apgrūšana/Sm
-apgrūž/+
-apgrūžu/+
-apgulde/Sm
-apguldināt/h+(BdIg1c]J[}Cb{M
-apguldīt/+J1b(MIBC
-apgulgdama/=
-apgulgdamas/=
-apgulgdami/=
-apgulgdams/=
-apgulgt/+B9I%65
-apgulgšana/Sm
-apgulstošies/+
-apgult/+^dBMRIe7Z5[J]
-apgumzīt/hBI1(+bMJC
-apguve/S
-apguvums/Oi
-apguvējs/Oi
-apgvelzdama/=
-apgvelzdamas/=
-apgvelzdami/=
-apgvelzdams/=
-apgvelzt/2+Be4I6
-apgvelšana/Sm
-apgāde/S
-apgādnieks/Oix
-apgāds/Oi
-apgādājamība/Sm
-apgādājums/Oi
-apgādāt/+$bIdBHG1g){JM]p[
-apgādātājs/Oix
-apgādātība/Sm
-apgādība/S
-apgāgināt/h+Ib(1gdB]J{cM}C[
-apgāja/+m
-apgāji/+
-apgājies/+
-apgājis/+
-apgājos/+
-apgāju/+
-apgājums/Oi
-apgājusi/+
-apgājusies/+
-apgājusī/+
-apgājuša/Sm+
-apgājušais/+q
-apgājušajā/+
-apgājušam/+
-apgājuši/o+
-apgājušie/+
-apgājušies/+
-apgājušo/+
-apgājušu/+
-apgājušus/m
-apgājušā/+
-apgājāmies/+
-apgājāt/+
-apgājāties/+
-apgājējs/Oi
-apgānošies/+
-apgānīt/+(1BI&hc*bJ{gMd[]C
-apgānītājs/Oix
-apgārgt/JM
-apgāzdama/=
-apgāzdamas/=
-apgāzdami/=
-apgāzdams/=
-apgāzelēt/)+IJB$bMH1
-apgāzieties/+
-apgāzt/62+eITdB][4
-apgāzums/Oi
-apgāzusies/+
-apgāzušies/+
-apgāzējs/Oi
-apgāzēt/H+)$bJIBM1
-apgāzīšoties/+
-apgāšana/Sm
-apgāšanās/+
-apgāžamies/+
-apgāžamāka/+mS
-apgāžamāki/o+
-apgāžamāko/+
-apgāžamāks/i+W
-apgāžamāku/+
-apgāžamākā/+
-apgāžas/+
-apgāžaties/+
-apgāžos/+
-apgāžoties/+
-apgāžošies/+
-apgūlies/+
-apgūlos/+
-apgūlusies/+
-apgūlušies/+
-apgūlāmies/+
-apgūlās/+
-apgūlāties/+
-apgūstamāka/m+S
-apgūstamāki/o+
-apgūstamāko/+
-apgūstamāks/+Wi
-apgūstamāku/+
-apgūstamākā/+
-apgūstamība/Sm
-apgūt/+I^7BJ94ZM
-aphromēt/$+1BI)JMH
-apieskāt/+$p{bdg)BIHG[1J]M
-apiet/IM+J8dB[]
-apiezt/JM
-apiešoties/+
-apilgums/Oi
-apindēt/$+M)HbJIB1
-apinis/Pjuw
-apiramies/+
-apiras/+
-apiraties/+
-apirdama/=
-apirdamas/=
-apirdami/=
-apirdams/=
-apirdināt/+[(gJBIbc1Mhd}C{]
-apirgdama/=
-apirgdamas/=
-apirgdami/=
-apirgdams/=
-apirgt/I9%+6B5
-apirgšana/Sm
-apiries/+
-apirieties/+
-apirogēns/Wi
-apiros/+
-apiroties/+
-apirstamies/+
-apirstas/+
-apirstaties/+
-apirsties/+
-apirstos/+
-apirstošies/+
-apirt/+I(hd[6eB]5}
-apirt/T^de+JBMI7Z]4[
-apirusies/+
-apirušies/+
-apiršana/Sm
-apiršanās/+
-apiršoties/+
-apjaukt/MJ
-apjausma/Sm
-apjaust/+BI34
-apjaustāka/S+m
-apjaustākais/+
-apjaustākajai/+
-apjaustākajam/+
-apjaustākajiem/+
-apjaustākajos/+
-apjaustākajām/+
-apjaustākajās/+
-apjaustākam/+
-apjaustāki/o+
-apjaustākie/+
-apjaustāko/+
-apjaustāks/+i
-apjaustāku/+
-apjaustākā/+
-apjaut/JM6B50
-apjautiet/+
-apjautis/+
-apjautums/Oi
-apjautusi/+
-apjautusī/+
-apjautuša/+Sm
-apjautušais/q+
-apjautušajā/+
-apjautušam/+
-apjautuši/+o
-apjautušie/+
-apjautušo/+
-apjautušu/+
-apjautušus/m
-apjautušā/+
-apjautāties/A+
-apjauzdama/=
-apjauzdamas/=
-apjauzdami/=
-apjauzdams/=
-apjaušama/S+m
-apjaušami/o+
-apjaušamo/+
-apjaušams/+Wi
-apjaušamu/+
-apjaušamā/+
-apjaušoša/S+m
-apjaušoši/o+
-apjaušošo/+
-apjaušošs/+Wi
-apjaušošu/+
-apjaušošā/+
-apjodelēt/+p$BIHb)JG]1gMd{[
-apjokot/+J1BIb)$HM
-apjoms/Oitv
-apjomīgs/WiYX+
-apjomīgums/O
-apjozieties/+
-apjozt/2dMeI6TB4[]J
-apjozusies/+
-apjozušies/+
-apjozīšoties/+
-apjoņot/+MI,1Bb)$.HJ
-apjožamies/+
-apjožas/+
-apjožaties/+
-apjožos/+
-apjožoties/+
-apjožošies/+
-apjukt/MI+BJ974
-apjukums/Oi
-apjumdama/=
-apjumdamas/=
-apjumdami/=
-apjumdams/=
-apjumt/)eB+4I$6
-apjumums/Oi
-apjumšana/Sm
-apjādama/=
-apjādamas/=
-apjādami/=
-apjādams/=
-apjādelēt/)I1BJ$+bMH
-apjādināt/b+ghBI1(d{cCJ}M[]
-apjādīt/BI&+h*b1(JMC
-apjājējs/Oi
-apjāt/$+1IBb,.6)
-apjāšana/Sm
-apjēdzamies/+
-apjēdzamāka/+mS
-apjēdzamāki/+o
-apjēdzamāko/+
-apjēdzamāks/+Wi
-apjēdzamāku/+
-apjēdzamākā/+
-apjēdzas/+
-apjēdzaties/+
-apjēdzies/+
-apjēdzieties/+
-apjēdzos/+
-apjēdzoties/+
-apjēdzošies/+
-apjēdzāmies/+
-apjēdzās/+
-apjēdzāties/+
-apjēga/Sm
-apjēgdama/=
-apjēgdamas/=
-apjēgdami/=
-apjēgdams/=
-apjēgt/5IB+9%d6[]
-apjēgums/Oi
-apjēgusies/+
-apjēgušies/+
-apjēgšana/Sm
-apjēgšanās/+
-apjēgšoties/+
-apjūgt/B5M60J
-apjūkama/S+m
-apjūkami/o+
-apjūkamo/+
-apjūkams/Wi+
-apjūkamu/+
-apjūkamā/+
-apjūkoša/mS+
-apjūkoši/o+
-apjūkošo/+
-apjūkošs/i+W
-apjūkošu/+
-apjūkošā/+
-apjūsmināt/+h1(BIbJCM
-apjūsmojums/Oi
-apjūsmot/b)+dBg{$IGJp[HM]1
-apjūsmotājs/Oix
-apkabināt/gc(J+hbIM[]C{}dB1
-apkaime/Sm
-apkaisošies/+
-apkaisīt/+c(BChbdgIJ{[]M1
-apkakle/Smsf
-apkaldama/=
-apkaldamas/=
-apkaldami/=
-apkaldams/=
-apkaldināt/+b(1hBIMJC
-apkalpe/Sm
-apkalpot/+GBdbI)[$JM]{Hg1p
-apkalpotājs/Oix
-apkalst/+I%B4N7J
-apkalt/e+BI64
-apkaltis/+
-apkaltusi/+
-apkaltusī/+
-apkaltuša/+Sm
-apkaltušais/+q
-apkaltušajā/+
-apkaltušam/+
-apkaltuši/+o
-apkaltušie/+
-apkaltušo/+
-apkaltušu/+
-apkaltušus/m
-apkaltušā/+
-apkaltēt/+)bG$[BdJ]IgM1H{p
-apkalums/Oitv
-apkalējs/Oi
-apkalšana/mS
-apkampdama/=
-apkampdamas/=
-apkampdami/=
-apkampdams/=
-apkampiens/Oi
-apkampieties/+
-apkampjamies/+
-apkampjas/+
-apkampjaties/+
-apkampjos/+
-apkampjoties/+
-apkampt/$+Td6B)eI]4[p
-apkampusies/+
-apkampušies/+
-apkampējs/Oi
-apkampšana/Sm
-apkampšanās/+
-apkampšoties/+
-apkaplēt/+bHBI$)1JM
-apkapāt/+{bJI)dG$]B[MgHp1
-apkaramies/+
-apkaras/+
-apkaraties/+
-apkaries/+
-apkarieties/+
-apkarināt/c(+dhCJbIMBg[]}1{
-apkaros/+
-apkarot/)+,.MbIHBJ$1
-apkaroties/+
-apkarotājs/Oix
-apkarošies/+
-apkarsēt/+bGIBd[$JHgM1{)]p
-apkastrēt/)$b+HIB1MJ
-apkasīt/(1IB+hbMJC
-apkaucamies/+
-apkaucas/+
-apkaucaties/+
-apkaucies/+
-apkaucieties/+
-apkaucos/+
-apkaucoties/+
-apkaucošies/=
-apkaucāmies/+
-apkaucās/+
-apkaucāties/+
-apkaukt/J9%dBI5[]6M
-apkaukusies/+
-apkaukušies/+
-apkaukšoties/+
-apkaunināt/+IbB(hCMJ1
-apkaunojums/O
-apkaunot/GHgbI+)Bd<>[1J{M$p]
-apkaunēties/+A
-apkaustīt/I+bhJ(BM1C
-apkausēt/+bIJ1)$BHM
-apkaut/JIM$)B65
-apkaļama/+mS
-apkaļami/o+
-apkaļamo/+
-apkaļams/+Wi
-apkaļamu/+
-apkaļamā/+
-apkaļoša/+mS
-apkaļoši/+o
-apkaļošo/+
-apkaļošs/+Wi
-apkaļošu/+
-apkaļošā/+
-apkaļķojums/Oi
-apkaļķot/+[)JBIbGM$Hg1{dp]
-apkašāt/)+bIdBJ$gM{[G1Hp]
-apkašņāt/+g$bI)GHB{1[]JMdp
-apklabināt/+hI(bMJB1C
-apklabēt/1I+bJhC(MB
-apkladzināt/hCI+bB(J1M
-apklaigāt/b+$gpGJMI)[]HdB1{
-apklaiņot/+)$bJI1BHM
-apklaudzināt/bh+(gB[I1d{cMJ]}C
-apklausīt/b+JhI(BM1C
-apklausītājs/Oix
-apklauvēt/[+Gb$){dpgIMHB1J]
-apklaušināt/+IB(1gJc{bdChM}[]
-apklejot/$)+bIBHJM1
-apklepot/+b$)1IJBHM
-apklibot/+)IbH$BJM1
-apklidzināt/+cJIMhCbBd({1g][}
-apkliegdama/=
-apkliegdamas/=
-apkliegdami/=
-apkliegdams/=
-apkliegt/%6+I9B5
-apkliegšana/Sm
-apklimst/%I7+BNJ4
-apklimtis/+
-apklimtusi/+
-apklimtusī/+
-apklimtuša/+Sm
-apklimtušais/q+
-apklimtušajā/+
-apklimtušam/+
-apklimtuši/+o
-apklimtušie/+
-apklimtušo/+
-apklimtušu/+
-apklimtušus/m
-apklimtušā/+
-apklukstēt/+IbhJMC(B1
-apklumburēt/$I+b1BHJM
-apklunkurēt/IB+bJ$H1M
-apklupt/+eI8BM4J
-apklusa/+
-apklusi/+
-apklusināt/I(B+bh1CMJ
-apklusinātājs/Oix
-apklust/%+eJMI7F
-apklusts/O
-apklusu/+
-apklusums/Oi
-apklusām/+
-apklusāt/+
-apklādama/=
-apklādamas/=
-apklādami/=
-apklādams/=
-apklājums/O
-apklāt/$p+d[BGI&bg).6,{]1
-apklātākais/+
-apklātākajai/+
-apklātākajam/+
-apklātākajiem/+
-apklātākajos/+
-apklātākajām/+
-apklātākajās/+
-apklātākie/+
-apklātāko/+
-apklāšana/mS
-apklāšanās/+
-apklīda/+
-apklīdi/+
-apklīdu/+
-apklīst/+%bJENI7
-apklīsts/O
-apklūpama/+Sm
-apklūpami/+o
-apklūpamo/+
-apklūpams/+iW
-apklūpamu/+
-apklūpamā/+
-apklūpoša/+Sm
-apklūpoši/+o
-apklūpošo/+
-apklūpošs/W+i
-apklūpošu/+
-apklūpošā/+
-apknaibīt/+(JI*bhB&M1C
-apknakstīt/+b(MJhI1CB
-apknibināt/hb+(IBJMC1
-apkniebdama/=
-apkniebdamas/=
-apkniebdami/=
-apkniebdams/=
-apkniebt/Ie6B$+4)
-apkniebšana/Sm
-apkniedēt/$+bHBI1)MJ
-apknies/+
-apkniesa/+
-apkniesi/+
-apkniest/+eF3I
-apkniest/MJ0
-apkniests/O
-apkniesu/+
-apkniesām/+
-apkniesāt/+
-apknieš/+
-apkniešam/+
-apkniešama/+mS
-apkniešami/+
-apkniešami/+o
-apkniešamo/+
-apkniešams/+WiO
-apkniešams/W+i
-apkniešamu/+
-apkniešamā/+
-apkniešoša/+mS
-apkniešoši/+o
-apkniešošo/+
-apkniešošs/Wi+
-apkniešošs/iW+
-apkniešošu/+
-apkniešošā/+
-apkniešu/+
-apknist/I+JN
-apknists/O
-apknitis/+
-apknitusi/+
-apknitusī/+
-apknituša/+Sm
-apknitušais/+q
-apknitušajā/+
-apknitušam/+
-apknituši/+o
-apknitušie/+
-apknitušo/+
-apknitušu/+
-apknitušus/m
-apknitušā/+
-apknubināt/+(hgbCcIBd[JM1{}]
-apknābdama/=
-apknābdamas/=
-apknābdami/=
-apknābdams/=
-apknābt/+I$)B6e4
-apknābāt/+bI)H$dBGJ{[M1gp]
-apknābšana/mS
-apkod/+
-apkoda/+
-apkodi/+
-apkodu/+
-apkodīt/*b+hBI&(JC1M
-apkoklēt/+Bd)G$gHb[J]IM1{p
-apkope/Sm
-apkopieties/+
-apkopjamies/+
-apkopjamāka/m+S
-apkopjamāki/o+
-apkopjamāko/+
-apkopjamāks/iW+
-apkopjamāku/+
-apkopjamākā/+
-apkopjas/+
-apkopjaties/+
-apkopjies/+
-apkopjos/+
-apkopjoties/+
-apkopojums/Oi
-apkopot/b)+$gH{JIdB1GMp[]
-apkopotājs/Oix
-apkopt/)JI[d$e6TpBM]4
-apkoptāka/+Sm
-apkoptākais/+
-apkoptākajai/+
-apkoptākajam/+
-apkoptākajiem/+
-apkoptākajos/+
-apkoptākajām/+
-apkoptākajās/+
-apkoptākam/+
-apkoptāki/+o
-apkoptākie/+
-apkoptāko/+
-apkoptāks/+i
-apkoptāku/+
-apkoptākā/+
-apkopusies/+
-apkopušies/+
-apkopēja/Sm
-apkopējs/Oi
-apkopšoties/+
-apkost/+IE2b6
-apkost/J0N
-apkosts/O
-apkošļāt/+g[$p)BdbGJ{IH1]M
-apkož/+
-apkožu/+
-apkraudama/=
-apkraudamas/=
-apkraudami/=
-apkraudams/=
-apkraujamies/+
-apkraujas/+
-apkraujaties/+
-apkraujies/+
-apkraujieties/+
-apkraujos/+
-apkraujoties/+
-apkraukdama/=
-apkraukdamas/=
-apkraukdami/=
-apkraukdams/=
-apkraukt/+%96IB5
-apkraukāt/b+$BdJMIp1g{)G[]H
-apkraukšana/mS
-apkraukšķināt/+bhJIMB(1C
-apkraut/+)BId$56[p]
-apkrautāka/+Sm
-apkrautākais/+
-apkrautākajai/+
-apkrautākajam/+
-apkrautākajiem/+
-apkrautākajos/+
-apkrautākajām/+
-apkrautākajās/+
-apkrautākam/+
-apkrautāki/+o
-apkrautākie/+
-apkrautāko/+
-apkrautāks/+i
-apkrautāku/+
-apkrautākā/+
-apkraušana/mS
-apkraušanās/+
-apkraušoties/+
-apkravāt/+[bHg$)IdB]JMG1{p
-apkrevēt/$+Ib)BMH1J
-apkrimst/B+I7J4N
-apkrimstama/Sm+
-apkrimstami/o+
-apkrimstamo/+
-apkrimstams/Wi+
-apkrimstamu/+
-apkrimstamā/+
-apkrimstāka/+mS
-apkrimstākais/+
-apkrimstākajai/+
-apkrimstākajam/+
-apkrimstākajiem/+
-apkrimstākajos/+
-apkrimstākajām/+
-apkrimstākajās/+
-apkrimstākam/+
-apkrimstāki/o+
-apkrimstākie/+
-apkrimstāko/+
-apkrimstāks/i+
-apkrimstāku/+
-apkrimstākā/+
-apkrimtis/+
-apkrimtusi/+
-apkrimtusī/+
-apkrimtuša/m+S
-apkrimtušais/+q
-apkrimtušajā/+
-apkrimtušam/+
-apkrimtuši/+o
-apkrimtušie/+
-apkrimtušo/+
-apkrimtušu/+
-apkrimtušus/m
-apkrimtušā/+
-apkrist/3+IdJBN[]
-apkrita/+m
-apkriti/+
-apkrities/+
-apkritis/+
-apkritos/+
-apkritu/+
-apkritusi/+
-apkritusies/+
-apkritusī/+
-apkrituša/+mS
-apkritušais/+q
-apkritušajā/+
-apkritušam/+
-apkrituši/o+
-apkritušie/+
-apkritušies/+
-apkritušo/+
-apkritušu/+
-apkritušus/m
-apkritušā/+
-apkritāmies/+
-apkritāt/+
-apkritāties/+
-apkritīšoties/+
-apkrokot/I+$)bJBHM1
-apkrākdama/=
-apkrākdamas/=
-apkrākdami/=
-apkrākdams/=
-apkrākt/+I%5B96
-apkrākšana/mS
-apkrāmēt/+)$1gdI{b*,.GBJ&M[Hp]
-apkrāpdama/=
-apkrāpdamas/=
-apkrāpdami/=
-apkrāpdams/=
-apkrāpjamāka/+mS
-apkrāpjamāki/o+
-apkrāpjamāko/+
-apkrāpjamāks/Wi+
-apkrāpjamāku/+
-apkrāpjamākā/+
-apkrāpt/+e$)4BI6
-apkrāpējs/Oi
-apkrāpšana/Sm
-apkrāsot/M)+$BI1g{dbJ]HGp[
-apkrāsotājs/Oix
-apkrāt/JM
-apkrāvies/+
-apkrāvis/+
-apkrāvos/+
-apkrāvums/Oi
-apkrāvusi/+
-apkrāvusies/+
-apkrāvusī/+
-apkrāvuša/S+m
-apkrāvušais/+q
-apkrāvušajā/+
-apkrāvušam/+
-apkrāvuši/o+
-apkrāvušie/+
-apkrāvušies/+
-apkrāvušo/+
-apkrāvušu/+
-apkrāvušus/m
-apkrāvušā/+
-apkrāvāmies/+
-apkrāvās/+
-apkrāvāties/+
-apkrītama/Sm+
-apkrītami/o+
-apkrītamies/+
-apkrītamo/+
-apkrītams/+Wi
-apkrītamu/+
-apkrītamā/+
-apkrītas/+
-apkrītaties/+
-apkrīties/+
-apkrītieties/+
-apkrītos/+
-apkrītoties/+
-apkrītoša/mS+
-apkrītoši/o+
-apkrītošies/+
-apkrītošo/+
-apkrītošs/W+i
-apkrītošu/+
-apkrītošā/+
-apkuldama/=
-apkuldamas/=
-apkuldami/=
-apkuldams/=
-apkulstīt/+h(1BIbMJC
-apkult/+IB965
-apkultāka/+Sm
-apkultākais/+
-apkultākajai/+
-apkultākajam/+
-apkultākajiem/+
-apkultākajos/+
-apkultākajām/+
-apkultākajās/+
-apkultākam/+
-apkultāki/o+
-apkultākie/+
-apkultāko/+
-apkultāks/+i
-apkultāku/+
-apkultākā/+
-apkulšana/Sm
-apkurcis/+
-apkurcusi/+
-apkurcusī/+
-apkurcuša/m+S
-apkurcušais/+q
-apkurcušajā/+
-apkurcušam/+
-apkurcuši/o+
-apkurcušie/+
-apkurcušo/+
-apkurcušu/+
-apkurcušus/m
-apkurcušā/+
-apkure/Sm
-apkurināt/+bhC(IBJM1
-apkurinātājs/Oix
-apkurkdama/=
-apkurkdamas/=
-apkurkdami/=
-apkurkdams/=
-apkurkt/+%IB56
-apkurkšana/Sm
-apkurkšķēt/+hM(bBI1CJ
-apkurt/JM
-apkusa/+
-apkusi/+
-apkust/+I8JeFME
-apkusts/O
-apkustēt/hC+(BbJI1M
-apkusu/+
-apkuģot/+HbIB1).J,$M
-apkuļama/+mS
-apkuļami/+o
-apkuļamo/+
-apkuļams/+Wi
-apkuļamu/+
-apkuļamā/+
-apkuļoša/mS+
-apkuļoši/o+
-apkuļošo/+
-apkuļošs/+Wi
-apkuļošu/+
-apkuļošā/+
-apkviekdama/=
-apkviekdamas/=
-apkviekdami/=
-apkviekdams/=
-apkviekt/%+I96B5
-apkviekšana/Sm
-apkvēpināt/+bI(MJBh1C
-apkvēpt/J7+^IBeZM4
-apkvēpums/Oi
-apkāpt/MJ
-apkārdama/=
-apkārdamas/=
-apkārdami/=
-apkārdams/=
-apkārnošies/+
-apkārnīt/g1+bc(MJdBh{IC[]
-apkārpīt/Ih+BJ(bC1M
-apkārsa/+
-apkārsdama/=
-apkārsdamas/=
-apkārsdami/=
-apkārsdams/=
-apkārst/F+0
-apkārstīt/+IBbh(M1JC
-apkārsu/+
-apkārsām/+
-apkārsāt/+
-apkārt/+T%e]Bd6I[4
-apkārtceļojošs/Wi
-apkārtceļojums/Oi
-apkārtceļš/Oi
-apkārtesošs/Wi
-apkārtgrieziens/O
-apkārtklejojošs/Wi
-apkārtmērs/Oi
-apkārtmūris/Pj
-apkārtne/Sm
-apkārtraksts/Oi
-apkārtstaigulis/Pjx
-apkārtstāvošs/Wi
-apkārtāka/+mS
-apkārtākais/+
-apkārtākajai/+
-apkārtākajam/+
-apkārtākajiem/+
-apkārtākajos/+
-apkārtākajām/+
-apkārtākajās/+
-apkārtākam/+
-apkārtāki/o+
-apkārtākie/+
-apkārtāko/+
-apkārtāks/i+
-apkārtāku/+
-apkārtākā/+
-apkārtējs/Wi
-apkārusies/+
-apkārušies/+
-apkārš/+
-apkāršam/+
-apkāršana/Sm
-apkāršanās/+
-apkāršat/+
-apkāršoties/+
-apkās/+
-apkāsa/+
-apkāsi/+
-apkāst/+I3eF
-apkāst/J0M
-apkāsts/O
-apkāsu/+
-apkāsām/+
-apkāsāt/+
-apkāsēt/)HJ+$IMbB1
-apkātot/+G)b{$IHgJBdM1[p]
-apkāvis/+
-apkāvusi/+
-apkāvusī/+
-apkāvuša/mS+
-apkāvušais/q+
-apkāvušajā/+
-apkāvušam/+
-apkāvuši/o+
-apkāvušie/+
-apkāvušo/+
-apkāvušu/+
-apkāvušus/m
-apkāvušā/+
-apkāvējs/Oi
-apkāš/+
-apkāšam/+
-apkāšama/m+S
-apkāšami/+
-apkāšamo/+
-apkāšams/+WXiO
-apkāšamu/+
-apkāšamā/+
-apkāšamāka/+mS
-apkāšamāki/+o
-apkāšamāks/+iW
-apkāšamāku/+
-apkāšamākā/+
-apkāšoša/Sm+
-apkāšoši/o+
-apkāšošo/+
-apkāšošs/+Wi
-apkāšošu/+
-apkāšošā/+
-apkāšu/+
-apkļaudama/=
-apkļaudamas/=
-apkļaudami/=
-apkļaudams/=
-apkļaujamies/+
-apkļaujas/+
-apkļaujaties/+
-apkļaujies/+
-apkļaujieties/+
-apkļaujos/+
-apkļaujoties/+
-apkļaut/+$BI)56d][p
-apkļaušana/mS
-apkļaušanās/+
-apkļaušoties/+
-apkļāvies/+
-apkļāvis/+
-apkļāvos/+
-apkļāvusi/+
-apkļāvusies/+
-apkļāvusī/+
-apkļāvuša/S+m
-apkļāvušais/q+
-apkļāvušajā/+
-apkļāvušam/+
-apkļāvuši/o+
-apkļāvušie/+
-apkļāvušies/+
-apkļāvušo/+
-apkļāvušu/+
-apkļāvušus/m
-apkļāvušā/+
-apkļāvāmies/+
-apkļāvās/+
-apkļāvāties/+
-apkūkot/+1JIbB)$HM
-apkūkotājs/Oix
-apkūleņot/+bI$1JMB)H
-apkūlums/Oi
-apkūlēja/Sm
-apkūlējs/Oi
-apkūlības/m
-apkūpināt/h+db[{(BIc1J]g}CM
-apkūpēt/+bhJM1BIC(
-apkūst/+%
-aplacies/+
-aplaid/+
-aplaida/+m
-aplaidi/+
-aplaidies/+
-aplaidieties/+
-aplaidos/+
-aplaidu/+
-aplaidusies/+
-aplaidušies/+
-aplaidāmies/+
-aplaidāties/+
-aplaidējs/Oi
-aplaidīsies/+
-aplaidīsieties/+
-aplaidīsimies/+
-aplaidīsities/+
-aplaidīšos/+
-aplaidīšoties/+
-aplaimojums/Oi
-aplaimot/+db$gH)I1BG[MJ]{p
-aplaimotājs/Oix
-aplaipot/+b)$MJIBH1
-aplaist/E2+bI]6[
-aplaist/JN0
-aplaisties/+
-aplaists/O
-aplaistīt/*&Jhb+IB(M1C
-aplaizošies/+
-aplaizīt/(c+J]hBdI1M*b{g&C[
-aplaišanās/+
-aplaiž/+
-aplaižamies/+
-aplaižas/+
-aplaižaties/+
-aplaižos/+
-aplaižoties/+
-aplaižošies/+
-aplaižu/+
-aplakot/+Jg{)I]b$HdBG1pM[
-aplakt/MTd+9BJ[7I4]
-aplakusies/+
-aplakušies/+
-aplakšoties/+
-aplam/=
-aplamnieks/Oix
-aplams/WiYX
-aplamāt/+g1dIJM)Bb$[pG{H]
-aplamība/Sm
-aplasīt/*+(hbBIM&1JC
-aplasītājs/Oix
-aplaudēt/H$)+1BIJbM
-aplaudētājs/Oix
-aplaupīt/+M(hBIb1JC
-aplaupītājs/Oix
-aplausi/o
-aplauzdama/=
-aplauzdamas/=
-aplauzdami/=
-aplauzdams/=
-aplauzieties/+
-aplauzošies/+
-aplauzt/+2]IeT4Bd6[
-aplauzums/Oi
-aplauzusies/+
-aplauzušies/+
-aplauzējs/Oi
-aplauzīt/(c+JI]Bhbg1Md{*&[C
-aplauzīšoties/+
-aplaušana/Sm
-aplaušanās/+
-aplaužamies/+
-aplaužas/+
-aplaužaties/+
-aplaužos/+
-aplaužoties/+
-aplaužošies/+
-aplavēt/BbH$)+JI1M
-aplavīties/D+
-aplecināt/+(bIBh1CJM
-apledojums/Oi
-apledot/b+HBIJM$)1
-aplejama/S+m
-aplejami/+o
-aplejamies/+
-aplejamo/+
-aplejams/Wi+
-aplejamu/+
-aplejamā/+
-aplejas/+
-aplejaties/+
-aplejies/+
-aplejieties/+
-aplejos/+
-aplejoties/+
-aplejoša/mS+
-aplejoši/o+
-aplejošies/+
-aplejošo/+
-aplejošs/+iW
-aplejošu/+
-aplejošā/+
-aplekt/9+%B560
-aplemt/JM
-aplencējs/Oi
-aplenkdama/=
-aplenkdamas/=
-aplenkdami/=
-aplenkdams/=
-aplenkt/9+6BI%5
-aplenktāka/S+m
-aplenktākais/+
-aplenktākajai/+
-aplenktākajam/+
-aplenktākajiem/+
-aplenktākajos/+
-aplenktākajām/+
-aplenktākajās/+
-aplenktākam/+
-aplenktāki/o+
-aplenktākie/+
-aplenktāko/+
-aplenktāks/i+
-aplenktāku/+
-aplenktākā/+
-aplenkums/Oi
-aplenkšana/mS
-aplicies/+
-aplicēja/Sm
-aplicējs/Oi
-aplicēt/+b$)HBI1JM
-aplidināt/+hcIB({g1Mb[JCd]}
-aplidojums/Oi
-aplidot/1bI*JM+&B$H.),
-aplidotājs/Oix
-apliecamies/+
-apliecas/+
-apliecaties/+
-apliece/Sm
-apliecies/+
-apliecieties/+
-apliecinājums/Oi
-apliecināt/{dB[Ig1+b(hcJ}MC]
-apliecinātājiestāde/Sm
-apliecinātājs/Oix
-apliecos/+
-apliecoties/+
-apliecošies/+
-apliecāmies/+
-apliecās/+
-apliecāties/+
-apliecība/Sm
-apliedināt/c+Ih{(1B[gbJ}MdC]
-apliegt/JM
-apliekama/+Sm
-apliekami/+o
-apliekamies/+
-apliekamo/+
-apliekams/+iW
-apliekamu/+
-apliekamā/+
-apliekas/+
-apliekaties/+
-apliekdama/=
-apliekdamas/=
-apliekdami/=
-apliekdams/=
-apliekos/+
-apliekoties/+
-apliekoša/+mS
-apliekoši/o+
-apliekošies/+
-apliekošo/+
-apliekošs/+Wi
-apliekošu/+
-apliekošā/+
-apliekt/9+%Id6[B]5
-apliekusies/+
-apliekušies/+
-apliekšana/Sm
-apliekšanās/+
-apliekšoties/+
-aplien/+
-aplienam/+
-aplienama/mS+
-aplienami/+
-aplienamo/+
-aplienams/iWO+
-aplienamu/+
-aplienamā/+
-aplienat/+
-aplieniet/+
-aplienot/+
-aplienoša/+mS
-aplienoši/+o
-aplienošo/+
-aplienošs/W+i
-aplienošu/+
-aplienošā/+
-aplienu/+
-apliet/IM+[dBJ]84
-apliešoties/+
-aplijis/+
-aplijusi/+
-aplijusī/+
-aplijuša/Sm+
-aplijušais/q+
-aplijušajā/+
-aplijušam/+
-aplijuši/+o
-aplijušie/+
-aplijušo/+
-aplijušu/+
-aplijušus/m
-aplijušā/+
-aplikators/Oi
-aplikatīvs/Wi
-aplikatūra/Sm
-aplikt/d7J+IB4T9[]M
-aplikums/Oi
-aplikusies/+
-aplikušies/+
-aplikācija/Sm
-aplikšoties/+
-aplinki/o
-aplipināt/+d[hc(1IBgbCMJ]{}
-aplipt/+IeBJ][4M7
-aplipties/+
-aplipusies/+
-aplipušies/+
-aplis/Pjuw
-aplišķēt/+JbH$BI)1M
-aplobdama/=
-aplobdamas/=
-aplobdami/=
-aplobdams/=
-aplobt/+)eBI6$4
-aplobšana/mS
-aploce/Smsf
-aplocies/+
-aplocieties/+
-aplocīt/+hBb&J(*IM1
-aploda/Sm
-aplodāt/+{bdBIg1]J)[$pMGH
-aplodēt/bHg$)+M]JIBdG1[{p
-aploka/+
-aplokama/S+m
-aplokami/o+
-aplokamies/+
-aplokamo/+
-aplokams/Wi+
-aplokamu/+
-aplokamā/+
-aplokas/+
-aplokaties/+
-aploki/+
-aplokos/+
-aplokot/+
-aplokoties/+
-aplokoša/m+S
-aplokoši/o+
-aplokošies/+
-aplokošo/+
-aplokošs/iW+
-aplokošu/+
-aplokošā/+
-aploks/Oitv
-aploksne/Smsf
-aploku/+
-aplokām/+
-aplokāt/C+
-aplolot/b+IJ)$MHB1
-apložņāt/+IB)$dMgHbGJ]1{[p
-apložņātājs/Oix
-apluncināt/dBIg(b{+h}1cJMC][
-aplupināt/+Ib(1BhCJM
-aplupt/+MJeIB84
-aplutināt/+Ib(B1JMhC
-aplāpīt/Ih&+b(1BJM*C
-aplāčot/+$J1BIbH)M
-aplējies/+
-aplējis/+
-aplējos/+
-aplējums/Oi
-aplējusi/+
-aplējusies/+
-aplējusī/+
-aplējuša/S+m
-aplējušais/q+
-aplējušajā/+
-aplējušam/+
-aplējuši/o+
-aplējušie/+
-aplējušies/+
-aplējušo/+
-aplējušu/+
-aplējušus/m
-aplējušā/+
-aplējāmies/+
-aplējās/+
-aplējāties/+
-aplējējs/Oi
-aplēkt/IBJM5
-aplēkāt/+BdbHGJ$gI){M1]p[
-aplēkšot/+b.,HJ$)IB1M
-aplēs/+
-aplēsa/+
-aplēse/Sm
-aplēsi/+
-aplēst/+e3IF
-aplēst/J0M
-aplēsts/O
-aplēsu/+
-aplēsām/+
-aplēsāt/+
-aplēš/+
-aplēšam/+
-aplēšama/mS+
-aplēšami/+
-aplēšamo/+
-aplēšams/W+XiO
-aplēšamu/+
-aplēšamā/+
-aplēšamāka/S+m
-aplēšamāki/o+
-aplēšamāks/+iW
-aplēšamāku/+
-aplēšamākā/+
-aplēšoša/+Sm
-aplēšoši/o+
-aplēšošo/+
-aplēšošs/+Wi
-aplēšošu/+
-aplēšošā/+
-aplēšu/+
-aplīcējs/Oi
-aplīda/+
-aplīdi/+
-aplīdu/+
-aplīdzināt/d+hbc(gIB[MJ{]}C1
-aplīgot/+J)I$bB1HM
-aplīksmot/+)$bHBIJM1
-aplīkumot/+J1bI$)BMH
-aplīkums/Oi
-aplīkņāt/bd+$IJBgHG){p]M[1
-aplīmēt/+{H$Bd[JI1gbMpG])
-aplīnijot/+JI$MBb)H1
-aplīpama/+mS
-aplīpami/o+
-aplīpamo/+
-aplīpams/i+W
-aplīpamu/+
-aplīpamā/+
-aplīpoša/+mS
-aplīpoši/+o
-aplīpošies/+
-aplīpošo/+
-aplīpošs/+Wi
-aplīpošu/+
-aplīpošā/+
-aplīst/+bIE
-aplīst/JN0
-aplīsts/O
-aplīt/Z+^JBI75M
-aplīņāt/+)GgJMIdBb$[pH1]{
-aplūgt/MJ
-aplūgums/Oi
-aplūkojums/Oi
-aplūkot/+]JIBd)$b{Gg1HM[p
-aplūkotājs/Oix
-aplūpama/m+S
-aplūpami/+o
-aplūpamo/+
-aplūpams/+Wi
-aplūpamu/+
-aplūpamā/+
-aplūpoša/+Sm
-aplūpoši/o+
-aplūpošo/+
-aplūpošs/Wi+
-aplūpošu/+
-aplūpošā/+
-aplūramāka/Sm+
-aplūramāki/+o
-aplūramāko/+
-aplūramāks/+Wi
-aplūramāku/+
-aplūramākā/+
-aplūrēt/*+{[h1BIJ](&cbdgCM}
-aplūst/+%J7
-aplūzt/+IeBM4
-apm./=
-apmaidzīt/$Ib1+(HJBM
-apmainošies/+
-apmaināmāka/Sm+
-apmaināmāki/o+
-apmaināmāko/+
-apmaināmāks/Wi+
-apmaināmāku/+
-apmaināmākā/+
-apmaināmība/Sm
-apmainīt/+hdcJb{(IBMg1][C
-apmainītājs/Oix
-apmaisāmāka/+mS
-apmaisāmāki/o+
-apmaisāmāko/+
-apmaisāmāks/W+i
-apmaisāmāku/+
-apmaisāmākā/+
-apmaisīt/J(+hbBIMC1
-apmaisītājs/Oix
-apmaitāt/+bBI$)1gdp{HGJ[M]
-apmaiņa/Sm
-apmaksa/Sm
-apmaksāt/+bMBdI$p{*)g&JGH[1]
-apmaksātājs/Oix
-apmala/Smsf
-apmaldama/=
-apmaldamas/=
-apmaldami/=
-apmaldams/=
-apmaldīties/D+
-apmale/Smsf
-apmalojums/Oi
-apmalot/Hb$+)JIMB1
-apmalotājzāģis/Pj
-apmalt/6eIB+4
-apmalums/Oi
-apmalšana/Sm
-apmanevrēt/I1B+b$JH)M
-apmargojums/Oi
-apmargot/H+IB1)bJM
-apmaršēt/H+)$bIMJB1
-apmatojums/Oi
-apmatot/+&bHBJgG$I{)d1M*[p]
-apmaudama/=
-apmaudamas/=
-apmaudami/=
-apmaudams/=
-apmaukdama/=
-apmaukdamas/=
-apmaukdami/=
-apmaukdams/=
-apmaukt/+I%96B5
-apmaukšana/Sm
-apmaurot/+dIHg)BbG1${MJ[]p
-apmaut/)+I$B65
-apmaušana/mS
-apmazgāt/+)b1BI$gH{MpJdG[]
-apmazgātājs/Oix
-apmaļama/+mS
-apmaļami/o+
-apmaļamo/+
-apmaļams/W+i
-apmaļamu/+
-apmaļamā/+
-apmaļoša/+Sm
-apmaļoši/+o
-apmaļošo/+
-apmaļošs/+Wi
-apmaļošu/+
-apmaļošā/+
-apmedot/+$HbJMI)B1
-apmeklējums/Oi
-apmeklēt/+$)gHGb{*BI&1J]dpM[
-apmeklētājs/Oix
-apmeklētība/S+
-apmelnot/+)$b1IBMJH
-apmelnēt/+JMIbB)$H1
-apmelojums/Oi
-apmelot/Hb$)+gJGBI{dM1[p]
-apmelotājs/Oix
-apmels/+
-apmelsa/+
-apmelsi/+
-apmelst/+eFI3
-apmelst/MJ0
-apmelsts/O
-apmelsu/+
-apmelsām/+
-apmelsāt/+
-apmelš/+
-apmelšam/+
-apmelšama/+Sm
-apmelšami/+
-apmelšamo/+
-apmelšams/W+Oi
-apmelšamu/+
-apmelšamā/+
-apmelšoša/S+m
-apmelšoši/+o
-apmelšošo/+
-apmelšošs/W+i
-apmelšošu/+
-apmelšošā/+
-apmelšu/+
-apmest/Id+3B[4N
-apmetalizēt/+$)JbMBIH1
-apmetama/S+m
-apmetami/o+
-apmetamies/+
-apmetamo/+
-apmetams/+Wi
-apmetamu/+
-apmetamā/+
-apmetas/+
-apmetaties/+
-apmeties/+
-apmetieties/+
-apmetināt/+bdI{(B1gcJ[h}M]C
-apmetis/+
-apmetne/Sm
-apmetnis/Pjuw
-apmetos/+
-apmetoties/+
-apmetoša/m+S
-apmetoši/+o
-apmetošies/+
-apmetošo/+
-apmetošs/W+i
-apmetošu/+
-apmetošā/+
-apmetums/Oitv
-apmetusi/+
-apmetusies/+
-apmetusī/+
-apmetuša/S+m
-apmetušais/+q
-apmetušajā/+
-apmetušam/+
-apmetuši/o+
-apmetušie/+
-apmetušies/+
-apmetušo/+
-apmetušu/+
-apmetušus/m
-apmetušā/+
-apmetāmies/+
-apmetās/+
-apmetāties/+
-apmetējs/Oix
-apmetīšoties/+
-apmezglot/+b$BI1)JHM
-apmešana/+Sm
-apmešanos/+
-apmešanu/+
-apmešanā/+
-apmežojums/Oi
-apmežot/[+$gHM)GBdbI1p{J]
-apmežotība/Sm
-apmiegoties/A+
-apmiegt/JB9I6%M5
-apmielot/+$)BbIHJ1M
-apmierinājums/Oi
-apmierināmāka/+mS
-apmierināmāki/+o
-apmierināmāko/+
-apmierināmāks/+Wi
-apmierināmāku/+
-apmierināmākā/+
-apmierināt/I(B&h+b*J1MC
-apmierinātājs/Oix
-apmierinātāk/+
-apmierinātība/S+
-apmiglot/+$p[G)bdIgH1BJ]{M
-apmiglotājs/Oix
-apmij/+
-apmijam/+
-apmijama/S+m
-apmijami/+
-apmijamies/+
-apmijamo/+
-apmijams/OiW+
-apmijamu/+
-apmijamā/+
-apmijas/+
-apmijat/+
-apmijaties/+
-apmijies/+
-apmijiet/+
-apmijieties/+
-apmijis/+
-apmijos/+
-apmijot/+
-apmijoties/+
-apmijošies/+
-apmijusi/+
-apmijusies/+
-apmijusī/+
-apmijuša/+Sm
-apmijušais/q+
-apmijušajā/+
-apmijušam/+
-apmijuši/o+
-apmijušie/+
-apmijušies/+
-apmijušo/+
-apmijušu/+
-apmijušus/m
-apmijušā/+
-apmijāmies/+
-apmijās/+
-apmijāties/+
-apmijējs/Oi
-apminama/+mS
-apminami/+o
-apminamo/+
-apminams/W+i
-apminamu/+
-apminamā/+
-apminoša/+mS
-apminoši/o+
-apminošo/+
-apminošs/+Wi
-apminošu/+
-apminošā/+
-apmirdzēt/h+(BbJIMC1
-apmirgot/+$bBI)HJM1
-apmirguļot/)+bHI$M1BJ
-apmirt/+^eIMZ74BJ
-apmist/+INJ
-apmists/O
-apmita/+
-apmiti/+
-apmitis/+
-apmitu/+
-apmitusi/+
-apmitusī/+
-apmituša/+mS
-apmitušais/+q
-apmitušajā/+
-apmitušam/+
-apmituši/o+
-apmitušie/+
-apmitušo/+
-apmitušu/+
-apmitušus/m
-apmitušā/+
-apmitām/+
-apmitāt/+
-apmitīsi/+
-apmitīsiet/+
-apmitīsim/+
-apmitīsit/+
-apmitīšot/+
-apmitīšu/+
-apmizot/+bHJM)I$B1
-apmukt/4B+9IJ7M
-apmulsa/+
-apmulsi/+
-apmulsināt/+JBb(hMIC1
-apmulst/e+%I7JFM
-apmulsts/O
-apmulsu/+
-apmulsums/Oi
-apmulsām/+
-apmulsāt/+
-apmurcāma/+Sm
-apmurcāmi/+o
-apmurcāmo/+
-apmurcāms/+Wi
-apmurcāmu/+
-apmurcāmā/+
-apmurcīt/+rbMJIBC1
-apmurdēt/+b(1BIhCJM
-apmurmināt/{+CcM(hbIBJdg1[}]
-apmuļķot/+b)gJIB1{dHM$G[]p
-apmuļļāt/+d)GIbBg1*J{H&$[p]M
-apmācamies/+
-apmācas/+
-apmācaties/+
-apmācies/+
-apmācieties/+
-apmācos/+
-apmācoties/+
-apmācošies/+
-apmācošos/+
-apmācošās/+
-apmācāma/+mS
-apmācāmi/+o
-apmācāmies/+
-apmācāmo/+
-apmācāms/+Wi
-apmācāmu/+
-apmācāmā/+
-apmācās/+
-apmācāties/+
-apmācība/Sm
-apmācīt/+I&rBd*c{bgM1J[C]
-apmācītājs/Oix
-apmādama/=
-apmādamas/=
-apmādami/=
-apmādams/=
-apmākdamies/+
-apmākdamās/+
-apmāksies/+
-apmāksieties/+
-apmāksimies/+
-apmāksities/+
-apmākt/+Bd9605[]
-apmākties/+
-apmāktos/+
-apmākusies/+
-apmākušies/+
-apmākušos/+
-apmākušās/+
-apmākšanos/+
-apmākšanās/+
-apmākšos/+
-apmākšoties/+
-apmālēt/I+BH)b$1JM
-apmāns/O
-apmānīt/1BI+h(bJMC
-apmānītājs/Oix
-apmāt/$+IBb)61
-apmātība/S
-apmāvis/+
-apmāvusi/+
-apmāvusī/+
-apmāvuša/mS+
-apmāvušais/q+
-apmāvušajā/+
-apmāvušam/+
-apmāvuši/o+
-apmāvušie/+
-apmāvušo/+
-apmāvušu/+
-apmāvušus/m
-apmāvušā/+
-apmāšana/Sm
-apmēbelēt/J+bI$)BHM1
-apmēdīt/+hI(JbMBC1
-apmēgt/JM
-apmērcēt/[+)I$dJGBgbp{1H]M
-apmērdēt/+b$IBH)J1M
-apmērkt/MJ
-apmērot/+IJb$BH)M1
-apmērs/Oi
-apmērīt/+b$)dB(gHGMp1JI{][
-apmērītājs/Oix
-apmēslot/+)$HbIMBJ1
-apmētāt/+)$bHIdGB{gJM]p[1
-apmēzdama/=
-apmēzdamas/=
-apmēzdami/=
-apmēzdams/=
-apmēzt/6+B4Ie2
-apmēļot/)Hg$b+I1BG{dJ[M]p
-apmēļotājs/Oix
-apmēšana/mS
-apmīcāma/+Sm
-apmīcāmi/o+
-apmīcāmo/+
-apmīcāms/+iW
-apmīcāmu/+
-apmīcāmā/+
-apmīcīt/+IBrbMJ1C
-apmīdīt/BI&+h(b*J1MC
-apmīlinājums/Oi
-apmīlēt/I+BhJ(1bCM
-apmīstīt/Ih(+bJBCM1
-apmīt/J%+I954B[8dM]
-apmītat/+
-apmītiet/+
-apmītot/+
-apmīļot/+bd1gHI$)M{GB[J]p
-apmīļotājs/Oix
-apmīšoties/+
-apmīņāt/+)gJMIb[G$pdB1H]{
-apmūkama/+Sm
-apmūkami/+o
-apmūkamo/+
-apmūkams/+Wi
-apmūkamu/+
-apmūkamā/+
-apmūkoša/mS+
-apmūkoši/o+
-apmūkošo/+
-apmūkošs/i+W
-apmūkošu/+
-apmūkošā/+
-apmūrējums/Oi
-apmūrēt/H[+{$]JgpbdGBI1M
-apnes/+
-apnesa/m+
-apnesamies/+
-apnesams/X+
-apnesamāka/+mS
-apnesamāki/o+
-apnesamāks/+iW
-apnesamāku/+
-apnesamākā/+
-apnesas/+
-apnesaties/+
-apnesdamies/+
-apnesdamās/+
-apnesi/+
-apnesies/+
-apnesieties/+
-apnesoties/+
-apnest/+Ie}F8T(hJ]M
-apnesties/+
-apnests/O
-apnesu/+
-apnesāmies/+
-apnesāt/C+
-apnesāties/+
-apnesīsies/+
-apnesīsieties/+
-apnesīsimies/+
-apnesīsities/+
-apnesīšos/+
-apnesīšoties/+
-apnicies/+
-apnicība/S+
-apnicīgs/WiYX+
-apnievāt/+I)bHg$dBGM]J{1[p
-apnikt/4T+J]BI9dM[3
-apnikums/Oi
-apnikusies/+
-apnikušies/+
-apnikšoties/+
-apniķelētājs/Oi
-apnākt/JM
-apnēsāt/&*HbG+IB{d1g)M$J]p[
-apnēsātāk/+
-apnīcies/+
-apnīcieties/+
-apnīkama/Sm+
-apnīkami/o+
-apnīkamies/+
-apnīkamo/+
-apnīkams/W+i
-apnīkamu/+
-apnīkamā/+
-apnīkas/+
-apnīkaties/+
-apnīkos/+
-apnīkot/+
-apnīkoties/+
-apnīkoša/m+S
-apnīkoši/o+
-apnīkošies/+
-apnīkošo/+
-apnīkošs/+Wi
-apnīkošu/+
-apnīkošā/+
-apod/+
-apoda/+
-apodi/+
-apodu/+
-apoferments/Oi
-apogejs/Oi
-apogot/$MI+bJ1)HB
-apogs/Oitv
-apokalipse/Sm
-apokaliptisks/Wi
-apokrifisks/Wi
-apokrifs/Oi
-apokšķerēt/b+$IBJHM1
-apolitisks/Wi
-apolitiskums/Oi
-apolitisms/O
-apoloģija/S
-apoloģētika/S
-apoloģēts/Oi
-apopleksija/S
-apoplektisks/Wi
-apost/+Ib62E
-apost/J0N
-aposteriors/Wi
-apostrofs/Oi
-aposts/O
-apostīt/b+IhB(M1JC
-apoteoze/Sm
-apozīcija/Sm
-apošņāt/+{bgdBIJ[)$GpM1H]
-apož/+
-apožu/+
-appaijāt/b+M[{J)gdIH$BG]1p
-appaisīt/+bhBI(MJ1C
-appalicies/+
-appaliecies/+
-appaliecieties/+
-appaliekamies/+
-appaliekas/+
-appaliekaties/+
-appaliekos/+
-appaliekoties/+
-appaliekošies/+
-appalikdamies/+
-appalikdamās/+
-appalikies/+
-appalikos/+
-appaliksies/+
-appaliksieties/+
-appaliksimies/+
-appaliksities/+
-appalikties/+
-appaliktos/+
-appalikusies/+
-appalikušies/+
-appalikāmies/+
-appalikās/+
-appalikāties/+
-appalikšanos/+
-appalikšanās/+
-appalikšos/+
-appalikšoties/+
-appampt/+Z7Be^JIM4
-apparafinēt/+IMb$)JBH1
-appaust/NJ
-appaļāt/+$)IMJ{1gpG[bdBH]
-appeldamāka/+Sm
-appeldamāki/+o
-appeldamāko/+
-appeldamāks/Wi+
-appeldamāku/+
-appeldamākā/+
-appeldināt/Ih+b(JMB1C
-appeldēt/+hBIb1J(CM
-appelt/MJ
-appelējums/Oi
-appelēt/+M)J$bIBH1
-appilināt/J+(IbM1BhC
-appilēt/+MJ(hIBbC1
-appinama/+mS
-appinami/+o
-appinamies/+
-appinamo/+
-appinams/X+Wi
-appinamu/+
-appinamā/+
-appinamāka/S+m
-appinamāki/o+
-appinamāks/Wi+
-appinamāku/+
-appinamākā/+
-appinas/+
-appinaties/+
-appindzelēt/$+bdHg{GBIpMJ1[]
-appinies/+
-appinieties/+
-appinos/+
-appinoties/+
-appinoša/S+m
-appinoši/o+
-appinošies/+
-appinošo/+
-appinošs/W+i
-appinošu/+
-appinošā/+
-appinums/Oi
-appinusies/+
-appinušies/+
-appināmies/+
-appinās/+
-appināties/+
-appinējs/Oi
-appirkt/+9IB47JM
-applandēt/b+I1MCJhB(
-applaucējums/Oi
-applaucēt/+I1BgdbJ${GHM[p]
-applaukšķināt/(I1+hCMbJB
-applest/+I[dB4
-applestāka/Sm+
-applestākais/+
-applestākajai/+
-applestākajam/+
-applestākajiem/+
-applestākajos/+
-applestākajām/+
-applestākajās/+
-applestākam/+
-applestāki/+o
-applestākie/+
-applestāko/+
-applestāks/i+
-applestāku/+
-applestākā/+
-applet/J]
-appleties/+
-appletiet/+
-appletieties/+
-appletis/+
-appletos/+
-appletusi/+
-appletusies/+
-appletusī/+
-appletuša/m+S
-appletušais/q+
-appletušajā/+
-appletušam/+
-appletuši/+o
-appletušie/+
-appletušies/+
-appletušo/+
-appletušu/+
-appletušus/m
-appletušā/+
-appletāmies/+
-appletās/+
-appletāties/+
-appletīšoties/+
-applezdama/=
-applezdamas/=
-applezdami/=
-applezdams/=
-appleš/+
-applešam/+
-applešama/+mS
-applešami/+
-applešamies/+
-applešamo/+
-applešams/W+Oi
-applešamu/+
-applešamā/+
-applešanās/+
-applešas/+
-applešat/+
-applešaties/+
-applešos/+
-applešot/+
-applešoties/+
-applešoša/Sm+
-applešoši/o+
-applešošies/+
-applešošo/+
-applešošs/W+i
-applešošu/+
-applešošā/+
-applešu/+
-applicināt/+(JbIBM1hC
-applikšķināt/*+ICbJB1(&hM
-applivināt/cCh+(JbI[dBg1M{]}
-applosīt/b(h+BCIJ1M
-applucināt/+(IJBMhb1C
-appludināt/+(IhJbCBM1
-appludot/+$IbBH1MJ
-appluinīt/+Jb(MhI1BC
-applukt/9+B40
-applādama/=
-applādamas/=
-applādami/=
-applādams/=
-applāt/+)1I$bB6
-applātīt/b(I+JhCBM1
-applāšana/Sm
-applēs/+
-applēsa/+
-applēsi/+
-applēst/+e3FI
-applēst/J0M
-applēsts/O
-applēsu/+
-applēsām/+
-applēsāt/+
-applēš/+
-applēšam/+
-applēšama/m+S
-applēšami/+
-applēšamo/+
-applēšams/WO+i
-applēšamu/+
-applēšamā/+
-applēšoša/Sm+
-applēšoši/o+
-applēšošo/+
-applēšošs/iW+
-applēšošu/+
-applēšošā/+
-applēšu/+
-applīsa/+
-applīsi/+
-applīst/+%Ie7FMJ
-applīsts/O
-applīsu/+
-applīsām/+
-applīsāt/+
-applīvot/+IB)Jb$H1M
-applūcamies/+
-applūcamāka/+Sm
-applūcamāki/+o
-applūcamāko/+
-applūcamāks/+iW
-applūcamāku/+
-applūcamākā/+
-applūcas/+
-applūcaties/+
-applūcies/+
-applūcieties/+
-applūcos/+
-applūcoties/+
-applūcošies/+
-applūcāmies/+
-applūcās/+
-applūcāties/+
-applūda/+
-applūdi/+
-applūdinājums/Oi
-applūdināt/+(hbIMBCJ1
-applūdinātājs/Oix
-applūdu/+
-applūdums/Oi
-applūkdama/=
-applūkdamas/=
-applūkdami/=
-applūkdams/=
-applūkt/+%8IB69dJ]M5[
-applūkt/+%9IB65
-applūkusies/+
-applūkušies/+
-applūkāt/g)+b$I{[1BHdGMJ]p
-applūkšana/Sm
-applūkšoties/+
-applūst/I7%+bJEN
-applūsts/O
-appogot/+J$bI1MBH
-appos/+
-apposa/+
-apposdama/=
-apposdamas/=
-apposdami/=
-apposdams/=
-apposi/+
-appost/+0F3
-apposu/+
-apposām/+
-apposāt/+
-appotēt/+J)MG]I$1Bdbg[{Hp
-appoš/+
-appošana/mS
-appošu/+
-apprasošies/+
-apprasīt/gh+Bd(cb[{IM1J]C
-apprašņāt/+d)GHg$bB[{MI1pJ]
-apprecamāka/+Sm
-apprecamāki/+o
-apprecamāko/+
-apprecamāks/+Wi
-apprecamāku/+
-apprecamākā/+
-apprecināt/+bhgI(dBM{]Jc1}[C
-apprecinātājs/Oix
-apprecēt/g+h(BI1*cMC}bd&[{J]
-appresēt/bJ+$I)BH1M
-appucēt/+b.,*IBH$)&1JM
-appuišot/J+M$p)bdIHgG1B{[&*]
-appukšķināt/I+bJhCdBc{1(g}M[]
-appulgot/+)bI1JMH$B
-appulēt/+MJ$)1IBbH
-appurkšķināt/+1(BIbJcCghdM]{[}
-appute/S
-apputeksnēt/$+HGbgIB.),pM[dJ]1{
-apputeksnētājs/Oi
-apputināt/+bJIM(B1hC
-apputinātājs/Oix
-apputēt/BI1+MJbh(C
-appušķojums/Oi
-appušķot/+b$J]BI{GM)dgH1[p
-appuņķoties/+A
-appēkšķēt/+IB(bhMJC1
-appērc/+
-appērkama/+mS
-appērkami/+o
-appērkamo/+
-appērkams/+Wi
-appērkamu/+
-appērkamā/+
-appērkoša/+Sm
-appērkoši/o+
-appērkošo/+
-appērkošs/+Wi
-appērkošu/+
-appērkošā/+
-appērt/MJ
-appētīt/b+$(BIJ1MH
-appīkstināt/+1g(IMdchb}{JB[C]
-appīpēt/BdJH+[)$pGbgI{1]M
-appīt/J+d9MBI84[]
-appīšoties/+
-appļaudama/=
-appļaudamas/=
-appļaudami/=
-appļaudams/=
-appļaut/BI)5+$6
-appļaušana/mS
-appļāvis/+
-appļāvusi/+
-appļāvusī/+
-appļāvuša/Sm+
-appļāvušais/q+
-appļāvušajā/+
-appļāvušam/+
-appļāvuši/o+
-appļāvušie/+
-appļāvušo/+
-appļāvušu/+
-appļāvušus/m
-appļāvušā/+
-appļāvības/m
-appūderēt/+Hg)Ib$BJGM1d{[p]
-appūst/BI+4
-appūt/+9B7ZI4JM^
-appūt/J
-appūtiet/+
-appūtis/+
-appūtusi/+
-appūtusī/+
-appūtuša/S+m
-appūtušais/q+
-appūtušajā/+
-appūtušam/+
-appūtuši/o+
-appūtušie/+
-appūtušo/+
-appūtušu/+
-appūtušus/m
-appūtušā/+
-appūzdama/=
-appūzdamas/=
-appūzdami/=
-appūzdams/=
-appūš/+
-appūšam/+
-appūšama/+Sm
-appūšami/+
-appūšamo/+
-appūšams/WOi+
-appūšamu/+
-appūšamā/+
-appūšat/+
-appūšot/+
-appūšoša/S+m
-appūšoši/o+
-appūšošo/+
-appūšošs/Wi+
-appūšošu/+
-appūšošā/+
-appūšu/+
-appūšļot/+IJ$bBH)M1
-appūšļotājs/Oix
-apracies/+
-apracējs/Oi
-aprada/m+
-apradi/+
-apradies/+
-apradināt/J+B(IbChM1
-aprados/+
-apradu/+
-apradusies/+
-apradušies/+
-apradāmies/+
-apradāties/+
-apradīsies/+
-apradīsieties/+
-apradīsimies/+
-apradīsities/+
-apradīšos/+
-apradīšoties/+
-apraide/Sm
-apraidīt/B+I(bhJM1C
-apraidītājs/Oi
-aprakste/S
-apraksts/Oi
-aprakstvaloda/Sm
-aprakstījums/O
-aprakstīt/+I(b1B&*hJMC
-aprakstītājs/Oix
-aprakt/+I9B4T[dM7J]
-aprakums/Oi
-aprakusies/+
-aprakušies/+
-aprakšoties/+
-aprakņāt/+$)dBgHb[I1GJ{pM]
-aprasināt/h+bgJcC(1BI{M[d}]
-aprasot/)J$+bBI1MH
-aprast/+bIEJ][N
-aprasties/+
-aprasts/O
-aprastāka/S+m
-aprastākais/+
-aprastākajai/+
-aprastākajam/+
-aprastākajiem/+
-aprastākajos/+
-aprastākajām/+
-aprastākajās/+
-aprastākam/+
-aprastāki/o+
-aprastākie/+
-aprastāko/+
-aprastāks/i+
-aprastāku/+
-aprastākā/+
-aprasēt/)BI+$1HbJM
-apraud/+
-apraudam/+
-apraudama/=
-apraudama/S+m
-apraudamas/=
-apraudami/+
-apraudami/=
-apraudamo/+
-apraudams/=
-apraudams/WO+i
-apraudamu/+
-apraudamā/+
-apraudat/+
-apraudi/+
-apraudiet/+
-apraudināt/C+hMJb(BI1
-apraudot/+
-apraudu/+
-apraudzīt/+Ib1MBJ
-apraudāt/*+bJ&MhBI1
-apraudātājs/Oix
-aprauga/+
-apraugi/+
-apraugot/+
-apraugu/+
-apraugām/+
-apraugāt/+h(C
-apraujamies/+
-apraujas/+
-apraujaties/+
-apraujies/+
-apraujieties/+
-apraujos/+
-apraujoties/+
-apraukdama/=
-apraukdamas/=
-apraukdami/=
-apraukdams/=
-apraukt/+%9I6B5
-apraukšana/Sm
-aprausa/+
-apraust/+FhIe
-apraust/MJ0
-aprausts/O
-apraustīt/+IB(bhJ1MC
-aprausu/+
-aprausām/+
-aprausāt/+
-apraut/+Bd)6$Ip5[]
-aprauš/+
-apraušam/+
-apraušama/+mS
-apraušami/+
-apraušamo/+
-apraušams/+WiO
-apraušamu/+
-apraušamā/+
-apraušanās/+
-apraušat/+
-apraušoties/+
-apravēt/bH$)+BJIM1
-apravētāja/Sm
-apreibināt/b(hdcC+MIBJ{1g[}]
-apreibinātājs/Oix
-apreibt/+MI^ZBe4J7
-apreibums/O
-aprejama/S+m
-aprejami/o+
-aprejamies/+
-aprejamo/+
-aprejams/WiX+
-aprejamu/+
-aprejamā/+
-aprejamāka/+mS
-aprejamāki/+o
-aprejamāks/Wi+
-aprejamāku/+
-aprejamākā/+
-aprejas/+
-aprejaties/+
-aprejies/+
-aprejieties/+
-aprejos/+
-aprejoties/+
-aprejoša/+mS
-aprejoši/+o
-aprejošies/+
-aprejošo/+
-aprejošs/+Wi
-aprejošu/+
-aprejošā/+
-apremdēt/b+{M$)gJdH[IB1G]p
-apremontēt/$J+)IbBM1H
-aprepēt/)$b+M1JIBH
-apretēt/+M$Jb)IBH1
-apretētājs/Oix
-apretūra/Sm
-apriebdama/=
-apriebdamas/=
-apriebdami/=
-apriebdamies/+
-apriebdams/=
-apriebdamās/+
-apriebies/+
-apriebieties/+
-apriebjamies/+
-apriebjas/+
-apriebjaties/+
-apriebjos/+
-apriebjoties/+
-apriebjošies/+
-apriebjošos/+
-apriebjošās/+
-apriebsies/+
-apriebsieties/+
-apriebsimies/+
-apriebsities/+
-apriebt/+$BeI)64
-apriebties/+
-apriebtos/+
-apriebusies/+
-apriebušies/+
-apriebušos/+
-apriebušās/+
-apriebāmies/+
-apriebās/+
-apriebāties/+
-apriebšana/mS
-apriebšanos/+
-apriebšanās/+
-apriebšos/+
-apriebšoties/+
-apriekstot/+JbBI1MH
-apries/+
-apriesa/+
-apriesi/+
-apriest/M0J
-apriest/e+3[FI]
-apriests/O
-apriesu/+
-apriesām/+
-apriesāt/+
-apriet/+I[M8dBJ4]
-aprietēt/+I(ChMBJb1
-aprievot/+I1BbHMJ
-apriezies/+
-apriezieties/+
-apriezos/+
-apriezt/[TdM
-apriezties/+
-aprieztos/+
-apriezusies/+
-apriezušies/+
-apriezāmies/+
-apriezās/+
-apriezāties/+
-apriezīsies/+
-apriezīsieties/+
-apriezīsimies/+
-apriezīsities/+
-apriezīšos/+
-apriezīšoties/+
-aprieš/+
-apriešam/+
-apriešama/+Sm
-apriešami/+
-apriešamo/+
-apriešams/W+iO
-apriešamu/+
-apriešamā/+
-apriešanās/+
-apriešoties/+
-apriešoša/+mS
-apriešoši/+o
-apriešošo/+
-apriešošs/W+i
-apriešošu/+
-apriešošā/+
-apriešu/+
-apriežamies/+
-apriežas/+
-apriežaties/+
-apriežos/+
-apriežoties/+
-apriežošies/+
-aprijama/+Sm
-aprijami/o+
-aprijamies/+
-aprijamo/+
-aprijams/+Wi
-aprijamu/+
-aprijamā/+
-aprijas/+
-aprijaties/+
-aprijies/+
-aprijieties/+
-aprijis/+
-aprijos/+
-aprijoties/+
-aprijoša/+Sm
-aprijoši/o+
-aprijošies/+
-aprijošo/+
-aprijošs/+Wi
-aprijošu/+
-aprijošā/+
-aprijusi/+
-aprijusies/+
-aprijusī/+
-aprijuša/Sm+
-aprijušais/q+
-aprijušajā/+
-aprijušam/+
-aprijuši/o+
-aprijušie/+
-aprijušies/+
-aprijušo/+
-aprijušu/+
-aprijušus/m
-aprijušā/+
-aprijāmies/+
-aprijās/+
-aprijāties/+
-aprijējs/Oi
-aprikoze/Sm
-aprikšot/+bI$HB)1MJ
-aprimstošies/+
-aprimt/+ed^JMTIB7]Z[R4
-aprimums/Oi
-aprimusies/+
-aprimušies/+
-aprindas/m
-aprioritāte/Sm
-apriors/Wi
-apripināt/+I(1BMhCbJ
-apripot/+$JMbI)B1H
-aprise/Sm
-aprite/Sm
-apritināt/+Ih(MBJ1bC
-apritēt/+M1IB(hCJb
-apriņķis/Pj
-apriņķojums/Oi
-apriņķot/+IB1J$Hb)M
-aprobežojums/Oi
-aprobežot/+BI$&*J.b,M1)H
-aprobežots/WiXY
-aprobežotāk/+
-aprobežotība/S+
-aprobot/)+$Ib1BMJH
-aprobācija/Sm
-aprobēt/J+$b)IBHM1
-aproce/Smsf
-aprocies/+
-aprocieties/+
-aprod/+
-aprodam/+
-aprodama/+mS
-aprodami/+
-aprodamies/+
-aprodamo/+
-aprodams/W+iO
-aprodamu/+
-aprodamā/+
-aprodas/+
-aprodat/+
-aprodaties/+
-aprodi/+
-aprodies/+
-aprodiet/+
-aprodieties/+
-aprodos/+
-aprodot/+
-aprodoties/+
-aprodoša/S+m
-aprodoši/o+
-aprodošies/+
-aprodošo/+
-aprodošs/iW+
-aprodošu/+
-aprodošā/+
-aprodu/+
-aprokama/+Sm
-aprokami/+o
-aprokamies/+
-aprokamo/+
-aprokams/+XWi
-aprokamu/+
-aprokamā/+
-aprokamāka/+Sm
-aprokamāki/+o
-aprokamāks/+iW
-aprokamāku/+
-aprokamākā/+
-aprokas/+
-aprokaties/+
-aprokos/+
-aprokoties/+
-aprokoša/S+m
-aprokoši/+o
-aprokošies/+
-aprokošo/+
-aprokošs/iW+
-aprokošu/+
-aprokošā/+
-aproksimācija/Sm
-aprotāt/+$bG)MI1g]JHBdp[{
-aprukšķēt/+Ih(1BMbJC
-aprullēt/BdJ+[M${)pbGgH1I]
-aprumulēt/Hb+$)IBM1J
-aprunāt/b+$dBJMgpGI)[1]{H
-aprunātājs/Oix
-aprušināt/+cIbg1(hdBMJ}{C[]
-aprušinātājs/Oix
-aprādama/=
-aprādamas/=
-aprādami/=
-aprādams/=
-aprādīt/BI+hb(J1MC
-aprāpdamies/+
-aprāpdamās/+
-aprāpies/+
-aprāpieties/+
-aprāpjamies/+
-aprāpjas/+
-aprāpjaties/+
-aprāpjos/+
-aprāpjoties/+
-aprāpjošies/+
-aprāpjošos/+
-aprāpjošās/+
-aprāpos/+
-aprāpot/I+$bJ),.B1HM
-aprāpsies/+
-aprāpsieties/+
-aprāpsimies/+
-aprāpsities/+
-aprāpties/+
-aprāptos/+
-aprāpusies/+
-aprāpušies/+
-aprāpušos/+
-aprāpušās/+
-aprāpāmies/+
-aprāpās/+
-aprāpāties/+
-aprāpšanos/+
-aprāpšanās/+
-aprāpšos/+
-aprāpšoties/+
-aprāt/$+IbB)61
-aprāvies/+
-aprāvis/+
-aprāvos/+
-aprāvums/Oi
-aprāvusi/+
-aprāvusies/+
-aprāvusī/+
-aprāvuša/+mS
-aprāvušais/q+
-aprāvušajā/+
-aprāvušam/+
-aprāvuši/o+
-aprāvušie/+
-aprāvušies/+
-aprāvušo/+
-aprāvušu/+
-aprāvušus/m
-aprāvušā/+
-aprāvāmies/+
-aprāvās/+
-aprāvāties/+
-aprāvējs/Oi
-aprāšana/Sm
-aprējies/+
-aprējis/+
-aprējos/+
-aprējusi/+
-aprējusies/+
-aprējusī/+
-aprējuša/Sm+
-aprējušais/q+
-aprējušajā/+
-aprējušam/+
-aprējuši/o+
-aprējušie/+
-aprējušies/+
-aprējušo/+
-aprējušu/+
-aprējušus/m
-aprējušā/+
-aprējāmies/+
-aprējās/+
-aprējāties/+
-aprējējs/Oi
-aprēkdama/=
-aprēkdamas/=
-aprēkdami/=
-aprēkdams/=
-aprēkt/+B%I965
-aprēkšana/mS
-aprēvēt/+bH$BJ)I1M
-aprēķins/Oi
-aprēķināmāka/+mS
-aprēķināmāki/o+
-aprēķināmāko/+
-aprēķināmāks/W+i
-aprēķināmāku/+
-aprēķināmākā/+
-aprēķināmība/Sm
-aprēķināt/M+IhCBb1(J
-aprēķinātājs/Oix
-aprīkojums/Oi
-aprīkot/+BIG)b${dHgJ]1pM[
-aprīkotājs/Oix
-aprīkotība/Sm
-aprīlis/P
-aprīmēt/H+$JIMbB)1
-aprīt/+5J8IB[]dM
-aprīvēt/[H$GbgB+dIJ])pM{1
-aprīšoties/+
-aprūdīt/1Ib+h(BJMC
-aprūkdama/=
-aprūkdamas/=
-aprūkdami/=
-aprūkdams/=
-aprūkt/+9%6IB5
-aprūkt/+JBI%956M
-aprūkšana/Sm
-aprūpamāka/+Sm
-aprūpamāki/+o
-aprūpamāko/+
-aprūpamāks/+iW
-aprūpamāku/+
-aprūpamākā/+
-aprūpe/Sm
-aprūpējums/Oi
-aprūpēt/+.*H,$b)J&M1BIC
-aprūpētājs/Oix
-aprūsēt/+)HM$IbJB1
-apsaimniekojums/Oi
-apsaimniekot/J+I$[b{d)MgBpHG1]
-apsaimniekotājs/Oix
-apsaistīt/+IbB(hM1JC
-apsaite/Sm
-apsaitēt/H+Igd$BGb)JMp]{[1
-apsaiņot/)$+bBI1JMH
-apsakņot/g$*+dpGHb&)BIJ,.[]1M{
-apsaldējums/Oi
-apsaldēt/)Bd+I$gH1JMGpb]{[
-apsalt/MI7^eBZ+4J
-apsapņot/)$+JbB1IMH
-apsardze/Sm
-apsardzība/S
-apsargpostenis/Pj
-apsargs/Oi
-apsargāt/+Ic*J]MBH)bgG$p&({1C[d}
-apsargātājs/Oix
-apsarkst/7+
-apsarkt/+B9ZI^J4M
-apsarkums/Oi
-apsarme/S
-apsarmojums/Oi
-apsarmot/+$IB1b)MHJ
-apsaucējs/Oi
-apsaukdama/=
-apsaukdamas/=
-apsaukdami/=
-apsaukdams/=
-apsaukt/BI%+965
-apsaukums/Oi
-apsaukājums/Oi
-apsaukāt/+*J]M)H$p&G{bgIdB.1,[
-apsaukātājs/Oix
-apsaukšana/Sm
-apsausēt/b+GJIg1Bd)$p{[HM]
-apsautēt/+GIgd$)BbHJMp]{[1
-apsauļot/g$+J]bdpG[)MI{BH1
-apse/Smsf
-apsedlot/d+IJ]$)GHgb{B[p1M
-apsedzamies/+
-apsedzas/+
-apsedzaties/+
-apsedzies/+
-apsedzieties/+
-apsedzos/+
-apsedzoties/+
-apsedzošies/+
-apsedzāmies/+
-apsedzās/+
-apsedzāties/+
-apsegdama/=
-apsegdamas/=
-apsegdami/=
-apsegdams/=
-apseglojums/Oi
-apseglot/+IJ]$)GgHb{d[Bp1M
-apsegs/Oitv
-apsegt/+Bd%5I9]6[
-apsegums/Oi
-apsegusies/+
-apsegušies/+
-apsegšana/Sm
-apsegšanās/+
-apsegšoties/+
-apsekojums/Oi
-apsekot/$)J1+bIBHM
-apsekotājs/Oix
-apsiekalojums/Oi
-apsiekalot/+)GgJ]MbIH$*Bd&1p{[
-apsiekaloties/A+
-apsien/+
-apsienama/+Sm
-apsienami/+
-apsienamies/+
-apsienamo/+
-apsienams/XW+iO
-apsienamu/+
-apsienamā/+
-apsienamāka/+mS
-apsienamāki/+o
-apsienamāks/+iW
-apsienamāku/+
-apsienamākā/+
-apsienas/+
-apsienaties/+
-apsienies/+
-apsienieties/+
-apsienos/+
-apsienoties/+
-apsienoša/+mS
-apsienoši/+o
-apsienošo/+
-apsienošs/+Wi
-apsienošu/+
-apsienošā/+
-apsies/+
-apsiesi/+
-apsiesiet/+
-apsiesim/+
-apsiet/d+4I[J]M7
-apsiets/O
-apsiešot/+
-apsiešoties/+
-apsiešu/+
-apsijāt/+IBHGbg)$MpdJ[]1{
-apsilde/S
-apsildošies/+
-apsildīt/h+(1gM*cBI&J]bd{C[
-apsildītājs/Oix
-apsilt/+Z^IeMJB47
-apsirgst/+7
-apsirgt/J+Z9IB^4M
-apsirot/)+MIbJ$HB1
-apsisināt/J]h+Ib[gdcC(1BM{}
-apsist/+I[NBd
-apsit/%J+]0
-apsita/+m
-apsitam/+
-apsitamies/+
-apsitams/O
-apsitas/+
-apsiti/+
-apsities/+
-apsitieties/+
-apsitis/+
-apsitos/+
-apsitot/+
-apsitoties/+
-apsitusi/+
-apsitusies/+
-apsitusī/+
-apsituša/+mS
-apsitušais/q+
-apsitušajā/+
-apsitušam/+
-apsituši/+o
-apsitušie/+
-apsitušies/+
-apsitušo/+
-apsitušu/+
-apsitušus/m
-apsitušā/+
-apsitāmies/+
-apsitāt/C+}
-apsitāties/+
-apsitējs/Oix
-apsitīšoties/+
-apskaidrojums/Oi
-apskaidrot/)+1IBdb{$gHpG[JM]
-apskaidrots/WiYX+
-apskaidrotājs/Oix
-apskaidrotība/Sm
-apskaidrība/Sm
-apskaisties/+
-apskaistos/+
-apskaitas/+
-apskaities/+
-apskaitieties/+
-apskaitos/+
-apskaitusies/+
-apskaitušies/+
-apskaitušos/+
-apskaitušās/+
-apskaitāmies/+
-apskaitāties/+
-apskaitījums/Oi
-apskaitīsies/+
-apskaitīsieties/+
-apskaitīsimies/+
-apskaitīsities/+
-apskaitīt/b+h(CBJIM1
-apskaitītājs/Oix
-apskaitīšos/+
-apskaitīšoties/+
-apskaizdamies/+
-apskaizdamās/+
-apskaišamies/+
-apskaišanos/+
-apskaišanās/+
-apskaišas/+
-apskaišaties/+
-apskaišos/+
-apskaišosies/+
-apskaišošies/+
-apskaišošos/+
-apskaišošās/+
-apskaldīt/+Mb(h&*BI1JC
-apskalināt/+hbIc(gBMJ]Cd}[{1
-apskalot/+IG$J]1B)[dgbH{pM
-apskalotājs/Oix
-apskandināt/+(MhJBI1bC
-apskanēt/+hbBIM(CJ1
-apskapstējums/Oi
-apskapstēt/MbIB+J(hC1
-apskart/JM
-apskate/Smsf
-apskatnieks/Oi
-apskatošies/+
-apskats/Oi
-apskatīt/h+1BIc(J]dMgb{[C
-apskatītājs/Oix
-apskaud/+
-apskauda/+
-apskaudama/=
-apskaudamas/=
-apskaudami/=
-apskaudams/=
-apskaudi/+
-apskaudis/+
-apskaudu/+
-apskaudusi/+
-apskaudusī/+
-apskauduša/+mS
-apskauduši/+o
-apskaudušo/+
-apskaudušu/+
-apskaudušus/m
-apskaudušā/+
-apskaudām/+
-apskaudāt/+
-apskaudējs/Oi
-apskaudīs/+
-apskaudīsi/+
-apskaudīšu/+
-apskaujamies/+
-apskaujas/+
-apskaujaties/+
-apskaujies/+
-apskaujieties/+
-apskaujos/+
-apskaujoties/+
-apskaust/2+I6
-apskaust/EJ2b6I
-apskausts/O
-apskaut/+Id)5$B6[]p
-apskauzdama/=
-apskauzdamas/=
-apskauzdami/=
-apskauzdams/=
-apskaušanās/+
-apskaušoties/+
-apskauž/+
-apskaužams/X+
-apskaužamāka/+Sm
-apskaužamāki/+o
-apskaužamāks/+iW
-apskaužamāku/+
-apskaužamākā/+
-apskaužu/+
-apskaņojums/Oi
-apskaņot/+[d$&)*IB1b{pgJHG]M
-apskaņotājs/Oix
-apskolot/+IJ])G[gHbdB1{Mp
-apskraidīt/IbB(+JhMC1
-apskrambāt/+g$b)J*[HG&IBd]pM1{
-apskrejoša/+mS
-apskrejoši/+o
-apskrejošo/+
-apskrejošs/+Wi
-apskrejošu/+
-apskrejošā/+
-apskribelēt/+bI$BMJH1
-apskribināt/+]Jb{([BdhI1c}gMC
-apskricelēt/+$HIbMBJ1
-apskrienama/+Sm
-apskrienami/+o
-apskrienamo/+
-apskrienams/X+Wi
-apskrienamu/+
-apskrienamā/+
-apskrienamāka/+mS
-apskrienamāki/+o
-apskrienamāks/+Wi
-apskrienamāku/+
-apskrienamākā/+
-apskrienoša/S+m
-apskrienoši/o+
-apskrienošo/+
-apskrienošs/+Wi
-apskrienošu/+
-apskrienošā/+
-apskriet/7I+BJM84
-apskrubināt/M(+cCJBd*I1]}{b&g[
-apskrāpēt/Bdb)+IJ$g1GH[{pM]
-apskrējis/+
-apskrējusi/+
-apskrējusī/+
-apskrējuša/mS+
-apskrējušais/q+
-apskrējušajā/+
-apskrējušam/+
-apskrējuši/+o
-apskrējušie/+
-apskrējušo/+
-apskrējušu/+
-apskrējušus/m
-apskrējušā/+
-apskrūvēt/bd+$Ig[)MBJGH{]p1
-apskujama/+Sm
-apskujami/+o
-apskujamo/+
-apskujams/W+i
-apskujamu/+
-apskujamā/+
-apskujoša/+Sm
-apskujoši/+o
-apskujošo/+
-apskujošs/+iW
-apskujošu/+
-apskujošā/+
-apskumt/+J^Z74BIeM
-apskurbināt/+bh(JBI1MC
-apskurbt/B7e+^JIMZ4
-apskurbums/Oi
-apskābe/Sm
-apskābēt/)+IB1JbM$H
-apskādēt/d+GJb{B[$Ig1]HpM
-apskāviens/Oi
-apskāvies/+
-apskāvis/+
-apskāvos/+
-apskāvusi/+
-apskāvusies/+
-apskāvusī/+
-apskāvuša/mS+
-apskāvušais/q+
-apskāvušajā/+
-apskāvušam/+
-apskāvuši/+o
-apskāvušie/+
-apskāvušies/+
-apskāvušo/+
-apskāvušu/+
-apskāvušus/m
-apskāvušā/+
-apskāvāmies/+
-apskāvās/+
-apskāvāties/+
-apskūdama/=
-apskūdamas/=
-apskūdami/=
-apskūdams/=
-apskūt/+4BI96
-apskūšana/Sm
-apslacināt/+bIc(hdBCgJ}]M[{1
-apslacīt/(J+bIhB1M
-apslaka/+
-apslaki/+
-apslakot/+
-apslaktēt/$+I1)BHbJM
-apslaku/+
-apslakām/+
-apslakāt/C+
-apslapināt/+cI(gbBh1C{Jd}]M[
-apslapēt/+$)GBdbMIJgp][1{H
-apslaucīt/g+hdB{bI*[&(J1]M
-apslauka/+m
-apslaukdama/=
-apslaukdamas/=
-apslaukdami/=
-apslaukdams/=
-apslauki/+
-apslaukies/+
-apslaukieties/+
-apslaukos/+
-apslaukot/+
-apslaukoties/+
-apslaukošies/+
-apslaukt/+9%I6B5
-apslauku/+
-apslaukāmies/+
-apslaukāt/+C
-apslaukāties/+
-apslaukšana/Sm
-apslepkavot/+b)B1I$JHM
-apslidināt/+[hcI(gbBd{}CMJ]1
-apslidot/+I$JB)bH1M
-apsliedama/=
-apsliedamas/=
-apsliedami/=
-apsliedams/=
-apslienama/m+S
-apslienami/o+
-apslienamo/+
-apslienams/+iW
-apslienamu/+
-apslienamā/+
-apslienoša/+mS
-apslienoši/+o
-apslienošo/+
-apslienošs/+Wi
-apslienošu/+
-apslienošā/+
-apsliet/+I7B4
-apsliešana/Sm
-apslimot/+$I)b1BJMH
-apslimt/eI+7^ZBJM4
-apslimums/Oi
-apslādama/=
-apslādamas/=
-apslādami/=
-apslādams/=
-apslānīt/+h(bI1BJCM
-apslāpt/4B+eZI7^MJ
-apslāpēt/+G)M${b[Jgd]*BpIH&1
-apslāpētājs/Oix
-apslāt/B6+)b$I1
-apslāšana/mS
-apslēgt/JM
-apslējis/+
-apslējusi/+
-apslējusī/+
-apslējuša/+mS
-apslējušais/+q
-apslējušajā/+
-apslējušam/+
-apslējuši/+o
-apslējušie/+
-apslējušo/+
-apslējušu/+
-apslējušus/m
-apslējušā/+
-apslēpdama/=
-apslēpdamas/=
-apslēpdami/=
-apslēpdams/=
-apslēpjamāka/Sm+
-apslēpjamāki/o+
-apslēpjamāko/+
-apslēpjamāks/Wi+
-apslēpjamāku/+
-apslēpjamākā/+
-apslēpot/+IJ$b)BM1H
-apslēpt/+)6$Ie4B
-apslēptāk/+
-apslēpējs/Oi
-apslēpšana/mS
-apslīcināt/Ib+h(c[dB{J]g1C}M
-apslīdēt/hb+JB(IC1M
-apslīkt/+97^JZIBM4
-apslīpēt/)+M$bHIBJ1
-apslīpētājs/Oix
-apsmacēt/+)MbI$HBJ1
-apsmaidīt/+b(IhJ1BCM
-apsmaiļot/+Ib$J1BMH
-apsmakot/+bJBM$HI1
-apsmakt/+M9JIB47
-apsmalstīt/+Jhb(B1IMC
-apsmaržot/)I+b$J1HBM
-apsmejama/m+S
-apsmejami/+o
-apsmejamies/+
-apsmejamo/+
-apsmejams/W+i
-apsmejamu/+
-apsmejamā/+
-apsmejas/+
-apsmejaties/+
-apsmejies/+
-apsmejieties/+
-apsmejos/+
-apsmejoties/+
-apsmejoša/+mS
-apsmejoši/+o
-apsmejošies/+
-apsmejošo/+
-apsmejošs/W+i
-apsmejošu/+
-apsmejošā/+
-apsmeldama/=
-apsmeldamas/=
-apsmeldami/=
-apsmeldams/=
-apsmelgt/MJ
-apsmelt/6B5+0
-apsmelšana/mS
-apsmidzināt/Mh(bC+I1BJ
-apsmidzinātājs/Oix
-apsmiekls/Oi
-apsmiet/BId+84J]M[
-apsmietāka/+mS
-apsmietākais/+
-apsmietākajai/+
-apsmietākajam/+
-apsmietākajiem/+
-apsmietākajos/+
-apsmietākajām/+
-apsmietākajās/+
-apsmietākam/+
-apsmietāki/+o
-apsmietākie/+
-apsmietāko/+
-apsmietāks/+i
-apsmietāku/+
-apsmietākā/+
-apsmiešoties/+
-apsmirdināt/g+bCch(1BId]J[}{M
-apsmirdēt/+hC(BIb1MJ
-apsmokama/+mS
-apsmokami/o+
-apsmokamo/+
-apsmokams/+Wi
-apsmokamu/+
-apsmokamā/+
-apsmokoša/+Sm
-apsmokoši/+o
-apsmokošo/+
-apsmokošs/+Wi
-apsmokošu/+
-apsmokošā/+
-apsmulēt/+IdGBJbMHg$p][1{
-apsmādēt/Bb+J$IMH1
-apsmējies/+
-apsmējis/+
-apsmējos/+
-apsmējusi/+
-apsmējusies/+
-apsmējusī/+
-apsmējuša/Sm+
-apsmējušais/q+
-apsmējušajā/+
-apsmējušam/+
-apsmējuši/o+
-apsmējušie/+
-apsmējušies/+
-apsmējušo/+
-apsmējušu/+
-apsmējušus/m
-apsmējušā/+
-apsmējāmies/+
-apsmējās/+
-apsmējāties/+
-apsmējēja/Sm
-apsmējējs/Oi
-apsmērēt/+G)*,.b{IBHgMJd$&[]p1
-apsmīdināt/(+b1IhBCJM
-apsmīkņāt/+b)GgH$IB{1dMJ][p
-apsmīnēt/B+hb(1IMCJ
-apsnaikstīt/+b1Ih(BJMC
-apsnaust/NJ
-apsniegama/Sm+
-apsniegami/+o
-apsniegamo/+
-apsniegams/W+i
-apsniegamu/+
-apsniegamā/+
-apsniegoša/+mS
-apsniegoši/o+
-apsniegošo/+
-apsniegošs/W+i
-apsniegošu/+
-apsniegošā/+
-apsniegt/JM
-apsnigt/9BI7+MJ4
-apsološies/+
-apsolījums/Oi
-apsolīt/[+h{IcM1g(dBbCJ]
-apsolītājs/Oix
-apsoļot/+)$BdJGIb]1gH{[Mp
-apspaidīt/b+Ih(M1BJC
-apspalvojums/Oi
-apsperdama/=
-apsperdamas/=
-apsperdami/=
-apsperdams/=
-apspert/B06+5
-apsperšana/Sm
-apspied/+
-apspieda/+
-apspiedi/+
-apspiedu/+
-apspiedējs/Oi
-apspiegdama/=
-apspiegdamas/=
-apspiegdami/=
-apspiegdams/=
-apspiegt/+%BI956
-apspiegšana/mS
-apspiest/+2IbE6
-apspiest/JN0
-apspiests/O
-apspiestība/S+
-apspiež/+
-apspiežu/+
-apspindzēt/J+b(hI1BCM
-apspolēt/$+)HbMJIB1
-apspraud/+
-apsprauda/+
-apspraudi/+
-apspraudu/+
-apspraudīt/+(bBIMJh1C
-apspraukt/JM
-apsprauslāt/$+M)pIbdBG[g1JH{]
-apspraust/I+bE26
-apspraust/NJ0
-apsprausts/O
-apsprauž/+
-apspraužu/+
-apspridzināt/BdbIJ]+c(g[1h}{MC
-apspried/+
-apsprieda/+m
-apspriede/Sm
-apspriedi/+
-apspriedies/+
-apspriedieties/+
-apspriedos/+
-apspriedu/+
-apspriedusies/+
-apspriedušies/+
-apspriedāmies/+
-apspriedāties/+
-apspriedējs/Oi
-apspriedīsies/+
-apspriedīsieties/+
-apspriedīsimies/+
-apspriedīsities/+
-apspriedīšos/+
-apspriedīšoties/+
-apspriegt/MJ
-apspriest/+b2]IE[6
-apspriest/NJ0
-apspriesties/+
-apspriests/O
-apspriešanās/+
-apspriež/+
-apspriežamies/+
-apspriežas/+
-apspriežaties/+
-apspriežos/+
-apspriežoties/+
-apspriežošies/+
-apspriežu/+
-apsprostot/+BJIM$bH1
-apsprukt/+IM9JB47
-apsprādzēt/Hb+JMB$)I1
-apsprāgst/+7
-apsprāgt/+9IB^JZ4M
-apsprēgāt/+bg$H)JdIMB1G[]p{
-apsprūda/+
-apsprūdi/+
-apsprūdu/+
-apsprūkama/Sm+
-apsprūkami/o+
-apsprūkamo/+
-apsprūkams/+Wi
-apsprūkamu/+
-apsprūkamā/+
-apsprūkoša/+mS
-apsprūkoši/o+
-apsprūkošo/+
-apsprūkošs/W+i
-apsprūkošu/+
-apsprūkošā/+
-apsprūst/+NbJ%I7E
-apsprūsts/O
-apspurgdama/=
-apspurgdamas/=
-apspurgdami/=
-apspurgdams/=
-apspurgt/+%65IB9
-apspurgšana/mS
-apspēdama/=
-apspēdamas/=
-apspēdami/=
-apspēdams/=
-apspēle/Sm
-apspēlējums/Oi
-apspēlēt/J+)IBHb$1M
-apspēlētājs/Oix
-apspēt/+)BbI$61
-apspēšana/Sm
-apspīdamāka/S+m
-apspīdamāki/+o
-apspīdamāko/+
-apspīdamāks/Wi+
-apspīdamāku/+
-apspīdamākā/+
-apspīdināt/+(1bJIhMBC
-apspīdēt/I+hBC&(Jb*M1
-apspīgot/b)+I$HB1JM
-apspīguļot/IB+JbM)$H1
-apspīlēt/+)BJ1$IHbM
-apspļaudama/=
-apspļaudamas/=
-apspļaudami/=
-apspļaudams/=
-apspļaudīt/1+(MIhbBJC
-apspļauj/+
-apspļaus/+
-apspļausi/+
-apspļausiet/+
-apspļausim/+
-apspļausit/+
-apspļaut/+6$I)5
-apspļauts/O
-apspļaušana/mS
-apspļaušu/+
-apspļāva/+
-apspļāvi/+
-apspļāvis/+
-apspļāvu/+
-apspļāvusi/+
-apspļāvusī/+
-apspļāvuša/S+m
-apspļāvušais/+q
-apspļāvušajā/+
-apspļāvušam/+
-apspļāvuši/+o
-apspļāvušie/+
-apspļāvušo/+
-apspļāvušu/+
-apspļāvušus/m
-apspļāvušā/+
-apstabulēt/Ig+)H$pbGJ[dM1B]{
-apstaiga/Sm
-apstaigājums/Oi
-apstaigāt/)b+GgJId$M]BH{[1p
-apstaigātājs/Oix
-apstaipošies/+
-apstaipīt/+(h{cBdIbgJ1M[]C
-apstampāt/+H)bIB1$JM
-apstarojums/Oi
-apstarot/&[+dI*B$pGb){M1Hg]J
-apstatīt/h+(B*IJb&MC1
-apsteberēt/+b$IJMB1H
-apsteidze/Sm
-apsteigdama/=
-apsteigdamas/=
-apsteigdami/=
-apsteigdams/=
-apsteigt/%+96IB5
-apsteigums/Oi
-apsteigšana/Sm
-apstiepdama/=
-apstiepdamas/=
-apstiepdami/=
-apstiepdams/=
-apstiept/e+B4I)6$
-apstieptāka/S+m
-apstieptākais/+
-apstieptākajai/+
-apstieptākajam/+
-apstieptākajiem/+
-apstieptākajos/+
-apstieptākajām/+
-apstieptākajās/+
-apstieptākam/+
-apstieptāki/+o
-apstieptākie/+
-apstieptāko/+
-apstieptāks/i+
-apstieptāku/+
-apstieptākā/+
-apstiepšana/Sm
-apstiprinājumpoga/Sm
-apstiprinājums/Oi
-apstiprināmāka/+mS
-apstiprināmāki/o+
-apstiprināmāko/+
-apstiprināmāks/W+i
-apstiprināmāku/+
-apstiprināmākā/+
-apstiprināt/+(1bIBh*MJ&C
-apstiprinātājs/Oix
-apstirpot/+$)bHMI1BJ
-apstreipuļot/I+$B)HbJM1
-apstrāde/S
-apstrādājamība/Sm
-apstrādājums/Oi
-apstrādāt/HgbGI$+Bd)M1J{[]p
-apstrādātājs/Oix
-apstrāvojums/Oi
-apstrāvot/J)+1BI$bgH{Gd[]Mp
-apstrēbt/JM
-apstrēgt/JM
-apstrīdamāka/+mS
-apstrīdamāki/o+
-apstrīdamāko/+
-apstrīdamāks/+Wi
-apstrīdamāku/+
-apstrīdamākā/+
-apstrīdamība/Sm+
-apstrīdējums/O
-apstrīdēt/}hg+dJI*(H&$B)bcM1[C]{
-apstrīdētājs/Oix
-apstrīdētāk/+
-apstrūklot/JdBb+IgHGp$)[1M]{
-apstulbināmāka/+mS
-apstulbināmāki/+o
-apstulbināmāko/+
-apstulbināmāks/+Wi
-apstulbināmāku/+
-apstulbināmākā/+
-apstulbināt/BbI(+1Jh&*CM
-apstulbot/+$)dIBMbG{JHg1][p
-apstulbt/+ZIMeJ^B74
-apstulbt/^+
-apstulbums/Oi
-apstumdīt/+Ihb(JMCB1
-apstumt/JBI6)$M
-apstādama/=
-apstādamas/=
-apstādami/=
-apstādams/=
-apstādināt/+b[1gI(M{cJh}CdB]
-apstādījumi/o
-apstādījums/Oi
-apstādīt/h+b(I*J1B&MC
-apstāja/Sm
-apstāklis/Pjuw
-apstāstīt/+b(IhB1&*JMC
-apstāstītājs/Oix
-apstāt/+dB$b{)IGg6]1p[
-apstāt/GHgb)+Id.$Bp{JM[,]1
-apstāvēt/(hb+IB1MJC
-apstāvētājs/Oix
-apstāšana/mS
-apstāšanās/+
-apstīgot/I)+$bBH1JM
-apstīpot/I$J]+)Mb{gHBdG1[p
-apstīvēt/+IB$gHbGd1M)[{]Jp
-apstūma/+
-apstūmi/+
-apstūmis/+
-apstūmu/+
-apstūmusi/+
-apstūmusī/+
-apstūmuša/+Sm
-apstūmušais/q+
-apstūmušajā/+
-apstūmušam/+
-apstūmuši/+o
-apstūmušie/+
-apstūmušo/+
-apstūmušu/+
-apstūmušus/m
-apstūmušā/+
-apstūmām/+
-apstūmāt/+
-apsudrabojums/O
-apsudrabot/{+dbIJ$)[HgGB1M]p
-apsudrabotājs/Oi
-apsukāt/.I1g+b)$M]J[p,dGBH{
-apsulot/b$+1BI)Jdg{MGH[]p
-apsusināt/+IhgbCc(1BMd}J{[]
-apsust/+INBJ4
-apsusēt/+(hbIJMCB1
-apsutināt/+Ib{cM(Bh}J1gd[]C
-apsutis/+
-apsutusi/+
-apsutusī/+
-apsutuša/S+m
-apsutušais/+q
-apsutušajā/+
-apsutušam/+
-apsutuši/o+
-apsutušie/+
-apsutušo/+
-apsutušu/+
-apsutušus/m
-apsutušā/+
-apsušķēt/$+HbBIJ1M
-apsvaidošies/+
-apsvaidīt/d+MbhgIB(cJ[]1{C
-apsveicamāka/Sm+
-apsveicamāki/o+
-apsveicamāko/+
-apsveicamāks/iW+
-apsveicamāku/+
-apsveicamākā/+
-apsveicinājums/Oi
-apsveicināt/IB(1b+hMJC
-apsveicējs/Oi
-apsveikdama/=
-apsveikdamas/=
-apsveikdami/=
-apsveikdams/=
-apsveikt/+%I9B65
-apsveikums/Oi
-apsveikšana/Sm
-apsvelpt/JM
-apsvied/+
-apsvieda/+m
-apsviedi/+
-apsviediens/Oi
-apsviedies/+
-apsviedieties/+
-apsviedos/+
-apsviedu/+
-apsviedusies/+
-apsviedušies/+
-apsviedāmies/+
-apsviedāties/+
-apsviedējs/Oi
-apsviedība/Sm
-apsviedīgs/Wi+
-apsviedīgums/O
-apsviedīsies/+
-apsviedīsieties/+
-apsviedīsimies/+
-apsviedīsities/+
-apsviedīšos/+
-apsviedīšoties/+
-apsviest/JN0
-apsviest/]+bE26I[
-apsviesties/+
-apsviests/O
-apsviešanās/+
-apsviež/+
-apsviežamies/+
-apsviežas/+
-apsviežaties/+
-apsviežos/+
-apsviežoties/+
-apsviežošies/+
-apsviežu/+
-apsvilināt/b+Bd(gIh]JcC[{M}1
-apsvilpdama/=
-apsvilpdamas/=
-apsvilpdami/=
-apsvilpdams/=
-apsvilpot/+bI)$1JMBH
-apsvilpt/+eIB6$)4
-apsvilpšana/mS
-apsvilt/+^eZI7JB4M
-apsvilums/Oi
-apsvārstīt/+bJhIBC1(M
-apsvērdama/=
-apsvērdamas/=
-apsvērdami/=
-apsvērdams/=
-apsvērt/%+eIB46
-apsvērtāka/m+S
-apsvērtākais/+
-apsvērtākajai/+
-apsvērtākajam/+
-apsvērtākajiem/+
-apsvērtākajos/+
-apsvērtākajām/+
-apsvērtākajās/+
-apsvērtākam/+
-apsvērtāki/+o
-apsvērtākie/+
-apsvērtāko/+
-apsvērtāks/i+
-apsvērtāku/+
-apsvērtākā/+
-apsvērums/Oi
-apsvēršana/Sm
-apsvētīt/+(MJIb1BhC
-apsvētīt/+)IBb$MJ1H
-apsvītrot/)BI+$MbJ1H
-apsālīt/+(I&h*bJBM1C
-apsārst/+%IB4MJ
-apsārstat/+
-apsārstiet/+
-apsārstot/+
-apsārtināt/hb(B+IJMC1
-apsārtis/+
-apsārtot/1g+JbI$HdBMG[{p]
-apsārtums/Oi
-apsārtusi/+
-apsārtusī/+
-apsārtuša/Sm+
-apsārtušais/q+
-apsārtušajā/+
-apsārtušam/+
-apsārtuši/o+
-apsārtušie/+
-apsārtušo/+
-apsārtušu/+
-apsārtušus/m
-apsārtušā/+
-apsēda/m+
-apsēdama/=
-apsēdamas/=
-apsēdami/=
-apsēdams/=
-apsēdi/+
-apsēdies/+
-apsēdieties/+
-apsēdināt/h+IMb(CJ1B
-apsēdos/+
-apsēdošies/+
-apsēdošos/+
-apsēdošās/+
-apsēdu/+
-apsēdusies/+
-apsēdušies/+
-apsēdušos/+
-apsēdušās/+
-apsēdāmies/+
-apsēdās/+
-apsēdāties/+
-apsēdīsies/+
-apsēdīsieties/+
-apsēdīsimies/+
-apsēdīsities/+
-apsēdīšos/+
-apsēdīšoties/+
-apsēja/+m
-apsēja/Sm
-apsēji/+
-apsējies/+
-apsējis/+
-apsējos/+
-apsējs/Oitv
-apsēju/+
-apsējums/Oitv
-apsējusi/+
-apsējusies/+
-apsējusī/+
-apsējuša/+mS
-apsējušais/q+
-apsējušajā/+
-apsējušam/+
-apsējuši/o+
-apsējušie/+
-apsējušies/+
-apsējušo/+
-apsējušu/+
-apsējušus/m
-apsējušā/+
-apsējāmies/+
-apsējāt/+}
-apsējāties/+
-apsējējs/Oi
-apsējības/m
-apsēkdama/=
-apsēkdamas/=
-apsēkdami/=
-apsēkdams/=
-apsēklot/[gHbGd+{I)B$.M,J1p]
-apsēklotājs/Oix
-apsēkt/IB69%+5
-apsēkšana/mS
-apsērs/+
-apsērsa/+
-apsērsi/+
-apsērst/M0J
-apsērst/e+I3F
-apsērsts/O
-apsērsu/+
-apsērsām/+
-apsērsāt/+
-apsērš/+
-apsēršam/+
-apsēršama/+Sm
-apsēršami/+
-apsēršamo/+
-apsēršams/+WOi
-apsēršamu/+
-apsēršamā/+
-apsēršoša/mS+
-apsēršoši/o+
-apsēršošo/+
-apsēršošs/Wi+
-apsēršošu/+
-apsēršošā/+
-apsēršu/+
-apsēsit/+
-apsēst/%I+bJ7]EN[
-apsēstamies/+
-apsēstaties/+
-apsēsties/+
-apsēstieties/+
-apsēstos/+
-apsēstoties/+
-apsēstošies/+
-apsēsts/O
-apsēstāka/mS+
-apsēstākais/+
-apsēstākajai/+
-apsēstākajam/+
-apsēstākajiem/+
-apsēstākajos/+
-apsēstākajām/+
-apsēstākajās/+
-apsēstākam/+
-apsēstāki/o+
-apsēstākie/+
-apsēstāko/+
-apsēstāks/i+
-apsēstāku/+
-apsēstākā/+
-apsēstība/S
-apsēt/6b+.&B$I),1
-apsētākais/+
-apsētākajai/+
-apsētākajam/+
-apsētākajiem/+
-apsētākajos/+
-apsētākajām/+
-apsētākajās/+
-apsētākie/+
-apsētāko/+
-apsēzdamies/+
-apsēzdamās/+
-apsēšana/mS
-apsēšanos/+
-apsēšanās/+
-apsēņot/+JH)b$I1BM
-apsēžamies/+
-apsēžas/+
-apsēžaties/+
-apsēžos/+
-apsēžoties/+
-apsīda/S
-apsīkdama/=
-apsīkdamas/=
-apsīkdami/=
-apsīkdams/=
-apsīkt/+%I95B6
-apsīkt/^B9+J470M
-apsīkums/Oitv
-apsīkšana/Sm
-apsūbējums/Oi
-apsūbēt/H$MI+)1JbB
-apsūdzējums/O
-apsūdzēt/(+bhBM1ICJ
-apsūdzētājs/Oix
-apsūdzība/Sm
-apsūkt/6J0BM5
-apsūkāt/$H&*)+{bGJgIM1Bd][p
-apsūnot/+IBJHb$)1M
-apsūt/%+0
-apsūtam/+
-apsūtams/O
-apsūtat/+
-apsūti/+
-apsūtiet/+
-apsūtot/+
-aptaisošies/+
-aptaisīt/(J+&hbBCd*{gIM[c]1
-aptakelēt/+bB1JIM$)H
-aptamborēt/+JH)bM$IB1
-aptamborētāja/Sm
-aptarkšķināt/+bJ[(ghBIcd}C{1M]
-aptarkšķēt/+bJh(BI1CM
-aptauja/Smsf
-aptaujāt/$+b[GJIgM)dH{pB]1
-aptaukot/+IB1gb)dHJMG$[{]p
-aptaukšķēt/BJ]+)$Hgb[{d1IGpM
-aptaurēt/I+M$)BJdbGHgp{1[]
-aptaurētājs/Oix
-aptaustošies/+
-aptaustīt/+b(J]cghBId{1[MC
-aptašķīt/b)+J[$I(BdgGMp{1H]
-apteci/+
-aptecies/+
-apteciet/+
-aptecieties/+
-aptecināt/+bgd(BIc1hCM{J[}]
-aptecējums/Oi
-aptecēt/+*&b[g1IBd]J{M
-aptecētājs/Oix
-apteikt/JM
-aptek/+
-aptekalēt/h&+*
-aptekam/+
-aptekama/+mS
-aptekamais/y
-aptekami/o+
-aptekamies/+
-aptekamo/+
-aptekams/W+i
-aptekamu/+
-aptekamā/+
-aptekas/+
-aptekat/+
-aptekaties/+
-aptekos/+
-aptekot/+
-aptekoties/+
-aptekoša/+Sm
-aptekoši/+o
-aptekošies/+
-aptekošo/+
-aptekošs/W+i
-aptekošu/+
-aptekošā/+
-apteksne/Smsf
-apteku/+
-aptekāt/)I+b$MJBH1
-aptempdamies/+
-aptempdamās/+
-aptempies/+
-aptempieties/+
-aptempjamies/+
-aptempjas/+
-aptempjaties/+
-aptempjos/+
-aptempjoties/+
-aptempjošies/+
-aptempos/+
-aptempsies/+
-aptempsieties/+
-aptempsimies/+
-aptempsities/+
-aptempt/TJdpM[]
-aptempties/+
-aptemptos/+
-aptempusies/+
-aptempušies/+
-aptempāmies/+
-aptempās/+
-aptempāties/+
-aptempšanos/+
-aptempšanās/+
-aptempšos/+
-aptempšoties/+
-aptenkot/1+Mb$I)BJH
-aptenkotājs/Oix
-aptenterēt/+JbIB$)M1H
-aptetovēt/+b{G1BIdp$J)[MgH]
-aptiec/+
-aptiek/+
-aptieka/Smsf
-aptiekama/+Sm
-aptiekami/+
-aptiekamo/+
-aptiekams/+WiO
-aptiekamu/+
-aptiekamā/+
-aptiekoša/+mS
-aptiekoši/+o
-aptiekošo/+
-aptiekošs/+Wi
-aptiekošu/+
-aptiekošā/+
-aptiekārs/Oix
-aptieķnieks/Oix
-aptika/+
-aptiki/+
-aptiks/+
-aptiksiet/+
-aptiksim/+
-aptiksimies/+
-aptiksit/+
-aptikt/+7JMI94
-aptikts/O
-aptiku/+
-aptikšot/+
-aptikšu/+
-aptilināt/hC+Ib1(BMJ
-aptinama/S+m
-aptinami/o+
-aptinamies/+
-aptinamo/+
-aptinams/+XWi
-aptinamu/+
-aptinamā/+
-aptinamāka/+Sm
-aptinamāki/o+
-aptinamāks/+iW
-aptinamāku/+
-aptinamākā/+
-aptinas/+
-aptinaties/+
-aptincināt/b+MhJBI(C1
-aptinies/+
-aptinieties/+
-aptinos/+
-aptinoties/+
-aptinoša/mS+
-aptinoši/+o
-aptinošies/+
-aptinošo/+
-aptinošs/+Wi
-aptinošu/+
-aptinošā/+
-aptinums/Oi
-aptinusies/+
-aptinušies/+
-aptināmies/+
-aptinās/+
-aptināties/+
-aptinēja/Sm
-aptinējs/Oi
-aptipināt/b+1(BIhCMJ
-aptraipošies/+
-aptraipīt/I*Bh+&JdbMgc[(1C{]
-aptrallināt/M+IbC(h1JB
-aptraukdama/=
-aptraukdamas/=
-aptraukdami/=
-aptraukdams/=
-aptraukt/+6%BI59
-aptraukšana/Sm
-aptrencamies/+
-aptrencas/+
-aptrencaties/+
-aptrencies/+
-aptrencieties/+
-aptrencos/+
-aptrencoties/+
-aptrencošies/+
-aptrencāmies/+
-aptrencās/+
-aptrencāties/+
-aptrenkdama/=
-aptrenkdamas/=
-aptrenkdami/=
-aptrenkdams/=
-aptrenkt/+IB%9d]56[
-aptrenkusies/+
-aptrenkušies/+
-aptrenkāt/IB+gHbGMdJ$p){]1[
-aptrenkšana/mS
-aptrenkšanās/+
-aptrenkšoties/+
-aptriekdama/=
-aptriekdamas/=
-aptriekdami/=
-aptriekdams/=
-aptriekt/9+%I6B5
-aptriekšana/Sm
-aptriept/$)JI6eBM4
-aptrin/+
-aptrinam/+
-aptrinama/+Sm
-aptrinami/+
-aptrinamo/+
-aptrinams/iWO+
-aptrinamu/+
-aptrinamā/+
-aptrinat/+
-aptriniet/+
-aptrinot/+
-aptrinoša/S+m
-aptrinoši/+o
-aptrinošo/+
-aptrinošs/iW+
-aptrinošu/+
-aptrinošā/+
-aptrunēt/C+hBbM(JI1
-aptrupēt/Ch(b+MBIJ1
-aptrīt/+9IBJ4M
-aptrūkstošies/+
-aptrūkt/+9ZJI^7RTdB][M4
-aptrūkusies/+
-aptrūkušies/+
-aptumsa/+
-aptumsi/+
-aptumst/+%FIeM7J
-aptumsts/O
-aptumsu/+
-aptumsums/Oi
-aptumsām/+
-aptumsāt/+
-aptumšojums/Oi
-aptumšot/+1BIbM)J{$Hg[G]dp
-aptumšotājs/Oix
-aptupt/I^+eZB7MJ4
-apture/Sm
-apturējums/O
-apturēt/C+IBbJ(h1M
-apturētājs/Oix
-aptuvens/WiYX
-aptuvenība/Sm
-aptvaicēt/+{1gbdB$)pIMJGH][
-aptvars/Oi
-aptvarstīt/+BbIJh(MC1
-aptveramies/+
-aptveramāka/S+m
-aptveramāki/+o
-aptveramāko/+
-aptveramāks/Wi+
-aptveramāku/+
-aptveramākā/+
-aptveramība/S+
-aptveras/+
-aptveraties/+
-aptverdama/=
-aptverdamas/=
-aptverdami/=
-aptverdams/=
-aptvere/Smsf
-aptveries/+
-aptverieties/+
-aptveros/+
-aptveroties/+
-aptverošies/+
-aptvert/(+d6hBI5[]
-aptveršana/mS
-aptveršanās/+
-aptveršoties/+
-aptvēries/+
-aptvēris/+
-aptvēros/+
-aptvērums/Oi
-aptvērusi/+
-aptvērusies/+
-aptvērusī/+
-aptvēruša/+mS
-aptvērušais/q+
-aptvērušajā/+
-aptvērušam/+
-aptvēruši/+o
-aptvērušie/+
-aptvērušies/+
-aptvērušo/+
-aptvērušu/+
-aptvērušus/m
-aptvērušā/+
-aptvērāmies/+
-aptvērās/+
-aptvērāties/+
-aptvērējplātnīte/Sm
-aptvērējs/Oi
-aptēlot/+$IB)HbMJ1
-aptērpdama/=
-aptērpdamas/=
-aptērpdami/=
-aptērpdams/=
-aptērpt/B6+04
-aptērpšana/Sm
-aptēs/+
-aptēsa/+
-aptēsi/+
-aptēst/3+eIF
-aptēst/J0M
-aptēsts/O
-aptēsu/+
-aptēsām/+
-aptēsāt/+
-aptēš/+
-aptēšam/+
-aptēšama/mS+
-aptēšami/+
-aptēšamo/+
-aptēšams/+iWO
-aptēšamu/+
-aptēšamā/+
-aptēšoša/+Sm
-aptēšoši/o+
-aptēšošo/+
-aptēšošs/+Wi
-aptēšošu/+
-aptēšošā/+
-aptēšu/+
-aptīksmināt/+b(M1gIBdc{Ch}J][
-aptīrošies/+
-aptīrīt/+hIJb(c{gM[dB]C1
-aptīrītājs/Oix
-aptīstīt/I(+bJBCM1
-aptīt/J+9dBI[8]4M
-aptīšoties/+
-aptūkt/Z7+^9MJ4BI
-aptūkums/Oi
-apurbt/JM
-apurdzēt/bJ+IBh(C1M
-apurgdama/=
-apurgdamas/=
-apurgdami/=
-apurgdams/=
-apurgt/%+9BI65
-apurgšana/mS
-apurinēt/+$)MHbBIJ1
-apustulis/Pj
-apustulisks/Wi
-apvadgrāvis/Pj
-apvads/Oi
-apvadāt/+$gHbIM)]JdpGB{[1
-apvagot/+$BbJ)IMH1
-apvaidēt/+hbB(ICJ1M
-apvaimanāt/+d$J1IBMbg{)][GpH
-apvainojums/Oi
-apvainot/$+<Bd>gHbGI)J1{M.,[p]
-apvainotājs/Oix
-apvairot/b+B$H1
-apvairotu/+
-apvalcēt/+I)$BMJ1bH
-apvaldošies/+
-apvaldīt/+b(I[1gMchBJd{]C
-apvalkcaurule/Sm
-apvalkdūmenis/Pj
-apvalks/Oitv
-apvalkāt/[+&*BIM1g$p)GbdJ{]H
-apvalkātāk/+
-apvalstošies/+
-apvalstīt/h+[I(cdB1*J{bg&M]C
-apvandīt/+bBIC1(hJM
-apvaskot/b+M)G$dI{BJ]g[Hp1
-apvaukšķēt/B(+IhJb1CM
-apvazāt/+IBHGbgd$&*p)JM1{[]
-apved/+
-apveda/+m
-apvedam/+
-apvedama/S+m
-apvedami/+
-apvedamies/+
-apvedamo/+
-apvedams/OiW+X
-apvedamu/+
-apvedamā/+
-apvedamāka/S+m
-apvedamāki/o+
-apvedamāks/Wi+
-apvedamāku/+
-apvedamākā/+
-apvedas/+
-apvedat/+
-apvedaties/+
-apvedceļš/Oi
-apvedi/+
-apvedies/+
-apvedieties/+
-apvedināt/+MBI(b1hCJ
-apvedkanāls/Oi
-apvedos/+
-apvedot/+
-apvedoties/+
-apvedu/+
-apvedums/Oi
-apvedusies/+
-apvedušies/+
-apvedāmies/+
-apvedāt/hC+}
-apvedāties/+
-apvedējs/Oi
-apvedīsies/+
-apvedīsieties/+
-apvedīsimies/+
-apvedīsities/+
-apvedīšos/+
-apvedīšoties/+
-apveids/Oi
-apveikt/MJ
-apvelcies/+
-apvelcieties/+
-apveldama/=
-apveldamas/=
-apveldami/=
-apveldams/=
-apvelies/+
-apvelieties/+
-apvelkama/mS+
-apvelkami/o+
-apvelkamies/+
-apvelkamo/+
-apvelkams/XWi+
-apvelkamu/+
-apvelkamā/+
-apvelkamāka/m+S
-apvelkamāki/o+
-apvelkamāks/i+W
-apvelkamāku/+
-apvelkamākā/+
-apvelkas/+
-apvelkaties/+
-apvelkos/+
-apvelkoties/+
-apvelkoša/Sm+
-apvelkoši/o+
-apvelkošies/+
-apvelkošo/+
-apvelkošs/+Wi
-apvelkošu/+
-apvelkošā/+
-apvelt/+9dIB6[]5
-apveltīt/+gJ)Ib(G[dB$p{HM1]
-apvelšana/mS
-apvelšanās/+
-apvelšoties/+
-apvemdama/=
-apvemdamas/=
-apvemdami/=
-apvemdams/=
-apvemies/+
-apvemieties/+
-apvemjamies/+
-apvemjas/+
-apvemjaties/+
-apvemjos/+
-apvemjoties/+
-apvemt/+B)$d6I][4p
-apvemšana/Sm
-apvemšanās/+
-apvemšoties/+
-apversmot/B)$H+IbJ1M
-apvest/IJ+bNE[]
-apvesties/+
-apvests/O
-apveļama/S+m
-apveļami/o+
-apveļamies/+
-apveļamo/+
-apveļams/+Wi
-apveļamu/+
-apveļamā/+
-apveļas/+
-apveļaties/+
-apveļos/+
-apveļoties/+
-apveļoša/Sm+
-apveļoši/o+
-apveļošies/+
-apveļošo/+
-apveļošs/Wi+
-apveļošu/+
-apveļošā/+
-apvicināt/+Mbg(BIh1Cc{dJ[]}
-apvicot/b+$MJ)IBH1
-apvidus/Sm
-apvidvārds/Oi
-apvidžināt/MBI(bh+JC1
-apviebt/MJ
-apvienojums/Oi
-apvienot/$)+b{BdGI1JHgM[]p
-apvienotājs/Oix
-apvienība/Sm
-apviest/MJ
-apvijama/+mS
-apvijami/+o
-apvijamies/+
-apvijamo/+
-apvijams/X+Wi
-apvijamu/+
-apvijamā/+
-apvijamāka/m+S
-apvijamāki/+o
-apvijamāks/+iW
-apvijamāku/+
-apvijamākā/+
-apvijas/+
-apvijaties/+
-apvijies/+
-apvijieties/+
-apvijis/+
-apvijos/+
-apvijoties/+
-apvijoša/S+m
-apvijoši/o+
-apvijošies/+
-apvijošo/+
-apvijošs/+iW
-apvijošu/+
-apvijošā/+
-apvijums/Oi
-apvijusi/+
-apvijusies/+
-apvijusī/+
-apvijuša/+Sm
-apvijušais/q+
-apvijušajā/+
-apvijušam/+
-apvijuši/o+
-apvijušie/+
-apvijušies/+
-apvijušo/+
-apvijušu/+
-apvijušus/m
-apvijušā/+
-apvijāmies/+
-apvijās/+
-apvijāties/+
-apvilcies/+
-apvilcējs/Oi
-apvildama/=
-apvildamas/=
-apvildami/=
-apvildams/=
-apvilkt/dI+B9T[J7M4]
-apvilkusies/+
-apvilkušies/+
-apvilkšoties/+
-apvilnīt/+$JMb
-apvilt/+IB956
-apvilšana/mS
-apvirmojums/Oi
-apvirmot/)$+b1IBHMJ
-apvirpot/)+J$b{IG]BMgH1d[p
-apvirpuļot/bIB+$H)JM1
-apvizināties/+D
-apvizmot/)+bI1HMBJ
-apvizuļot/I+B)$bH1JM
-apviļama/mS+
-apviļami/o+
-apviļamo/+
-apviļams/+Wi
-apviļamu/+
-apviļamā/+
-apviļoša/Sm+
-apviļoši/+o
-apviļošo/+
-apviļošs/Wi+
-apviļošu/+
-apviļošā/+
-apviļāt/+$IMJd)1BHgbG[{p]
-apviļņot/$+{bG)I1gJBdM][Hp
-apvižņot/GI+{)1gB$bHMd]J[p
-apvācējs/Oi
-apvākdama/=
-apvākdamas/=
-apvākdami/=
-apvākdams/=
-apvākojums/O
-apvākot/+d)b${IB1GJHg]pM[
-apvāks/Oi
-apvākt/%+9IB65
-apvākšana/Sm
-apvālēt/I+BHb$)J1M
-apvārdojums/O
-apvārdot/+b)g$JIBd&*G{HM[1]p
-apvārdotājs/Oix
-apvārgst/+7
-apvārgt/^B+9MZIJ4
-apvārsmot/+JI&B)$bH1*M
-apvārsnis/Pj
-apvārtošies/+
-apvārtīt/I+hg&b*c(1BJ]dC{[M
-apvārīt/+(Bh&*IJMb1C
-apvāzt/6+B40
-apvāļāt/+$BgIJdb)p1G[]HM{
-apvēdināt/h+bI(CJ1BM
-apvēdīt/+{J$]I)b1BHgGpdM[
-apvējot/+I)b{$[GgHJ]B1dMp
-apvēkšķēt/+(hIBbJC1M
-apvēlies/+
-apvēlos/+
-apvēlums/Oi
-apvēlusies/+
-apvēlušies/+
-apvēlāmies/+
-apvēlās/+
-apvēlāties/+
-apvēmies/+
-apvēmis/+
-apvēmos/+
-apvēmusi/+
-apvēmusies/+
-apvēmusī/+
-apvēmuša/Sm+
-apvēmušais/q+
-apvēmušajā/+
-apvēmušam/+
-apvēmuši/o+
-apvēmušie/+
-apvēmušies/+
-apvēmušo/+
-apvēmušu/+
-apvēmušus/m
-apvēmušā/+
-apvēmāmies/+
-apvēmās/+
-apvēmāties/+
-apvērdama/=
-apvērdamas/=
-apvērdami/=
-apvērdams/=
-apvērpdama/=
-apvērpdamas/=
-apvērpdami/=
-apvērpdams/=
-apvērpt/B6+04
-apvērpšana/Sm
-apvērsa/+
-apvērst/M0J
-apvērst/e+FI
-apvērsts/O
-apvērsu/+
-apvērsums/Oi
-apvērsām/+
-apvērsāt/+
-apvērsējs/Oi
-apvērt/+%e6IB4
-apvērš/+
-apvēršam/+
-apvēršama/m+S
-apvēršami/+
-apvēršamo/+
-apvēršams/O+Wi
-apvēršamu/+
-apvēršamā/+
-apvēršat/+
-apvēršoša/+mS
-apvēršoši/+o
-apvēršošo/+
-apvēršošs/W+i
-apvēršošu/+
-apvēršošā/+
-apvēs/+
-apvēsa/+
-apvēsi/+
-apvēsmot/J+b$)BIHM1
-apvēst/I3J+FeM
-apvēsts/O
-apvēstīt/+J$B)b(IH1M
-apvēsu/+
-apvēsām/+
-apvēsāt/+
-apvēš/+
-apvēšama/Sm+
-apvēšami/+
-apvēšamo/+
-apvēšams/OWi+
-apvēšamu/+
-apvēšamā/+
-apvēšu/+
-apvīlēt/IH+B$)J1bM
-apvīpsnāt/)+bGI1gJdBM$[H{p]
-apvīst/%+J7B4N
-apvīstīt/Ih+(bJBCM1
-apvīt/J+8BI[d5M]
-apvīterot/b+$IB)JHM1
-apvītis/+
-apvītums/Oi
-apvītusi/+
-apvītusī/+
-apvītuša/m+S
-apvītušais/q+
-apvītušajā/+
-apvītušam/+
-apvītuši/o+
-apvītušie/+
-apvītušo/+
-apvītušu/+
-apvītušus/m
-apvītušā/+
-apvīšoties/+
-apzadzies/+
-apzadzējs/Oi
-apzagies/+
-apzagt/+9MI4B[d7J]
-apzagusies/+
-apzagušies/+
-apzagāmies/+
-apzagās/+
-apzagāties/+
-apzagšoties/+
-apzaimot/$JBI1+b)MH
-apzaimotājs/Oix
-apzarnis/Pj
-apzaļojums/Oi
-apzaļumojums/Oi
-apzaļumot/+${*dBbIG)1gH&p[JM]
-apzaļumotājs/Oix
-apzeldama/=
-apzeldamas/=
-apzeldami/=
-apzeldams/=
-apzelt/+9BI65
-apzeltījums/Oi
-apzeltīt/$IBJM+gG)[dpHb]{1
-apzeltītājs/Oi
-apzelēt/+Mb1J$IB)H
-apzelšana/Sm
-apzeļama/+Sm
-apzeļami/o+
-apzeļamo/+
-apzeļams/W+i
-apzeļamu/+
-apzeļamā/+
-apzeļoša/mS+
-apzeļoši/+o
-apzeļošo/+
-apzeļošs/+iW
-apzeļošu/+
-apzeļošā/+
-apzied/+
-apzieda/+m
-apziedi/+
-apziedies/+
-apziedieties/+
-apziednis/Pj
-apziedos/+
-apziedu/+
-apziedusies/+
-apziedušies/+
-apziedāmies/+
-apziedāties/+
-apziedīsies/+
-apziedīsieties/+
-apziedīsimies/+
-apziedīsities/+
-apziedīšos/+
-apziedīšoties/+
-apziepēt/+$)[bIMBJdG]1g{Hp
-apziest/+b6IE2][
-apziest/JN0
-apziesties/+
-apziests/O
-apziešanās/+
-apziež/+
-apziežamies/+
-apziežams/+X
-apziežamāka/mS+
-apziežamāki/o+
-apziežamāks/Wi+
-apziežamāku/+
-apziežamākā/+
-apziežas/+
-apziežaties/+
-apziežos/+
-apziežoties/+
-apziežošies/+
-apziežu/+
-apzilēt/+Mb$J)IB1H
-apzināmāka/m+S
-apzināmāki/o+
-apzināmāko/+
-apzināmāks/iW+
-apzināmāku/+
-apzināmākā/+
-apzināt/+IB(1gd*b&JMhcC{[}]
-apzinātājs/Oix
-apzinība/Sm+
-apzinīgs/WiYX+
-apzinīgums/Oi
-apziņa/S
-apziņojums/Oi
-apziņot/+M)$bBIJ1H
-apziņotājs/Oix
-apzodzies/+
-apzodzieties/+
-apzogama/S+m
-apzogami/o+
-apzogamies/+
-apzogamo/+
-apzogams/WXi+
-apzogamu/+
-apzogamā/+
-apzogamāka/S+m
-apzogamāki/+o
-apzogamāks/Wi+
-apzogamāku/+
-apzogamākā/+
-apzogas/+
-apzogaties/+
-apzogos/+
-apzogoties/+
-apzogoša/+Sm
-apzogoši/+o
-apzogošies/+
-apzogošo/+
-apzogošs/W+i
-apzogošu/+
-apzogošā/+
-apzuzēt/h+bJ(IBMC1
-apzvanošies/+
-apzvanīt/bchI[(B{+gMJd1]C
-apzvejot/+$B)MIJ1bH
-apzvelt/JM
-apzviegdama/=
-apzviegdamas/=
-apzviegdami/=
-apzviegdams/=
-apzviegt/+9IB%56
-apzviegšana/Sm
-apzvērēt/I1B+hJCMb(
-apzvīļot/b+)JMHI1B$
-apzākāt/)IdH1BG+b{$MJg]p[
-apzārdot/)$b+BIHJM1
-apzāģēt/)+bIBHJ$1M
-apzāļot/+dbGBpH)IMg{[J1]
-apzēģelēt/I+B$Hb1JM
-apzīd/+
-apzīda/+
-apzīdi/+
-apzīdu/+
-apzīdējs/Oi
-apzīdīt/BI+h(bJM1C
-apzīmogojums/Oi
-apzīmogot/+bB)JIg$dM[1HG]p{
-apzīmējums/Oi
-apzīmēt/H+b${JIGMp)gBd]1[
-apzīmētājs/Oix
-apzīst/+E60
-apzīzdama/=
-apzīzdamas/=
-apzīzdami/=
-apzīzdams/=
-apzīšana/Sm
-apzīž/+
-apzīžu/+
-apārds/Oi
-apārdīt/bB+(JIh1MC
-apārstēt/+Ib$[)GJ]{gB1dpMH
-apātija/S
-apātisks/WiXY
-apātiskums/O
-apēd/+
-apēda/+m
-apēdama/+mS
-apēdami/+
-apēdamies/+
-apēdamo/+
-apēdams/XW+iO
-apēdamu/+
-apēdamā/+
-apēdamāka/mS+
-apēdamāki/o+
-apēdamāks/Wi+
-apēdamāku/+
-apēdamākā/+
-apēdas/+
-apēdaties/+
-apēdi/+
-apēdies/+
-apēdieties/+
-apēdos/+
-apēdoties/+
-apēdu/+
-apēdusies/+
-apēdušies/+
-apēdāmies/+
-apēdāt/+h}
-apēdāties/+
-apēdējs/Oi
-apēdīsies/+
-apēdīsieties/+
-apēdīsimies/+
-apēdīsities/+
-apēdīšos/+
-apēdīšoties/+
-apēnojums/Oi
-apēnot/HgbG+1d)JIB$[Mp{]
-apēst/Jb+EI[8N]
-apēsties/+
-apēsts/O
-apēvelēt/I+)HbBJ1$M
-apčabināt/+(hdgbIBcC1{[JM}]
-apčakarēt/+BdGb{$M.Hg)I&*Jp[1,]
-apčalot/+IBHbMJ)$1
-apčamdīt/*+(hIBb&J1MC
-apčiept/e)JMI6B4$
-apčivināt/+(hbIBC1MJ
-apčubināmāka/mS+
-apčubināmāki/o+
-apčubināmāko/+
-apčubināmāks/+Wi
-apčubināmāku/+
-apčubināmākā/+
-apčubināt/+(bhJ*IB&C1M
-apčubinātājs/Oix
-apčurāt/db$)[+&*{IGHgJ]B1Mp
-apčučēt/+bI(JB1hMC
-apčāpot/I+J$b)HB1M
-apčīgāt/+b)IHg$G{B[dJ]M1p
-apģeņģerēt/J$+IHbBM1
-apģida/+m
-apģidi/+
-apģidies/+
-apģidos/+
-apģidu/+
-apģidusies/+
-apģidušies/+
-apģidāmies/+
-apģidāties/+
-apģidīsies/+
-apģidīsieties/+
-apģidīsimies/+
-apģidīsities/+
-apģidīšos/+
-apģidīšoties/+
-apģied/+
-apģiedam/+
-apģiedama/+mS
-apģiedami/+
-apģiedamies/+
-apģiedamo/+
-apģiedams/+XiWO
-apģiedamu/+
-apģiedamā/+
-apģiedamāka/S+m
-apģiedamāki/o+
-apģiedamāks/iW+
-apģiedamāku/+
-apģiedamākā/+
-apģiedas/+
-apģiedat/+
-apģiedaties/+
-apģiedies/+
-apģiediet/+
-apģiedieties/+
-apģiedos/+
-apģiedot/+
-apģiedoties/+
-apģiedoša/+Sm
-apģiedoši/o+
-apģiedošies/+
-apģiedošo/+
-apģiedošs/+Wi
-apģiedošu/+
-apģiedošā/+
-apģiedu/+
-apģipsēt/b)$HIM+BJ1
-apģist/+b]J[ENI
-apģisties/+
-apģists/O
-apģērbdama/=
-apģērbdamas/=
-apģērbdami/=
-apģērbdams/=
-apģērbieties/+
-apģērbjamies/+
-apģērbjas/+
-apģērbjaties/+
-apģērbjos/+
-apģērbjoties/+
-apģērbs/Oitv
-apģērbt/+BeI$)Td64][p
-apģērbusies/+
-apģērbušies/+
-apģērbēja/Sm
-apģērbējs/Oi
-apģērbšana/Sm
-apģērbšanās/+
-apģērbšoties/+
-apķemmēt/+$)bIBHM1J
-apķengāt/)+$IJp[g1dB{bGMH]
-apķepināt/+J][hC}(gIBcbd1{M
-apķept/+BMJhe4(I8
-apķepēt/+[){bHgG$BIJd1]Mp
-apķeramies/+
-apķeras/+
-apķeraties/+
-apķerdama/=
-apķerdamas/=
-apķerdami/=
-apķerdams/=
-apķeries/+
-apķerieties/+
-apķeros/+
-apķeroties/+
-apķerošies/+
-apķert/+dh(6IB][5
-apķeršana/mS
-apķeršanās/+
-apķeršoties/+
-apķidāt/+$b{Id[B)GJg1M]Hp
-apķircināt/J+M]gIbh(1}[c{BdC
-apķiķināt/hBd+({[&*JI1gMc]bC}
-apķēdējums/Oi
-apķēdēt/HI+Md{J$p1g)]Bb[G
-apķēpāt/&+$*HGb)dB{IgJM]p[1
-apķēpātājs/Oix
-apķēries/+
-apķēris/+
-apķērkdama/=
-apķērkdamas/=
-apķērkdami/=
-apķērkdams/=
-apķērkstēt/C(Jb+hBIM1
-apķērkt/+%9BI56
-apķērkšana/Sm
-apķērnāt/J)+1BIHb$M
-apķēros/+
-apķērusi/+
-apķērusies/+
-apķērusī/+
-apķēruša/+mS
-apķērušais/+q
-apķērušajā/+
-apķērušam/+
-apķēruši/+o
-apķērušie/+
-apķērušies/+
-apķērušo/+
-apķērušu/+
-apķērušus/m
-apķērušā/+
-apķērāmies/+
-apķērās/+
-apķērāties/+
-apķērība/S+
-apķērīgs/WiYX+
-apķēzīt/+)d$bBI{JGg1HMp][
-apķīlājums/Oi
-apķīlāt/+b)$HIGd{JM1gB]p[
-apķīlēt/IH+Mb$)J1B
-apķīķerēt/+IBJbH$M1
-apīnis/Pj
-apīnītis/Pj
-apīries/+
-apīros/+
-apīrāmies/+
-apīrās/+
-apīrāties/+
-apļaut/JM
-apļot/+$IB]JbMG)[gdpH1{
-apļotājs/Oix
-apļumt/+Je7B^IZM4
-apļumēt/bBI+J(ChM1
-apļveida/=
-apļveidīgs/Wi
-apšalkdama/=
-apšalkdamas/=
-apšalkdami/=
-apšalkdams/=
-apšalkot/$+JIBb1H)M
-apšalkt/+%96BI5
-apšalkšana/Sm
-apšaubāmāk/+
-apšaubāmāka/S+m
-apšaubāmākais/y
-apšaubāmāki/+o
-apšaubāmāko/+
-apšaubāmāks/i+W
-apšaubāmāku/+
-apšaubāmākā/+
-apšaubāmība/Sm
-apšaubījums/Oi
-apšaubīt/+IBhb(JM1C
-apšaubītājs/Oix
-apšaude/Sm
-apšaudu/=
-apšaudēm/=
-apšaudēs/=
-apšaudīt/+hb(BJIM1C
-apšaut/J)IB6M$5
-apšmaukdama/=
-apšmaukdamas/=
-apšmaukdami/=
-apšmaukdams/=
-apšmaukstināt/hCcBI+bg(dM{}[J]1
-apšmaukt/%+I69B5
-apšmaukšana/Sm
-apšpaktelēt/I+$Hb)BJ1M
-apštancēt/JbM$+)IBH1
-apšujama/+Sm
-apšujami/+o
-apšujamo/+
-apšujams/+Wi
-apšujamu/+
-apšujamā/+
-apšujoša/Sm+
-apšujoši/o+
-apšujošo/+
-apšujošs/Wi+
-apšujošu/+
-apšujošā/+
-apšuve/Smsf
-apšuvums/Oitv
-apšuvēja/Sm
-apšvīkāt/+db$pJIBgHG&*1)M{[]
-apšāvis/+
-apšāvusi/+
-apšāvusī/+
-apšāvuša/mS+
-apšāvušais/+q
-apšāvušajā/+
-apšāvušam/+
-apšāvuši/+o
-apšāvušie/+
-apšāvušo/+
-apšāvušu/+
-apšāvušus/m
-apšāvušā/+
-apšāvējs/Oi
-apšķaidīt/+bIhB(JMC1
-apšķaudīt/+&bIB(J*hMC1
-apšķebināt/+bdh(MIgB1Jc}C{][
-apšķeldama/=
-apšķeldamas/=
-apšķeldami/=
-apšķeldams/=
-apšķelt/+96IB5
-apšķelšana/Sm
-apšķeterēt/+Ib$B)1MHJ
-apšķetināt/+bh(MIBCdJc1}g][{
-apšķeļama/S+m
-apšķeļami/o+
-apšķeļamo/+
-apšķeļams/+Wi
-apšķeļamu/+
-apšķeļamā/+
-apšķeļoša/+Sm
-apšķeļoši/+o
-apšķeļošo/+
-apšķeļošs/+Wi
-apšķeļošu/+
-apšķeļošā/+
-apšķibīt/)b$+HIMJB1
-apšķiebt/JM
-apšķied/+
-apšķieda/+
-apšķiedi/+
-apšķiedu/+
-apšķiest/+Ib2E6
-apšķiest/JN0
-apšķiests/O
-apšķiež/+
-apšķiežu/+
-apšķildama/=
-apšķildamas/=
-apšķildami/=
-apšķildams/=
-apšķilt/I96+B5
-apšķilšana/Sm
-apšķinama/S+m
-apšķinami/+o
-apšķinamo/+
-apšķinams/+Wi
-apšķinamu/+
-apšķinamā/+
-apšķindināt/+]Jdhbgc(IBC1}[{M
-apšķinoša/S+m
-apšķinoši/o+
-apšķinošo/+
-apšķinošs/+Wi
-apšķinošu/+
-apšķinošā/+
-apšķirt/JM
-apšķiļama/S+m
-apšķiļami/o+
-apšķiļamo/+
-apšķiļams/+Wi
-apšķiļamu/+
-apšķiļamā/+
-apšķiļoša/+Sm
-apšķiļoši/+o
-apšķiļošo/+
-apšķiļošs/+Wi
-apšķiļošu/+
-apšķiļošā/+
-apšķobīt/(+bJBIhM1C
-apšķērst/JN
-apšķērēt/M+$IBJ)1bH
-apšķīda/+
-apšķīdi/+
-apšķīdu/+
-apšķīst/I+%EJbN7
-apšķīsts/O
-apšķīstīt/+pJIGg]Bd{H1[M
-apšķīt/+B9I8J4M
-apšķīvot/b+I$)1BMJH
-apšķūrēt/M+I$gJ{BbGHd1p[]
-apšļakstināt/+g1bIdBh(c[JM}]{C
-apšļakstēt/+bhCdIcM[{(B]Jg}1
-apšļakstīt/(+IJbB&*1MC
-apšļircināt/bM(hI+JB1C
-apšļukt/B4+0
-apšļākdama/=
-apšļākdamas/=
-apšļākdami/=
-apšļākdams/=
-apšļākt/+I%95B6
-apšļākšana/Sm
-apšļūc/+
-apšļūk/+
-apšļūkdama/=
-apšļūkdamas/=
-apšļūkdami/=
-apšļūkdams/=
-apšļūkt/+%96IB5
-apšļūkt/9+%IM8J
-apšļūkts/O
-apšļūku/+
-apšļūkāt/)HJd+G[1g$IpbBM]{
-apšļūkšana/Sm
-apšņakstēt/b+hB(JICM1
-apšņaukdama/=
-apšņaukdamas/=
-apšņaukdami/=
-apšņaukdams/=
-apšņaukt/+%I9B56
-apšņaukāt/+IB{dG1g)$b[HJ]Mp
-apšņaukšana/Sm
-apšņācamāka/+mS
-apšņācamāki/+o
-apšņācamāko/+
-apšņācamāks/Wi+
-apšņācamāku/+
-apšņācamākā/+
-apšņākdama/=
-apšņākdamas/=
-apšņākdami/=
-apšņākdams/=
-apšņākt/69+IB%5
-apšņākšana/Sm
-apšūdināt/h+bI(J1MBC
-apšūstīt/+BI(b1JhCM
-apšūt/BIJ496M
-apņaudēt/+(hJbIBMC1
-apņem/+
-apņemam/+
-apņemamies/+
-apņemamāka/+Sm
-apņemamāki/+o
-apņemamāko/+
-apņemamāks/W+i
-apņemamāku/+
-apņemamākā/+
-apņemas/+
-apņemat/+
-apņematies/+
-apņemies/+
-apņemiet/+
-apņemieties/+
-apņemos/+
-apņemot/+
-apņemoties/+
-apņemošies/+
-apņemt/(I+h4BdJ[M]
-apņemu/+
-apņemšoties/+
-apņirbināt/([+McCbIh{gBJ]d}1
-apņirbēt/M+IbBh(C1J
-apņirdzamies/+
-apņirdzas/+
-apņirdzaties/+
-apņirdzies/+
-apņirdzieties/+
-apņirdzos/+
-apņirdzoties/+
-apņirdzošies/+
-apņirdzāmies/+
-apņirdzās/+
-apņirdzāties/+
-apņirgdama/=
-apņirgdamas/=
-apņirgdami/=
-apņirgdams/=
-apņirgt/d%9+B65I][
-apņirgusies/+
-apņirgušies/+
-apņirgšana/Sm
-apņirgšanās/+
-apņirgšoties/+
-apņudzēt/(M+IhB1bJC
-apņurcāma/+mS
-apņurcāmi/+o
-apņurcāmo/+
-apņurcāms/+iW
-apņurcāmu/+
-apņurcāmā/+
-apņurcīt/+rMIb1JB*&C
-apņurdēt/I+BC(1hbJM
-apņurrāt/+IBb$)GHgp[{J]1dM
-apņēmies/+
-apņēmis/+
-apņēmos/+
-apņēmums/Oi
-apņēmusi/+
-apņēmusies/+
-apņēmusī/+
-apņēmuša/Sm+
-apņēmušais/+q
-apņēmušajā/+
-apņēmušam/+
-apņēmuši/+o
-apņēmušie/+
-apņēmušies/+
-apņēmušo/+
-apņēmušu/+
-apņēmušus/m
-apņēmušā/+
-apņēmāmies/+
-apņēmās/+
-apņēmāties/+
-apņēmējs/Oi
-apņēmība/S+
-apņēmīgs/WiYX+
-apūdeņot/G+)I*&bJ$MHg[B{1d]p
-apūjināt/b+hI(BJ1MC
-apžadzināt/J+b(hIBC1M
-apžaudama/=
-apžaudamas/=
-apžaudami/=
-apžaudams/=
-apžaut/+)$IB65
-apžaušana/Sm
-apžilbinājums/Oi
-apžilbināt/+bhB(IJCM1
-apžilbt/+ZB4^e7IMJ
-apžilbums/Oi
-apžmiegdama/=
-apžmiegdamas/=
-apžmiegdami/=
-apžmiegdams/=
-apžmiegt/%9+BI56
-apžmiegtāka/mS+
-apžmiegtākais/+
-apžmiegtākajai/+
-apžmiegtākajam/+
-apžmiegtākajiem/+
-apžmiegtākajos/+
-apžmiegtākajām/+
-apžmiegtākajās/+
-apžmiegtākam/+
-apžmiegtāki/o+
-apžmiegtākie/+
-apžmiegtāko/+
-apžmiegtāks/i+
-apžmiegtāku/+
-apžmiegtākā/+
-apžmiegšana/Sm
-apžogojums/Oitv
-apžogot/b+J{)H1gG$Id[BM]p
-apžogs/Oi
-apžulgst/+7
-apžulgt/+9^ZBIMJ4
-apžvadzināt/+gIbMchC{[(Bd1J}]
-apžvadzēt/+(bIJChBM1
-apžāvis/+
-apžāvusi/+
-apžāvusī/+
-apžāvuša/mS+
-apžāvušais/q+
-apžāvušajā/+
-apžāvušam/+
-apžāvuši/o+
-apžāvušie/+
-apžāvušo/+
-apžāvušu/+
-apžāvušus/m
-apžāvušā/+
-apžāvēt/$[H+IBd)J1bp{GgM]
-apžēlojums/Oi
-apžēlot/+{bdB$I)GHg1pMJ[]
-apžēlotājs/Oix
-apžņaudzīt/+b1BIMJ
-apžņauga/+
-apžņaugi/+
-apžņaugot/+
-apžņaugt/9%JMI6B5
-apžņaugtāka/mS+
-apžņaugtākais/+
-apžņaugtākajai/+
-apžņaugtākajam/+
-apžņaugtākajiem/+
-apžņaugtākajos/+
-apžņaugtākajām/+
-apžņaugtākajās/+
-apžņaugtākam/+
-apžņaugtāki/+o
-apžņaugtākie/+
-apžņaugtāko/+
-apžņaugtāks/i+
-apžņaugtāku/+
-apžņaugtākā/+
-apžņaugu/+
-apžņaugām/+
-apžņaugāt/+h(C
-apžūpot/Hb+IB1)
-apžūt/+I7MB^4Z9J
-ar/=
-arabeska/Sm
-araboaskorbīnskābe/Sm
-arabopiranoze/Sm
-arabskābe/S
-arabānskābe/S
-aragonīts/O
-arahidonskābe/S
-arahīnskābe/S
-aramies/+
-aramietis/Pjx
-aramkārta/Sm
-aramzeme/Sm
-aramāka/+mS
-aramāki/+o
-aramāko/+
-aramāks/+Wi
-aramāku/+
-aramākā/+
-aranžējums/Oi
-aranžēt/)+b$BI1JHM
-aranžētājs/Oix
-aras/+
-araties/+
-arbalets/Oi
-arbitrs/Oi
-arbitrāža/Sm
-arborists/Oix
-arbūzs/Oitv
-ardama/=
-ardamas/=
-ardami/=
-ardams/=
-ardievas/m
-areometrisks/Wi
-areometrs/Oi
-areopags/Oi
-arestants/Oix
-arests/Oi
-arestēt/+IMJB)b$1H
-arestētājs/Oix
-areāls/Oi
-arfa/Smsf
-arfists/Oix
-argentīnietis/Pjx
-argentīts/Oi
-argināze/Sm
-argo/=
-argonauts/Oi
-argons/Oi
-arguments/Oi
-argumentācija/S
-argumentējums/Oi
-argumentēt/+$IBJ)bH&*1M
-arhaisks/WiYX+
-arhaiskums/Oi
-arhaisms/Oi
-arhegonijs/Oi
-arheobotāniķis/Pjx
-arheologs/Oix
-arheoloģija/S
-arheoloģisks/Wi
-arhetipisks/Wi
-arhetips/Oi
-arhibīskapija/S
-arhibīskaps/Oi
-arhidiakons/Oi
-arhierejs/Oi
-arhimandrīts/Oi
-arhipelags/Oi
-arhipelāgs/Oi
-arhistratēģis/Pj
-arhitekte/Sm
-arhitektonika/S
-arhitektonisks/Wi
-arhitekts/Oi
-arhitektūra/S
-arhivārs/Oix
-arhivēt/+G)dBb$HgJI{1M[p]
-arhīvdublējums/Oi
-arhīveksemplārs/Oi
-arhīvfonds/Oi
-arhīvists/Oix
-arhīvniecība/Sm
-arhīvs/Oi
-arhīvsaiste/Sm
-arhīvzinātne/Sm
-arieties/+
-arilarsīnskābe/S
-arilhlorsilāns/Oi
-arilstibīnskābe/S
-aristokrāte/Sm
-aristokrātija/S
-aristokrātisks/WiYX
-aristokrātisms/O
-aristokrāts/Oi
-aristolohija/S
-aristolohīnskābe/S
-aritmija/Sm
-aritmometrs/Oi
-aritmētika/S
-aritmētisks/Wi
-aritmētiķis/Pjx
-arjergards/Oi
-arka/Smsf
-arkbutāns/Oi
-arkls/Oitv
-arktisks/Wi
-arkāde/Sm
-arlekīns/Oi
-armagedons/Oi
-armatūra/S
-armija/Sm
-armijnieks/Oix
-armāda/S
-armējums/Oi
-armēniete/Sm
-armēnis/Pj
-armēt/bB$IHg+J)GMd1{[p]
-arnika/Sm
-arodapguve/Sm
-arodapmācība/S
-arodaprīkojums/Oi
-arodapspriede/Sm
-arodapvienība/Sm
-arodbiedrība/Sm
-aroddalīšana/S
-aroddarbība/Sm
-aroddiagnostika/S
-arodfaktors/Oi
-arodgrupa/Sm
-arodgrupējums/Oi
-arodhigiēna/S
-arodinfekcija/Sm
-arodinstruktāža/Sm
-arodizglītība/S
-arodizvēle/Sm
-arodklase/Sm
-arodkomiteja/Sm
-arodkustība/Sm
-arodkvalifikācija/Sm
-arodlīderis/Pjx
-arodmeistarība/Sm
-arodmācība/Sm
-arodorganizācija/Sm
-arodorientācija/S
-arodpieredze/Sm
-arodprakse/Sm
-arodprasme/Sm
-arodprofilakse/Sm
-arods/Oitv
-arodsagatavošana/S
-arodsanāksme/Sm
-arodsaslimstība/Sm
-arodsastāvs/Oi
-arodsavienība/S
-arodskola/Sm
-arodskolnieks/Oix
-arodslimnieks/Oix
-arodslimība/Sm
-arodstruktūra/S
-arodsāncensība/Sm
-aroduzraudzība/Sm
-arodveidīgs/Wi
-arodveselība/S
-arodvidusskola/Sm
-arodģimnāzija/S
-arodīpašība/Sm
-arogance/Sm
-aromatizators/Oi
-aromatizācija/S
-aromatizēt/+JHbIB$)1M
-aromatizētājs/Oix
-aromterapija/S
-aromātisks/Wi
-aromāts/Oi
-aronija/Sm
-aroties/+
-arsanilskābe/S
-arsenāls/Oi
-arsenāts/Oi
-arsēniks/Oi
-arsēnpaskābe/S
-arsēns/Oi
-arsēnskābe/S
-arsēnūdeņradis/P
-art/he+}T8IB[d(]4
-artava/Smsf
-artefakts/Oi
-artelis/Pjuw
-arteriogrāfija/Sm
-arterioskleroze/S
-arteriovenozs/Wi
-arteriāls/Wi
-arterīts/Oi
-artikuls/Oi
-artikulācija/S
-artikulēt/)+bBIH$JM1
-artilērija/S
-artilērists/Oix
-artistisks/WiXY
-artistiskums/Oi
-artists/Oix
-artišoks/Oi
-artralģija/S
-artropods/Oi
-artropātisks/Wi
-artroskopa/S
-artroskopija/S
-artroskopisks/Wi
-artrotomija/S
-artrīts/Oi
-artērija/Sm
-artēzisks/Wi
-arumi/o
-arums/Oitv
-arvien/=
-arvienu/=
-arābiete/Sm
-arābisks/Wi
-arābs/Oi
-arājs/Oitv
-arēna/Smsf
-arī/=
-arīdzan/=
-aršana/Sm
-aršanās/+
-aršoties/+
-aršīna/Sm
-asaka/Smsf
-asakains/WiYX
-asambleja/Sm
-asambleris/Pj
-asamblervaloda/Sm
-asara/Smsf
-asarains/Wi
-asaris/Pjuw
-asarot/+b1gH{B)dIJ[G$pM]
-asenizators/Oix
-asenizācija/S
-aseptika/S
-aseptisks/Wi
-asesors/Oix
-asfaltbetons/Oi
-asfaltklājējs/Oi
-asfaltpapīrs/Oi
-asfalts/Oi
-asfaltēt/+)$bJIMHB1
-asfaltētājs/Oi
-asfiksija/S
-asfodele/Sm
-asignācija/Sm
-asignējums/Oi
-asignēt/J+MI$b1B)H
-asimetrija/S
-asimetrisks/Wi
-asimetriskums/Oi
-asimilācija/S
-asimilēt/J+Id[b){1BMg$GpH]
-asimptomātisks/Wi
-asimptotisks/Wi
-asinhrons/Wi
-asins/Sm
-asinsaina/S
-asinsaizvietotājs/Oi
-asinsanalīze/Sm
-asinsatriebējs/Oi
-asinsatriebība/S
-asinsbrālis/Pj
-asinsbrālība/Sm
-asinscirkulācija/S
-asinsdarbs/Oi
-asinsdesa/Sm
-asinsdonors/Oix
-asinsgrope/Sm
-asinsgrupa/Sm
-asinsgrēks/Oi
-asinsizliešana/Sm
-asinsizplūdums/Oi
-asinskāre/S
-asinskārs/WiYX
-asinskārība/S
-asinskārīgs/WiYX
-asinsnaids/Oi
-asinsnauda/Sm
-asinspirts/Sm
-asinsplūsma/Sm
-asinsrade/S
-asinsradinieks/Oix
-asinsradniecība/S
-asinsradniecīgs/Wi
-asinsrite/Sm
-asinsspiediens/O
-asinsstindzinošs/Wi
-asinssārts/Wi
-asinssērga/Sm
-asinssūcējs/Oi
-asinsvads/Oi
-asinsvēzis/Pj
-asinszāle/Sm
-asinsķermenis/Pj
-asinsķermenītis/Pj
-asintiņa/Sm
-asināt/+I(JbhCBM1
-asinātājs/Oix
-asistence/Sm
-asistents/Oix
-asistēt/+IJbBM$)H1
-asiņains/WiYX
-asiņot/+Bd)J${bIGg[]M1pH
-askaridoze/Sm
-asklēpija/S
-asknaibles/m
-askohitoze/Sm
-askorbilpalmitāts/O
-askorbilstearāts/O
-askorbāts/Oi
-askorbīnskābe/S
-askētisks/WiYX
-askētisms/O
-askēts/Oi
-askēze/S
-aslapains/Wi
-aslape/Sm
-asmens/Pj
-asmenītis/Pj
-asmeņkaplis/Pj
-asmeņskuveklis/Pj
-asnains/Wi
-asnot/)$Ib+Bd{HGg[pM1J]
-asns/Oitv
-asociatīvs/WiYX
-asociācija/Sm
-asociēt/$+dBIb[gGMJ)1H{p]
-asonanse/S
-asorti/o
-asortiments/Oi
-asparagināts/Oi
-asparags/Oi
-asparagīns/O
-asparagīnskābe/S
-aspartātaminotranferāze/Sm
-aspartāts/Oi
-aspartīnskābe/S
-aspekts/Oi
-aspirants/Oix
-aspirantūra/Sm
-aspirācija/S
-aspirīns/Oi
-asprātis/Pj
-asprātība/Sm
-asprātīgs/WiYX
-asredzīgs/Wi
-ass/OiSmWYX+
-asskoks/Oi
-assmērs/Oi
-asspalvains/Wi
-astains/Wi
-aste/Smsf
-astere/Smsf
-asteroīds/Oitv
-astigmatisks/Wi
-astigmātisks/Wi
-astigmātisms/O
-astma/S
-astmatisks/Wi
-astmatiķis/Pjx
-astotais/q
-astotdaļcicero/=
-astotdaļfināls/Oi
-astotdaļjūdze/Sm
-astotdaļloksne/Sm
-astotdaļnots/Sm
-astotkārt/=
-astotnieks/Oitv
-astoņacis/Pj
-astoņairu/=
-astoņarpus/=
-astoņciparu/=
-astoņdesmit/q
-astoņdesmitgade/Sm
-astoņdesmitgadnieks/Oix
-astoņdesmitgadīgs/Wi
-astoņdesmitnieks/Oix
-astoņdesmittūkstoš/q
-astoņgadu/=
-astoņgadīgs/Wi
-astoņi/q
-astoņkājis/Pjuw
-astoņkārtējs/Wi
-astoņkārtīgs/Wi
-astoņnieks/Oitv
-astoņniekveida/=
-astoņpadsmit/q
-astoņpadsmitgadīgs/Wi
-astoņplāksnis/Pj
-astoņreiz/=
-astoņrinde/Sm
-astoņruļļu/=
-astoņsekciju/=
-astoņsimt/q
-astoņsimtgade/S
-astoņsimttūkstoš/q
-astoņskaldnis/Pj
-astoņstundu/=
-astoņstūrains/Wi
-astoņstūris/Pjuw
-astoņtūkstoš/q
-astoņzobu/=
-astoņzīmju/=
-astra/Sm
-astrionika/S
-astrobioloģija/S
-astrodinamika/S
-astrofizika/S
-astrofiziķis/Pjx
-astrologs/Oix
-astroloģija/S
-astroloģisks/Wi
-astronaute/Sm
-astronautika/S
-astronauts/Oi
-astronome/Sm
-astronomija/S
-astronomisks/WiYX
-astronoms/Oi
-astropsiholoģisks/Wi
-astroķīmija/S
-astroķīmiķis/Pjx
-astrs/Oi
-astrāls/Wi
-astēnija/S
-astēnisks/Wi
-astēniķis/Pjx
-asums/Oitv
-aszobains/Wi
-asējums/Oi
-asēt/)bB+$HI1JM
-asīrietis/Pjx
-asšķautņains/Wi
-asūnietis/Pjx
-atadīt/+MbJ(BhI1C
-ataicinājums/Oi
-ataicināt/hIB(gb+JCcMd[]}{1
-atainojums/Oi
-atainot/+G),db.I$BHgMJ{[1p]
-atainotājs/Oix
-atairēt/bHgGIMB+d$Jp)1{][
-atalgojums/Oi
-atalgot/+dIG)J]BHgb${[Mp1
-atamans/Oi
-atardama/=
-atardamas/=
-atardami/=
-atardams/=
-atarhivēt/+b$)G{d]JMIBH1gp[
-atart/e+(IB4h8
-ataršana/Sm
-atasiņot/b+IB$)JHM1
-atasnot/+B)IHb$MJ1
-ataud/+
-atauda/+
-ataudi/+
-ataudu/+
-ataudze/Sm
-ataudzējums/Oi
-ataudzēt/+GdI)$JBbHg1{M[]p
-atauga/Smsf
-ataugt/BJI+9h(4M8
-atauklēt/+$GdIB)gHb[{J]p1M
-ataulekšot/)+$1BIHbJM
-ataurēt/HMB+J$bI1
-atausa/+
-atausi/+
-ataust/+I7M%eJF
-ataust/0+E6
-atausts/O
-atausu/+
-atausām/+
-atausāt/+
-atauzdama/=
-atauzdamas/=
-atauzdami/=
-atauzdams/=
-atauļot/+bI)$HBJM1
-ataušana/Sm
-atauž/+
-ataužu/+
-atavisms/Oi
-atavistisks/Wi
-atašeje/Sm
-atašejs/Oi
-atbadoties/A+
-atbaidošies/+
-atbaidīt/g+{bIBcJ(dhM1[C]
-atbaidītājs/Oix
-atbalsojums/Oi
-atbalsot/+I)$dB{GbHg[JM1]p
-atbalsotājs/Oix
-atbalspārbaude/Sm
-atbalss/Sm
-atbalstierīce/Sm
-atbalstošies/+
-atbalstošāk/+
-atbalstošāka/mS+
-atbalstošākais/y
-atbalstošāki/o+
-atbalstošāko/+
-atbalstošāks/iW+
-atbalstošāku/+
-atbalstošākā/+
-atbalstprogramma/Sm
-atbalstprogrammatūra/Sm
-atbalstpunkts/Oi
-atbalsts/Oi
-atbalstsiena/Sm
-atbalstsistēma/Sm
-atbalsttapa/Sm
-atbalsttīkls/Oi
-atbalstāmāka/+Sm
-atbalstāmāki/+o
-atbalstāmāko/+
-atbalstāmāks/+iW
-atbalstāmāku/+
-atbalstāmākā/+
-atbalstījums/Oi
-atbalstīt/{+Bdb*cIg(hM[1&JC]
-atbalstītājs/Oix
-atbeigt/JM
-atbelzdama/=
-atbelzdamas/=
-atbelzdami/=
-atbelzdams/=
-atbelzt/+I2Be64
-atbelšana/Sm
-atberzdama/=
-atberzdamas/=
-atberzdami/=
-atberzdams/=
-atberzt/6+2IeB4
-atberšana/Sm
-atbiedēt/bB+)HI$J1M
-atbikstošies/+
-atbikstīt/+bI{hMdJ(c1g[BC]
-atbilda/+
-atbildama/+
-atbildamas/+
-atbildami/+
-atbildams/+
-atbilde/Smsf
-atbildi/+
-atbildu/+
-atbildēt/+JIb1BhM(C
-atbildētājs/Oix
-atbildība/S+
-atbildīgs/WiYX+
-atbildīgums/Oi
-atbilsme/S
-atbilst/+bEJ%I7
-atbilsts/O
-atbilstība/Sm+
-atbilstīgs/WiYX+
-atbiras/m
-atbirdināt/+bhMgJI(1Bc}]{d[C
-atbirt/+e^JBZIM74
-atbirums/Oi
-atbirzt/7Ie+B4
-atbizot/+)$IB1bHJM
-atblandīties/D+
-atblenzdama/=
-atblenzdamas/=
-atblenzdami/=
-atblenzdams/=
-atblenzt/2+eI4B6
-atblenšana/Sm
-atbliezdama/=
-atbliezdamas/=
-atbliezdami/=
-atbliezdams/=
-atbliezt/2+B6eI4
-atbliešana/Sm
-atblisināt/bJ+(BI1Mdc{gh}[C]
-atblokot/I+b$1)BJMH
-atbloķēt/$GH)+bgdpJBI[{]1M
-atblāzma/Smsf
-atblāzmojums/Oi
-atblāzmot/+$d)b[I1gGJ]BHMp{
-atblēdama/=
-atblēdamas/=
-atblēdami/=
-atblēdams/=
-atblēt/+1BI$)b6
-atblēšana/mS
-atbološies/+
-atbolīt/+Bgb(cdI1hM{J[C]
-atbozt/MJ
-atbradāt/+d)b{gI$M[GB1]JHp
-atbraucējs/Oix+
-atbraucīt/b(B+hIJM1
-atbrauka/+
-atbraukdama/=
-atbraukdamas/=
-atbraukdami/=
-atbraukdams/=
-atbrauki/+
-atbraukot/+
-atbraukt/+IB%596
-atbrauku/+
-atbraukām/+
-atbraukāt/+Bdb)J$I1gH{]GpM[
-atbraukāt/C+
-atbraukšana/mS
-atbrida/+m
-atbridi/+
-atbridies/+
-atbridos/+
-atbridu/+
-atbridusies/+
-atbridušies/+
-atbridāmies/+
-atbridāties/+
-atbridīsies/+
-atbridīsieties/+
-atbridīsimies/+
-atbridīsities/+
-atbridīšos/+
-atbridīšoties/+
-atbrien/+
-atbrienama/+Sm
-atbrienami/+
-atbrienamies/+
-atbrienamo/+
-atbrienams/+OWi
-atbrienamu/+
-atbrienamā/+
-atbrienas/+
-atbrienaties/+
-atbrienies/+
-atbrienieties/+
-atbrienos/+
-atbrienoties/+
-atbrienoša/S+m
-atbrienoši/o+
-atbrienošies/+
-atbrienošo/+
-atbrienošs/+Wi
-atbrienošu/+
-atbrienošā/+
-atbrist/J8+bNIE[]
-atbristies/+
-atbrists/O
-atbrukt/B4+I9J7M
-atbruņot/+Id>$1Bb[J)GM<{gHp]
-atbrāzdama/=
-atbrāzdamas/=
-atbrāzdami/=
-atbrāzdams/=
-atbrāzieties/+
-atbrāzmot/b)H+IB1JM
-atbrāzt/+Ied2BT6[4]
-atbrāzusies/+
-atbrāzušies/+
-atbrāzīšoties/+
-atbrāšana/Sm
-atbrāšanās/+
-atbrāžamies/+
-atbrāžas/+
-atbrāžaties/+
-atbrāžos/+
-atbrāžoties/+
-atbrāžošies/+
-atbrēkdama/=
-atbrēkdamas/=
-atbrēkdami/=
-atbrēkdams/=
-atbrēkt/%I+B695
-atbrēkāt/+JB1$IHb)M
-atbrēkšana/Sm
-atbrīvojums/Oi
-atbrīvot/[+bBI1)$J]dM{GgpH
-atbrīvotājs/Oix
-atbrīvotība/S
-atbrūkama/m+S
-atbrūkami/+o
-atbrūkamo/+
-atbrūkams/Wi+
-atbrūkamu/+
-atbrūkamā/+
-atbrūkoša/+Sm
-atbrūkoši/+o
-atbrūkošo/+
-atbrūkošs/+Wi
-atbrūkošu/+
-atbrūkošā/+
-atbubināt/h+b(JCBIM1
-atbuldurēt/)+JbBI$1MH
-atbultēt/+b$)BI1{p[JdgGHM]
-atbungot/+I)$BbHJ1M
-atburdama/=
-atburdamas/=
-atburdami/=
-atburdams/=
-atburkšķēt/+gbdB[hM({Ic1CJ]}
-atburt/h(+BI65
-atburāt/+IBHGbg$)Jpd1M[]{
-atburšana/Sm
-atbārt/MJ
-atbāzt/MJ
-atbēdāt/)+gH$bBGI1{dM]Jp[
-atbēgt/+(9IBhJ84M
-atbēgums/Oi
-atbērdama/=
-atbērdamas/=
-atbērdami/=
-atbērdams/=
-atbērt/+BeI%64
-atbēršana/Sm
-atbīdošies/+
-atbīdīt/+bBdIgc1(h{J]MC[
-atbļaudama/=
-atbļaudamas/=
-atbļaudami/=
-atbļaudams/=
-atbļaut/BI)5+$6
-atbļaušana/mS
-atbļāvis/+
-atbļāvusi/+
-atbļāvusī/+
-atbļāvuša/S+m
-atbļāvušais/+q
-atbļāvušajā/+
-atbļāvušam/+
-atbļāvuši/o+
-atbļāvušie/+
-atbļāvušo/+
-atbļāvušu/+
-atbļāvušus/m
-atbļāvušā/+
-atbūris/+
-atbūrusi/+
-atbūrusī/+
-atbūruša/+mS
-atbūrušais/q+
-atbūrušajā/+
-atbūrušam/+
-atbūruši/+o
-atbūrušie/+
-atbūrušo/+
-atbūrušu/+
-atbūrušus/m
-atbūrušā/+
-atceldama/=
-atceldamas/=
-atceldami/=
-atceldams/=
-atcelt/+9BI65
-atcelšana/Sm
-atceramies/+
-atceras/+
-atceraties/+
-atcere/S
-atceries/+
-atcerieties/+
-atceros/+
-atceroties/+
-atcerošies/+
-atcerēdamies/+
-atcerēdamās/+
-atcerējies/+
-atcerējos/+
-atcerējusies/+
-atcerējušies/+
-atcerējāmies/+
-atcerējās/+
-atcerējāties/+
-atcerēsies/+
-atcerēsieties/+
-atcerēsimies/+
-atcerēsities/+
-atcerēties/+
-atcerētos/+
-atcerēšanos/+
-atcerēšanās/+
-atcerēšos/+
-atcerēšoties/+
-atceļama/+Sm
-atceļami/+o
-atceļamo/+
-atceļams/+Wi
-atceļamu/+
-atceļamā/+
-atceļot/+bI)BJ$MH1
-atceļoša/+mS
-atceļoši/+o
-atceļošo/+
-atceļošs/+Wi
-atceļošu/+
-atceļošā/+
-atceļš/Oi
-atciest/JN
-atcilpot/JI$+b1B)MH
-atcilāt/Bd+$J)MpGI1[bHg]{
-atcinkot/B+b1)H
-atcinkotu/+
-atciparot/+1IB$Hb)MJ
-atcirst/dIJ+][B4N7
-atcirties/+
-atcirtis/+
-atcirtos/+
-atcirtusi/+
-atcirtusies/+
-atcirtusī/+
-atcirtuša/S+m
-atcirtušais/+q
-atcirtušajā/+
-atcirtušam/+
-atcirtuši/+o
-atcirtušie/+
-atcirtušies/+
-atcirtušo/+
-atcirtušu/+
-atcirtušus/m
-atcirtušā/+
-atcirtāmies/+
-atcirtās/+
-atcirtāties/+
-atcirtīšoties/+
-atcukurot/+[bHgG)I1d]{Bp
-atcukurošanās/+
-atcēlums/Oi
-atcēlējs/Oi
-atcērtama/+mS
-atcērtami/o+
-atcērtamies/+
-atcērtamo/+
-atcērtams/+XWi
-atcērtamu/+
-atcērtamā/+
-atcērtamāka/+mS
-atcērtamāki/+o
-atcērtamāks/+iW
-atcērtamāku/+
-atcērtamākā/+
-atcērtas/+
-atcērtaties/+
-atcērties/+
-atcērtieties/+
-atcērtos/+
-atcērtoties/+
-atcērtoša/S+m
-atcērtoši/o+
-atcērtošies/+
-atcērtošo/+
-atcērtošs/W+i
-atcērtošu/+
-atcērtošā/+
-atdabūt/+)Bd$1IGJbMgH
-atdainot/$+B)1IbHJM
-atdalošies/+
-atdalāmāka/m+S
-atdalāmāki/+o
-atdalāmāko/+
-atdalāmāks/+Wi
-atdalāmāku/+
-atdalāmākā/+
-atdalījumi/o
-atdalījums/Oi
-atdalīt/+bhdgIB([cM1JC{]
-atdalītājmehānisms/Oi
-